मी मस्त माधवी – 19

डॉ:- नाही ग….त्यांनी मला उचलले आणि बाथरूम मधे नेले. तिथे बाथ टब मधे पानी चालु केला आणि ते परत मला मीठी मारू लागले. एव्हान मी पण मुड़ मधे आले होते. आम्ही परत एकमेकना उत्तेजित करत होतो. मी त्यांचा माझ्या आणि त्यांच्या विर्याने बरबतलेला लवड़ा चाटूं लागले. त्यानी पण माझी पुच्ची मस्त चाटून साफ़ केलि. आणि परत एकदा खप खप झवन्याचा प्रोग्राम चालु झाला. 1 तास ते मला वेगवेगळ्या पोजीशन मधे झवत होते.त्यांनी माझी गांड पण मारली. त्यांनी मला एथेच्छा झवून काढले. माझ्या तोंडात विर्याच्या पिचकार्या मरल्या. माझा रोम रोम आनंदाने भरून गेला होता.
नंतर त्यांनी मला होटेल वर सोडले. मी रूम मधे गेले आणि झोपि गेले.

कथा पुढे ….

12 च्या तेवढ्यात मम्मिचा फ़ोन आला. तिला फ्रेश व्हायला यायचं होतं. मी म्हटल मला बर वाटत नाही आहे. मी झोपुनच आहे. ती म्हणाली की थोड्या वेळा साठी ये लागल तर परत जा. मी उठले. तोंडावर पानी मारल आणि फ्रेश होऊन कपडे चेंज करुण बाहेर गेले. जेव्हा मी बाहेर गेले तेव्हा अशोक तिथेच लॉबी मधे काहीतरी काम करत होता. मला बघताच तो माझ्या कड़े स्माइल करुण गुड आफ्टर नून म्हणाला. मी पण त्याला स्माइल दिली. मी लिफ्ट मधे गेले. तो तिथेच उभा राहून माझ्या मतकणार्या गांडी कड़े बघत होता. मी आज सकाळीच खुप झवून घेतले होते. त्यामुळे मला आता बिलकुल इच्छा नव्हती.
मी हॉस्पिटल मधे गेले. मम्मीने कैंटीन मधून जेवण बोलवून ठेवले होते. रोहित आणि मम्मी जेवले होते. मी पण जेवून घेतले. मम्मी होटेल मधे जाउन्न आली. 2 वाजले होते. आम्ही तसेच गप्पा करत बसलो. संध्याकाळी चाहा नाश्ता झाला. तुषार आणि साहस आले होते टिफिन घेऊन. त्यांच्या सोबत पण गप्पा करत। हसत जेवण झाले. तुषार आणि साहस खुप लाइन मारत होते माझ्यावर. लपून छपुन माझ्या सौंदयर्याचा अस्वाद घेत होते. मला तुषार खुप आवडला होता. तो खुप लाजाळु होता. साहस आणि रोहित खुप मजा घेत होते त्याची.


रात्रीचे 9 वाजले होते. मी मम्मीला म्हटल की आपण हॉटेल वर जाऊ झोपायला. मम्मी तैयार नव्हती. ती रोहितला सोडून जायला तैयार नव्हती. जेव्हा तुषार आणि साहस थाम्बायला तैयार झाले तेव्हा ती आणि मी होटल ला जायच ठरल. तुषार आम्हाला हॉटेल पर्यन्त सोडायला आला. आम्ही तिघे रूम मधे आलो. पण मम्मिच मन कही लागत नव्हतं. तिला खुप बेचैन वाटत होतं. शेवटी ती आल्या पावलाने तुषार सोबत परत गेली. ती मला पण चल म्हणत होती. पण मला जायच नव्हतं कारण तिथे खाली झोपन खुप त्रास दायक होतं. मी तिला सांगितले की मी आतून सगळ वव्यस्थित बंद करुण झोपेल तू काळजी नको करू आणि हे पप्पाच्या ओलखिचे होटल आहे ते नेहमी थांबतात इथे. तिने पापा ला फ़ोन केला जेव्हा तिचं समाधान झालं तेव्हा ती मला तिथे एक्टिला सोडून जायला तैयार झाली.


मी फ्रेश झाले कपडे चेंज केले. आतून सगळ बंद केल आणि टीवी पाहत बेड वर झोपले. टीवी वर एक मस्त रोमांटिक सिन सुरु होता. त्यामुळे मला डॉ ची आठवण आली. सकाळी काय मस्त खाज जिरवली होती त्यांनी माझी. हे आठवताच माझी पुच्ची लप लप करू लागली. वाटल की डॉ असते आज तर रात्र भर मस्त पुच्चीत लंड घेऊन झोपले असते. पण ते तर गेले होते बायकोला आनायला. माझी पुच्ची ओली ओली झाली होती. गांड पण वळ वळ करत होती. मी पुच्ची ला हाथ लावला तर आतून गरम वाफ येत होती. आणि हाथ लावल्याने अजुनच गरम झाली. अचानक माझ्या डोळ्या समोर अशोक चा चेहरा आला. पण तो आता असेल का होटेल मधे. मीउठले आणि लॉबी मधे जाउन्न बघितले तिथे कोणीच नव्हते. रात्रीचे 10 वाजले होते. मी परत येऊन रूम मधे टीवी पाहत बसले. 10 min ने परत माझ्या डोक्यात विचार आला की काहीतरी आर्डर द्यावी बघुया कोण येतो जर तो पटन्या सारखा असेल तर त्याच्या कडून च लावून घ्यायच्. मी अशोक ने संगीतलेल्या no वर फ़ोन केला. आणि एक कॉफी आणि पिझा आर्डर केला. 10 min ने डोर बेल वाजलि मी दरवाजा उघडला. समोर अशोकच होता मी खुश झाले. तो आत आला त्याने कॉफी आणि पिझा टी पॉय वर ठेवला. मी त्याच्याकडे पाहत स्माइल करत होते.


तो:- मैडम अजुन काही लागल तर सांगा…
मी कॉफी उचलली आणि त्यात बोट घातला आणि तो त्याच्या कड़े बघत तोंडात घातला आणि लंड चोखतात तस चोखला.
मी:- उम्म्म मस्त आहे कॉफी…बस आता काही नको..लागल तर सांगते.
तो:- ओके मैडम…सरांना काही लागत असेल तर आताच आर्डर घेऊन जातो.
मी:- पप्पा नाही आहेत…मी एकटिच आहे…मी त्याच्या डोळ्यात बघत म्हणाले. आधीच तो माझ्या बोट चोखन्याने घायळ झाला होता. आणि वरुण मी एक्टिच आहे हे ऐकून तो खुश झाला.
तो:- ओह्ह ठीक आहे मैडम…
मी:-पप्पा नेहमी इथेच थांबतात ना??
तो:- हो मैडम…सर नेहमी इथेच थांबतात आणि मीच असतो त्यांच्या सेवेत.
मी:- ओह्ह्ह पण आज तर मी च आहे…म्हणजे तुम्ही आज माझ्या सेवेत आहात तर…मी हसत म्हणाले.
तो:- हो मैडम…कस्टमर ची सेवा करण हे आमच काम आहे.
मी:- ह्म्म्म्म कसी कराल तुम्ही…माझी सेवा??
तो:- तुम्ही जसि म्हणाल तसि करेल..
मी:- पण आता तर तुमच्या ड्यूटी चा टाइम संपत आला।असेल ना??
तो:- नाही आज माझी नाईट शिफ्ट आहे…मी या फ्लोर वर असतो सरवंट रूम मधे.
मी:- ओह्ह चांगला आहे..
तो:- ओके मैडम..मी हे थोड्या वेळाने घेऊन जाऊ की सकाळी??
मी:- थोड्या वेळाने घेऊन जा..
तो निघुन गेला. मी पुढे काय करायच कस करायच याचा विचार करत पिझा खात आणि कॉफी पित विचार करू लागले. एक 20 min ने परत डोर बेल वाजलि. तो आत आला.
मी:- हे ज़रा बेड एकदा लावून दया न…मला झोप नाही लागत..
तो:- ओके मैडम…
त्याने ब्लैंकेट काढली..त्याच्या खाली मी आधीच काढून ठेवलेली ब्रा पॅंटी होती. ते त्याने उचलली आणि बघू लागला.
मी:- ओह्ह्ह सॉरी आना ते इकडे…मी त्याच्या हातातून ते ओढुन घेतले.
तो माझ्याकडे बघुन हसत होता. त्याने बघितले की माझे निपल कड़क होऊन माझ्या वाइट टॉप मधून दिसत होते. मी लाजं त्याच्याकडे बघत हसत होते. त्याने बेड ठीक केला. मी बेड वर बसले.
तो:- अजुन काही मैडम..??
मी:- थैंक यू…
तो माझ्या ब्रा पॅंटी कड़े बघत होता.
मी:- काय बघताय एवढं??
तो:- सॉरी मैडम..काही नाही…
मी:- सॉरी कशाला?? डिजाइन चांगली आहे ना..माझ्या मैट्रिनीला खुप आवडले हे डिजाइन..तुम्हाला पण आवडले का?? बायको साठि घेऊन घ्या…मी एका हातात ब्रा आणि एका हातात पॅंटी पकड़त म्हणाले.
तो शॉक होऊन बघत होता.
तो:- हो खुप छान आहे…पण हे बायकोला चांगले दिसेल की नाही हे माहीत नाही.
मी:- दिसतात हो तुम्ही घेऊन तर जा तिच्या साठि…
तो:- पण ती तुमच्या एवढी सुन्दर नाही..म्हणून थोडा डाउट आहे.
मी:- ह्म्म्म ठीक आहे…
तो:- रागावनार नसाल तर…मी बघू का एकदा…म्हणजे डिजाइन लक्ष्यात राहील..
मी:- अ..ते..हम्म ठीक आहे..घ्या.
आधी त्याने माझी ब्रा बघितलि…तो समोरून मागून बघत होता. मधेच माझ्याकडे बघायचा. मी स्माइल करत तो काय काय करतो ते बघत होते. मग तो पॅंटी बघू लागला. ती माझ्या पुच्ची रसाने अजूनही ओली होती. तो त्याने बघितला. हळूच त्याच्यावरुण बोट फिरवत माझ्या कड़े बघू लागला. मी थोडा लाजुन मान खाली घातली.
तो:- छान आहे…
मी:- काय??
तो:- हे डिजाइन…आणि…
मी:- आणि काय??
तो:- आणि सुगंध पण…तो माझ्या डोळ्यात बघत म्हणाला.
मी:- कशाचा सुगंध??
तो:- तुमच्या पॅंटी चा…
मी:- हो का?
तो:-हो…टेस्ट पण छान आहे…तस पॅंटी वरुण रियल टेस्ट नाही कळत…
मी:- मग कसी कळते??
तो:- डायरेक्ट घेऊन पहावि लागेल…
मी:- डायरेक्ट म्हणजे कशी??
तो:- जसी तुम्ही घेऊ दयाल…
मी:- ओह्ह्ह….मी बेड वर बसले आणि पाय फाकवले आणि मागे टेकुन बसले…असि चालेल का??
तो माझं हे रूप पाहुन खुश झाला. तो बेड वर बसला.
तो:- हो चालेल न…पण अजूनही एक प्रॉब्लम आहे….
मी:- मग दूर कर की…सगळ मीच। करू का??
तो माझ्या जवळ आला माझ्या मांड्या वरुण हाथ फिरवत माझ्या पुच्ची जवळ नेला आणि वर सरकुन् माझ्या ओठाजवळ ओठ आनत…
तो:- काय ग खुप खाज सुटली आहे का??
मी:- हो रे खुप मस्ती चढालि आहे..
माझी पुच्ची नाईट पैंट वरुण चोळत…
तो:- ह्म्म्म हो दिसत आहे बघ कशी लप लप करत आहे…पानी तर किती सोडत आहे…
मी:- स्स्स्स अह्ह्ह हो..मी बघितल तुला माझी गांड बघुन कसा तुझा टाइट झाला होता त्यादिवशि आणि काल पण….
तो:- आहेच तुझी तशी…कोणाचाहि उभा होईल…
मी:- हो का??
तो:- हो मग…हे बघ ना कैसे मस्त बॉल आहे तुझे…तो माझे बॉल दाबु लागला.
मी:- स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म हळू ना रे…मी कुठे पळून चालले…
तो:- अह्ह्ह काय करू ग एवढ्या सुन्दर मुलीचे मोठे सुन्दर बॉल पहिल्यांदा मिळत आहे दाबायला…अह्ह्ह्ह …अस म्हणून तो मला किस करू लागला. मी पण त्याला साथ देऊ लागले. किस करता करता तो माझे बॉल दाबत होता आणि दुसऱ्या हाताने माझी पुच्ची चोळत होता. 2 4 min असच सुरु होतं. मग तो माझ्या पासून वेगळा झाला.
तो:- मी बाहेर थोड़ी सेटिंग करूँ येतो..नाही तर माझी नोकरी जाईल.
मी:- ये प्लीज कोणाला सांगू नको हे..
तो:- नाही ग वेडा आहे का मी?? जर मी हे कोणाला सांगितले तर मलाही मिळणार नाही हे माहीत आहे मला. मी येतो 5 min त…
तो निघुन गेला. अह्ह्ह्ह आज खुप दिवसाने रात्रि झवा झवी करायचा चांस आला होता. मी उठले. बॅग मधे बघितले.पण मला काहीच दिसले नाही. शेवटी मी ती ब्रा पॅंटी घातली. आणि अंगावर पांघरूंण आडवि पडले. काही वेळाने तो आला. त्याने आतून दार बंद केला.
तो:- काय ग काय झाल??ठंडी वाजत आहे का??
मी:- नाही रे..मी ब्लैंकेट बाजूला करुण त्याच्या समोर उभी राहली….तुला ह्याची डिजाइन खुप आवडली होती ना..
तो:- अह्ह्ह्ह वाह खुप सेक्सी दिसते आहेस स्स्स्स
मी:- अजुन काय बघितलस तू…बस तिथे सॉफ्यावर सेक्सी कसी असते ते दाखवते.
तो सॉफ्यावर बसला. मी ठुमकत त्याच्याजवळ गेले.
मी:-माझी गांड खुप आवडते ना तुला??
तो:- हो….
मी टर्न झाले. माझी गांड त्याच्या तोड़ा समोर होती.
मी:- आता बघ कशी दिसत आहे??
त्याने दोन्ही हाथ माझ्या गांडीवर ठेवले आणि हळू हळू हाथ फिरवत दाबु लागला..
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् एकदम राग्गड़ माल आहेस तू उम्म्म्म….तो माझ्या नितबा वरुण ओठ फिरवु लागला. अह्ह्ह स्स्स खुप मस्त वाटत होतं मला. मी माझी गांड गोल गोल फिरवत…
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् खातो का रे अह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म्म थांब ग ज़रा अह्ह्ह
पण मी पुढे सरकले. गांड मटकवत चालत चालत पुढे जाउन्न थोडा खाली वाकले आणि दोन्ही हाताने गांड फाकवुन..
मी:- आता कसी दिसत आहे रे…तो उठनार होता…..थांब बसून राहा तिथेच.
तो:-स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह खुप सुन्दर स्स्स्स…तो लंड चोळत म्हणाला…..अजुन फाकव की अह्ह्ह्ह
मी:- तोंडात एक बोट घातला आणि त्याला ओला केला…आणि गांडीच्या भोकात टाकला….अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म आता कस वाटतंय रे आह्ह्ह
तो:- उफ्फ्फ्फ्फ़ जिव घेते का माझा स्स्स्स्स् उम्म्म रांड आहेस तू स्स्स्स
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्….तुला टाकायाच् आहे का रे माझ्या गाण्डित बोट??
तो:- अह्ह्ह बोट नाही ग अहह लवड़ा टाकायचा आहे….
मी:- मग ये ना वाट कश्याचि बघतोय??
तो एकदम।खुश झाला…पटापट सगळे कपडे काढले आणि माझ्या जवळ आला. मी बेड ला पकडून गांड मागे करुण उभी होते. तो माझ्या मागे आला आणि माझी गांड फाकवुं त्याच्या लंडाचा प्रीकमने माझ्या गंडीच् भोक ओला करू लागला. मग हळूच आत टाकू लागला. पण भोक पुरेस ओलं नव्हतं. त्याने लंड काढला आणि माझ्या पुच्चीच पानी बोटाने घेऊन गांड ओली करू लागला. हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागला.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म्म खुप मस्त वाटतंय रे अह्ह्ह्ह्ह
तो:- उम्म्म्म लंड जाउ दे अजुन मजा येईल अह्ह्ह्ह
त्याने माझ्या गांडीच् भोक चांगलाच गुलगुलित करुण टाकला होता. शेवटी त्याने त्याची लाळ लंडाला चोळली अणि लंड माझ्या भोकात टाकू लागला… लंड खुप जाड नव्हता पण लांब होता खुप..हळू हळू करत त्याने पूर्ण लंड आत टाकला. थोड़ दुखत होतं पण मजा ही खुप येत होती.
तो:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स कस वाटतंय ह्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह स्स्स खुप छान रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उफ्फ्फ्फ्फ़
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स खुप झवाडी आहेस तू स्स्स्स्स् उम्म्म्म्म्म खुप गांड मरवून घेतली आहेस वाटते अह्ह्ह्ह
मी:- नाही रे स्सस्सस्स तू दुसराच् आहेस माझी गांड मारनारा स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म्म
तो:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् म्हणूनच एवढी टाइट आहे ग भोक तुझ स्स्स्स्स्
आज मोकळा करतो मस्त अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स
मी:- हो अह्ह्ह्ह स्स्स्स कर मस्त अह्ह्ह स्स्स मोकळा करूँ टाक अह्ह्ह्ह
तो:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स गेला ग आत अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म अह्ह्ह खुप मस्त आह ग अह्ह्ह…..तो त्याचा लवड़ा माझ्या गाण्डित आत बाहेर करू लागला.
मी:- अह्ह्ह्ह हळू रे स्स्स्स उम्म्म्म छान झवतो रे तू स्स्स्स्स् उम्म्म्म हा हा असच उम्म्म्म…मी माझी पुच्ची चोळू लागले.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स मी चोळून देऊ का ग तुझी चूत…खप खप गांड मारत तो म्हणाला.
मी:- अह्ह्ह्ह दे ना स्सस्सस्सस उम्म्म…मी त्याचा हाथ माझ्या पुच्चीवर दाबत म्हणाले.
तो त्याचा बुल्ला मस्त सट सट माझ्या गाण्डित टाकत होता. आणि माझी पुची पण चोळात होता. मला खुप मजा येत होती. माझं पानी निघ्नार होता.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् माधवी उफ्फ्फ्फ्फ़ अशी गांड पाहिजे ग अह्ह्ह उम्म्म्म आणि तुझ्यासरखि झवून घेणारी अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म स्स्स्स
मी:- स्स्स्स अह्ह्ह्ह हो रे मलाही तुझ्या सारखा च हवा आहे झावनारा स्स्स्स्स् उम्म्म्म्म झव अजुन अह्ह्ह्ह्ह झाल माझं स्सस्सस्सस अह्ह्ह अह्ह्ह हा ह हा हा हा ह्ह्ह्हह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ
तो:- अह्ह्ह्ह माझं पण पड़ताय अह्ह्ह्ह टाकू का गाण्डित अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स
मी:- नको तोंडात दे माझ्या स्सस्सस्स उम्म्म्म्म्म
मी खाली बसले आणि त्याचा लंड तोंडात घेतला. तो माझ्या तोंडात फच सप सप त्याचं वीर्य सोडु लागला. मी ते मजेने चाटत गिळून टाकला. आम्ही दोघेही मीठी मारून बेड वर पडलो.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् खुप दिवसाने मजा आली ग उम्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह मला पण स्स्स्स
तो:-आज रात्रभर झवू दर्शील का। मला….
मी:- हो रे माझ्या राजा…..आज रात्रभर मी तुझीच आहे स्स्स्स्स्
आम्ही परत एकमेकाना उत्तेजित केले. तय रात्रि त्याने मला 5 वाजे पर्यन्त झवले.त्याने चार वेला वीर्य गाळले. मी तर किती वेला झडले मलाही आठवत नाही. तो 5 वाजता निघुन गेला. मी शांतपणे झोपुन राहले.

Read More.  मी कसा क्रोस ड्रेसर बनलो

सकाळी 10 ला मम्मिच्या फ़ोन ने मला जाग आली.
तिने सांगितले की आज रोहित ला सुट्टी मिळणार आहे तू सगळी पैकिंग करुण हॉस्पिटल ला ये. पप्पा गाडी पाठवनार आहेत. मई उठले आणि तैयारी करुण बाहेर जाणार तेवढ्यात अशोक आला.
तो:- आज जाणार आहे का?
मी:- हो चेक आउट करायच सांगितल आहे.
तो:- मला वाटल आज पण मजा करू…पण तू तार जाणार आहेस.
मी:- काय करणार…नंतर पुढे बघू….
तो:- एक शॉट मारू दे की आता…
मी:- मारू दिला असता रे…पण खुप उशीर झाला आहे…कपडे घलायाच्या आत आला असता तर जमल असत…
तो:-फ़क़त सलवार खली कर..पटकन करतो..
मी:- नको राहु दे आता….
तो:- ठीक आहे…पण मस्त मजा आली तुझ्यासोबत…
मी:- हो रे मला पैन…
तो:- मग कामित कमी तोंडाने तरी करूँ दे…
तो अगदी विनवनि करू लागला. मी मनात म्हटल चला एवढी इच्छा करू ह्याची पूर्ण.
मी:-उम्म्म ठीक आहे काढ़ लवकर बाहेर.
तो खुश झाला. त्याने पटकन त्याचा लंड बाहेर काढला .मी सॉफ्यावर बसले आणि त्याचा लंड चोखू लागले. लंड चोखता चोखता मी पण उत्तेजित होत होते. वाटल खरच सलवार ख़ाली करुण घ्यावा त्याचा लंड…पण तेवढ्यात मम्मिचा फ़ोन आला.
मम्मी:- किती वेळ लावते ग…ये ना। पटकन…
मी:-त्याचा लंड चोखतच फ़ोन वर बोलू लागले…अग उम्म्म अह्ह्ह्म्म्म येत आहे…गरम गरम नास्ता करत आहे…
मम्मी:- अजुन किती नास्ता करतेस…खुपच खादड आहेस तू…
मी:- हो ग माझा आवडता नास्ता आहे हा..मी लंडच्या सुपड्यावर्चा प्रीकम चाटत म्हणाले.
मम्मी:- आटप लवकर आणि ये…
मी:- हो ग जूस ची वाट पाहत आहे..मी लंड हाताने मागे पुढे करत म्हटले…तो आला की पिउन लगेच येते..मी लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले
मम्मी:- आता वेळेवर जूस ची आर्डर कश्याला दिली???
मी:- अह्ह्ह्ह वाटल प्यावस तर काय करू..येईल ग एव्ढयात… मी लंड माझ्या ओठावरून फिरवत म्हणाले.
मम्मी:- ठीक आहे पि लवकर आणि ये..
मी:- स्स्स्स हो …हे अस सगळ पाहुन आणि माझी चोखायाची अदा पाहुन अशोक ने पानी सोडले…
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स हे बघ आला जूस..ऑम्म्मम्मम्म अह्ह्ह्ह्ह…खुप टेस्टी आहे ग …
मम्मी:- ठीक आहे आटप लवकर….
मी फ़ोन ठेवला आणि त्याच्या विर्याचा थेंब न थेंब चाटूंन घेऊ लागले.
तो:- अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स माधवी उम्म्म्म खुप मोठी रांड आहेस तू….उम्म्म्म मस्त मजा आली ग अह्ह्ह्ह…
मी उठले. त्याला किस केला.
मी:- चल घी आता बैग आणि चल…

Read More.  गावझवाडी (भाग चौथा)


मी होटेल च बिल दिला आणि ऑटोने हॉस्पिटल मधे आले. तिथे साहस आणि तुषार येऊन होते. त्यांनी बाकी फॉर्मेलिटी पूर्ण केल्या होत्या. आम्ही पप्पा च्या गाडीची वाट पाहत होतो. अजुन एक तास तरी लागणार होता.
तुषार आमच्या सोबत येणार होता. साहस ला मंडे ला सबमिशन होता. मी मनात म्हटल साहस आला असता तर त्याच्या सोबत मज्जा करता आली असती. पैन तुषार खुप लाजाळु आहे हा काय करणार?? तरी ठीक आहे बघुया काय होतं ते.
गाडी आली आम्ही सगळे परत घरी येण्यासाठी निघालो. घरी पोहचल्या नंतर सगळे सेटल झालो. रात्रिच जेवण आटोपल. आम्ही सगळे मम्मी पप्पाच्या बैडरूम मधे होतो. रोहित तिथेच राहणार होता. मम्मी त्याला एक्ट्याला त्याच्या रूम मधे नाही म्हणत होती. रात्रि 10 पर्यन्त सगळे बसलो होतो. मग मी माझ्या रूम मधे गेले. तुषार तिथेच होता. मी कपडे चेंज केले . पुण्याला झालेल्या सगळ्या गोष्टी आठवू लागले. मस्त मजा केलि होती मी तिथे. आता परत माझ्या पुच्चीची उपासमार सुरु होणार…पण मला एकदम तुषार आठवाला. म्हटल हा पण आजची रात्र आहे इथे…ह्याला अटकवु आपल्या गळ्यात. मग मी विचार करू लागले की कसा आणि काय करता येईल. विचार करता करता त्याची वाट पाहू लागले.


थोड्या वेळाने त्याच्या पायाचा आवाज आला. मी पानी घ्यायचा बहान्याने बाहर आले.
मी:- अरे झोपायला चालला का?
तो:- हो दीदी…
मी:-ओके…ती बाजूचि गेस्ट रूम आहे…गुड नाईट.
तो:- गुड नाइट..तो नेहमी सारखा लाजत म्हणाला.
मी खाली गेले. मम्मी पप्पा सगळे झोपले होते. मी पानी घेतल. मैग अजुन एक बोत्तल घेतली. वर आले. एक बोतल माझ्या रूम मधे ठेवली. आणि दूसरी घेऊन गेस्ट रूम मधे गेले. दरवाजा नोक केला. तुषार ने दरवाजा उघडला.
मी:- हे घे पानी…
तो:- थैंक यू दीदी…
मी:-अरे त्यात काय एवढा…झोप येत आहे का??
तो:- नाही…
मी:-मलाही नाही येत आहे…मी येऊ का आत…गप्पा मारुय थोडा वेळ..
तो:-हो दीदी या ना…
मी आत गेले…तो बेड वर बसला…मला लाजत हसत चोरून चोरून बघू लागला.
मी:- थैंक यू…तुम्ही खुप मदत केलि आमची…
तो:- काय दीदी…रोहित आमचा मित्र आहे.
मी:- एक वीचारु का???
तो:- काय दीदी??
मी:- साहस कसा आहे रे?? म्हणजे करैक्टर??
तो:- काय झाल दीदी??
मी:- त्याची नजर खुप वाइट आहे…तो कसतरि बघत असायचा माझ्याकडे…तू बघ कसा मान वर करूँ पण पाहत नाही…
तो:- हो दीदी…थोडा फ्लर्टी आहे तो…
मी:- ओह्ह्ह किती gf आहेत त्याच्या??
तो:- 2 3 असतील..
मी:- आणि तुझ्या??
तो:- नाही दीदी एक पण नाही…
मी:- रोहितचि??
तो:- मला मारेल् तो…
मी:- नाही सांगणार कोणाला …सांग न..
तो:- एकच आहे…पण तो सीरियस आहे..
मी:- ती आली नाही दवखान्यात भेटायला..
तो:- रोहित ने नाही म्हटल होतं.
मी:- म्हणजे फ़क़त तूच एकटा आहे…
तो:- हो..
मी:- तुला नाही वाटत का की कुणी मुलगी असावी..जिच्या सोबत बोलावे बसाव..आणि…हे कराव ते कराव??
तो:- लाजुन..काहीतरी काय दीदी..
मी:- अरे खरच…
तो:- वाटत ..पण हिम्मत नाही होत..
मी:- हो खुपच लाजाळु आहे तू..अरे असे मूल नाही आवडत मुलींना..
तो:- हो पण काय करू??
मी:- अरे थोड़ी हिम्मत करायची ना..मग बघ कशी लाइन लागते मुलीची तुझ्यामागे..एवढा hamdsome आहेस तू..
तो:- लाजुन..काही तरी काय..
मी:- अरे हो खरच…चल मी तुला शिकवते कस बोलायच मुलिशि ते…
तो:- नाही राहु दया…
मी:-अरे चल ना …एवढा काय लाजतो…
तो:-ओके…सांग ..
मी:-हे बघ बोलताना नेहमी डोळ्यात बघुन बोलायच. बघ माझ्या डोळ्यात..मुलींना बिनधास्त मूल आवडतात… म्हणून त्यांचा हाथ बिधास्त पकदायचा…
तो:- ह्म्म्म पुढे…
मी:- प्रपोज़ करायच…तिने हो म्हटल तर ठीक नाही तर दूसरी…
तो:- हो म्हटल तर …
मी:- मग काय तिला जे आवडत ते करायच…
तो:-किस का??
मी:- हा हा हा नाही रे वेड्या.. तिला ज्या गोष्टी आवडतात त्या…फिरायला जाने मूवी..असं…हो किस पण करशील पण थोडा धिराने …आणि हळू हळू समोरच्या गोष्टी पण होतील…
तो:- समोरच्या म्हणजे??
मी:- किस नंतर जे करायच असते ते…
तो:-किस नंतर काय काय असते??
मी:- तुला माहीत नाही का??
तो:- नाही…
मी:- खोटा बोलतो..
तो:- नाही खरच दीदी…सांगा ना…
ह्म्म्म हा मला जेवढे भोला वाटत होता तेवधा नव्हता. तो माझ्या तोंडुन सेक्स बद्दल ऐकायच होतं. मी बघितला शार्ट मधे त्याचा लंड थोडा टाइट झाला होता. म्हटल चला हा गळाला लागला आहे. डायरेक्ट बोल ल्या पेक्षा मस्त डिटेल मधे सांगावे म्हणजे हा जस्ट उत्तेजित होईल.
मी:- काही का?? तुला माहीत नाही??
तो:- हो दीदी..
मी:- अरे किस नंतर खुप काही असत…किस फ़क़त सुरवात असते…
तो:- हो का??
मी:- हो…किस करताना मुलींना मिठीत घेणे.. त्यांच्या अंगवरुण हाथ फिरवने..तिला जर ते आवडत असेल तर ती तुला नाही म्हणाऱ् नाही…मग तू तिला थोडा अजुन टच करायच..घट्ट मिठीत घ्यायच…
तो:-ओह्ह्ह्ह हो…मग पुढे…
मी:- तिच्या प्राइवेट पार्ट्स ना हाथ लावायचा…तेव्हा ही तिने नाही म्हटल तर तिचा हाथ तुझ्या प्राइवेट पार्ट्स वर ठेवायचा..तिने हाथ काढला नाही तर समजून घ्यायच की तिला पण तेच हव आहे…मग पुढे पुढे जात सगळ करुण टाकायच…काय कळल??
तो:- हो दीदी…थोडा थोड़ आल लक्ष्यात…
मी:- गुड…ट्राय कर…
तो:-कोनावर??
मी:- मला काय माहीत?? तुझ्या कॉलेज मधे असेल ना तुला आवडणारी एखादी… नाहीतर काय माझ्यावर ट्राय करायचा विचार करतोय का??

Read More.  माझी एअरहोस्टेस बहिण - भाग दुसरा

तो:-नाही नाही…
मी:- मी तर घबरलेच होते…म्हटल हा माझ्यावरच ट्राय करतो की काय…
तो:- नहीं दीदी काहीतरी काय…
मी:-ठीक आहे…अजुन काही डाउट आहे??
तो:- आहे पण…
मी:- अरे विचार ना…
तो:- प्राइवेट पार्ट ला कसा टच करायचा??
ह्म्म्म वाह रे माझ्या पठ्या मला बनवत आहे काय??
मी:- ते मी अस सांगू नाही शकत…
तो:- मग कस??
मी:- अरे ते प्रक्टिकली करुण दाखवाव लागेल…
तो:- मग दाखव ना…
मी:-काय??
तो:- कस टच करायच ते??
मी:- नाही मैड आहेस का??
तो:- दाखव ना प्लीज…
मी:-तू माझी फिरकी घेत आहे ना??
तो:- नाही दीदी…
मी:- मी तुझ्यासोबत हे कस करू??
तो:- अग माझ्या सोबत नको करू तू फ़क़त दाखव मला..
मी:- काहीतरी कायय???
तो:-ओके जाउ दे मग…मला थोड़ी मदत झाली असती …
मी:- अरे पण…
तो:- पण काय दीदी??
मी:-काही नाही…चल जाते मी..
तो:- दीदी..राग आला का तुला??
मी:- नाही रे…हसायला येत आहे तुझा…
तो:- हेच..सगळ्या मूली हस्तांत माझ्यावर…इवन रोहित आणि साहस पण…कधी कधी वाटत की मी असा कसा झालो?? मरुण जाव वाटते.
मी:-काहीतरी काय?? मी त्याचा हाथ पकडला….अस बोलू नको…हे फ़क़त तुझ्या मनात आहे…मी जेवढ सांगितल तेवढ़ कर…पुढच आपोआप होईल…
तो:- नाही दीदी माझ्या मधे हिम्मत नाही…तो रडायला लागला.
अरे मला वाटल की हा नाटक करतोय…पण हा खर्च खुप भोला आहे. मी:-ओके ठीक आहे मी सांगते तुला सगळ पण हे तू कोणाला सांगयाच् नाही….एक काम कर हा दरवाजा आतून लावून घे…आणि ती आलमारी सरकव तिथे दरवाजा आहे तो मी माझ्या रूम मधून उघडते. तू माझ्या रूम मधे ये मी सांगते तुला सगळ….. ओके??
तो:- खरच दीदी?? ओके…
तो उठला आणि मी माझ्या रूम मधे आले.

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!