सूड (भाग ९) – Marathi Sex Story

आज ती खूप खूष होती. दिवसभर सगळं घरकाम आवरुन गोडाचं जेवणही तिने बनवलेलं. संध्याकाळी दिनकरराव येण्याच्या अगोदर तिने मस्त नट्टापट्टा केलेला. तसं तर तिच्या सौंदर्याला नटण्या-मुरडण्याची गरज नव्हतीच. पण तरीही दिनकररावाना आवडणारी लाल रंगाची साडी तिने चापून-चोपून नेसली. तसं तर ती साडीने अंग झाकून घेत असे पण आज तिने बेंबीच्या खाली साडी नेसली. त्यामुळे तिच्या खोलगट बेंबीचं दर्शन तर होतंच होतं. शिवाय तिच्या पोटाचा मुलायमपणा नजरेनेच कळत होता. गुळगुळीत आणि निमुळती कंबर, भरीसभर म्हणजे त्या खाली नितंबाचा घेर… अक्षरशः मादक आणि कुणालाही घायाळ करणारं सौंदर्य होतं ते.दिनकरराव आले आणि त्यांनी सुषमाकडे पाहिलं आणि क्षणभर ते तिला खालून वरपर्यंत न्याहाळतच राहिले. त्यांची नजर अशी शरीरावर फिरताना बघून जणूकाही नजेरेनेच तिच्या बघेल …

Read Story

सूड (भाग ८) – Marathi Sex Story

विराने जवळ ओढत तिच्या ओठांवर चुंबन करायला सुरुवात केली. तिच्या योनीला प्रचंड पाझर फुटलेला. तिने विराच्या डोक्याला पकडलं अन थेट योनीजवळच त्याचं तोंड नेलं. ह्या बाबतीत त्याचं कौशल्य मोठं होतं, हे ती देखील जाणत होती. तिच्या मदनमणी सोबत त्याने जिभेने चाळा करायला सुरूवात केली. कामातूर होऊन ती मोठमोठे श्वास घेत होती, थरथरत अजून पाणी सोडत होती अन एक एक थेंब तो त्याच्या जिभेने टिपत होता. आणि तिला अजून उत्तेजित करत होता. थोडं पुढे होत तिने एक पाय बेडवर ठेवला, त्यामुळे त्याला अजून जागा मिळाली. योनी चाटता-चाटता तिच्या पायांच्या मधून त्याने त्याचे दोन्ही हात तिच्या नितंबांवर ठेवले आणि त्यांना खूप प्रेमाने तो कुरवाळू लागला. इतक्या हळुवारपणे त्याने सुषमाला पेटवलेलं की, आवेशात …

Read Story

सूड (भाग ७) – Marathi Sex Story

तिच्या पाठीमागे उभं राहून गुडघ्यावर येत, दिनकररावाने तिच्या नितंबांच्या फटीतून लंड फिरवायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिथल्या तेलाचा मुलामा त्याच्या लंडाला लागून त्याचा पुढचा भाग चमकू लागला. तिच्या लुसलुशीत आणि मऊ तलम फटीतून लंड फिरवताना देखील कामुकतेचे सुस्कारे त्याच्या तोंडून बाहेर पडत होते. अनेक वर्षांचे स्वप्न साकार होताना मनात आनंदाचे कारंजे उडत होते. अधीरतेने तिच्या गांडीच्या भोकावर तेलाने चिकट झालेला लंड त्याने टेकवला. त्याचा तिथे स्पर्श झाल्याबरोबर ती घाबरुन थोडी पुढे सरकली. पण तिला धीर देत दिनकररावाने हळूहळू करण्याचं वचन दिलं.ती कशीबशी राजी होताच, त्याने पुन्हा एकदा लंड चोळत-चोळत तिच्या तेलाने गुळगुळीत झालेल्या भोकावर ठेवला. थोडावेळा खाली-वर चाळा केला अन भोकावर ठेवून थोडाच रेटला. तेलामुळे त्याची सुपारी सटकून पटकन तिच्या आत …

Read Story

सूड (भाग ६) – Marathi Sex Story

विराच्या व्यतिरिक्त सुषमा कुणालाच दिसू शकत नव्हती. त्याने सुषमाला बोटाने खुण केली आणि ती थोडी बाजूला जाऊन उभी राहिली. तो त्याच्या मूळ रुपात आला, त्याला मूळ रुपात बघून सुषमा पुन्हा थोडी घाबरली, पण तो आता तिच्या आदेशाने काकूला शिक्षा करायला आलेला आहे हे आठवून ती स्थिरावली.मंत्रोच्चार करुन त्याने तिचे दोन्ही हात वर करुन ठेवले. ते अक्षरशः बांधल्यासारखे तसेच वर राहिले. तिची साडी हळूहळू वर करत त्याने तिची चड्डी ओढून काढली. त्यानंतर काकूला जाग आली. समोर विराला अशा अवस्थेत बघून ती प्रचंड घाबरली, तिच्या तोंडातून मोठी किंकाळी निघाली असती. परंतु तिचा आवाजच निघत नव्हता. ती धडपड करत होती पण विराने तिच्यावर कब्जा केलेला. तिची मजा घेत हळुहळू तिच्या ब्लाऊजचे हूक काढून …

Read Story

सूड (भाग ५) – Marathi Sex Story

संध्याकाळचा वेळ स्वैपाकघरातच गेला. दिनकरराव उशिरा आले, सुषमाला पाहून त्यांना सुखद धक्काच बसला. तिच्या तब्बेतीची चौकशी करत त्याने तिला मिठीत घेतलं. थोडा वेळ गप्पा झाल्या, तिने आग्रह केल्यावर दिनकरराव फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये गेले. फ्रेश होऊन आल्यावर पुन्हा गप्पांना सुरूवात झाली. थोड्या वेळाने तिने पाने वाढायला घेतली. जेवण चांगलं झालेलं, त्याने मुक्तकंठाने तिची स्तुती केली.जेवण झाल्यावर थोड्याच वेळात तो आडवा झाला. गप्पा-गोष्टी करता करता नेहमीप्रमाणे ती त्याचे पाय चेपत होती, त्यानंतर डोके चेपत असतानाच तो झोपून गेला. त्याचा घोरण्याचा आवाज येताच तिने भांडी आवरुन ठेवली आणि ती समोरच्या बेडवर गेली. पण आज ती बेडवर न झोपता मोठी उशी आणि गादी घेऊन ती आतल्या खोलीत गेली. हळूच दरवाजा लावून घेत तिने खिडक्याही …

Read Story

सूड (भाग ४) – Marathi Sex Story

पाठीमागच्या बाजूने सुषमा अजूनही कुमारिकाच होती. आजपर्यंत तिने दिनकररावाला तिथे साधं बोट सुध्दा घालू दिलेलं नव्हतं. तिचे नितंबच दिनकररावाला जास्त वेड लावायचे. पण तरीही खुप वेदना होतील ह्या भितीने सुषमाने दिनकररावाला मागच्या बाजूने काहीच करु दिलेलं नव्हतं. परंतु आज मात्र बिचारीचा नाईलाज झाला. दिनकरावांबद्दल विचार सुरु असतानाच, तिच्या गुदेत जाड हत्यार जाताना तिला जाणवू लागलं. तिला कळून चुकलं की, त्याला विरोध केला तर जास्तच त्रास होईल म्हणून तिने गुदेचं भोक न आवळता हलकंच ठेवलं. त्याचं जाडजूड हत्यार आत जाताना तिला जाणवत होतं, भयंकर वेदना ती सहन करत होती. डोळ्याला पाण्याच्या धारा चालू होत्या. पण आतपर्यंत गेलेल्या लाळीने तिला जास्त त्रास होत नव्हता. त्याचं हत्यार मुळाला भलतंच जाडजूड होतं. आज मात्र …

Read Story

सूड (भाग ३) – Marathi Sex Story

सकाळी तिला जाग आली तेव्हा दिनकरराव शेजारी बसून तिला उठवत होते.ती पूर्ण विवस्त्र अवस्थेत होती. ओठ, गाल, मान यांची आतून हुळहुळ सुरु होती. कंबर, मांड्या आणि स्तनांवर ओरखडल्यावर सलावं असं सलणं एकसारखं सुरुच होतं. तिचं सर्वांग जणू त्याने कुस्करून काढलं होतं. तिला उठूनही बसता येत नव्हतं. एकतर तापामुळे अंगभर कणकण होतीच पण ह्या सगळ्या प्रकाराने ती अजूनच थकून गेली होती.दिनकररावने तात्पुरते तिचे अंग टाॅवेलने झाकून घेतलं. तिच्यासाठी पाणी गरम केलं आणि तिला आधार देत त्यानी उठवलं. सुषमाला त्याने बाथरूममध्ये आंघोळीसाठी नेलं. तिचं उघडं शरीर बघून दिनकररावाची नजर पण चाळवली होती. तिला नग्नावस्थेत पाहून आपसूकच त्याच्या श्वासांची गती देखील वाढली होती. तिला सावरताना त्याने स्तनांवर हळुवार हात टाकला पण तिने तो …

Read Story

सूड (भाग २) – Marathi Sex Story

रमाबाई बाहेर गेल्या-गेल्या सुषमाने दरवाजा लावला आणि अडवून ठेवलेल्या अश्रूंचा बांध रिकामा केला. रडून-रडून तिने स्वतःलाच खूप त्रास करुन घेतला होता. तिच्या मनातून हे घाणेरडे आरोप काहीकेल्या जात नव्हते. आज अन्न-पाण्याचंही तिला भान राहिलं नव्हतं. संध्याकाळ पर्यंत डोकं ह्याच विचारांनी भणभणून निघालेलं.संध्याकाळी जेव्हा दिनकरराव घरी आले, तेव्हा त्यांना बघून काहीच न बोलता ती त्यांच्या गळ्यात पडून फक्त रडू लागली.दिनकररावाने तिच्या चेहऱ्यावरुन हात फिरवला तेव्हा त्याला कळालं की, तिला सणसणून ताप भरलेला आहे. बरं वाटत नसेल म्हणून ती रडत असावी. तातडीनं तिला तो दवाखान्यात घेऊन गेला.संध्याकाळचं जेवणही त्याने बाहेरूनच आणलं.. तिला हाताने तो खाऊ-पिऊ घालत होता. जेवणानंतरची भांडी, घराची झाडलोट सगळं काम त्याने केलेलं. दिनकरराव तिची इतकी काळजी घेताना बघून तिच्या …

Read Story

सूड (भाग १) – Marathi Sex Story

(प्रणयकथा लिहिण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे, चूक-भुल असल्यास नक्की कळवा) आजची ही गोष्ट तशी जुनीच आहे, एक असा काळ की जेव्हा मोबाईल आणि फोन वापरात नव्हते. सुषमाच्या लग्नाला आज जवळपास तीन वर्षे होत आली होती. एक साधी गावाकडची पोर ती… लग्न करुन सासरी दुसऱ्या गावात आली. तिचा नवरा दिनकरराव अतिशय प्रेमळ आणि लाघवी स्वभावाचा माणूस. नोकरीनिमित्त दिनकरराव शहरातच राहात असे. काही काम असेल तरच तो गावाकडे येई. नोकरीला तो चांगल्या कंपनीत होता, शिवाय त्याला मोठ्या हुद्द्याची आणि मोठ्या पगाराची नोकरी मिळाली होती. गावाकडे शेतीवाडी आणि चांगलं घर होतं. घरी आई-वडील आणि दादा-वहिनी हा सगळा शेतीचा कारभार बघत असे. एकूणच कुटुंब सुखवस्तू होतं. दिनकररावसाठी ही मुलगी स्वतः त्याच्या वडिलांनी पसंत केलेली.लग्न उरकलं …

Read Story

गँगबँग भाग ५ – Marathi Group Sex Story

त्या चौघांनी झटकन त्यांची धोतरं काढून टाकली. चार ताठ झालेले काळे लंड श्रेया थोडा वेळ बघतच राहिली. मी ते बघून विचार केला, आज खेळाला मजा येणार. त्यातल्या एकाने पुढे होत श्रेयाचे कपडेही काढले आणि चौघेही तिचं सौंदर्य न्याहाळू लागले. पस्तीशीतली श्रेया म्हणजे जणू बर्फीच जणू. फिगर चांगला मेंटेंन केलेला त्यामुळे ती अजूनही चीरतरुणच वाटत होती.सगळ्यांच्या अशा नजरांनी श्रेयाने लाजत डोळे बंद करून घेतले. marathi sex story एकच चोळाचोळी आणि झोंबाझोंबी सुरु झाली. श्रेयाच्या तोंडून मादक आवाज निघू लागले. चाचपत ती हातात येईल तो लंड पकडून हलवत होती.थोड्या वेळातच एकाने उचलून तिला गाडीच्या बोनेटवर आडवी केली. आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवून त्याने मध्ये तोंड घातलं. आनंदाने पुच्ची चाटत त्याने तिच्यावर ताबाच …

Read Story

गँगबँग भाग ४ – Marathi Group Sex Story

तीन अनोळखी पुरूष आणि त्यांच्यात माझी बायको श्रेया. माझ्यासमोरच बिनधास्त त्यांच्या मध्ये ती आडवी झालेली. तिघेही झोपल्या-झोपल्या तिला दाबत होते, चोळत होते, मध्येच कुणी पुच्चीत बोट सरकवत होते.चौथा राऊंड सुरु होतो की काय? असं मला वाटत होतं. तोच श्रेया उठली, आणि नागडीच चालत माझ्याकडे आली. माझे हात सोडवले.तिघांनीही आपली धोतरं आणि हत्यारं कमरेला लावली. marathi sex story श्रेयाने ही कपडे अंगावर चढवली आणि तिनेच त्यांना मेन रोडसाठी विचारलं. श्रेयाचा शब्द ते कसा खाली पडू देतील. गाडीच्या पुढे पळत त्यांनी बाहेरपर्यंत येऊन आम्हाला रस्ता दाखवला. मेन रस्त्याला गाडी लागताच त्या तिघांनी थांबून श्रेयाला हात केला. श्रेयानेही त्यांना हात दाखवला आणि आम्ही हाॅटेलकडे निघालो.गाडीवरून जातानाच मी तिला काही त्रास होतोय का असं …

Read Story

गँगबँग भाग ३ – Marathi Group Sex Story

चिडून तो तिची जास्तच हेळसांड करत होता.मी श्रेयाला आवाज दिला आणि सांगितलं…श्रेया, डोळे बंद करुन घे, त्यांना विरोध करु नकोस. त्याने तुलाच जास्त त्रास होईल.. मनात काहीच संकोच ठेऊ नको.. सांगितल्याप्रमाणे श्रेयाने डोळे बंद करुन घेतले आणि तिने स्वतःला जणू त्यांच्या हवालीच केलं.. ते दोघेही तिला मागून-पुढून चिकटून कंबर हलवत वरचेवर झवत होते. तिच्या तोंडून निघणाऱ्या मादक सुस्काऱ्यांनी ते दोघेही पुरते घायाळ झालेले. कमरेला गुंडाळलेलं धोतर सोडून त्या दोघांनी तिला पुढून मागून मिठी मारली. समोरच्याचा लंड पोटाला तर पाठीमागच्याचा लंड पाठीला लागत होता. दोन्ही लंडांना हाताने चाचपत तिने पाहिलं, तर हातात न मावणारे भले मोठे लंड तिला जाणवले. समोरचा तरुण खाली बसला आणि त्याने तिची चड्डी खाली ओढली. तिच्या वॅक्स …

Read Story

गँगबँग भाग २- Marathi Group Sex Story

आमच्या लग्नाला आज १२ वर्षे झाली. परंतु १२ वर्षापूर्वी एक घटना घडली जिचा उल्लेख आजपर्यंत आम्ही दोघांनी कुठेही केलेला नव्हता. श्रेया तेव्हा २२ वर्षाची होती आणि मी २८ वर्षाचा होतो. तेव्हापेक्षा आता तिशीनंतर तिच्या सौंदर्याला अजूनच बहर आला आहे.असो.मी आनंद, पहिल्यापासूनच इन्शुरन्स कंपनीत चांगल्या हुद्द्यावर काम करतो. या कामामुळे अल्पावधीतच मी स्वतःचं घर केलं. शिवाय पॅकेजही वाढत चाललेलं. पण हे चांगले दिवस येतानाच एकाएकी आई-वडिलांचं छत्र हरवलं. मी कमावता असल्याने नातेवाईकांनी माझ्या लगेचच माझ्या लग्नाची जुळवणी केली. पहिलंच स्थळ श्रेयाचं पाहिलं आणि दोघेही मनोमन एकमेकांना आवडलो. marathi sex story लग्न रजिस्टरच करुन दिल्यावर नातेवाईक आणि सगेसोयरे आम्हाला सुखद एकांत देऊन आपापल्या घरी निघून गेले. श्रेयाचा बांधा फारच सुरेख आणि कमनीय …

Read Story

गँगबँग भाग १ – Marathi Group Sex Story

रात्रीपासूनच हॅप्पी एनिवर्सरीचे खूप मॅसेज आणि फोन सुरु होते. दिवसभराच्या शुभेच्छा स्वीकारून श्रेया आणि मी रात्री एकमेकांना विवस्त्र मिठीत घेऊन पहुडलो होतो. नुकताच एक राऊंड झालेला आणि त्या मेहनतीमुळे घामाचे दव दोघांच्याही चेहऱ्यावरुन ओघळत होते. आता थोडा वेळ आरामाची गरज होती, तेव्हा सुखात गेलेल्या एक-एका वर्षाचा आढावा घेत आम्ही दोघेही एकमेकांना एकेका घडलेल्या किस्स्याची आठवण करुन देत होतो. इतक्यात श्रेयाला पहिल्या हनिमूनला घडलेल्या गोष्टीची आठवण झाली. तिने माझ्या डोळ्यात पाहिलं आणि म्हणाली. Marathi Sex Story आनंद खरंच तेव्हा तुम्हाला काही झालं असतं तर…? असं बोलून ती शांत झाली…मी ही थोडा वेळ भुतकाळात गेलो. बराच वेळ आम्ही दोघेही त्या एकाच गोष्टीवर विचार करत शांत बसलेलो.शेवटी न राहवून मीच बोललो.श्रेया, त्या गोष्टीला …

Read Story

माझ्या नळाचे पाणी – Marathi Sex Story

मी अफेसाय वाचत होतो. गोष्ट रंगली होती लूंगीतून माझा लवडा बाहेर काढून जोरात चोळत होतो दारावरची बेल वाजली. लूंगी सावरत माझा लवडा लपवत मी दार उघडले. दारात भीजलेली मॅक्सी घातलेली विजया उभी होती. मॅक्सी छाती वर ओली झाल्याने चिकटललेली होती त्यामुळे तिच्या ब्रा नसलेल्या स्तनांचा गोलावा व ताठ नीपलनी माझे लक्ष वेधले होते. marathi sex katha, marathi sex stories “अहो मला जरा मदत हवी आहे, ओट्यावरचा नळ बंद होत नाही. पाणी बंद करणारी मुख्य जागा बरीच उंचावर आहे माझा हात तीथे पोहचत नाही. जरा येता का?” तीचे गोल स्तन व ताठरलेले नीपल मला बोलवत होते असेच वाटले. लगेच तीच्या मागून घरात गेलो. ओट्यावर चढलो, तीला सांडशी मागीतली. तीने हात खाली …

Read Story

error: Content is protected !!