मी मस्त माधवी – 20

मी:-काहीतरी काय?? मी त्याचा हाथ पकडला….अस बोलू नको…हे फ़क़त तुझ्या मनात आहे…मी जेवढ सांगितल तेवढ़ कर…पुढच आपोआप होईल…
तो:- नाही दीदी माझ्या मधे हिम्मत नाही…तो रडायला लागला.
अरे मला वाटल की हा नाटक करतोय…पण हा खर्च खुप भोला आहे. मी:-ओके ठीक आहे मी सांगते तुला सगळ पण हे तू कोणाला सांगयाच् नाही….एक काम कर हा दरवाजा आतून लावून घे…आणि ती आलमारी सरकव तिथे दरवाजा आहे तो मी माझ्या रूम मधून उघडते. तू माझ्या रूम मधे ये मी सांगते तुला सगळ….. ओके??
तो:- खरच दीदी?? ओके…
तो उठला आणि मी माझ्या रूम मधे आले.

कथा पुढे ….

मी आतून दरवाजा बंद केला आणि मधला दरवाजा उघडला. तो आत आला. मी त्याला चेयर वर बसायला सांगितले.
तो बसला.
मी:- अरे मला हे करताना कस्तरीच् होत आहे…खुप लाजायला होत आहे.
तो:- सॉरी दीदी…राहु दे मग…
मी:- नाही थांब..एक काम कर तू ये माझ्या सोबत मी जस म्हणेन तस कर पण वरुण वरुण टच नको करू…मूवी मधे करतात तस??
तो:- ओके…
तो उठला माझ्या जवळ आला.
मी:- आधी किस करू…
त्याने माझ्या ओठाजवळ ओठ आणले..आम्ही किस करायची एक्टिंग करू लागलो.
मी:- ओके आता gf च्या डोळ्यात बघत तिच्या गालावरुण हाथ फिरवत एथ पर्यन्त आनायच…मी त्याला माझ्या बूब्स च्या वरच्या भागावर् इशारा करुण सांगितले….आणि अस समज की ती तुला थाम्बवत नाही आहे…
तो:- ओके….त्याने मला टच न करता तस केला. मी डोले बंद करुण होते. मला खुप मजा येत होती. पुच्ची ओली ओली झाली होती.
मी:- बघ मी जसे एक्सप्रेशन देत आहे तसेच ती पण देईल ओके??
तो:- ओके दीदी…
मी:- आता हळू हळू हाथ फिरवायचा…कधी कधी…हाथ थोडा आत टॉकायचा…मग वरुण पूर्ण स्तन पकडून हळू हळू दाबायचा आणि मग परत किस करायचा.
तो:- ओके दीदी…त्याने परत तसे केले पण मला अजूनही टच केला नव्हता. पण त्याचा स्वासोस्वास् वाढला होता. मी चोरून बघितले त्याचा लंड फुल फॉर्म मधे आला होता.
मी:- अस करताना तिला मिठीत घ्यायचा. तिच्या पाठीवरुण हाथ फिरवत ख़ाली आंणायचा आणि मस्त मसाज करायचा आणि मग हळूच हाथ समोर आनायचा …मी हे सगळ त्याला एकदम मादक पने सांगितल.
तो:-ओके दीदी…आता हळू हळू लक्ष्यात येत आहे…पुढे…
मी:-हे करणार नाही का??
तो:- नाही माझ्या लक्ष्यात आल…
मी:- ओके…पुढे मग तिला समोरून मस्त हाथ फिरवायचा..मग तिचा हाथ पकडून तुझ्या प्राइवेट पार्ट वर ठेवायचा. …ती त्याला पकडून बघेल की किती हार्ड झाला आहे त्यानुसार ती पुढे काय करायच ते ठरवेल….
तो:- मग पुढे….
मी:- पुढे कपडे काढन एकमेकांच्या प्राइवेट पार्ट ला किस करण आणि मग सेक्स…
तो:- ओके दीदी…आता सगळ आल लक्ष्यात…आता बघ कश्या पटवतो मूली…थैंक यू दीदी..
मी:- वेलकम… छान आता फालतू गोष्टी नको करू…ओके??
तो:- हो दीदी नाही करणार….
मी:-गुड…अजुन काही शंका??
तो:- आहे पण जाऊ दे आता…
मी:- अरे विचार रे…एवढं सगळ झाल आता काय लाजतो??
तो:- दीदी मई पोर्न मधे बघितले आहे खुप पोजीशन मधे सेक्स करतात…मी पण तसेच करू का??
मी:- हे बघ ते टाइम वर डिपेंड असते…रात्र भर असेल तर तू सगळ ट्राय करू शकतो…नाही तर एक दोन पोजीशन मधे निपटवुन घ्यायच.
तो:- ओके …सगळ्यात जास्त मुलींना कोणती पोजीशन आवडते??
मी:- मुलींना खाली झोपवून तिच्या कम्बरे खाली उशी टाकून मुलगा वर …आल लक्ष्यात??
तो:- नाही…
मलाही तेच हव होतं कारण मी आता खुप उत्तेजित झाले होते….पैंट वरुण त्याच्या लवड्याचा साइज़ खुपच मस्त वाटत होता. मला आता तो माझ्या पुच्चीत हवा होता.
मी:- ओके….चल मई तुला करुण दाखवते…
तो:-ओके….
मी:- हे बघ मी अशी झोपले…आता तू ये माझ्या कम्बरे खाली उशी ठेव…तो आला त्याने उशी ठेवली. ….ह गुड आता माझे पाय विलग कर…त्याने माझे पाय विलग केले…उफ्फ्फ त्याने फर्स्ट टाइम मला टच केला….गुड….आता माझे वर कर…त्याने ते केले… आता तू मझ्झ्या दोन्ही पायाच्या मधे बस….तुझा आणि माझा प्राइवेट पार्ट एकदम क्लोज असले पाहिजे…डोंट वरी होउ दे टच…एवढं झाल आहे एवढं बोलतो आहे त्याने काय होणार आहे….त्याने पोजीशन घेतली…उफ्फ्फ त्याचा कड़क लंड माझ्या पुच्चीवर होता…..खुपच मोठा होता…डॉ आणि अशोक पेक्षा पण….उम्म्म माहित असत की ह्याच्याकडे असा हत्यार आहे तर…चार दिवस ह्यलाच दिली असती…..असो…आता तुझ्या शरीराचा भार टाक माझ्यावर….आणि मला किस करत धक्के दे… त्याने त्याचा भार माझ्यावर टाकला…माझे स्तन त्याच्या छातीखालि दाबल्या गेले…अह्ह्ह्ह्ह तो माझ्या ओठाजवळ ओठ आणून माझ्याकडे बघू लागला….मी पण त्याच्या डोळ्यात बघु लागलि….काय कळल का??
तो:- हो दीदी…
मी:- ओके…आता धक्के मार म्हणजे मला काही प्रॉब्लम वाटला तर सांगता येईल…त्याने माझं वाक्य पण पूर्ण होउ दिले नाही…माझ्या पुच्चीवर लंड आपटु लागला…अह्ह्ह्ह हळू कर आधी …
तो:- ओके दीदी…
मी:- हा गुड असच…मधे थाम्बुन थोडा रब करायचा…हा असाच गुड…उम्म्म मस्त मग हळू हळू स्पीड वाढवायाची….मी खालुन् माझी पुच्ची जेवढी त्याच्या लंडावर रगड़ता येईल तेवढी रगड़त होते….अह्ह्ह गुड लवकर लक्ष्यात येते तुझ्या …..
तो:- थैंक यू दीदी…तो धक्के मारत म्हणाला..दीदी अजुन एखादी पोजीशन ट्राय करायची का??
मी:-उम्म्म्म्म चालेल…तू सांग कोणती ट्राय करायची आहे??
तो:-स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह तू सांग न अह्ह्ह्ह
मी:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म तू सांग रे ….आम्ही हळू हळू मदकपने बोलत होतो.
तो:-अह्ह्ह ठीक आहे…उम्म्म तू कडेवर झोप मी मागून येतो..चालेल का?
मी:-ठीक आहे….त्यासाठी मला एक पाय वर उचलावा लागेल…
तो उठला आणि बाजूला झाला…मी टर्न होऊन कडेवर झाले आणि पाय वर केला…त्याने माझा पाय पकडला…आणि लंड माझ्या पुच्ची वर घासु लागला…
तो:- उम्म्म ठीक आहे ना दीदी??
मी:- अह्ह्ह स्स्स्स्स् हो…पण माझी नाईट पैंट फाटेल न…
तो:- मग नाही करू का अस??
मी:- नाही रे…एक काम करते पैंट काढून टाकते…तू पण काढ़…म्हणजे मला बघता येईल तूझी पोजीशन ठीक आहे की नाही….
तो:- ठीक आहे दीदी…तो उठला त्याने त्याचा शार्ट काढला…मी माझी पैंट काढली…उम्म्म त्याचा लंड अंडरवियर मधे होता…uw खुप ओली झाली होती…ओली तर माझी पॅंटी पण झाली होती…वाटल म्हणाव त्याला काढून टाक uw पण आणि टाक माझ्या पुच्चीत….पण म्हटल अजुन असच करत राहवे…मज्जा खुप येत होती….तो परत पोजीशन मधे आला…माझ्या गोरया मांड्या.. पॅंटी मधे फस्लेलि माझी मांसल गांड आणि पुच्ची तो सरखा बघत होता…
मी:- हम्म चल कर सुरु…तैने माझा पाय उचलला…आणि लंड ची पोजीशन माझ्या पुच्ची जवळ एडजस्ट केलि आणि हळू हळू घासु लागला…ह्म्म्म गुड हा असाच अह्ह्ह्ह स्स्स्स …लवकर शिकला तू…आता हाताने तुझा पकड़ आणि ख़ाली वर घास…मग आत टाक…ओके??
तो:- ओके दीदी….
मी:- तो हाताने लंड पकडून माझ्या पुच्चीवर घासु लागला…उम्म्म अह्ह्ह वाओ मस्त छान अह्ह्ह्ह मस्त वाटतंय रे अह्ह्ह्ह्ह्ह तुला कस वाटतंय???
तो:- अह्ह्ह्ह खुप मस्त वाटतंय दीदी अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उम्म्म
मी:- उम्म्म आता तू एक्सपर्ट झाल्यासरखा करत आहेस…हा …आता आत टाक…तो पॅंटी वरुण आत टाकल्या सारखा करत होता…. उम् हा असाच अह्ह्ह स्स्स …धक्के दे आता हळू हळू….उम्म्म्म वाह खुप मस्त….आम्ही दोघेही अंडर गारमेंट मधे होतो पण खर झावल्यासारख वाटत होता…आता मला सहन होत नव्हतं…अ..अ.. तुषार हे बघ अस करताना तू स्तन पण दाबु शकतो… आणि सगळ्यात महत्वाच्…सेक्स करताना थोडा किंवा तुझ्या पार्टनर ला आवडत असेल तर चावट बोलत राहायच…ओके??
तो:- हो दीदी…तुला काय आवडत ग??
मला:- मला खुप चावट बोलायला आवडत…ह्म्म्म्म छान जमल तुला हे…अह्ह्ह स्स्स्स मस्त मजा दर्शील तू तुझ्या पार्टनेरला…मलाच वरुण वरुण एवढी मजा येत आहे की काय सांगू…अह्ह्ह्ह स्स्स…चल आता मी तुला माझी आवडती पोजीशन सांगते…
तो:- ओके दीदी….तो बाजूला झाला…मी पण सरळ झाले…
मी:- हे बघ तू खाली झोपायच मी वरुण येणार…कळल??
तो:- हो दीदी…तो वर तोड़ करुण खोपला…मी। बघितले लंड एकदम 90 च्या एंगल मधे सरळ उभा होता…खुप लांब होता..मी त्याच्याकडे बघितले…तो माझ्या पुच्ची कड़े बघत होता….मी त्याच्या कम्बरच्या दोन्ही बाजूने पाय केले आणि त्याच्या लंडा जवळ पुच्ची नेत खाली बसले…
मी:- हे बघ…या पोजीशन मधे तू काहीच नाही करायच…जे करेल ते मी…पण मला हे येत…त्यामुळे जार तुझ्या पार्टनर ला येत नसेल तर तू सागायच…ओके??
तो:- ओके…
मी:- आता बघ मी काय काय आणि कशी करते ते….मी त्याच्या डोळ्यात बघत त्याचा लंड पकडला…जसा मी त्याचा लंड पकडला तो चमकुंन माझ्याकडे बघितला..मी सेक्सी स्माइल देत त्याच्याकडे बघू लागले…तो मला स्माइल करताना बघुन तो पण स्माइल करायला लागला…उफ्फ्फ्फ़ किती जाड़ा होता त्याचा लंड स्स्स्स अह्ह्ह तो धड़ धड़ करत होता…मी हळूच त्याच्या ओल्या uw वरुण बोट फिरवले…मी हे करताना त्याच्या डोळ्यात बघत होते…तो अह्ह्ह स्स्स्स करत होता….मी त्याचा लंड पकडून माझ्या पुच्चगीच्या भोकावर घासु लागले…. उफ्फ्फ्फ़ स्स्स माझे डोळे आपोआप बंद झाले…मी थोड़ावेळ असच करत राहली…ह्म्म्म कस वाटतंय रे???
तो:- अह्ह्ह स्स्स्स खुप मज्जा येत आहे दीदी अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उम्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स मला पण….मग मी ते पुच्ची च्या भोकावर ठेवले आणि थोडा वर होऊं त्याला आत घेऊ लागले…पण कपडे असल्या मुळे ते आत जाणार नव्हता आणि मला तो आत हवा होता…उम्म्म अह्ह्ह मग अस करूँ आत घ्यावा लागतो आणि मग मी त्याला आत बाहर करेल … तू पण खालुन ज्जोर लावायचा…हे मला खुप आवडत…तुला आवडला का??
तो:- हो दीदी…ही पोजीशन सगळ्यात जास्त आवडली…अजुन थोडा डिटेल मधे सांग ना…
मी:- अरे सगळ तर सांगितल…मी त्याचा लंड पॅंटी वरुण आत जेवढा जाईल तेवढा आत घेत म्हणाले….आजून काय सांगू??
तो:- म्हणजे exactly आत बाहेर कस होणार…आणि मी नेमका काधी खालूं जोर लावयच??
मी:- त्यासाठी तर मला हा रियल मधे आत घालून घ्यावा लागेल….
तो:- मग घे ना प्लीज…त्याशिवाय कळणार नाही…आणि एवढं झाल आहे आता फ़क़त एवढ्या साठी काय ….
मी:- मी त्याचा लंड पकडला घट्ट अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् सरळ सांग ना की तुला ते माझ्या आत टाकायच आहे…मी हसत म्हटले…
तो:- हो दीदी…घे ना ग आत अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स आता सहन होत नाही आहे स्स्स्स्स्….आणि मला ही माहीत आहे की तुला पण घालून घ्यायचा आहे….बघ ना कशी पकड़त आहेस तू त्याला…..आवडला ना खुप तुला??
मी:- स्सस्सस्सस अह्ह्ह्ह हो रे खुप आवडला उम्म्म्म्म स्स्स्स्स्
तो:- हो माहीत आहे मला ….म्हणूनच त्याला पॅंटी वरुण आत घ्यायचा प्रयत्न करत आहेस मघापासून….
मी:- उम्म्म्म स्स्स्स अह्ह्ह गुड आता कस बोलला बिंदास्त…असच आवडत मुलींना….अजुन थोडा खुलुन बोललास तर घालून घेईल आत…
तो:-उम्म्म दीदी अह्ह्ह्ह स्स्स्स घे ना ग आत माझा लवड़ा अह्ह्ह्ह स्स्स झवू दे मला कचा कचा तुझी चूत अह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म घेते रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह आज रात्रभर घालून घेते त्याला माझ्या भोकात अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स
तो:- अह्ह्ह्ह्घे ना मग अह्ह्ह्ह उम्म्म मस्त झवतो तुला आज रात्रभर उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ स्स्स्स्स्
मी:-उम्म्म्म स्स्स्स उफ्फ्फ्फ्फ्फ एवढ्या वेळ पासून हे करतोय आपण अह्ह्ह खुप मजा येत होती मला….
तो:- हो दीदी मला पण…
मी:-उम्म्म आता अजुन मजा करुया अह्ह्ह्ह्ह….मी उभी झाले आणि पॅंटी काढून टाकली….माझी पुच्ची बोटाने फाकवत…कशी दिसत आहे रे माझी चूत??
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स खुप सुन्दर आहे दीदी उम्म्म्म्म….त्याने त्याची uw काढली आणि स्किन मागे करुण मला लंड दाखवत…तुला कसा वाटला ग माझा लंड??
मी:-उम्म्म्म अह्ह्ह्ह स्स्स्स खुपच मस्त आहे उफ्फ्फ्फ्फ़…..मी खाली बसले आणि तोंडात घेतला….मस्त चोखला 2 min …उम्म्म कीतिवेळचा वाटत होता चोखून घ्यावा अह्ह्ह्ह मस्त टेस्ट आहे इफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्….मग मी हळूच त्याला पुच्चीत घालून घेऊ लागले…अह्ह्ह्ह स्स्स किती जाड आहे रे उम्म्म्म्म आआईईईई ग अह्ह्ह्ह स्स्स्स फाटली माझी अस्स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह…ह्ह्ह …ह्ह्ह्ह्ह्….ह्ह्ह्हह्ह….शेवटी पूर्ण लंड आता घेऊन मी जोरा जोरात दम टाकू लआगले….मी तशीच बसून राहिले.
तो:- अह्ह्ह दीदी किती गरम आहे ग आतून तुझी चूत उम्म्म्म्म्म ….तो खालुन लंड हळू हळू आत बाहेर करू लागला.
मी:- उम्म्म्म तुझा बुल्ला काय कमी गरम आहे… स्स्स्स आज खरच माझ्या पुच्चीचा फोदा करणार आहे तू स्सस्सस्स…मी हळू हळू गांड वर खाली करत लंड आत बाहेर। करू लागले.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म दीदी झवन्यात एवढा आनंद असतो आज कळल मला उम्म्म्म किती मस्त वाटत आहे म्हणून सांगू अह्ह्ह्ह्ह
मी:- हो रे माझ्या शोनुल्या अह्ह्ह झवा झवी मधे जेवढा आंनद असतो टेवढा कश्यातच नाही स्सस्सस्स उम्म्म्म….मी टी शर्ट काढला आणि ब्रा पण काढून टाकली….उम्म्म हॉस्पिटल मधे खुप बघायचा ना तू माझ्या बूब्स कड़े….अह्ह्ह घे आता बघुन….मी माझी स्पीड थोड़ी वाढवली होती.
तो:- अह्ह्ह स्स्स्स हो दीदी खुप मोठे आहेत ग स्स्स्स उम्म्म्म…
मी:- मग बघत काय आहेस स्स्स्स्स् दाब ना रे….मी त्याचे हाथ पकडून माझ्या बूब्स वर ठेवले….
तो:- अह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़ दिदीईईई अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म ….तो माझे बूब्स जोरात दाब लागला आणि खालुन लंड खप खप माझ्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागला…..त्याने माझी रिदम पकडली होती…..त्याचा जाड्जुड़ लंड माझ्या पुच्चीच्या भोकात सट सट। आत बाहर होत होता. मी एकदा झडले होते…. पण त्याच्या कड़े बघुन वाटत नव्हतं की तो लवकर झडेल म्हणून….तो पूर्ण जोश मधे मला खप खप झवत होता.
मी:-अह्ह्ह्ह्ह किती मस्त झवतो रे लवडया तू अह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह हां हां हां असच माझ्या राजा अह्ह्ह्ह फाडूंन टाक दीदी ची चूत अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स उम्म्म्म्म्म
तो:-हो ग माझी दीदी अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म उम्म्म्म्म किती ओली झाली तुझी आतून अह्ह्ह्ह्ह मस्त वाटतंय ग अह्ह्ह्ह्ह खुप झवू दे मला आज अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म स्स्स्स्स्
मी:- हो रे अह्ह्ह्ह्ह जीतक झवायच तितके झव मला आज अह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म परत कधी मिळेल मला असा लंड अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
आम्ही असाच बड़बड़ करत झवाझवी करत होतो….
तो:- अह्ह्ह्ह्ह दीदी अह्ह्ह्ह माझं पानी येत आहे अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म दिदीईईईईईई अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह झाल ग अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स टाक मार पिचकार्या माझ्या भोकात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह ऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊ वूऊऊऊऊऊऊऊऊऊओ अह्ह्ह्ह किती मस्त रे उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्
माझं ही झाल होतं….मी तशीच त्याच्या अंगावर पडले…त्याने मला घट्ट मिठीत घेतले….5 min त्याचा लंड लहान होऊन बाहेर आला.
मी:- अह्ह्ह्ह तुषार वाओ….काय मस्त शॉट मारलास रे अह्ह्ह्ह उम्म्म
तो:-दीदी…थैंक यू…तू मला झवू दिलस….पहिल्यांदा आज मी खुप रिलैक्स फील करत आहे….आम्ही एकमेकांना किस करू लागलो……

Read More.  ३ मैत्रिणींची पुच्चीची मस्ती - Marathi Sex Story


त्या रात्रि पण मी आणि तुषार खुप वेळ पर्यन्त झवा झवी करत होतो. त्याने माझी पुच्ची अशी काही झवून काढली की मला त्याच्या कडून परत परत झवून घ्यावे अस वाटत होतं. त्याला मी दुसऱ्या दिवशी पण थांबवून घेतले आणि मस्त मजा केलि.
एकन्दरितया 5 6 दिवसात मई तिन लंड घेतले…आणि सगल्याणी मला मस्त मजा दिली.


तर मित्रानो कशी वाटली माझी ही स्टोरी??नक्की कलवा….

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!