गावझवाडी (भाग दुसरा)

मागील भागात आपण पाहिले की जाधव मास्तरांनी नंदाच्या वहीत एक चिठ्ठी ठेवली वही तिला परत केली.
पुढे….

शाळा सुटल्यावर नंदा आणि चंदा एकत्र घरी जायला निघाल्या नंदानं चंदाला चिठ्ठि दाखवली. “चंदे हे बघ माझा मेट्रिक पास हुन्याचा मार्ग. उद्या जाधव मास्तरनं बोलवलय त्याच्या घरी. उद्या त्यो सुपरवायाझर येणार हाय तिथं मला हेपायला त्याचा लवडा एकदा पुच्चीत घेतला की म्या पासचं हुनार गणितात.” नंदा म्हणाली.
“अग नंदे कशाला नसत्या फंदात पडतीयास त्या परास अभ्यास कर”. चंदा तिला समजावत म्हणाली.
“काय नाय व्हत गं सगळं व्यवस्थीत हुतया बघ. तु येतीस का माझ्याबर उद्या” नंदा म्हणाली.
“म्या अन तुझ्याबर नग बया काय चाळं करायच ते तु कर मला त्यात वढु नगसं” चंदा ने उत्तर दिलं.
“अग चल जाधव सराच्या घरापास्न थोडा दुरवर एक शेत हाय तिथं थांब पायजेल तर म्या माझं काम उरकुन येतीच.” नंदा तिला म्हणाली.

नाय होय म्हणत चंदा तयार झाली. दोघी आपापल्या घरी गेल्या. दुसऱ्या दिवशी रविवार होता. नंदा गणिताच्या जादा तास सरांच्या घरी असं सांगुन दुपारी बाराच्या सुमारास बाहेर पडली. थेट चंदाच्या घरी जाऊन तिथुन चंदाला सोबत घेऊन जाधव मास्तरांच्या घराच्या दिशेनं चालु लागली. जाधव सरांच्या शेताजवळ येताच दप्तरातुन आणलेल्या मेकअप च्या सामानानं मेकअप केला. चंदाला तिथचं थाबवुन नंदा निघाली.

जाधव सरांच्या घरी नंदाचे स्वागत झाले. तिला चहा पाणी दिले. “या नंदा राणी या तुमचीच वाट बघत होतो आम्ही” जाधव सर बोलले.
“हे मारुती माने सर तुझ्या गणिताच्या पेपराला सुपरवायझर असत्यालं तुला हवी तेवढी मदत होईल.
आणी माने सर ही आमची लाडकी नंदा बरं का. हिला गणितात तेवढी पास करा. त्यासाठी काय बी करायला तयार हाय. हो का नाय गं नंदा ?” जाधव सर छद्मी हसत बोलले.
नंदाने होकारार्थी मान हलवली.
माने सर नंदाच्या जवळ जात “हे बघ पोरे इथं जे घडणार हाय ते कुठबी सांगायच नाय तुला पास करायची जिम्मेदारी माझी.” तिचा खांदा दाबत माने सर बोलले.
“माने सर करा लवकर सुरु जास्त येळ न्हाई आपल्याकडं” जाधव मानेला समजावत म्हणाला.
मानेनं नंदाला मिठीत वढली. तिचे मुके घेऊ लगला. नंदा त्याच्या बाहुत जाऊन सुखावली कारण माने जरी चाळीस वर्षाचा असला तरी तो धष्ठपुष्ठ होता. त्याचं शरीर कसलेलं होतं.


नंदाच्या तोंडात तोंड घालत मानेनं तिच्या शरीरावरील एकएक कपडा काढला. मागुन जाधव सर पण तिच्या पाठीचा गांडीचा मुका घेत तिला चाटु लागला. दोघांच्या मध्ये नंदा उभी होती माने सर पुढे तिच्या थानाला कुस्करत होता मध्येच बोंड चिमटीत धरुन ओढत होता. आता पर्यंत विनानुभवी पोरांकडुन आणि जाधव सराकडुन नंदाची पुच्ची ठुकली होती आज दोन अनुभवी तिच्या वयाच्या दुप्पट असलेले दोन नर त्या मादीला ठोकणार होते. तिचं अंग शहारुन गेलं होत. उर धडधडत होता.श्वास वाढला होता. तिच्या सर्वांगवर मागुन पुढुन दोन्ही जिभा सुसाट फिरत होत्या. मधुन मधुन दोन्ही हात बोचा आणि थानं दाबत होते.बोटं पोटवरच्या खोलगट बेंबीशी चाळा करत होती. नंदा मदमस्त होऊन फक्त हुंकार भरत होती. दोन माजलेल्या नरांना ही कोवळी मादी थंड करणार होती. तीचं सर्वांग चाटुन चुंबुन झाल्यावर माने आणि जाधव ने आपले सर्व कपडे काढले ते पुर्ण नागवे झाले.
मानेचा लंड चांगलाचा ताठरला होता. मानेचा लंड पाहुन नंदा पुरती घाबरली कारण आजवर तिने आपल्या पुच्चीला लावलेल्या लवड्यांपेक्षा बराच मोठा लंड मानेचा होता. हा माने बायको मेल्यानंतर कीत्येक दिवस मोकळा झालाच नव्हता. त्याच्या गोट्या विर्याने भरलेल्या होत्या तो आज नंदाच्या पुच्चीचा भोसडा करण्याच्या बेतातच होता.

Read More.  गावझवाडी - भाग दहावा (इंसेट प्रकार)


“पोरी या माझ्या सोट्याला हातात घे. गुढघ्यावर बस आणि चोखुन काढ.”मानेनं अॉर्डर दिली.
नंदाला तो जे सांगेल ते करणं भाग होत. तिनं गुढग्यावर बसत त्याचा लवडा हातात घेतला. चांगलाच जाडजुड वाटला. तिने आजवर बरेच लवडे चोखले असले तरी हा लवडा तिच्या घशापर्यंत जाणारा होता. तिनं त्याला तोंडात भरला. तोंड मागे पुढे करत मानेचा लंड चोखु लागली.


“अहहह जाधव सर पोरीच्या ओठात जादु हाय वो. स्वर्गाची सफर केल्यागत वाटतया. आमची बायकु मेल्यापास्न बऱ्याच दिवसातन असा कुणीतरी चोकतय वो जाधव सर पक्की रांड पोरगी घावलिया तुम्हाला.”
माने नंदाचे केस धरुन लवडा आणखी कोंबत म्हणाला.
“आवं आमच्या शाळतली हेपाळु पोरगी हाय ही. गणिताच्या कृपेनं मला ह्यो कवळा माल कुस्कराया भेटला. हिच्या पुच्चीचा पडदा म्याच फाडला”. दात विचकत मोठ्या फुशारकीनं जाधव बोलला.

मानेचा लवडा तौंडात घेऊन नंदाची हालत खराब झाली होती. तिला नीट श्वास पण घेता येत नव्हता. ती पुरती दमुन गेली. मानेनं तिच्या अवस्थेकडं बघुन तोंडात दिलेला लवडा काढुन घेतला. सलवार काढुन तिला बेडवर उताणी झोपायला सांगितलं ती अर्धी बेडवर आणि अर्धी पाय गुडघ्यात दुमडुन तळवे जमीनीला टेकवले. मधोमध माने बसला आणि तिच्या फोद्रिचे निरिक्षण करु लागला.नंदाची पुच्ची पाणी सोडत होती. ते पाहुन मानेला आणखी चेव चढला. अंगठा आणि मधले बोट लावुन नंदाची पुच्चीच्या पाकळ्या अलग केल्या आणि दोन बोट तिच्या नकळत
आत सारली नंदा अअआआआअअअ ग आईगगग अशी किचाळली. आवं मास्तर जरा हळु करा. जे काय करायच ते सांगुन करा की नंदा त्याला विनवु लागली.


“गप ग झवाडे, तुला पास व्हायचं असलं जस मी करेल तसं तुला सहन करावं लागेल.”माने बोलला.
जाधव सर तुम्ही म्हणत होतात तशीच हाय हिची फो द्री लवड्याची भारीच आवड दिसतीया.
अहो माने आमच्या शाळेची रांडच म्हणा ना सरळ सरळ.
आपल्याला रांड म्हणल्याचा नंदाला खुप राग येत होता. पण ते खोट नव्हतच आजवर तिनं अनेकांची खाज मिटवली आणि स्वताची मिटवुन घेतली.
माने तिच्या पुच्चीवर जीभ लावु लागला.

Read More.  मी मस्त माधवी - 11


आपल्या पुच्चीला झालेला जिभेचा स्पर्श नंदाला वेड लावत होता ती फक्त बेभान होऊन हुंकारत होती.
आआआआआ आऊचआआआ आईगगग मेले मास्तर ईइइआआइइआ सोडा मास्तर हम्म्हम्म्
माने तिच्या छोट्याशा दाण्याला बोटाने चिवडत होता. तिचा विरोध आता होकारात बदलु लागला. मानेची जीभ तिच्या फोद्रीत खोलवर जात होती. तशी तिला जास्त मजा येत होती ती बोचा उचलुन आणखी आत घालण्यास सांगत होती तिचा आवाज सर्या खोलीभर घुमत होता. तिच्या तोंडाशी जाधव बसला होता त्याने आपला लवडा तिच्या एका हातात दिला होता. तिने घट्ट पकडुन ठेवला होता. मानेच्या चाटुगिरीमुळं ती सारखी झडत होती. पुच्चीतुन वाहणाऱ्या कामरसाचा एक एक थेंब माने जिभेने टिपत होता. पुच्चीच मुखमैथुन केल्यानंतर माने अधिक चवताळला.


त्याचं लिंग उडु लागलं तो नंदाच्या पायाच्या मधोमध उभा राहिला. नंदाचे पाय हवेत तरंगते ठेवले. आपला सोटा तिच्या पुच्चीवर सेट करत एक धक्का दिला. नंदा जोरात किंचाळली. तिने जाधवच्या लंडावरची पकड घट्ट केली तसा जाधव तडफडला. तिच्या मुठीतुन लंड सोडवायचा प्रयत्न करु लागला. मानेचा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत गेला. अजुन अर्धा बाहेरचं होता. माने तिला तडफवत होता.


ये मास्तुरड्या लावलेली आग विझव मला कचाकचा झव, नंदा बरळु लागली. तसा मानेनं अजुन जोर लावुन सगळा लवडा तिच्या पुच्चीत सारला. अन दणके देऊ लागला, नंदाला मजा येऊ लागली.
इकडे हातात जाधवचा लंड जोरजोरात नंदा हलवत होती. जाधव ने त्याचा चीक नंदाच्या तोंडात पडावा अशा पद्धतीने लवडा सेट केला होता.


खाली माने दणके देत होता तसे तिच्या हाताचा स्पीड वाढत होता आणि तोंडाचा आआआआआ करुन ती दोन्ही लंडाची पिचकारी झेलण्यासाठी सज्ज होती.
माने स्पीडने झवु लागला. पण शेवटी त्याचा कंट्रोल सुटला. गोट्यात साठलेला चीक त्यानं नंदाच्या पुच्चीतच सांडला. शेवटच्या थेंबापातुर सगळा रिकामा केला.वर जाधवच्या चीकानं नंदाचं तोंड गच्च भरलं.
दोघांची तृप्ती झाली.
जरावेळ सगळे शांत एकमेकांच्या अंगावर पडुन राहिले. नंतर उठुन नंदाने अंघोळ केली. कपडे घालुन चहा केला. चहा पीत असताना माने म्हणाला, जाधव सर पोरगी लय कसदार हाय बर. अहो दमवुन टाकलं आपल्याला. ही पास झालीच म्हणुन समजा.

Read More.  माझी एअरहोस्टेस बहिण - भाग तिसरा


नंदा म्हणाली, आभारी हाय सर. आता म्या येती माझी मैतरीण बाहीर वाट बघतीया.
कोण गं तुझी मैतरीण ? जाधव म्हणाला.
आवं ती चंदा. नंदानं सांगितल.
हा ती होय ती झाट्याची पोरगी व्हय चंदा. जाधव बोलला.
व्हय व्हय तीच ती. नंदा म्हणाली
अग त्यो बी लय कवळा माल हाय. तिचा कुणी हेप्या हाय का? जाधव विचारु लागला.
नाय मास्तर तिला तसलं आवडत न्हाई. चंदानं सांगितल.
म्हंजी अजुन पेटीपॕक हाय तर.. माने म्हणाला.
नंदे तुला एक आतली गोष्ट सांगतो त्यो इंग्रजीचा पाटील मास्तर हाय ना त्यो चंदीमागं येडा झालाय.रोज तिच्या नावानं मुठ्ठ्या मारतया बेणं. तवा चंदाला सांगशील का तेवढं त्या पाटलाचा बघायला.
सांगुन बघती तयार व्हईल ना व्हईल. काय सांगावं. मास्तर म्या येते आता घरचे वाट बघत असत्याल.
नंदा हे ऐकुन आश्चर्यचकित झाली. चंदाला हे सांगितलं पायजेल. ती तरी कवा मजा घेणारं आन तिला तसबी इंग्रजी अवघड जातयाचं. तवा नापास नग व्हाया.
नंदा लंगडत लंगडत चंदाजवळ आली.
नंदाची झालेली हालत पाहुन चंदा हसु लागली. नंदे काय झालं दांडुक लय मोठ्ठ व्हतं व्हयं त्या मास्तराचं.
तुला घ्यायच हाय का घालुन. नंदा चिडुन बोलली.
मेल्यांनी निबार ठोकुन काढली. सगळ्या पुच्चीता अन तोंडात चिकाचा फवारा सोडला.
शी! तोंडात पण व्हय. चंदा म्हणाली.
व्हय अग त्या जाधवानं तोंडातच पिचकार्या मारल्या.
माने सर तसा दांडगा व्हता. लय भारी हेपली गं जरा दुखलं पण भारी वाटलं
तुझ्यासाठी पण एक सरप्राईज हाय चंदे. चल तुला सांगती.

चावट पप्या…

मित्रानो, कथा आवडते ना. आता पुढच्या भागापासून चंदाच्या चुदाईला सुरवात होईल का ? नंदा चंदाला पाटलाखाली झोपवायला राजी करु शकेल का ?
जाणुन घेण्यासाठी वाचत रहा कथेचा पुढचा भाग. ‘

1/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!