मी मस्त माधवी – 13

मी:~अह्ह्ह्ह्ह राकेश अह्ह्ह्ह माज्ज्या लवड्या अह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह्ह चाव चाव माझ्या दान्याला स्सस्ससीसीसी उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह झालं माझं उम्म्मम्मम्मम्मम्मम्म
मी झडले होते. मी राकेश ला धकलुन दिले आणि जोरा जोरात स्वास् घेऊ लागले. राकेशही खाली झोपुन आराम करत होता.

कथा पुढे ….

थोड्या वेळाने आम्ही रिलैक्स झालो. तो माझ्यावर आला आणि मला किस करू लागला.
मी:~चल मी जाते आता…खुप उशीर होतोय.
राकेश:~थांब न अजुन झवन् तर बाकी आहे.
मी:~अरे उशीर होईल ना…
राकेश:~थोडा वेळ अजुन…प्लीज एकदा तुझी पुच्ची झवली की मग जा तू
मी:~अरे पण तुझा ताठ कधी होईल?? मी त्याचा नरम लंड पकड़त म्हटले.
राकेश:~तू न माझे आंड चोख दोन मिनिटांत होईल
मी विचार केला चला हे पण करुण पाहू आतापर्यंत मी कधी आंड चोखले नव्हते.तो उठला आणि त्याचे आंड माझ्या तोंडावर ठेवून लंड हलवु लागला. मी त्याचे बॉल तोंडात घेऊन चोखू लागले.उम्म्म्म अह्ह्ह मस्त गोल गोल बॉल चाटायला मस्त वाटत होतं. तो अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी करत होता.
मला खुप मज्जा येत होती.
राकेश:~अह्ह्ह्ह हह ह्ह्ह असच उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह
त्याचा लंड खरच उठला होता. मी त्याला झोपवाले आणि लंड आणि आंड जिभेने चाटु लागले .

मी:~अह्ह्ह्ह सीसीसी मस्त वाटत रे असं उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
राकेश:~बघ कसा दोन min तैयार झाला तुझी चूत चोदायला
मी:~उम्म्म्म चोद न माझ्या राज्जज्जा अह्ह्ह्ह्ह्ह असा झव मला की सगळी मस्ती जिरलि पाहिजे अह्ह्ह्ह्ह
राकेश:~हो ग झवाड़े अस झवतो तुला आज की एक महीना तू कोणाचा बुल्ला घेणार नाहीस
मी:~उम्म्म बघू … मी तर असि रांड आहे की मला उद्याच् परत नविन लंड लागेल अह्ह्ह्ह
राकेश:~उम्म्म्म तर येत जा दररोज मी चांगली मोकळी करतो तुझी चूत आणि गांड अह्ह्ह्ह्ह गांड ही काय मस्त आहे तुझी उफ्फ्फ्फ्फ़
मी:~गांड च नंतर बघू आधी पुच्ची झ्व माझी….
राकेश:~अह्ह्ह्ह ये माझी सेक्सी रांड अह्ह्ह्ह्ह
तो उठला आणि माझा पाय थोडा वर उचुलुन खालुन् माझ्या भोकात लंड टाकू लागला.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काय मस्त आहे रे तुझा सोटा अह्ह्ह्ह्ह फिट बसला माझ्या भोकात अह्ह्ह्ह्ह झव ना अह्ह्ह्ह्ह मस्त फ़ास्ट फ़ास्ट.
त्याचा लंड खुपच लांब आणि जाड़ होता. मला माझी चूत भरल्या सारखी वाटत होती. तो मला भिंतीला टेकवून खप खप झवू लागला.

तो मला किस करत माझी गांड दाबत त्याचा लांब लंड खप खप माझ्या पुच्चीत टाकू लागला.
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त आहे ग उम्म्म्म्म्म तुझी गांड काय नरम आहे अह्ह्ह्ह्सीसीसीसीसी
मी:~अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी टाक ना रे पूर्ण लंड अह्ह्ह्ह्ह
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म अस जाणार नाही अह्ह्ह्ह एक काम कर त्या टेबल ला पकडून वाकुन उभी राह मग सगळा जाईल आत…
मी टेबल पकडून उभी झाले. त्याने माझा पाय वर ठेवला आणि पुच्चिच्या भोकात लंड घालून मस्त फास्ट फ़ास्ट झवू लागला.
मी:~अह्ह्ह्ह रे माझ्या राजा उफ्फ्फ्फ्फ़ ह ह असच शब्बाश अह्ह्ह्ह असच पाहिजे मला अह्ह्ह्ह झव अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह आईईईई ग उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ उम्म्म्म्म्म मस्त उफ्फ्फ्फ्फ्फ अह्ह्ह्ह्ह

राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह हो ग माझी रांड अह्ह्ह्ह मलाही मज्जा येत आहे तुझी मारण्यात सीसीसीसीसीसी उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़गग्ग मस्त कड़क माल आहेस तू स्सस्सस्सस अशी चिकनी टाइट चूत चोदायला खुप मज्जा येते अह्ह्ह्ह्ह्ह आणि असे रंडी सारखी झवून घेणारी असली तर अजुन मज्जा येते उफ्फ्फ्फ्फ्फ
मी:~अह्ह्ह्ह खर आहे रे उम्म्म्म्म तुझ्या सारखा जाड लांब लंड मिळाला की मी रांड होते अह्ह्ह्ह्ह आणि खप खप झवून घेते औऊऊऊउछ्ह्ह्ह्ह्हज आईईईईऊ ग उफ्फ्फ्फ्फ्फ मस्त झव रे अह्ह्ह्ह्ह अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्
राकेश अगदी मशीन सारखा फ़ास्ट झवत होता. मी एकदा गळाले होते. पण त्याचा लंड पुच्चितुन्न बाहेर काढायाची इच्छा होत नव्हती.
त्याने मला टेबल वर झोपवले आणि माझे पाय हातात पकडून सटा सट लंड माझ्या पुच्चिच्या आत बाहेर करू लागला.
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह माधवी सीसीसीसीसीसी काय मस्त मजा येत आहे आआअस्स्सह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् इफ़्फ़्फ़्फ़गग्ग अह्ह्ह्ह मस्त आवळून धरतेस तू लंड अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म आज पर्यन्त तुझ्या सारखी मुलगी नाही मिळाली झवायला अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उफ़्फ़्फ़्फ़गग
मी:~आआईईई ग उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह हो रे मलाही नाही मिळाला तुझ्या सरखा लंड उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ उम्म्म्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीक्काआआ आ आआआआआआ ऊऊऊऊऊऊऊ झव अहह अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह टाक तुझ पानी अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म्म्म्म्म्म

माझ्या पुच्चिच्या चिध्या करुण टाकत होता राकेश चा लंड. मी दोन वेळा झडले होते. पण काही मला चोदायचा थांबत नव्हता. माझी पुच्ची आतून सोलुन निघाली होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह राकेश अह्ह्ह्ह बस कर रे अह्ह्ह्ह खुप त्रास होतं आहे आआईईईई
राकेश:~सीसीसीसी थांब बस झालं आहे माझहि… अह्ह्ह
मी:~राकेश अह्ह्ह्ह गांड झव आणि गाण्डित करुण घे अह्ह्ह्ह पुच्ची खुप दुखत आहे रे सीसीसीसीसी
राकेश ने माझ्या गाण्डित लंड टाकला आणि माझी गांड झवू लागला.

Read More.  दोन बायकांचा नवरा

राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह म्मम्म मला वाटल की तू गांड झवू देणार नाहीस उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ मस्त भोक आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्
मी:~उम्म्म्म राकेश अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह खुप मस्त वाटत आहे रे गाण्डित तुझा लंड अह्ह्ह्ह्ह्हब्बब्ब आज अह्ह्ह माझ्या सीसीसी गांडीची पण खाज मिटव रे राजा अह्ह्ह्ह्ह
राकेश:~आज तुझी गांड ही फाड़तो ग रांड अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
मी:~हो रे फाडूंन टाक अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
मला आज गांड मारून घेण्यात खुप मज्जा येत होती. तो खपा खप माझी गांड मारत होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह झव अजुन जोरात झव अह्ह्ह्ह्ह
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह माधवी उम्म्म्म्म्म होत आहे ग माझं उम्म्म्म्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह टाक अह्ह्ह्ह तुझं पानी माझ्या गाण्डित अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह
राकेश ने एक झटका मारला आणि लंड माझ्या गाण्डित पकडून त्याचं वीर्य माझ्या गाण्डित सोडु लागला.
या दमदार सेशन नंतर आम्ही दोघेही जमिनीवर पडून राहिलो.
मी उठले आणि फ्रेश झाले कपडे ठीक केले आणि त्याला एक मस्त किस केला आणि घरी निघुन आले.


मम्मी माझी वाट पाहत होती. टी म्हणाली एवढा उशीर का झाला?? मी तिला सांगितले की लंच टाइम होता. तिने काहीच म्हटले नाही.पण फ़ोटो घ्यायला मला तिने परत जाउ दिले नाही. ते तिनेच आणले. मलाही तिथे जायच नव्हतं कारण मला एकदा झवून घेतलेल्या लंडा जवळून परत झवून घेण्यात इंट्रेस्ट नव्हता येत…… काय माहीत पण मला प्रत्येक वेळेस नविन लंडच हवा हवा सा वाटत होता. तो छोटा असला तरी चालायचा पण नविन हवा होता.

मला आता सवय झाली होती. एकदा झवून घेतले किन15 20 दिवस मला काही वाटत नसे पण त्यानंतर पुचिचि वळवळ मला गप्प बसु देत नसे. मी आता पक्की झवाडी बनले होते. राकेश कडून झवून घेतल्या नंतर मला अजुन एक महीना वाट पहावि लागली नविन लण्डा साठी.
आम्हाला कॉलेज मधे ग्लोबल वार्मिंग वर प्रोजेक्ट बनवायचा होता. माझी पार्टनर कोमल होती. मी तिला माझ्या घरी बोलावले पण ती नाही म्हणाली. कारन ती आणि तिचे पप्पाच् राहत होते. तिची मम्मी टीचर होती. ती येथून 50km च्या अंतरावर असणाऱ्या एका छोट्या सिटी मधे जॉब करत होती. ती आणि कोमल चा लहान भाऊ तिथे राहत होते.टी सैटरडे ला यायची.म्हणून मग कोमल ने मला तिच्या घरी बोलवाले.


मी तिच्या घरी गेले. आम्ही जुन्या magzine मधून न्यूज़ पेपर मधून रिलेटेड आर्टिकल आणि फोटोज गोळा करत होतो. मी तिच्याकडे दुपारी 3 ते 7 पर्यन्त असायची.तिचे पप्पा पण टीचर होते. ते पण आम्हाला मदत करत होते. तिचे पप्पा खुपच स्मार्ट होते दिसायला. मला खरच त्यांच्याकडून लावून घ्यायची इच्छा व्हायला लागली होती. त्याला कारण ही होते एक तर माझी पुच्ची मला स्वस्थ बसु देत नव्हती आणि दूसरी म्हणजे त्यांची नजर…… ते नेहमी मला आणि माझ्या बॉल कड़े आणि माझ्या गांडिकडे बघत राहयाचे. पण त्यांनी मला कढ़ी टच करायचा किंवा अजुन दूसर काही करायचा प्रयत्न केला नाही. पण मी त्यांची नजर ओळखून होते. दोन दिवस असेच गेले. पण तिसऱ्या दिवशी मीच थोडा पुढाकार घायचं ठरवल.


मी तिसऱ्या दिवशी गेले ते मस्त टाइट जीन्स आणि टॉप घालून. आम्ही आमचं काम करत होतो. जवळ जवळ संपत आलं होतं. एक एक आर्टिकल लिहन आणि फ़ोटो चिपकवून आम्ही आमचं रिकॉर्ड बनवत होतो. मी बघितल तर 5.30 झाले होते. कोमल चे पप्पा येन्यात होते. मी माझं काम आटोपल आणि रिलैक्स बसले. कोमलच बरच काम बाकी होतं. तेवढ्यात काका आले. ते आज मला बघतच राहले. त्यांना चाहा करान्यासाठी कोमल उठु लागली. मी तिला म्हटल की तू काम कर मी करते चाहा.
मी किचेन मधे गेले. काका फ्रेश होऊं आले. त्यांना जेव्हा समजल की चाहा मी करतेय तर ते किचेन मधे आले. मलाही तेच हवे होते.


काका:~ह्म्म्म आज तू करतेस चाहा??
मी:~हो काका चालेल ना माझ्या हातचा?
काका:~अरे का नाही…एवढ्या सुन्दर मुलीच्या हातचा चाहा कोण नाही म्हनेल??
मी:~अरे बापरे…एक कप चाहा साठी एवढी तारीफ़…
काका:|खोटी नाही खरी करतोय…अग तू आहेस खुप सुन्दर…आणि आज तर खुपच सुन्दर दिसत आहेस.
मी:~थैंक यू…. तुम्ही पण खुप स्मार्ट आहात काका…तुम्ही कॉलेज मधे असतांना मूली फ़िदा असतील तुमच्यावर…
काका:~हा हा हा …हम्म काय माहीत मी तर कोमलच्या मम्मिवर फ़िदा होतो..दुसऱ्या मुलिकडे बघायला वेळच् नव्हता.
मी:~हम्म छान आहे…तुम्हाला खुप आठवण येत असेल नाही काकुचि??
काका:~हो ग …पण काय करणार..?? तशी टी सैटरडे सन्डे येते तेव्हा कसर भरून काढ़ते….काका एकदम बोलून गेले.
मी लाजत खाली बघू लागले. काकांना ते समजल्.
काका:~म्हणजे आम्ही एकत्र खुप वेळ घालवतो..
मी:~ह्म्म्म्म तरी पण बाकीचे दिवस आणि रात्र…मी मुद्दामच रात्र म्हटल…आठवण तर एतेच् ना…नाही का??
काकांना रात्रचा अर्थ समजला ते चमकुंन माझ्याकडे पाहू लागले. पण लगेच त्यांनी मला उत्तर दिले.
काका:~हो दिवसा कामात असतो तेव्हा काही वाटत नाही पण रात्रि ज़रा जास्त येते.
ते माझ्याकडे एकदम सेक्सी नजरेने रोखून बघत म्हणाले. मी मनात म्हटल चला मासा गळाला लागतोय.
मी:~अच्छा… ह्म्म्म मग काय करता तुम्ही??
काका:~अ..क..काय??
मी:~काही नाही…चाहा झाला देऊ का??
काका:~अ..हो हो..
मी कप असा पकडला होता की त्यांना माझ्या हाताला टच करतच कप पकडावा लागला. उम्म्म्म पुरुशि स्पर्श…झालं माझी चूत सट सट करू लागली.
आम्ही दोघेही हॉल मधे आलो. पण आता काका माझ्याकडे खुपच कामुक नजरेने बघत होते. मी त्यांना माझ्याकडे बघतांना पाहिले तरी ते नजर फिरवत नव्हते. मी पण त्यांना थोड्या मादक स्माइल देत होते… इन शार्ट लाइन देत होते. त्यांना ही आता कळून चुकले होते की मी पण त्यांनच्यावर लाइन मारत होते.
आमचं आजच काम संपल होतं. मी मुदाम गाडीची चावी पर्स मधे लपवून ठेवली. आणि घरभर शोधु लागले. अस करतांना मी खाली वाकु लागले. माझी मांसल गांड टाइट जीन्स मधे काकांना दाखवु लागले. मुद्दाम त्यांच्या चेहर्या समोर माझे बॉल अजुन बाहर काढू लागले. हे अस मई 10 min करत होते. काका चांगलेच घायल झाले होते. हे मी त्यांच्या हावभाव बघुन सांगू शकत होते.

Read More.  मी मस्त माधवी - 20

चावी सापडत नाही हे बघुन मी म्हटल की दूसरी चावी घरी जाउन्न घेऊन येते. पण काका म्हणाले की मी येतो तुझ्या सोबत. मलाही तेच हवे होते.
काका bike चालवु लागले मी त्यांच्या मागे बसले होते. रास्ता खुप खराब होता. पण मी जरा मुद्दामच काकांना पकडू लागले. एक दोन वेळा तर मी त्यांच्या पाठीवर माझे बॉल ही दाबले. मग काकाहि जरा मस्ती मधे आले ते मुद्दाम bike खड्यातुन चालवु लागले. आम्ही घरी आलो. मम्मिने त्यांना चाहा दिला. ते मम्मी पप्पा सोबत गप्पा मारू लागले आणि मी वर जाऊन चावी घेऊन आले.


जातांना काकांनी मला म्हटले कि रास्ता खराब आहे जरा पकडूनच बस. मी माझा हाथ काकाच्या पोटाला पकडून बसले. आणि माझे बॉल त्यांच्या पाठीवर मस्त घासु लागले. जेव्हा जेव्हा गाडी खड्यातुन जायची मी माझा हाथ थोडा खाली नेत होते आणि बूब्स त्यांच्या पाठीवर घासत होते. मी आणि काका खुप गरम झालो होतो. त्यांचा लंड आता कड़क झाला होता. माझा हाथ थोडा थोडा टच होत होता. आम्ही त्यांच्या घरी पहोचलो.
काका:~ह्म्म्म्म काय कस वाटल….काका त्यांचा लंड हळूच दाबत openly मला वीचारु लागले.
मी:~काय काका??
काका:~माझी ड्राइविंग ग??
मी:~10 min त कस कळणार की कस आहे??….मी पण openly त्यांच्या लंडा कड़े बघत म्हटले. 1 तास कमीत कमी राइडिंग केल्यानंतर कळेल नाही का??
काका:~हो ते तर आहे…. तर चल मग आत्ताच घे राइड..
मी:~आता??नाही आता नाही नंतर कधी…
काका:~का ग घाबरलि का??
मी:~नाही काका आता उशीर होईल…आणि मी राइड ला घाबरात नाही उलट एन्जॉय करते…आणि जेवढा जास्त वेळ राइडिंग करते तेवढी जास्त मजा येते.
काका:~ह्म्म्म खरं आहे… बघुया तू कधी तैयार होतेस राइडिंग ला…मी तर आता ही तैयार आहे….काका लंडवर हाथ ठेवून म्हणाले.
मी:~मलाही राइडिंग करायची आहे काका …मी त्यांच्या लंडाकडे बघत आणि जीन्स वरुण पुच्चीवर हाथ घासत म्हणाले…पण आता नको उद्या..
काका:~ठीक आहे….आज जेवढी झाली तेवढी मस्त झाली…
मी:~ओके काका बाय… आज काही करू नका उद्यसाठी सांभाळून ठेवा…
काका:~काय??काय सांभाळून ठेवू…??
मी:~हसत ही ही ही काही नाही बाय…

दुसऱ्या दिवशी कॉलेज मधे मी कोमलला एक नविन आईडिया सुचवली प्रोजेक्ट बद्दल पण वेळ कमी होता. सैटरडे ला सबमिट करायचं होतं. आणि आज थर्सडे होता. मी तिला सांगितले की मी तुझ्याकडे दोन दिवस रात्रि थांबते आपण उशिरा पर्यन्त काम करू शकतो. ती तैयार झाली. मी मम्मी कडून परमिशन घेऊन दुपारी तिच्याकडे राहायच्या तयारीने गेले. आम्ही संध्याकाळ पर्यन्त खुप कामे आटोपुन घेतली.
संध्याकाळी काका आले. कोमल त्यांना चाहा करूँ दिला. ते हॉल मधे माझ्या सोबत बोलत होते आणि माझ्या अंगाचे चक्षु चोदन करत होते.
कोमल आली तिने चाहा दिला.
कोमल:~पप्पा आज बाहेरुनच आना न जेवण आम्ही खुप कामात आहोत आणि माधवी पण इथेच थांबणार आहे.
काका माझ्याकडे एकदम आनंदित होउन्न बघू लागले. मी पण स्माइल करत। त्यांच्याकडे बघू लागली.
काका:~हो ठीक आहे…फ्रेश होतो आणि जातो बाहेर.
मी:~मी पण चेंज करुण घेते.
मी उठून बैडरूम मधे गेले. मी दरवाजा थोडा उघडा ठेवला कारण मला माहीत होतं की काका सोफ्यावर बसून मला बघू शकतात आणि कोमल खाली बसली होती. तिची पाठ होती बेड रूमकडे. माझा अंदाज बरोबर बसला. मी आरश्यात बघितले तर काका माझ्याकडे पाहत होते. मी त्यांना माझ्या अंगाचे चांगले दर्शन देणार होते.
मी आधी माझा टॉप काढला आणि ब्रा वर उभी झाले.

Read More.  गावझवाडी - भाग विसावा अंतिम…

मी। माझी पोजीशन अशी ठेवली होती की काकांना सगळ स्पष्ट दिसेल.
मग मी माझी ब्रा काढून टाकली आणि फ़क्त जीन्स वर उभी होते.
मग मी जीन्स ही काढून टाकली. मला ज़रा अजुन काकांना मजा द्यायची होती. मी माझी पॅंटी बाजूला केलि आणि पुच्चीत बोट घालून चोळू लागली.

मग टर्न होऊन माझी गांड त्यांना दखावु लागले.
मी खाली वाकले आणि चड्डी काढू लागले. त्यामुळे माझे दोन्ही भोक काकांना चांगले दिसत होते. मी थोड़ावेळ तशीच वाकुन बैग मधून कपडे काढू लागली.
हे सगळ करतांना मी खुपच उत्तेजित झाले होते. मी एवढ्या बेशर्मिने हे सगळ करत होते की मला माझं स्वतःच आश्चर्य वाटत होतं. मी माझ्या मैत्रिणीच्या पप्पाला seduce करत होते. मी नाईट ड्रेस घातला आणि हॉल मधे आले. काका आणि कोमल आता बोलत बसले होते.
मी काकाकडे बघितले तर ते अजूनही लाल लाल दिसत होते.
मी:~काका काय झालं?? तुमची तब्येत बरी नाही का?? तुमचा चेहरा लाल लाल दिसत आहे….मी जरा त्यांची फिरकी घेत विचारले.
काका:~ काही नाही ग बाहर ज़रा आज हॉट आहे… आणि घरात ही खुप हॉट होतं आहे…. ते माझ्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणाले.
मी:~हो मलाही ज़रा आज खुप हॉट वाटत आहे.
कोमल:~हो खरच आज ज़रा गरम वाटत आहे.
मला खुप हसायला आलं. पण मी कण्ट्रोल केलं.
काका:~असं असेल तर शावर घे … मी जातो आणि आता शावर घेतो.
मी:~आता नाही पण रात्रि शावर घेईन म्हणते…
काका:~ह्म्म्म ठीक आहे …
काका गेले. मी आणि कोमल आमचं काम करू लागले. काका बाहर जाऊन जेवण घेऊन आले. 9 वाजे पर्यन्त आम्ही काम करत होतो आणि टीवी पाहत होतो. 9 वाजता आम्ही जेवायला बसलो. आम्ही जेवण केले. आणि टीवी बघत आमच्या प्रोजेक्टच काम करू लागले. मी मुद्दाम माझ्या वाट्याच् काम हळू करत होते.
कोमल:~उफ़ बापरे माझी तर कंबर खुप दुखत आहे… आणि तू किती स्लो काम करत आहेस अश्यान कधी होईल आपल् काम??
मी:~अग करत आहे ना… तुझं झाल वाटत??
कोमल:~हो आणि मला खुप झोपहि येत आहे 11 वाजले…
मी:~हो ठीक आहे झोप तू… माझंहि संपत आलं आहे 15 min होऊन जाईल…
कोमल झोपायला निघुन गेली. मी एकटी हॉल मधे बसून काम करत होते आणि काकाची वाट पाहू लागले…माझ्या अपेक्षे प्रमाणे काका आले आणि…
काका:~ह्म्म्म काय ग झोपलि नाहीस अजुन??
मी:~नाही काका माझं “काम” बाकी आहे झोप कशी लागेल….मी डायरेक्ट bomb टाकला.
काका:~ ह्म्म्म तर करुण घे ना पटकन…मी काही हेल्प करू का??
मी:~नाही थैंक यू..पण तुम्हाला नाही जमनार…मी मादकपने त्यांच्या डोळ्यात पाहत म्हटले.
काका:~एकदा चांस तर देऊन बघ…मी चांगले चांगले काम फत्ते केले आहेत.
मी:~हो का??
काका:~हो..आजमावून बघ मला..
मी:~ठीक आहे बघुया..तुम्ही नाही झोपले अजुन??
काका:~हो झोप नाही येत आहे…आज झोप उडाली माझी.
मी:~असं काय झाल??काही बघितल का?? म्हणजे एखादी मन विचलित करणारी गोष्ट बघितलि की झोप उड़ते माझी. तुम्हीही काही बघितले का??
काका:~हो असच काही बघितले आहे आज…काका माझ्या बूब्स कड़े बघत म्हणाले.
मी:~जास्त विचार करू नका त्या गोष्टीचा झोप येईल..
काका:~नाही ग नाही जात आहे मनातून… परत कधी एकदा बघतो अस् झाल आहे…
उम्म्म काका तर माझ्या सौदर्याने एकदम घायाळ झाले होते.
मी:~अस काय आहे??ओह समजल…काकुचि आठवण येत आहे का??
काका:~अ..हो..हो..नाही म्हणजे…
मी:~ह्म्म्म ठीक आहे ठीक आहे…काकू खुप लकी आहेत तुम्ही किती प्रेम करता तिच्यावर…
काका हसु लागले. मी पण स्माइल करत होते.
काका:~मी कॉफी करत आहे तू घेणार का??
मी:~नाही काका मला रात्रि दूध आवडतो.
काका:~उम्म्म हो का मग देऊ का दूध??काका त्यांचा लंडावर हाथ ठेवत म्हणाले.
मी:~ नाही आता माझा मूड नाही आहे… मला झोप येत आहे.
काका:~दूध न पिता झोप येईल का??
मी:~हो नाही आली तर आवाज देईल तुम्हाला…मला खुप मज्जा येत होती अस बोलण्यात.
काका:~ओके केव्हाहि आवाज दे…लाजु नकोस.
मी:~हो काका मी लाजत नाही..
काका:~ह्म्म्म ते तर माहीत आहे मला.
मी:~पण मला खुप दूध लागतो काका..आहे का तुमच्याकडे??
काका:~हो ग खुप साठवून ठेवल आहे..पोट भरून पिऊ शकतेस एवढं आहे.
मी:~ठीक आहे मूड झाला तर सांगते.
काका:~मी बनवु का मूड तुझा?? दूध प्यायला मूड लागतोच कशाला?
मी:~मला लागतो काका. सिचुएशन बघावि लागते.
काकांना कळल की कोमल ची गोष्ट करत आहे.
काका:~ठीक आहे..चल झोप तू..
मी:~ओके गुड नाईट…
काका:~गुड नाईट..

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!