मी मस्त माधवी – 15

मी बैडरूम मधे जाऊंन झोपि गेले.पण झोप येत नव्हती. मी दरवाजा आतून बंद केला नव्हता. मला वाटल की काका थोड़ी हिम्मत दाखवून मला झावतील पण ते थोडं अजूनही घबरत होते. मुलगी असूनही मी एवढे सिग्नल देत होते पण ते पुढे काहीच करत नव्हते. विचार करता करता माझा डोळा कधी लागला मला कळलच नाही.
रात्रि 3 च्या सुमारास दरवाजा उघडण्याच्या आवजने माझी झोप उघडली. रूम मधे अंधार होता. मी बघितले तर काका होते. उम्म्म्म तर शेवटी हिम्मत झाली काकाची. म्हटल बघुया ते काय करतात ते. आणि कोमल माझ्या बाजूने झोपलि होती. टी उठली तर प्रॉब्लम होईल .
काका माझ्या साइड ने येऊन बसले. आणि माझ्या कड़े पाहू लागले.
मी रात्रि ढीला स्कर्ट घालून झोपते. माझा स्कर्ट वर माझ्या गांदी पर्यन्त चढला होता. माझी चड्डी दिसत होती. काका हळू हळू माझ्या मांड्यावरुण हाथ फिरवु लागले. उम्म्म्म्म्म मला एकदम धक् झाले. अह्ह्ह्ह्ह त्यांचा टच उफ्फ्फ्फ़. ते माझे बूब्स वर हाथ फिरवु लागले आणि हळू हळू दाबु लागले. मी काहीच हालचाल करत नाही हे पाहुन त्यांची हिम्मत वाढली. त्यांनी माझा टॉप खाली केला आणि माझे बॉल उघडे करुण हाथ फिरवु लागले. माझी पुच्ची आता सट सट करू लागली होती. वाटल उठाव आणि काकाचा लंड पुच्चीत घ्यावा.पण मला यामध्ये खुप मज्जा येत होती. काका आता माझे निप्प्ल्स चोळत होते.उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह. मग त्यांनी माझे निप्प्ल्स तोंडात घेऊन चोखू लागले.


मी झोपेच नाटक करुण मस्त मज्जा घेत होते. काका खुप वेळ पर्यन्त माझे निप्पल चोखत होते. मग त्यांनी माझी पॅंटी खाली केलि आणि माझ्या पुच्चिला चोळत मला किस करू लागले. मला आता कण्ट्रोल कारन खुप कठिन होत होतं.
माझी चूत ओली होती. काकांना समजले असेल की मी जागी आहे. त्यांची हिम्मत आता खुपच वाढली होती. ते माझ्या पुच्चीत एक बोट टाकून आत बाहेर करू लागले. औऊऊउछ्ह्ह्ह् अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म किती मस्त वाटत होतं.
मग ते मला माझ्या पुच्चीवर किस करू लागले.
जिभेने माझी चूत चाटु लागले. मी एकदम मस्त झाले होते. ते आता बोट माझ्या पुच्चीत टाकून माझा दाना चोखू लागले. आईईईई ग उफ्फ्फ्फ्फ्फ सीसीसीसीसीक्काह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् वाओ उम्म्म्म्म्म काका कडून झवून घेण्यात खुप मज्जा येणार हे मला कळून चुकले होते. पण मला याची अजुन मज्जा घ्यायची होती. कोमल माझ्या बाजूने झिपलि होती आणि तिचे पप्पा माझी चूत चाटत होते ही फीलिंग खुपच मस्त होती.

काका खुप एक्सपर्ट होते . मी झड़ायला आले होते. त्यांनी माझ्या चूत मधे दोन बोटे टाकली आणि खप खप झवू लागले आणि दाना ही मस्त चोखू लागले.
अह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्ग्ग्ग्ग उम्मम्मक्स्स्स्स्स् सीसीसीसीसीसी आईईईई मी चूत लप लप करत झड़ु लागले. काकांना ते समजले असावे. ते उठले आणि त्यांचा लंड काढून माझ्या ओठावर फिरवु लागले.उम्म्म्म मस्त वास येत होता त्यांचा लंडाचा.

त्याच्या टच वरुण चांगला जाड आणि लांब वाटत होता. काकाणी माझा हाथ पकडून लंडावर ठेवला.अह्ह्ह्ह उम्म्म किती गरम आणि कड़क होता. काका माझ्या हाथाने मुठ मारू लागले.
मला खुप मस्त वाटत होत. अह्ह्ह्ह एवढा जाडा लंडाने झवून घ्यायला माझ्या पुच्चीत आणि गाण्डित खाज सुटली होती. काकानी परत त्यांचा लंड माझ्या तोंडजवळ आणला आणि माझ्या तोंडात घालू लागले . मी थोडा तोड़ उघडल आणि त्याचा शेन्डा तोंडात घेतला. उम्म्म्म अह्ह्ह्ह किती मस्त प्रीकम होतं. उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसीसी वाटल पकडाव आणि चप चप चाटूंन घ्यावे. काका लंड मागे पुढे करू लागले.

त्याचं पानी निघ्नार होतं.अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़ काका टाका माझ्या तोंडात तुमच पानी उफ्फ्फ्फ्फ़. काकांनी त्याचं गळायच्या आत लंड बाहर काढला पण दोन तीन थेंब माझ्या ओठावर पडले.
काका त्यांचे कपडे ठीक केले आणि माझेही. ते निघृन गेले. मी बघितले तर कोमल अजुन झोपुनच होती. 3.30 झाले होते.मी झोपायचा प्रयत्न करू लागली. पण मला काही झोप येत नव्हती. सारखा काकाचा लंड माझ्या डोळ्यासमोर येत होता.

जवळ जवळ अर्धा तास मी बेड वर तळ मळत पडून होते. स्वतःचा राग येत होता. काका एवढे रूम मधे आले होते तेव्हा झोपेच सोंग घेतल होतं. तेव्हाच उठूँ मस्त झवून घेतलं असत तर छान झाल असत. शेवटी मी विचार पक्का केला आणि उठून बसले. कोमल कड़े बघितले तर टी झोपलि होती. मी हळूच उठले आणि काकाच्या रूमकडे गेले. दरवाजा उघडा होता. मी आत गेले. काका झोपले होते. मी त्यांच्या जवळ गेले. आणि त्यांना आवाज दिला. पण ते काहीच बोलत नव्हते. मी त्यांना पकडून हळूच हलवत आवाज दिला पण ते उत्तर देत नव्हते. ह्म्म्म्म तर काका बदला घेत आहेत तर मी झोपेच नाटक करत होते तसं ते ही करत आहेत तर…. बघुया किती वेळ पर्यन्त ते नाटक करतात…मी मनात म्हटले.


मी बेड वर गेले. त्यांना एक किस केला. त्यांच्या शर्ट चे बटन उघडून त्यांच्या छातीवर किस करू लागले. माझा टॉप वर करुण माझे बॉल त्यांच्या छातीवर दाबु लागले.मग मी त्यांचा लंड पैंट वरुण पकडू लागले.उम्म्म्म्म्म कड़क लंड होता तो. मस्त जाड आणि लांब. मी त्यांच्या पैंट ची चैन उघडली आणि त्यांचा सोटा बाहेर काढला.
उफ्फ्फ्फ्फ्फ किती गरम होता. मी बघितले काका अजूनही झोपेच नाटक करत होते. मी माझा स्कर्ट आणि चड्डी काढून टाकली. काकचा लंड पकडला प्रीकम ने ओला लंड अह्हआःह्आआहाहाहा उम्म्म्म मी बोटाने त्याचा सुपाड़ा प्रीकम ने अजुन ओला केला.
मग जिभेने त्यांचा लंड चाटु लागले.अहाहाहाहा उम्म्म काय मस्त टेस्ट होती.मी सुप सुप करत तो सोटा चाटत होती.
मग मी लंड तोंडात घेतला आणि लोलीपॉप सारखा चोखू लागली.उस्स्सस्स अह्ह्ह्ह सीसीसीसी आज पर्यंतच्या लंदापेक्षा खुप मस्त टेस्ट होती. मी अधाश्या सारखी तो लंड तोंडात घेऊन चोखत होते.

मी काकाकडे बघितले पण ते अजूनही झोपेत असल्याच नाटक करत होते. पण मलाही या खेळात खुप मज्जा येत होती. मी मनसोक्त लंड चोखत होते. मी लंड चोखून चोखून मस्त टाइट करुण टाकला होता.अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त लाल लाल लंड होता. उम्म्म्म्म माझी चूत आता सटट सटट करत होती. मी उठले आणि काकाच्या तोंडाजवळ मॉझी पुच्ची नेली. उम्म्म्म्म्म त्यांचा गरम स्वास् माझ्या पुच्चीवर लागत होता.
मी तशीच उभी राहून पुच्ची चोळू लागले. अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म सीसीसीसीसीसी .मी नंतर माझी पुच्ची त्यांच्या तोंडावर घासु लागले. अह्ह्ह्ह्ह काय मस्त वाटत होतं. त्यांच्या ओठावर माझी ओली पुच्ची उफ्फ्फ्फ्फ्फ सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म खुप मस्त वाटत आहे सीसीसीसीसीसीसीसी
माझ्या चूत ची आग खुप वाढली होती.मी खुप फ़ास्ट माझी पुच्ची घासत होती. मग मी उठले आणि काकाचा लंड पुच्चीवर घासु लागले.उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ अह्ह्ह्ह्ह त्यांचा गरम लंड अह्ह्ह्ह्ह्ह
अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़ आआईईई ग्ग्ग्ग् उम्म्म्म्म मी लंड पकडून त्याचा समोरचा लाल लाल सुपाड़ा पुच्चीत घालून पुच्ची जोरा जोरात घासु लागले. उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसीसीसीसी स्स्स्स्स् इफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् उम्म्म्म्म्म्म्म आह्ह्ह्ह खुप छान उह्ह्ह्ह्ह्ह् एअस्स्सस्स yeah अह्ह्ह्ह यस यस अह्ह्ह्ह उम्म्म्म

Read More.  मनीषाची मोठी गांड

उम्म्म्म्म खुप मस्त वाटत होतं. मी फ़ास्ट फ़ास्ट त्यांचा लंड पुच्चिच्या दान्यावर घासु लागले. उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी मी झडायला आले होते. उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़ग अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी करत मी पानी सोडु लागले. मी खुप मस्त झडले होते.2 min बेड वर पडून होते. मी उठले आणि जाणार तेवढ्यात मला काकाचा लंड झटके मारतांना दिसला.

जैसा तो म्हणत होता की माझही पानी काढून दे. मी परत काकाचा लंड पकडला आणि चोखू लागले. 5 min तच काकाच् पानी मी तोंडात घेऊन त्याला ढ़ीलं केला.

मी थेंब न थेंब चाटूंन घेतला. उम्म्म्म्म शह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् मी उठले आणि कपडे घातले आणि रूम मधे जाउन्न झोपि गेले.

दुसऱ्या दिवशी मी पूर्ण तयारीने कोमल कड़े गेले. मला आज काका कडून मस्त झवून घ्यायचे होते. आम्ही प्रोजेक्टच काम आटोपुन घेत होतो. काका रोजच्या टाइम वर आले. आम्ही एक मेकांकडे पाहत हसत होतो. माझी चूत तर रात्रीच्या आठवानीने पानी सोडु लागली होती. कोमल चाहा करायसाठी किचेन मधे गेली होती.
काका:~ह्म्म्म काय माधवी रात्रि झोप लागली की नाही??
मी:~हो मस्त झोप लागली…
काका:~हो लागनाराच् मस्त दूध पिले ना तू…
मी:~हो काका मस्त टेस्टी दूध होतं. मी एकदम।सेक्सी होतं म्हटल.
काका:~मला माहीत नव्हतं तुला दूध एवढं आवडत ते.
मी:~ह्म्म्म्म आज ही दयाल न मला दूध प्यायला?
काका:~हो नक्की देईन…आज तर तुला आंघोळ घालतो दूधाने.
मी:~ह्म्म्म्म ठीक आहे…कालच का नाही घातली आंघोळ??
काका:~काल आधी तू दूध प्यायला ही तैयार नव्हती….
मी:~पण नंतर तर आले होते ना….मी पुढे काही बोलणार मला कोमल येताना दिसली मी गप्प बसले. आम्ही चाहा पिला आणि कामाला लागलो. काका पण फ्रेश झाले आणि थोड़ावेल टीवी पाहत बसले आणि डिनर आनायला बाहेर गेले. मी इकडे सगळ प्रोजेक्टच काम संपवु लागले. काका डिनर घेऊन आले. आम्ही सगळे डिनर करत होतो. काका आणि कोमल माझ्या समोर बसले होते. मला अचानक पायाला काहीतरी वळ वळ लागले. मी पाय हालवला तर तो काकाचा पाय होता. मी काका कड़े बघितले तर ते हसत होते. उम्म्म्म तर काका मस्तीच्या मूड मधे होते. मग मी पण त्यांच्या पायाला पाय घासु लागले. टेबल जास्त मोठा नव्हता. त्यांनी पाय सरळ केला आणि माझा स्कर्ट वर करत होते. उम्म्म्म आधीच मी एवढी उत्तेजित होते आणि काका असे करत होते मला एक तर भीति वाटत होती पण मजाही येत होती. एव्हाना काकाचा पाय माझ्या मांड्या पर्यन्त आला होता. मी काका कड़े बघितले.
काका:~माधवी काय झाल?? तू जेवत नाही आहेस आज?? चांगल नाही का जेवण??
मी:~हो छान आहे काका…
काका:~मग घे ना अजुन…आणि किती मागे बसली आहेस थोडा समोर ये नाहीतर भाजी सांडेल कपड्यावर..
मीसमोर सरकले आणि पाय फाकवून काकाच्या जागा करुण दिली.
काका:~ह्म्म्म आता कस ववस्थित झाले…


मी काका कड़े बघितले ते पण माझ्या डोळ्यात बघत एकदम नॉटी हसत होते. त्यांनी पाय सरळ माझ्या पॅंटी जवळ नीला आणि अंगठ्याने माझ्या पुच्ची सोबत खेळु लागले.उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी आधीच ओली होती माझी पुच्ची . काका त्यांचा अंगठा मस्त माख्या दान्याला घासु लागले. मी उत्तेजनेने थर थर काँपत होते. त्यांनी माझ्या चड्डी बाजूला केलि आणि पुच्चीत अंगठा टाकू लागले.उम्म्म्म्म्म मी पाय अजुन फाकवले आणि समोर सरकले. अह्ह्ह्ह्ह्ह काकाचा अंगठा माझ्या भोकात अर्धा गेला होता. काका अंगठा गोल गोल फिरवु लागले

.उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी खुप मस्त वाटत होतं. मी ख़ाली बघुन जेवू लागले . उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ काका आता खुप फ़ास्ट फ़ास्ट अंगठा फिरवत होते. मला सहन होतं नव्हतं. माझी उत्तेजना खुप वाढली होती. मी हाथ खाली नेला आणि काकाचा पाय पकडला. काकांनी मला एशार्याने सोड म्हणून सांगितले. मी सोडून दिला आणि ते परत सुरु झाले.औऊऊऊच अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसी उम्म्म्म मी झडून गेले उम्म्म्म्म्म मला विस्वास नव्हता होत की मी काकाच्या पायनेच झडले.

मी:~काका बस झाल ….झाल माझं.
काका:~अरे एवढ्या लवकर…अश्याने कस होईल ?? तरुण मुलीने कस पोटभर घेतल पाहिजे…
मी:~घेते न काका पण आता नाही नंतर….मी सेक्सी नजरेने त्यांच्या कड़े पाहत म्हटले.
काका:~उम्म्म्म बर ठीक आहे…पण माझ झाल नाही अजुन..
कोमल:~हो ग माझहि नाही…बस थोड़ावेळ….
मला हसु आल तिचं बोलण ऐकून. मी मागे टेकुन बसले आणि आता मी माझा पाय काकाच्या लंडवर ठेवला. काका थोड़े समोर सरकले.

उम्म्म्म लंड कड़क होता. मी त्याच्यावरुण पाय फिरवु लागले. मी त्याला पायाच्या दोन बोटात पकडू लागले आणि वर खाली करू लागले.
मी:~काय काका कस आहे जेवण??
काका:~ह्म्म्म्म छान आहे…
मी:~मग घ्या न अजुन… काढ़ा न त्या डब्यातल बाहेर…
काका:~नाही आता नाही ….
मी:~ह्म्म्म्म मला तर पोट भरून जेवायला सांगत होते…आणि तुम्ही असे उपाशी राहणार का?? काढ़ा न बाहर…
काका:~उम् नाही ग …मला आता नको नंतर ….
कोमल:~ह्म्म्म माझं तर झाले आता….
मी आणि काका डोगेहि हसायला लागलो. आम्ही सगळ आवृण घेतले आणि प्रोजेक्टच काम करू लागलो.

मी हॉल मधे आले आणि कोमल ला उठवून रूम मधे घेऊन गेले. मी माझी बैग उघडली आणि त्यातून घरुन् घेऊन आलेली एक सेक्सी शार्ट पिंक कलरचि नाइटी घातली. मी मिरर मधे बघितले….मी खुपच सेक्सी दिसत होते.

मी काकाच्या रूम मधे गेले. आणि एक सेक्सी पोज़ देत काकांना विचारले””काका कशी दिसत आहे मी??””
काका माझ्याकडे डोळे फाडूंन बघू लागले.
काका:~वाओ खुप सेक्सी….अस वाटत आहे की मी हनीमून वर आहे
मी:~उम्म्म्म हनीमून तर आहेच काका आपला….
मी काका जवळ गेले आणि त्यांचा लंड पैंट वरुण पकड़त म्हणाले”उम्म्म हा तर आताच कड़क झाला आहे…””
काका:~होणार का नाही तू एवढी सेक्सी दिसत आहेस….
काका टर्न झाले आणि आणि माझी नाइटी खांद्या वरुण काढत माझे निप्प्ल्स तोंडात घेऊन चोखू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह किती दूध पिता काका?? नाही निघ्नार दूध अह्ह्ह्ह्सीसीसीसी
काका:~उम्म्म्म ट्राय करायला काय हरकत आहे ….उम्म्म्म्म्म स्स्स्स
मी:~दूधा पेक्षा रस प्या न…खुप निघत आहे….
काका:~उम्म्म्म रस तर पिनारच आहे ग ….
काकांनी मला खाली झोपावले आणि माझ्या चड्डी वरूनच माझी चूत चाटु लागले.
काका:~माधवी अह्ह्ह्ह उम्म्म मस्त वास येतो तुझ्या भोकाचा अह्ह्ह्ह्ह्ह तू एवढी झवाडी आहेस ना अह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह काका आतून चाटा न उम्म्म्म्म्म
काका:~हो ग रांड किती घाई आहे तुला उम्म्म्म्म
मी:~सहन होतं नाही हो काका अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
काका माझी चड्डी सरकवून माझी चूत चाटायला लागले.
मी त्यांचे केस पकड़त माझ्या पुच्चीवर दाबु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म आऐइ गगग उम्म्म्म्म काका खुप मस्त वाटत आहे हो अह्ह्ह्ह्ह चाट रे अह्ह्ह्ह माझ्या राजा उम्म्म्म्म चाटून चाटूंन मस्त कर मला अह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह्ह हो ग रांड काय मस्त फोदा आहे अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी माधवी माझी रांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह उम्म्म्म हा हा असाच रे अह्ह्ह्ह्ह घाल बोट घाल आत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म होत आहे माझं उम्म्म्म्म्म्म्म
काका:~अह्ह्ह्ह्ह हा सोड अजुन सोड अह्ह्ह्ह लप लप करत आहे ग तुझी चूत उम्म्म्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह काका आज किती वेळा पानी काढणार आहात माझं काय माहीत उम्म्म्म्म्म…..चला आता थोडा मलाही रस पिऊ दया न….
काका:~उम्म्म एक no ची रांड आहेस तू उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़….घे ग बाई घे पी अह्ह्ह
मी काकांना खाली झोपावले आणि त्यांची पैंट ची चैन उघडून लंड बाहेर काढला.

Read More.  गावझवाडी (भाग दुसरा)

आणि लंड बाहेर काढून चोखू लागले.
काका:~माधवी अह्ह्ह्ह तुला बुल्ला चाटायला खुप आवडत नाही??
मी:~हो काका अह्ह्ह्ह्ह खुप ….प्रीकम चाटायला तर खुपच ….अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसी
काका गुडघ्यावर उभे झाले आणि लंड माझ्या तोंडात टाकू लागले. मी पण मस्त होऊन लंड चाटत होते. काका माझ्या गाण्डित आणि चुतच्या भोकात बोटे ताकू लागले.
काक:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म असाच ग रांड अह्ह्ह्ह काय गांड आहे तुझी उफ़्फ़्फ़्फ़गग्ग भोक तर एकदम टाइट आहे अह्ह्ह्ह्ह गांड मारली का तुझी कोणी आता पर्यन्त???
मी:~अह्ह्ह्ह नाही काका अह्ह्ह्ह तुम्ही मारणार का आज माझी गांड???
काका:~उम्म्म हो ग तुझ्या गांडीची सील मी तोड़नार आहे आज उफ्फ्फ्फ्फ़
मी मनात म्हटले हो काका तोडा आज परत एकदा माझ्या गांडीची सील.
काका:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म ये आता वर ये आधी तुझा फोदा फाड़तो आणि नंतर गांड अह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह हो काका मला पण फाडूंन घ्यायची घाई झाली आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
काका:~उम्म्म्म्म ये बस माझ्या बुल्ल्या वर उम्म्म्म्म गांड माझ्या कड़े कर तुझी अह्ह्ह
मी काका कड़े गांड करुण त्यांच्या लंडा वर बसले.
मी:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म ही पोजीशन तर मला खुप आवडते अह्ह्ह्ह बुल्ला सगळा जातो आत उम्म्म्म्म्म
काका :~अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी मलाही खुप आवडते अह्ह्ह्ह मस्त गांडीचं भोक दिसते अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी मस्त गांड वर खाली करत झवून घेत होते अह्ह्ह्ह त्यांचा लंड सट सट माझ्या भोकात आत बाहर होत होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसी काका आईईईई ग उम्म्म्म खुप मस्त वाटत आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ उम्म्म्म्म्म्म्म घाला खालुन् लंड तुमचा उम्म्म्म्म
काका:~अह्ह्ह्ह अजुन किती घालू ग रांडे अह्ह्ह्ह्ह्ह म्म्म्म्म काय गांड आहे ग तुझी सीसीसीसीसीसी
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह काका अस कधीच नाही झवल हो मला सीसीसीसी आज खरी मजा येत आहे उम्म्म्म्म्म
काका:~हो ग माझी रांड अह्ह्ह्ह्ह घे अजुन उम्म्म्म
मी खपा खप लंड आत घेत होते. मी स्पीड वाढवाली आणि काका पण
खालुन् बुल्ला कोचत होते. रूम मधे थप थप आवाज येत होता.
काकांनी मला टर्न करुण परत लंडावर बसवले आणि माझ्या गाण्डित बोट टाकत माझी पुच्ची झवू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह वाओ अह्ह्ह्ह उम्म्म मस्त खुप छान अह्ह्ह्ह्ह्ह घाला अह्ह्ह्ह अजुन जोरात अह्ह्ह्ह कककाआआआआआआआस्स्साआआआआ उम्म्म्म्म्म वाओ अह्ह्ह टाका माझ्या गाण्डित बोट अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म काय छान झवता हो काका आईईईईईईईईई मेले अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह अजुन ठोका अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
मी झडले होते अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म करत मी डोळे बंद करुण काकाच्या छातीवर पडून राहिले.

मी उठले आणि काकांना किस केला.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म मी आज पर्यन्त अशी कधीच झडले नव्हते.
काका:~उम्म्म्म्म मलाही असा शॉट मारायला खुप आवडत अह्ह्ह्ह्ह्ह उठ आता माझं पानी गळू दे अह्ह्ह्ह
मी उठले आणि काका कड़े गांड करुण “”अह्ह्ह काका झवा मला कुत्रि सारख…उम्म्म””
काका:~अह्ह्ह उम्म्म्म वाओ अह्ह्ह्ह्सीसी
काका माझ्या मागून गुढाघ्यावर झाले आणि हळूच लंड माझ्या पुच्चीत टाकला.
मी पण गांड मागे करुण लंड आत घेतला.
काका:~अह्ह्ह्ह किती मस्त गेला ग आत उम्म्मम्मम्मम्मम्म
मी:~अह्ह्ह्ह्ह भोक खुप मोठा केला हो तुम्ही काका अह्ह्ह्ह्ह
काका:~मी नाही केला ग रांड ..तू आधीच झवून घेऊन मोठा करुण घेतला आहेस उम्म्म्म
मी मागे झाले आणि काकाचा चेहरा माझ्या मानेवर घेत म्हटले””नाही ही काका अह्ह्ह्ह तुमच्या सोटयाने केला माझा भोक पोकळ अह्ह्ह्ह किती जाड़ा आहे हा उम्म्म्म्म””

काका:~अह्ह्ह्ह ठीक आहे माझी रानी अह्ह्ह्ह
काकांनी मला समोर केले आणि मागून माझी पुच्ची झवू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी आईईईई ग अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह झवा अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~मम्मी कशाला आठवते ग तुला अह्ह्ह्ह्ह तुझ्या मम्मीला ही झवू का अह्ह्ह्ह्ह
मी:~मम्मीला कशाला झावता अह्ह्ह्ह तुमच्या सेक्सी मुलीला कोमल ला झवा ना अह्ह्ह्ह्ह
काका:~तिला तर झावनार आहेच ग अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म आधी तुला झवू दे मनसोक्त उम्म्म्म्म्म तुझ्या सारखी रांड झवाडी कधी मिळेल मला परत अह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह हो काका मलाही तुमच्या सारखा ठोक्या कधी मिळेल अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
काका माझी गांड आवळून माझी चूत झवत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म खुप मस्त वाटत आहे अह्ह्ह्ह्ह चोदा अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्मम्मम्मम्मम्मम्म
काका:~अह्ह्ह्हज उम्म्म्म माधवी अह्ह्ह्ह मी गळत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह हो काका अह्ह्ह्ह्ह टाका तुमचं पानी माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
काका माझ्या पुच्चीत लंड दाबून माझ्या पुच्चीत वीर्य सोडु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह काका किती पानी सोडत आहात हो उम्म्म्म्म्म
काकाच् गरम गरम वीर्य माझ्या पुच्चीत ज़ात होतं. त्याच्या स्पर्शाने माझं पण पानी सुटु लागलं.

Read More.  तीन लंड एका वेळी सांभाळले

काका:~अह्ह्ह्ह माधवी तुझ्या चूत ची लप लप खुप मस्त वाटत आहे ग उम्म्म्म्म्म
काकांनी त्याचं सगळ पानी माझ्याचुत मधे सोडल आणि लंड बाहेर काढला. मी बघितले तर माझ्या चूत मधून त्यांचं पानी बाहेर येत होतं.
मी:~अह्ह्ह्ह काका किती वीर्य आहे हो उम्म्म्म्म्म
काका:~उफ्फ्फ्ग्ग्ग अह्ह्ह वाओ माधवी उम्म्म्म्म्म्म्म
काका आणि मी दोघेही बेड वर पडून जोरा जोरात स्वास् घेऊ लागलो.
थोडा वेळ तसेच पडून राहिलो. नन्तर परत एकमेकांना किस करत एकमेकांचे लंड चूत चोळत उत्तेजित झालो.
काका:~अह्ह्ह्ह माधवी उम्म्म्म आज तुला किती झवू आणि आणि किती नाही अस झाल आहे उम्म्म्म्म्म
मी:~काका उम्म्म्म्म सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह कितीही झवा काका आज मी नाही म्हणनार नाही तुम्हाला अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~माधवी गांड मारू का ग तुझी??
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ़ मारा ना काका अह्ह्ह्ह्ह आज माज्ज्या गांडीच् सील तोडून टाका अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~माधवी मघा सारखी एकेरी हाक मार मला खुप मस्त वाटत.
मी:~अह्ह्ह हो रे लवड्या अह्ह्ह्ह मार मॉझी गांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह उम्म्किति मस्त वाटल ग अह्ह्ह्ह परत महण ना अहह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह माझ्या लवड्या घाल न तुझा सोटा माझ्या गाण्डित अह्ह्ह्ह
काका माझी ही अदा पाहुन खुपच उत्तेजित झाले. त्यांनी तेल माझ्या गाण्डित आणि लण्डाला लावला आणि माझ्या गाण्डित टाकू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह हळू रे अह्ह्ह माझ्या राजा अह्ह्ह्ह फाडू नको माझी गांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह हो ग माझी च्चकुलि रांड अह्ह्ह्ह्ह
काकांनी मला बेड वर झोपवले आणि माझे पाय वर करुण खालुन् माझ्या गाण्डित लंड टाकून माझी गांड मारू लागले. आणि माझ्या पुच्चीचा दाना ही चोळू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह मस्त रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म खुप मस्त वाटत आहे अह्ह्ह्ह्ह गांड झवून घेण्यात ही मजा असते अह्ह्ह्ह्ह्ह झव खप खप झव माझी गांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~उफ्फ्फ्फ्फ्फ काय टाइट गांड आहे अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अशी टाइट आणि भरीव गांड पाहिजे अह्ह्ह्ह्ह मस्त मज्जा येते अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसीसीसी
त्यांचा जाड जुड़ लंड माझ्या भोकात जातांना मला दिसत होता. माझी गांड चांगलीच वासलि होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह बापरे अह्ह्ह खुप मस्त अह्ह्ह्ह्ह्ह झव अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह चोळ अह्ह्ह्ह अजुन अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
आईईईई ग झव रे भडव्या अह्ह्ह्ह मार माझी गांड अह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह्ह हो ग रांड अह्ह्ह्ह तुझ्या गांडीचे बारां वाजवतो आज अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसी
काका माझी गांड खुप स्पीड मधे झवत होते. आणि माझी पुच्ची पण चोळत होते. मी त्यांचा हा प्रकार जास्त वेळ सहन करू शकले नाही आणि झडुँन गेले. आज मी 5 वेळा झडले होते. काका पण माझ्या गांडीचा टाइट पना एन्जॉय करत माझ्या गाण्डित पानी टाकून मोकळे झाले.
आम्ही दोगेहि काही न बोलता तसेच झोपुन राहिलो. आणि कधी झोपि गेलो हे कळलेच नाही.
मला जाग आली तेव्हा मी बघितले तर काका माझी पुच्ची बोटाने हळू हळू चोळत होते.मी बघितले तर सकाळचे 5 वाजले होते.
मी:~काय करता आहात काका उम्म्म्म मन भरल नाही का अजुन??
काका:~नाही ग अजुन एक शॉट मारायचा आहे…काका माझ्या ओल्या पुच्चीचा रस चाटत म्हणाले.
मी:~अह्ह्ह्ह मग वाट कोणाची बघत आहेस माझ्या राजा ये ना झव ना लवकर अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म कोमल उठेल नाहीतर अह्ह्ह्ह
काका माझ्या पुच्चीत लंड घालून माझ्या वर आले आणि मला किस करत हळू हळू झवु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह काका खुप दुखत आहे उम्म्म्म्म सगळी सोलुन काढली माझी पुच्चि अह्ह्ह्ह्ह
काका:~हो माहीत आहे मला उम्म्म्म म्हणून तर हळू झवत आहे अह्ह्ह
काका हळू स्पीड वाढवू लागले पुच्ची ओली झाल्या मुळे दुखत नव्हती. आणि काका मस्त मला किस करत झवत होते.
मी पण आता माझी चूत वर वर करत त्यांना साथ देत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह किती छान झावतोस रे अह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी उम्म्म्म्म
काका:~सीसीसीसीसीसी माधवी अह्ह्ह येत जा ग मधून मधून अह्ह्ह खुप मस्त रंडेल मॉल आहेस तू सीसीसीसीसीसी
मी:~हो रे अह्ह्ह तुझा लंड घेतल्या शिवाय मलाही चैन पडणार नाही आता अह्ह्ह्ह्ह्ह झव रे अह्ह्ह जोरात झ्व सीसीसीसीसीसीसी
काका माझ्या अंगावर पडून खप खप मला झवू लागले. मी त्यांना गच्च मीठी मारली आणि खालुन पुच्ची वर करत त्यांचा बुल्ला आत घेऊ लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म खुप छान अह्ह्ह झव ना अजुन अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म माझं होतं आहे रे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी झडून गेले होते पण काका आता थांबत नव्हते. मी तशीच थोडा वेळ पडून होते.
मी:~काका उठा न थकले हो मी अह्ह्ह्ह
काका उठले आणि परत माझी चूत चोदन चालु केलं. मी परत उत्तेजित झाले होते.
मी :~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म काका आआस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह किती झवता हो आज तुम्ही मला अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी
काका:~अह्ह्ह्ह्ह्ह एवढं तर मी काकुला ही नाही झवल ग कधी पण तू आहेस एवढी सेक्सी रांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका सीसीसीसीसी आजची रात्र कधीच विसरणार नाही मी अह्ह्ह्ह उम्म्ममम्मी किती वेळा पानी काढल तुम्ही माझं आज अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~मी पण ग माजगी रानी अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका खप खप माझी चूत झवत होते. रूम मधे तप ठप छप छप चा आवाज घूमत होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका झवा जोरातत्त्त्तज्जज्जज्जज्ज आईईईईई मेले अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह खप खप चोद रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह हा हा होत आहे माझं अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म
काका:~अह्ह्ह्ह माधवी थांब अह्ह्ह्ह बस माझहि होतं आहे उम्म्म्म
मी:~काका अह्ह्ह झालं हो उम्म्म्म्म दया तुमच पानी माझ्या तोंडात अह्ह्ह्ह्ह
काका माझ्या छातीवर आले आणि लंड हलवुन् पानी माझ्या तोंडात सोडु लागले.

त्यांच्या पाण्याने माझं तोड़ सगळ भरून गेल. मी सगळ चाटूंन घेतल चाटूंन सगळा लंड साफ़ केला.

मी उठले काकाना किस केला. आणि कपडे घालुन रूम मधे आले. कोमल झोपलि होती. मी माझे दूसरे कपडे घातले आणि नाइटी बॅग मधे टाकली आणि झोपि गेले.


तर कशी वाटली ही स्टोरी मला नक्की कळवा.

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!