मी मस्त माधवी – 12

मी एक महीना मस्त मज्जा केलि होती.पण यामुळे आता मला रोज झवून घ्यायची सवय झाली होती. आणि मम्मी येणार असल्यामुळे ते शक्य नव्हतं. पण मी मनात म्हटल बघुया काय होते ते.

कथा पुढे ….

एक महीना असाच निघुन गेला. मम्मी नेहमी घरी असल्यामुळे मला कुणाल ला बोलावता नाही आलं. पण मम्मीला माझ्यातला बदल लक्ष्यात आला होता.तिला माझ्यावर डाउट आला होता. तिने तिच्यापरिणे माझ्या बद्दल माहिती करुण घेण्याचा प्रयत्न केला. पण माझं कोनासोबत काहीच नसल्यामुळे तिला काहीच हाथी लागल नाही. तिने एकदा मलाही विचारल होतं आणि माझ्या क्लोज फ्रेंड्स जवळ पण थोड़ी विचारपुस केलि होती . ह्या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की तिला माझ्यावर विस्वास अधिकच वाढला कारण तिला माझ्याबद्दल सगळ चांगल ऐकायला मिळत होतं. पण मी तर इकडे तड़फडत होते.
आमच्या कॉलेजे मधे टीचर होते. त्यांची रिटायरमेंट होणार होती. ते खुप छान शिक्वायचे. सगळे खुप रेस्पेक्ट करत असत त्यांची. म्हणून आमच्या ग्रुप ने ठरवल की आपण त्यांना एक सेनडॉफ् पार्टी द्यायची. कॉलेज तर्फे तर होणार होती पण आम्ही पण त्यांना एक छोटीसी पार्टी द्यायची ठरवल. कॉलेज मधे सैटरडे ला त्यांच् सेंड ऑफ होतं. आम्ही त्याच्या एक वीक आधीच म्हणजे या सन्डे ला पार्टी द्ययाच् ठरवल.

आम्ही त्यांना तस कळवल. ते आधी नाही म्हणत होते. पण आम्ही खुप फ़ोर्स केला तर ते तैयार झाले. सन्डे दुपारी 2 वाजता एक होटल मधे आम्ही अरेंजमेंट केलि. आम्ही सगळ्या मुलींनी साडी घातली होती. मी साडी मधे खुपच सुन्दर दिसत होती. सगळे माझ्याकडे बघत होते. सगळे माझी स्तुति करत होते. सर पण माझी खुप स्तुति करत होते.आमचे सगळ भाषण वगैरे झाले. सर पण खुप मस्त बोलले. बेसिकली ते मध्य प्रदेश चे होते. पण जॉब साठी ते एथे राहत होते. सुरवातीला त्यांची फॅमिली इथेच राहायची पण आता सगळे त्यांचे मूल mp मधे सेटल झाले होते. पण ते सैटरडे ला येणार होते. सगळ प्रोग्राम आटोप्ला होता.आम्ही सगले आता जेवण करत होतो. मी खुप आरामात जेवते. सगळ्यांच् झालं होतं. मी एकटी बसून जेवत् होते. सर माझ्या जवळ आले. आम्ही असेच बोलत होतो. पण सरांची नजर आज वेगळीच् वाटत होती. मला आधी थोड़ विचत्र वाटल पण नंतर मलाही मस्त वाटू लागल.
माझ जेवण झाल आणि मी प्लेट घेऊन उठले पण एक चम्मच खाली पडला. मी ते उचलायला खाली वाकले पण माझा पदर खांद्यावरुण खाली आला आणि माझ्या डीप नेक ब्लाउज मधून माझे उरोज सरांना दिसू लागले.

सर अवाक् होउन्न माझे बूब्स बघत होते. मलाही मज्जा येत होती. मी मुद्दाम थोड़ त्यांना बघू दिलं. आणि मग उठून प्लेट ठेवायला गेले. मी मागे वळून बघितले तर ते त्यांचा लंड पैंट मधे सेट करत होते. उम्म्म्म्म मला अस लोकांचे लंड टाइट करायला खुप आवडत पण आज चक्क आमच्या शिकक्षकाचा लंड मी टाइट केला होता आणि मला त्यात मजा येत होती. सर माझ्या जवळ आले आणि ते मला म्हणाले की त्यांच्या जवळ एक बुक आहे ते मला माझ्या upsc च्या तैयारी साठी खुप कामात येईल ते मला उद्या कॉलेज मधे देतो म्हणाले. मी ठीक आहे म्हट्टल. प्रोग्राम आटोपुन सगळे घरी गेले. मी रात्रि सरांचा विचार करतच चूत मधे बोट घालून पानी काढल.


दुसऱ्या दिवशी कॉलेज मधे सर मला भेटले पण ते बुक विसरले होते. उद्या घेऊन येईल किंवा मला घरी येऊन घेऊन जा म्हणाले. मी नाही म्हटटले. मला टीचर सोबत काही करायच नव्हतं कारण ते खुप रिस्की होतं.
मी घरी आले. पण मनात सारखा विचार सरांचा होता. मला नक्की माहीत होतं की ते मला कशाला घरी बोलवत होते. माझी खुप घालमेल होत होती. मला झवून ही घ्यायच होतं पण भीति ही वाटत होती.शेवटी मी विचार केला की 5 दिवसा नंतर ते जाणार आहेच त्यांच्या पासून काही धोका नाही आणि मी त्यांच्या घरी जायच ठरवल. मी त्यांना फ़ोन केला आणि 4 वाजता येते म्हणून सांगितले.


मी 4 वाजता सरांच्या घरी गेले. सरांनी मला घरात घेतले आणि दार बंद केले. मला पानी दिले.आणि चाहा वगैरे काही घेणार का म्हणून विचारले. सर मला बघुन खुप खुश झाले होते. मी त्यांना बुक बद्दल विचारले. त्यांनी मला ते दिले. आणि किती महत्वाच् आहे हे बुक ते सांगू लागले. मी एक सलवार सूट घातला होता.
सर:~माधवी तू साडी मधे खुप छान दिसतेस.
मी:~थैंक यू सर…
सर:~अस नाही की तू या कपड्या मधे छान नाही दिसत पण साडी मधे खुपच सुन्दर दिसतेस.
मी:~सर प्लीज जास्त तारीफ़ नका करू माझी…
सर:~अग खोटी नाही करत आहे….
सर माझ्या जवळ बसले होते.बुक त्यांनी समोर टी पॉय वर ठेवले होते. त्यांच्या मांड्या माझ्या माण्डयाला लागत होत्या. ते मला बुक दखावतांना मला टच करायचा एकहि चांस सोडत नव्हते. मी पण त्यांना काहीच म्हणत नव्हते. ते पाहुन ते अजुन मला टच करत होते. एक दोन वेळा तर त्यांनी माझ्या मांडयावर पण हाथ ठेवला. मी आतून सहारुण गेले. मी खुप उत्तेजित झाले होते. त्यांनी माझ्या डोळ्या वरुण कळल होतं.
सर:~काय ग काय झाल?? डोळे असे का झाले तुझे…
मी:~ काही नाही सर …हा वेळ झोपायचा असतो ना तर झोपेमुळे होत असेल बहुतेक.
सर:~ह्म्म्म तर मग कशाला आलिस?? मी तर उदया तुला हे बुक देनारच होतो.
मी:~काही प्रॉब्लम नाही सर.. तसहि आता जे तुम्ही मला सांगत आहात ते कॉलेज मधे नाही संगीतलं असत…म्हटल चला सरांसोबत थोडा वेळ घालवावा…त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घ्यावा… मी सरांच्या डोळ्यात बघत म्हटले…
सर:~ओह्ह मला तर आनंद होईल तुझ्यासारख्या मुलिसोबत वेळ “घालून”…सरांनी घालून हा शब्द जरा जोर लाउन्न म्हटला…आणि अनुभवाचा फायदा घेतला पाहिजे… पुढच्या आयुष्यात कामात येतो.
म्म्म्म्म सरांच् डबल मीनिंग बोलण ऐकून मी पण जरा मूड मधे आले.
मी:~हो सर पुढच्या आयुष्यात त्रास होणार नाही… नाही का??
सर:~अगदी बरोबर…तू खुप समझ दार आहेस माधवी…तुझ्या बोलान्या वरुण अस वाटत आहे की तू खुप अनुभवि लोकांचे घेतले आहेस…आय मीन खुप अनुभवी लोंकंकडून मार्ग दर्शन घेतले आहे.
उम्म्म सर आता खुप चावट बोलत होते.
मी:~जास्त नाही सर दोन अनुभवी लोकांचे घेतले आहे मी….आय मीन दोन लोकांचे मार्ग दर्शन….माझा आवाज आता भारी झाला होता.
सर:~ओह तर मी तीसरा आहे तर… चला मला काही प्रॉब्लम नाही मला काय माझ्या स्टूडेंटला खुश करायच आहे बस…फ़क्त स्टूडेंटला काही हरकत नसेल तर…
मी:~नाही सर मला काहीच प्रॉब्लम नाही उलट आंनद होईल तुमचा घेऊन…मी बोलूंण गेले…म्हणजे तुमचे अनुभवाचे बोल ऐकून…
सर:~ह्म्म्म मी तर केव्हा पासून रेडी आहे… सर त्यांचा हाथ लंडावर ठेवत म्हणाले…
मी:~मी पण सर..
सर:~ह्म्म्म गुड…कसे वाटले मग तुला ‘अनुभव’?
मी:~छान होते सर …
सर:~माझा ही ‘अनुभव’ छान आहे…मजा येईल तुला.
मी:~हो सर ते मी बघतेच् आहे.
आम्ही हे सगळ एक मेकांच्या डोळ्यात बघत बोलत होतो. पण कोणीच काही करत नव्हतो.
सर:~तुला माझ्या वयाच्या लोकांचे ‘अनुभव’ आवडतात वाटत??
मी:~हो सर …काही टेंशन नसत ना…
सर:~गुड गुड…तर मग घतेस माझा ‘अनुभव’?
मी:~ लाजत…हो सर तुमचा घेन्यासाठीच तर आले आहे….
सर:~उम्म्म्म माधवी खरच?? सरांनी माझा हाथ पकड़त विचारले.
मी:~हो सर…मी पण त्यांचा हतावर हाथ ठेवत म्हणाले.
सर:~बघ ना जरा पकडून आवडतो का तुला? सर माझा हाथ सरळ त्यांच्या लंडावर ठेवत म्हणाले. मी खाली बघुन लाजत माझा हाथ तसाच ठेवला. त्यांचा लवड़ा मस्त होता. उम्म्म्म आज पण माझी खाज चांगलीच मितनार होती.
सर:~काय ग आवडला नाही?? सर माझ्या गालाला हाथ लावत माझा चेहरा वर करत विचारले. आणि त्यांचा चेहरा माझ्या चेहर्याच्या अगदी जवळ आनत माझा हाथ लंडवर दाबत होते.
मी:~डोळे बंद केले… उम्म्म्म हो सर अह्ह्ह खुप आवडला.
सर:~अह्ह्ह्ह माधवी उफ्फ्फ्फ्फ्फ सर मला नेक वर किस करू लागले.
मी:~उम्म्मम्मह्ह्ह्ह् सररर…

Read More.  मी आणि माझी सासू

सर माझ्या मांड्या दाबत मला किस करत होते. ते माझे ओठ त्यांच्या ओठात पकडून चोखू लागले आणि माझे उरोज पण दाबु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह हळू ना सर उफ्फ्फ
सर:~उम्म्म्म्म्म किती मस्त अह्ह्ह्ह खुप मोठे आहेत ग उम्म्म्म्म

सर मला मस्त किस करत होते आणि माझे उरोज ही दाबत होते. त्यानी माझे कपडे काढून टाकले. मी फ़क्त ब्रा आणि पॅंटी वर सोफ्यावर बसले होते.
सर:~अह्ह्ह्ह्ह आअह्ह वाओ माधवी एखाद्या अपसरे सारखी दिसतेस ग तू उम्म्म्म्म्म

मी:~अह्ह्ह्ह सर उम्म्म्म्म लवकर करा ना अह्ह्ह मला घरी पण जायच आहे.
सर:~उम्म्म थांब ग आधी तुझं रूप तर डोळे भरुन बघू दे.

सर अगदी मन्त्र मुग्ध होऊन मला बघत होते.
सर:~माधवी आहा ह्ह्ह्ह उम्म्म खुप सेक्सी आहेस ग तू उम्म्म्म तुला आज झवून मी धन्य होणार आहे उम्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह सर झवा ना अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म किती तड़फड करत आहे मी उम्म्म
सर:~उफ्फ्फ्फ्फ्फ माधवी अह्ह्ह्ह्ह परत म्हन ना एकदा
मी:~अह्ह्ह्ह सर या ना झवा ना मला उफ्फ्फ्फ्फ़
सर:~ओफ्फ्फ्फ़ वाओ too sexy स्स्ससीसीसीसी
सर मला परत किस करू लागले. माझ्या पॅंटीत हाथ टाकून माझी पुच्चीचा दाना चोळू लागले.
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह उफ्फ्फ सर खुप मस्त वाटत आहे अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म असच अह्ह्ह्ह उम्म्म
सर:~सीसीसीसी माधवी अह्ह्ह किती चिकनी आहे ग तुझी स्स्स्स्स्
मी:~अह्ह्ह्ह सर ख़ास तुमच्यासाठी आज साफ़ केलि सीसीसीसी
सर:~ओह्ह्ह्ह तू तर फुल तयारीने आली आहेस अह्ह्ह
सरांनी माझे उरोज चोखायला सुरवात केलि. त्यांनी माझे उरोज चोखून आणि पुच्चीचा दाना चोळून खुपच उत्तेजित करुण टाकले होते. मग ते माझे पाय फाकवून माझ्या पुच्चिजवळ ओठ नेत म्हणाले””अह्ह्ह उम्म्म वाओ पिंक पुसी अह्ह्ह उम्म्म्म किती वेट आहे ग उम्म्म””
मी:~हो सर अह्ह्ह्ह तुमच्यासाठीच आहे उफ्फ्फ्फ्फ़
सर माझ्याकडे पाहुन हँसले आणि पुच्ची चाटु लागले.

उम्म्म्म सर दान्याला चावत होते. पुच्चिच्या भोकात जीभ टाकत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह सर उम्म्म्म खुप मस्त वाटतंय उम्म्म्म्म अह्ह्ह एआइईईई ग चावू नका ना अह्ह्ह्ह अजुन उम्म्म्म अजुन आत टाका सर उम्म्म्म्म जिभेनेच पानी काढता सर तुम्ही माझं ससीसीसीसीसीसीक्सीअह्ह्ह्ह्ह्ह्
सर:~उम्म्म्म माधवी माय डार्लिंग उग्ग्ग्ग्ग खुप मस्त पानी आहे उस्सस्सस्स आधी का नाही आलिस उम्म्म्म्म्म्म्म
सर:~अह्ह्ह्ह मला माहीत नव्हतं सर की तुम्ही एवढे रंगीन आहात ते नाही तर काधिचच पाय फाकवले असते सर मी उम्म्म्म
सर:~हो ग मॉझी रानी उम्म्म्म मलाही माहीत असत की तू एवढी मोठी रांड आहेस तर मी पण तुला केव्हाच् चढ़वला असता माझ्या बुल्ल्यावर उम्म्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म आज चढ़ते ना सर उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह चाटा अह्ह्ह उम्म्म्म सर माझं पानी निघत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
सर:~अह्ह्ह्ह वाओ उम्म्म्म्म बघ कशी लपलप करत आहे तुझी चूत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~हो सर उम्म्म्म तुम्ही एवढं मस्त चाटल अह्ह्ह्ह उम्म्म्म
सर:~उफ्फ्फ्फ़ माधवी बघ ना माझाही कसा उड्या मारत आहे उफ्फ्फ सर त्यांची पैंट काढून त्यांचा लंड हातात पकडून माझ्या जवळ आनत म्हणाले…
मी:~उम्म्म्म्म सर तुमचा तर खुप जाड आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ आणि किती गरम सीसीसीसीसीसी आज काही खरं नाही माझ्या पुच्चिच ओफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्
सर:~उम्म्म्म आजपर्यंतचा सगळ्यात जाड लंड आहे का माझा??
मी:~हो सर उम्म्म्म मी खोट बोलले महट्टल ज़रा त्यांना खुश कराव.
सर:~अह्ह्ह्ह्ह जरा हेल्लो तर म्हण त्याला सीसीसीसी
मी:~हो सर उम्म्म्म्म …… मी त्याला पकडला आणि नाकजवळ आणला उम्म्म्म्म प्रीकम चा सुगंध आला की मी पागल होऊन जाते. मी सरांचा लंड चोखू लागले. खुप मस्त टेस्ट होती त्यांच्या लंडाची उफ्फ्फ्फ्फ़ मी पागला सारखी त्यांचा लंड चोखत होते.
सर:~अह्ह्ह्ह्ह माधवी उम्म्म्म्म्म तू यातहि एवढी हुशार अससिल म्हणून वाटलं नव्हतं मला.
मी:~अह्ह्ह्ह सर उम्म्म्म खुप छान आहे तुमच्या प्रीकम ची टेस्ट उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ अस वाटत चाटतच राहावे उम्म्म्म्म्म
सर:~अह्ह्ह्ह ते तर बघतच आहे उम्म्म्म तोंडात ज़ात नाही लन्ड तरी पण कशी चाटत आहेस उम्म्म्म्म ह ह ह असच उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
मी 5 min सरांचा लंड चाटत होते. सर एवढे उत्तेजित झाले होते की त्यांनी माझं डोक पकडून खप खप माझ्या तोंडातच झटके मारायला सुरवात केलि. मी त्यांना थाम्बवल.
मी:~सर उम्म्म प्लीज सर अह्ह्ह्ह काढ़ा एकदा झवून माझी पुच्ची सीसीसीसीसी वेळ होत आहे उम्म्म्म उदया लवकर येते मग मनसोक्त झवा उम्म्म्म्म
सर:~हो अह्ह्ह्ह माधवी प्रॉमिस कर की पुढचे चार दिवस तू रोज मला झवू दर्शील उम्म्म
मी:~हो सर अह्ह्ह्ह चार दिवस मी तुमची रांड आहे उफ्फ्फ्फ़ मस्त चोदुन् काढ़ा मला अह्ह्ह्ह्ह तुमच्या या जाड लंडाने माझी पुच्ची मस्त कुटुन काढ़ा अह्ह्ह
सर:~अह्ह्ह्ह उम्म्म हो ग माझी रांड माधवी अह्ह्ह्ह्ह्ह
सर सोफ्यावर बसले आणि त्यांनी मला त्यांच्या लंडावर चढवून घेतले. मी त्यांचा लंड माझ्या चूत मधे यववस्थित सेट करुण घेतला आणि खपा खप त्याला पुच्चीत घालून घेऊ लागले. उम्म्म्म्म सरांचा लंड जाड असल्यामुळे एकदम फिट बसला होता माझ्या पुच्चीत.
सर खालुन लंड माझ्या पुच्चीत घालत होते. मी वरुण माझी गांड आपटुन झवून घेत होते.
सर:~अह्ह्ह्ह्ह माधवी उफ्फ्फ काय मस्त टाइट चूत आहे उम्म्म्म्म्म किती गरम आहे सीसीसीसीसीसीसी आज खरच खुप मज्जा येत आहे अह्ह्ह्ह्ह
मी;~हो सर अहह मला पण आज एक रियल लंड मिळाला आहे उफ़्फ़्फ़्फ़सी माझी पुच्ची पूर्ण तानालि गेली आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह हळू सर अह्ह्ह्ह फाड़ता का माझी उम्म्म्म्म्म
सर:~अह्ह्ह्ह असि चूत मिळाली झवायला तर कण्ट्रोल होत नाही ग अह्ह्ह्ह्ह इम्मम्मम्मम्म अम्म्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम घे ग अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह्ह दया सर उफ्फ्फ्फ्फ़ दया तुमच पानी उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह टाका माझ्या फुद्दित अह्ह्ह्ह्ह मारा अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह
सर:~अह्ह्ह्ह माहजी रांड अह्ह्ह माझी झवाडी मस्तनि रांड अह्ह्ह्ह्ह
सर मला खुप स्पीड मधे झवत होते. त्यांचा लंड सट सट आतबाहेर होत होता. 10 min सारख खप खप झवन् चालु होतं. मी एकदा झडले होते. पण सर अजुन बाकी होते. त्यांनी मी यायाच्या आधी मुठ मारली होती. सरांनी मला टर्न करूँ त्यांच्याकडे तोंड करायला सांगितले. त्यांना माझे expresdion बघायचे होते झावतांना.
मी टर्न होऊन परत लंड घालून घेतला आनी आमची झवाझवी परत रंगात आली.
मी:~अह्ह्ह्ह सर उम्म्म्म खुप मस्त झवता तुम्ही अह्ह्ह्ह्ह
सर:~उम्म्म्म माधवी अह्ह्ह्ह अस वाटत आज रात्रभर तुला झवावि उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह सर मलाही तुमच्या कडून झवून घ्यावस वाटत रात्रभर पण अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
सर मला लंड घालून झवत होते आणि माझा दाना पण रगड़त होते उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ खुप मज्जजा येत होती.
मी मुद्दाम त्यांना सेक्सी एक्सप्रेशन देत झवून घेत होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह आईईईई ग उम्म्म्म असाच अह्ह्ह्ह झवा ना सर अह्ह्ह्ह्ह
सर:~हो ग अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काल पासून दोनदा मुठ मारली मी तुझ्या नावाची अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह सर कशाला पानी वाया घातल स्स्स्स्स् मला दिल असत आज उम्म्म्म प्यायला अह्ह्ह्ह्ह
सर:~उम्म्म्म तुला आवडत का पानी अह्ह्ह्ह्ह
मी:~हो सर खुप उम्म्म्म्म
सर:~अह्ह्ह्ह रांड अह्ह्ह्ह उम्म्म्म घे लंड अह्ह्ह्ह्ह्ह देतो तुला आता प्यायला अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह
मी:~हा सर जोरात अह्ह्ह्हब अजुन अह्ह्ह्ह्ह्ह झवा मला अह्ह्ह्ह मी रांड आहे तुमची उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़ाड़ूंन टाका माझी उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्
सर आता झड़नार होते. मी तर केव्हाचि पानी काढून मोकळी झाले होते.
मी उठून बसले सर उभे होऊन माझ्या तोंडात पानी सोडु लागले.
उम्म्म्म्म्म किती मस्त पानी होतं. एकदम घट्ट वीर्य होतं उम्म्म्म्म्म मी ते सरांच्या लवड्यावरून चाटूंन चाटूंन पिउन घेतल.

Read More.  आम्ही तिघ... (भाग १)

सर:~अह्ह्ह्ह्ह माधवी this was most amazing sex i ever had.
मी:~उम्म्म्म्म सर मलाही खुप मज्जा आली. उद्या मी लवकर येते . आणि उदया मला तिन वेला तरी पानी दया प्यायला.
सर:~हो ग माझी स्वीट रांड तिन नाही चार वेला देतो.
मी फ्रेश झाले कपडे घातले आणि घरी निघुन आले.

मी सर सोबत चार दिवस खुप मज्जा केलि. सरांनी मला खुप झवले. माझी पुच्ची मस्त धवळून काढली. त्यानंतर परत माझ्या चूत ची उपसमार सुरु झाली. पण मला लण्डा साठी जास्त दिवस वाट पहावि लागली नाही. सर गेल्यानंतर 15 दिवसाच मला झवून घेण्यासाठी नविन लंड मिळाला.
त्याच झाल अस की माझ्या एका मैत्रिणीच्या मोठ्या बहिणीची सगाई होती. आम्ही मस्त नटुन सजून होतो. आम्ही सगळ्या मैत्रिणी खुप मज्जा करत होतो. खुप सारे फ़ोटो पण काढले. नंतर जेव्हा मी घरी आले तेव्हा मम्मी म्हणाली की मी खुप सुन्दर दिसत आहे. ती मला म्हणाली की जा या ड्रेस मधे फ़ोटो काढून घे. मी तिला म्हटल की तिथे खुप फ़ोटो काढले आहेत. पण मम्मी म्हणाली की तुझे एकटीचे काढ़. आता तुझे फ़ोटो मुलांना पाठवावे लागतील कारण पुढच्या वर्षी माझं लग्न करायच आहे वगैरे वगैरे….. मी मम्मी सोबत जास्त आर्गुमेंट करायच्या मूड मधे नव्हती म्हणून मी जवळच एका फ़ोटो स्टूडियो मधे गेली. दुपारचि वेळ होती. फ़ोटो स्टूडियो छोटासा होता. तिथे एक 20 22 वर्षाचा मुलगा होता. मी त्याला फ़ोटो काढायचे आहे अस सांगितले तर तो माझ्याकडे न बघताच म्हणाला की लंच टाइम आहे नंतर या.
मी:~प्लीज मला थांबन शक्य नाही असि मी किती वेळ राहणार आहे.
तो माझ्याकडे बघु लागला. तो मला खालुन वर पर्यन्त बघत होता. माझ्यासोबत कोणीच नव्हतं हे त्याच्या लक्षात आले होते.
तो:~हम्म ठीक आहे…तुम्ही आत जा आणि थोड़ मेकअप करुण घ्या.
मी:~थैंक यू….
मी आत गेले आणि थोडा टच उप केला. तो बाहेर क्लोज च बोर्ड लावल आणि आतून स्टूडियोच गेट बंद केला आणि तो कैमरा घेऊन आला.
त्याने बरमूडा आणि टी शर्ट घातला होता. मी मनात म्हटले की हा काय फ़ोटो काढणार. पण तो खुप हुशार आणि एक्सपर्ट होता. मला मस्त पोज़ द्यायला सांगत होता. मला पोज़ द्यायला सांगताना तो मला टच ही करत होता. उम्म्म्म्म पुरुशि टच होताच माझी काम इच्छा जागृत होते आणि तो नेमकं तेच करत होता. तो जेव्हा मला टच करत होता तेव्हा मी बघितले की तो माझ्याकडे खुपच कामुक नजरेने बघत होता. त्याच्या बुरमुड्या मधे हळू हळू त्याचा लंड कड़क होत होता. मलाही आता मस्ती चढु लागली होती. माझ्या पुच्चीत वळ वळ सुरु झाली होती. आधी मी त्याला सिंपल पोज़ देत होते पण नंतर मी त्याला सेक्सी पोज़ देणं चालु केलं.
मी हळू हळू माझी कंबर त्याला दखावु लागले. नन्तर मी माझा दुपट्टा थोडा ढीला केला आणि माझी डीप नेक चोली मधून त्याला माझे बॉल दाखवु लागले. माझ अस रूप पाहुन तो पागल झाला. तो माझ्या जवळ आला आणि मला पोज़ सांगू लागला. आणि जवळून माझे बूब्स बघायचे प्रयत्न करू लागला. मला आता त्याचा लंड स्पष्ट दिसत होता. मी पण बघितले तर माझे हृदय जोरात धड़ धडू लागले कारण तो खुपच मोठा होता. ट्रेन मधल्या आजोबा सारखा. उम्म्म्म्म्म मी ठरवल की आता यांच्याकडून झवून घ्यायचेच. पण इथे जरा रिस्की होते.
पण मला त्याला अजुन सत्वायची लहर आली. मी चेयर वर बसले आणि माझ्या उरोजा खालुन् हात घालत त्यांना वर केले. माझे अर्धे बूब्स त्याला दिसू लागले.
मी तशीच अजुन खाली झुकले एकदम सेक्सी नजरेने त्याच्या कड़े पाहू लागले. त्याच्या तोंडातून अचानक “”वाओ”” निघुन गेले.
मी:~अ…??काय…??
तो:~काही नाही …काही नाही…
मी:~किती झाले फ़ोटो??
तो:~25 झाले…
मी:~ठीक आहे … बस झाले आता….
तो:~काढ़ा अजुन… नंतर सेलेक्ट करूँ घ्या..
मी:~नाही बस झाले आता…यातून सेलेक्ट करूँ घेते.
तो:~मैडम अजुन काढुन घ्या…तुम्ही खुप सुन्दर दिसत आहात…
मी:~ओके आधी बघू दया मला नंतर ठरवू काय करायचे ते…मी मुद्दाम त्याच्या ताठ लंडाकडे बघत म्हणाली जो तो लपवायचा प्रयत्न करत होता. तो एकदम चमकला. त्याला माझ्याकडून अस काही एक्सपेक्ट नव्हतं.
तो:~ठीक आहे घ्या बघुन माझे फ़ोटो खुप मस्त आहेत आवडतं सगळ्यांना…तुम्हालाही आवडेल.
मी:~हो का?? मलाही असच वाटत आहे की खुप मस्त आहे चांगले वाटले तर अजुन घेईन…. मी परत डबल मीनिंग मधे बोलले त्याच्या लंडकडे बघत ओठ दाताखालि चावत म्हटले.
तो पण माझं हे रूप पाहुन थोडा रिलैक्स झाला आणि खुलून बोलू लागला.
तो:~हो मैडम तुम्ही फ़क्त एकदा बघा परत याल काढून घ्यायला…
मी:~खुप घाई झाली आहे तुम्हाला दख्वायाची…
तो:~अस काही नाही तुम्ही जस तुम्हाला वाटेल तस बघा.
मीत्याच्याजवळ गेले आणि कैमर्यात फ़ोटो बघू लागले. मस्त फ़ोटो काढले होते त्याने. ते सेक्सी पोज़ वाले फ़ोटो मी डिलीट करायला सांगितले.
तो:~मैडम राहु दया चांगले आहेत फ़ोटो…
मी:~नाही तुम्ही डिलीट करूँ टाका….
तो:~जैसी तुमची इच्छा…. तर मग काढू का…
मी:~हो काढ़ा ना…मी एकदम सेक्सी अदाने म्हटले.
तो:~आता तुम्हाला घाई झाली आहे वाटत…
मी:~हो घाई झाली आहे… घरी जावे लागेल ना…वेळ नाही जास्त आणि तुमचे कॉस्टमर येतील…
तो:~नहीं मी बाहेर क्लोज च बोर्ड लावल आहे आणि केबिन ही लॉक केलि आहे आतून..
मी:~हो का…मग काढता का??
तो :~हो काढतो ना….तो लंड चोळत म्हणाला…
मी बघितले तर तो आता आधिपेक्षा जास्त मोठा झाला होता.
मी:~बापरे…..
तो:~काय झाल मैडम??
मी:~काही नाही…
तो:~काही होत नाही मैडम…घाबरु नका…
मी:~ह्म्म्म्म तुम्हाला काय माहीत काय होतं ते…
तो:~ओह्ह्ह आधी पण काढले आहेत तुम्ही फ़ोटो?
मी:~हो एकदा…पन एवढा नाही..म्हणजे एवढे सारे नाही…
तो:~उम्म्म्म मग तर काळजी नाही…बोला आता कस करायच??
मी:~मला काय माहीत तुम्हीच सांगा…
तो:~बसून करायच की उभ की झोपुन??
तो आता मस्त रंगात आला होता.
मी:~उभं राहून चांगल आहे नाही का?
तो:~हो उभ्याने मस्त होते.
मी:~चांगलाच अनुभव आहे तुम्हाला…
तो:~राकेश नाव आहे माझ तुम्ही नावाने हाक मारली तरी चालेल…
मी:~ओके तू पण मला माधवी म्हणून बोल..
तो:~ओके…तर माधवी सुरु करायच का??
मी:~लाजत..मुलींना अस विचारत नसतात…
राकेश:~नाही विचारुण केलेल बर असत…Hमी:~ठीक आहे कर सुरु….
राकेश माझ्या जवळ आला . माझी हार्टबीट खुप फ़ास्ट चालत होती. त्याने माझा हाथ पकडला आणि हातावर किस केला.
मी:~हे काय करतोस??
राकेश:~तूच म्हणालीस ना कर सुरु..
मी:~फ़ोटो म्हणत होते मी.
राकेश ने मला कमरेत हाथ टाकून जवळ ओढले…आणि माझ्या ओठाजवळ ओठ आनत “”हो का??खरच??
मी:~ माझे ओठ त्याच्या ओठाजवळ नेत…हो खरच…
राकेश त्याचा लंड माझ्या पुच्चीवर दाबत “” उम्म्म पण मला तर हे करायच आहे आता तू काय करणार??””
मी:~मी काय करणार… मी तर अबला नारी आहे…
राकेश:~हो का??मग अबला नारी मला एक किस दे ना…
मी:~उम्म्म घे ना मी कुठ नाही म्हटल आहे….
तो मला किस करू लागला. मी पण त्याला साथ देत होते. त्याने मला टर्न करुण माझे बॉल दाबायला सुरवात केलि आणि माघुन मला किस करू लागला.

Read More.  आंटीला लाटण्याने जवले

मी:~उम्म्म्म्म्म हळू ना रे अह्ह्ह्ह …
राकेश:~उम्म्म्म मस्त आहेत ग तुझे बॉल अह्ह्ह्ह खुप मज्जा येत आहे दाबायला…..चांगलेच मोठे करुण घेतलेस….किती झन्नानी दाबले आहेत ग हे
मी:~उम्म्म्म्म अहह जास्त नाही रे अह्ह्ह्ह तू आंबे खा न झाड़ कश्याला मोजतोस???
राकेश:~ते तर मी खानाराच् आहे ग उम्म्म्म
तो माझे बूब्स बाहेर काढू लागला.
मी:~नको ना राकेश प्लीज कोणी आल तर प्रॉब्लम होईल…
राकेश:~काही नाही होत….एकदा चोखू दे मग परत आत टाकून घे…
त्याने माझे आंबे बाहेर काढले आणि एक एक करुण चोखू लागला
राकेश:~अह्ह्ह्ह उस्स्सस्सस्सस्स ऊओम्म्मम्मम्मचपरतरचप्र्रर
मी:~उम्म्म सीसीसीसीसीसी अहह्ह्ह्ह्ह्ह् उफ्फ्फ्फ्फ़ चावु नको रे अह्ह्ह्ह
राकेश :~अह्ह्ग्ग्ग्ग व्व्व्व्व्व्वूऊऊऊ हो ग उम्म्म्म काय मस्त माल आहेस ग तू उम्म्म्म्म्म
मी पण त्याचा लंड पकडू लागले.उम्म्म्म्म खुपच लांब होता. अह्ह्ह्ह्ह आज माझी खोल पर्यन्त झवून निघ्नार या कल्पनेने मी खुपच उत्तेजित झाले.
मी:~उफ्फ्फ्फ्फ्फ राकेश किती लांब आहे रे तुझा उफ्फ्फ्फ्फ़
राकेश :~उम्म्म्म आवडला का तुला??
मी:~हो रे सीसीसीसीसीसी उम्म्म्म्म्म
राकेश:~उम्म्म्म मलाही तुझे बॉल खुप आवडले ग अह्ह्ह्ह्ह
मला त्याचा लंड बघायची खुप घाई झाली होती. मी खाली बसले आणि त्याचा बरमूडा खाली केला. त्याची undewear प्रीकम ने ओली झाली होती. मी त्याच्या uw वरुण त्याचा लंड हलवु लागले.उम्म्म्म्म खुप लांब आणि जाडा होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह राकेश काय लांब सोटा आहे रे हा सीसीसीसीसीसीसी माझी पुच्ची तर आत्ताच फड़ फड़ करत आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
राकेश:~काही काळजी नको करूस सगळी फड़ फड़ बंद करतो आज उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह
मी:~आआईईई ग उम्म्म्म किती प्रीकम निघाल आहे अह्ह्ह्सीसीसीसी
राकेश:~उम्म्म केव्हा पासून तू मला तुझी जवानी दाखवत होतिस एवढं तर निघ्नाराच् न उम्म्म्म
मी त्याचा uw उघडला आणि त्याचा बुल्ला हातात घेतला उफ्फ्फ्फ्फ़ खुप गरम होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह वाओ सीसीसीसीसी याला म्हणतात असली लंड सीसीसीसीसी आज खरी मजा येणार पुच्चीला माझ्या उम्मम्मफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्
राकेश:~अह्ह्ह्ह काय मस्त वाटत आहे तुझे कोमल हाथ सीसीसीसीसी
मी:~अह्ह्ह्ह हाताने मैड झाला जेव्हा तोंडात घेऊन चोखेल तेव्हा काय होईल तुझ???
राकेश:~उम्म्म्म काय होईल ग माझी रानी दाखव ना ज़रा.
मी:~अह्ह्ह्ह पैंट तर काढ़ अहह
त्याने पैंट खाली करूँ काढून टाकली. त्याने शर्ट वर केला. त्याचा लंड हवेत मस्त झुलत होता. त्याच्या शेंडयावर प्रीकम येत होत. मला राहवल नाही मी पटकन जिभेने ते चाटूं घेतले.
राकेश:~उफ्फ्फ्फ्फ़ माधवी उम्म्म्म्म वाओ सीसीसीसीसीसी किती मस्त वाटल ग अह्ह्ह्ह्सीसीसीसीसी खुप सेक्सी आहेस ग तू उम्म्म्म्म्म
मी काही बोलायाच्या मूड मधे नव्हती. मी त्याचा लंड पकडला आणि शेंडयावरून जीभ फिरवत त्याच प्रीकम चाटु लागले. उम्म्म खुप मस्त टेस्ट होती सीसीसीसीसीसी माझी पुच्ची खुप सट सट करत होती. पानी ने माझी पॅंटी सगळी ओली झाली होती.
मी:~अह्ह्ह्ह राकेश खुप मस्त टेस्ट आहे सीसीसीसीसी वाओ गरम लंड वेट इन प्रीकम उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसी मी तर याला बघुन घायाळ झाले रे अह्ह्ह्ह पुच्ची मधे घेतल्यावर काय होईल अह्ह्ह्ह्ह्ह
राकेश:~अह्ह्ह्ह माधवी माझी रानी अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ तू माझं पानी असच काढ़ते अह्ह्ह्ह्ह्ह ….बघ ना मग घेऊन पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म्म थांब रे सीसीसीसी मला चांगल चोखू दे अह्ह्ह्ह्ह एआइईईई ग्ग्ग्ग् उम्म्म्म
मी त्याचा लंड तोंडात घेऊन पागला सारखी चोखू लागले. ऊऊऊऊऊम्मम्मम्मम्म चपरचॉर व्होप्पलक्जिजकी छप स्स्सप्पप्पप्पप्प असे आवाज निघत होते. मी माझ्या ओठाची पकड़ घट्ट करत त्याचा शानदार लवडा चोखत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह राकेश केवढा आहे रे हा उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसीसीसीसीसीसीसीसी
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह माधवी उम्मम्मसच चोखत राहशील तर मी गळून जाईल अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ थांब अह्ह्ह्ह्ह या इथे झोप घागरा वर् करुण मला तुला आधी झवू दे मग चोखत बस अह्ह्ह्ह
मी मागे भिंतीला टेकुन बसले आणि घागरा वर केला. आणि पाय फाकवून त्याला माझी पुच्ची दाखवु लागले.
राकेश:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय मस्त पुच्ची आहे उम्म्म्म्म
तो त्याचा लंड हलवु लागला.
मी:~अह्ह्ह्ह काय करत आहेस उम्म्म्म
राकेश:~कण्ट्रोल होत नाही आहे ग उम्म्म्म्म्म
मी:~तर ये ना टाक ना माझ्या पुच्चीत झव मला अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी माझी पुच्ची बोटाने चोळत म्हणाले.
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म माझं पानी निघत आहे अह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म्म्म्म्म थांब अह्ह्ह्ह्ह माझ्या तोंडात सोड उम्म्म्म
राकेश:~अह्ह्ह्ह्ह्ह घे उम्म्म्म्म्म
मी पल्टुन झोपले तो मुठ मारत त्याचं पानी माझ्या तोंडात सोडु लागला.
उम्म्म्म मी त्याच्या लवड्या तुन निघ्नारा एक एक थेंब वीर्य पिउन टाकला. उम्म्म्म्म मस्त घट्ट घट्ट वीर्य यमय्य्य्य्यीई अह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह काय रे पुच्चीत ताकायाच्या आतच तुझ झालं.
राकेश:~अह्ह्ह्ह काय करू ग तू असे राण्डीसारखे पोज़ देत होतिस सीसीसीसी कण्ट्रोल झाले नाही.
मी:~उम्म्म्म मी तर अजूनही तड़फड़ते आहे रे उम्म्म्म्म्म
राकेश:~सीसीसीसी ये न जिभेने चाटूं पानी काढतो तुझं.
मी:~अहह सीसीसीसी हो रे ये चाट माझी चूत सीसीसीसीसी
राकेश माझ्या पुच्चीत तोड़ घालून माझी पुच्ची चाटु लागला.
तो जिभेने माझा दाना खुप फ़ास्ट फ़ास्ट चाटत होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह राकेश उह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म्म ह ह असाच रे उफ्फ्फ्फ्फ्फ अजुन अह्ह्ह्ह चाट माझ्या झवाड्या उम्म्म्म्म
राकेश:~उस्सस्सस्सस्सस्सग्ग्ग्ग्ग झवाडी रांड तर तू आहेस ग उम्म्म्म्म्म्म्म
मी:~हो रे अह्ह्ह्ह रांड आहे मी उम्म्म्म्म रोज नविन लंड हवेत मला उफ्फ्फ्फ्फ्फ
राकेश माझे पाय मागे करूँ माझ्या पुच्चीवर चढुन् तोंडाचे धक्के देऊ लागला.

मी:~अह्ह्ह्ह्ह राकेश अह्ह्ह्ह माज्ज्या लवड्या अह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह्ह चाव चाव माझ्या दान्याला स्सस्ससीसीसी उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह झालं माझं उम्म्मम्मम्मम्मम्मम्म
मी झडले होते. मी राकेश ला धकलुन दिले आणि जोरा जोरात स्वास् घेऊ लागले. राकेशही खाली झोपुन आराम करत होता.

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!