नंदा काकी 3

‘ स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ‘ हि म्हण मला आठवली. आता मलाच पुढाकार घेणे भाग होते. हातावरील घड्याळात पाहिलं, आठ – साडे आठ वाजून गेले होते. काही वेळातच तिच्या घरातील मेंबर येऊन टपकण्याची वेळ झाली होती. अशा स्थितीत हाती आलेली संधी सोडण्यात काही अर्ह नव्हता. हृदयाची धडधड वाढत चालली होती. एका अनामिक आणि सर्वस्वी परक्या अशा अनुभव विश्वात मी प्रवेश करत होतो. अजूनही नंदाच्या प्रतिसादाविषयी मनात साशंकता होतीच पण …पण आता माघार घेण्यात अर्थ नव्हता. कारण खाली नळासारखा असलेला लवडा तुतारीच्या आकारात आला होता.

नंदा अजून पाठमोरीच होती. भाकरी थापत ती gas वर भाजत उभी होती. मी पुढंच पाउल उचललं ! साधारण १०-१२ पावलांवरच मी तिच्याजवळ जाऊन पोहोचलो. तिच्या पाठीशी उभा राहिलो. मी जवळ आल्याची चाहूल तिला लागली. ती स्तब्ध अशी उभी राहिली. मी काय करतोय याची उत्सुकता तिला असावी. तिच्याहून अधिक मला ती होती ! कारण मलाच आम्हिती नव्हते मी काय करणार आहे ते !! मी एकदम जवळ गेलो…आणि…..आणि तिच्या कमरेला हात घातला व तिला घट्ट अशी मिठी मारली आणि ओठ तिच्या मानेवर टेकवले ! ” आह…आआं..आ.” तिच्या गळ्यातून चित्कार बाहेर पडले. त्यामुळे माझी हिंमत वाढली व हातांचा विळखा जरा सैल करून मी जरा कमरेत वाकलो व तिच्या नितंबाच्या बरोबर मध्यावर येईल अशी कंबर करून पुन्हा तिला जवळ ओढली आणि लवडा तिच्या पार्श्वभागावर जोरात दाबला आणि जरासा घासला….त्याचवेळी माझे ओठ तिच्या पाठीवर, मानेवर फिरत होते..तिचा श्वास वाढला होता.

माझाही वाढला होता….माझ्या सर्वांगातून एक वेगळीच चमक निघत होती….लवडा तर असा पेटला होता कि त्या तिथेच नग्न होऊन तिला अंगाखाली कुस्करावी असे मला वाटत होते….पण…पण ती भानावर आली ! पीठाने भरलेल्या हाताने तिने माझे हात पकडले..यावेळी माझा डावा हात त्चीहाय पोटावरून फिरत तिच्या साडीच्या निऱ्यात घुसला होता….तिथून तो परकरच्या आत घुसून तिच्या चड्डीत घालायचा माझा विचार होता..माझा उजवा हात साडीवरून तिच्या जांघेमधून फिरत होता..तिच्या भरीव व घट्ट मांड्या मी कुरवाळत होतो. तिच्या नितंबाला धडका मारत माझा लवडा आली ताकद तिला दाखवत होता.. ! एकप्रकारे सर्व बाजूंनी मी तिला वासनेचा विळखा घातला होता. आता अशा स्थितीत मला प्रतिसाद देणे किंवा विरोध करणे हेच दोन पर्याय तिच्याकडे होते ..पण ..पण ती विरोध करू शकली नाही.

याचे कारण माझे पौरुषत्व हेच होते असे नाही तर तिलाही माझी चव चाखायची होती ! तिच्या मांड्यांच्या मध्ये फिरणारा माझा उजवा हात व तिच्या साडीत शिरणारा माझा उजवा हात घट्ट धरून काप्त्या स्वरात ती म्हणाली,” आज नको..आत्ता नको…!” तिच्या आवाजातील kanp..आव्हान..आर्तता इ. भावना स्पष्टपणे जाणवत होत्या. परिस्थितीची नाजूकता मलाही समजत होती पण लवड्याचे काय ? तेव्हा नुसतेच हुंकार भारत व तिच्या मानेवर ओठ फिरवत मी तिच्या नितंबाला लंड घासत होतो. ती मात्र ” आं..आ..स…स्स्सोड..ना रे..आई .!” मधेयचं जरा ती चित्कारली. कारण माझ्या दातांनी आपले निशाण तिच्या मानेवर उमटवले…! ती मला मागे ढकलू लागली पण तिला मी घट्ट धरली व कानाच्या पाळीला चावत म्हणालो, ” थोडा वेळ अशीच थांब…जाम पेटला आहे त्याला रिकामा होऊ दे..नाहीतर रात्रभर मला झोप लागायची नाही ..!! ती काही बोलली नाही पण तिचा वेगाने होणारा श्वास व उरांची हालचाल पाहता ती पण आता पाघळत आहे हे दिसत होते. काही क्षण गेले आणि मग..लंडातून लाव्हारस जणू बाहेर पडल्यासारखे झाले…पाणी इतके सुटले होते कि माझी अंडरप्यांट, प्यांट पार करून तिच्या साडीला देखील डाग लागला. लवडा रिकामा होताच माझी मिठी सैल झाली. तशी ती समजून गेली कि मी आता शांत झालो आहे. काही वेळ त्याच अवस्थेत आम्ही उभे राहिलो.

अचानक माझ्या हाताला झटका देऊन ती वेगाने बेडरूममध्ये पळाली. काही समजायच्या आत तिने बेडरूमचे दारही लावले. मग मी तव्यावर करपलेली भाकरी बघत उभा राहिलो. कोणीतरी अचानक येईल या धास्तीने मी ती भाकरी तव्यावरून काढून बाजूला कट्ट्यावर ठेवली. करपलेली भाकरी कोण खाणार म्हणा ! नंदा जाऊन बारच वेळ झाला होता. ती बाहेर यायची काही चिन्हे दिसेनात तेव्हा मी gas बंद केला व बाहेर हॉलजवळ आलो. जरा वेळ तिथेच उभा राहिलो. अजूनही ती बाहेर येईना तसा मी घाबरलो. ‘ अरे हि आता बाहेर का येईना ? आत्ताच हिच्या गांडीला घासला म्हणून चिडली कि काय ? भडव्या आजची रात्र हाताने लवडा शांत केला असतास तर तुझ काय जाणार होतं का ?तिच्या गांडीलाच घासायला गेलास ते ? मार लेका..आता कसली ती झावायला मिळते ?’ मी मनात स्वतःलाच बडबडत होतो. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्यासारखे झाले होते. माझ्या सुखाचा शत्रू मीच बनलो होतो.

Read More.  मी मस्त माधवी - 7

जसजसा वेळ वाढत चालला तसतसा मी जास्तच अधीर होत गेलो. इतक्यात दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला. मी अक्षरशः पळतच तिच्याकडे गेलो. पाहतो तर ती दारात उभी होती. चेहरा जरासा दमल्यासारखा वाटत होता पण तोंडावर तेच सेक्सी स्माईल होते ! ते हास्य पाहून मी जरा शांत झालो. ” काय करत होतीस तू ?” मी तिला विचारले. आता नुकताच जो आमचा अल्प शरीरसंबंध झाला त्यामुळे तिला अहो जाहो करण्यात काही अर्थ नव्हता. ” काही नाही !” ती सहज स्वरात उद्गारली. ” मग दार का लावून घेतलेस ?” मी अधीरतेने बोललो. ” हाश्ह्ह..!” तिने फक्त एक निःश्वास टाकला व मला बाजूला करून ती किचनमध्ये गेली. मी तिच्या पाथोपात होतोच. gas पेटवत ती म्हणाली, ” तुझं आपलं ठीक आहे रे…तू घासून शांत केलास पण माझं काय ?” माझ्याकडे न पाहताच ती बोलली. माझी ट्यूब पेटली. दार लावून हि आतमध्ये बोटे घालत बसली होती तर ! तिच्याजवळ जात मी हलक्या स्वरात बोललो, ” कशाला उगाच त्रास घ्यायचास ? मला सांगायचं …!” “काय ?’ मला पूर्ण बोलू न देता ती म्हणाली, ” काही नाही …..तू जे केलंस तेच मी केलं असतं पण…!” मी मध्येच थांबलो. ” पण काय ?” ती पटकन बोलली व तिने जीभ चावली. मी काय बोलणार याची तिला कल्पना तोवर आलेली होतीच. त्यामुळे मी पुढे काही बोललो नाही. आता जास्त वेळ तिथे थांबणे योग्य नव्हते पण तवा गरम झालेला असताना आपली पोळी भाजून घेण्याची तीच वेळ होती.

मी तिच्या निकट जाऊ लागलो तशी अंग चोरत ती म्हणाली, ” अंह..आता नको…कोणी तरी येईल आता !!” ” मग कधी ?” मी आतुरतेने विचारले.” ” तू उद्या २ नंतर ये ! मी घरात एकटीच असते..पण..पण पुढच्या बाजूने येऊ नकोस. मागच्या बाजूने ये !” तिच्या शब्दांचा अर्थ मला लागला. मी फक्त हसलो व म्हटलं,” ठीक आहे. दुपारी येतो..पण…!” “आता आणखी कसला पण ?” तिने जरा त्रासिकपणे विचारले. ” काही नाही..आजची रात्र आणि उद्याची सकाळ घालवायची आहे तेव्हा..तेव्हा..जरा तोंड गोड केलं असतंस तर..!” मी सहज बोलून गेलो. तशी ती लटक्या रागाने म्हणाली, ” आता आणखी काय मिळणार नाही ! मघाशीच घ्यायचं ते घेतलंस कि !” मी काही बोललो नाही. बाहेर आलो. घरातून बाहेर पडलो. आता उद्याची वाट बघत बसने यापलीकडे हाती काही नव्हते ! कशीबशी रात्र गेली. सकाळ झाली. दुपार होत आली.

जेवण होऊन हातवार पाणी पडले नाही तोच माझी पावलं गह्रातून बाहेर पडली. गावात जायचा रस्ता पकडून मी पुढे गेलो. जाताना नंदाच्या घरावर नजर गेलीच. घराचा दरवाजा बंद होता. नंदाने कालच मला मागून यायला सांगितले होते. त्यासाठी आता काही अंतर पुढे जाणे भाग होते. शेजारी घर असेल आणि शेजारीण आवडत असेल तर तिला अंगाखाली घ्यायला गावाला वळसा मारवाच लागतो ! काही अंतर चालून गेल्यावर उजव्या हातच्या बोळात मी शिरलो. बोळाच्या तोंडाला व दोन्ही बाजूला काही घरे होती. ती पार केल्यावर गावचा बाहेरचा भाग सुरु झाला. तो रस्ता तुडवत गेलो.

Read More.  भाभीने दिराची गांड मारली

उन्हाची रणरण होतीच पण लवकरच नंदा अंगाखाली येणार या कल्पनेसमोर ती रणरण काहीच नव्हती ! पुढे गेल्यावर परत उजव्या बाजूला वळलो. काही अंतर चालून गेल्यावर नंदाचे घर आले. तिथे घराच्या मागच्या बाजूला काही अंतरावर संडास बांधलेले होते. संडास व घर यांच्या मध्ये काही फुटांचे अंतर होते. संडासात जायचं असेल तर किचनमध्ये एक दरवाजा बनवला होता. त्या दारातून संडासात जायची वाट जात होती. तो दरवाजा देखील मस्तपैकी बंदिस्त असा केला होता. बाहेरून लोखंडी ग्रील व आत लाकडी दरवाजा अशी ती सिस्टीम होती. संडासच्या बाजूने मी पुढे गेलो.

अपेक्षेप्रामाणे ग्रील उघडी होती पण दरवाजा बंद होता. मला वाटलं दार नुसतं लोटलं असेल …म्हणून दार ढकलायचा मी प्रयत्न केला पण …! दाराला आतून कडी होती. मी दारावर हलक्या हाताने थाप मारली. प्रथम पावलांचा आवाज ऐकू आला…मग बांगड्यांची किणकिण आणि कडीला हात घात लागल्याचा आवाज आला व पाठोपाठ दरवाजा उघडला गेला. दरवाजा उघडून ती मागे सरकली व बेडरूमकडे गेली. मी आत शिरलो. प्रथम दार लावून कडी घातली आणि तडक बेडरूमकडे निघालो. अंगात कामवासना जाम उफाळली होती. चालत चालत अंगातील कपडे काढत मी बेडरूममध्ये पोहोचलो तेव्हा अंगावर फक्त अंडरप्यांट होती. ती कॉटवर नुसत्या परकर व ब्लाउजमध्ये बसलेली होती. तिला तशी पाहताच मघापासून बाळगलेला संयम सुटला. तसाच जाऊन तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मिठीत घेऊन गादीवर झोपलो.

तिच्या पाठीवरून, नितंबावरून हात फिरवत मी तिच्या ओठांची, गालांची, कपाळाची वेड्यासारखी चुंबने घेत होतो. परकरवरून तिचे नितंब कुरवाळताना मझ्या लक्षात आले कि तिने आत काहीच घातले नाही..तसा मी आणखीन चेकाळलो. तिला छातीशी घट्ट धरत मी उताणा झोपलो..ती माझ्यावर आली..माझ्या धसमुसळेपणाने तिचे स्तन चांगलेच माझ्या छातीवर घुसळून निघाले होते..ती देखील आवेगाने मला साथ देत होती..तिचेही हात माझ्या देहावर फिरत होते…तिचे ओठ माझ्या गळयाभोवती फिरत होते….इकडे मला आता दम धरवेना..एका झटक्यात तिला बाजूला केली…आणि अंडरप्यांट काढून टाकली…लवडा चांगलाच ताठला होता..तोंडाला पाणीही सुटलेले होते….मी तिच्याकडे पाहिले..तिने परकर वर करून मांड्या फाकवल्या…खूप दिवसांची इच्छा आज पूर्ण होणार अशी चिन्हे होती…त्यामुळे तिच्या योनीचे दर्शन घेण्याच्या मनःस्थितीत मी नव्हतो…म्हणूनच तिच्या योनीचे दर्शन घडताच मी आवेगाने पुढे गेलो…. तिच्या मांड्यांच्या मध्ये आलो…तिच्या कंबरेला हात घालून तिची कंबर जरा उचलली..केसांचं जंगलातून तिच्या पुच्चीचे भोक पाहिले ..माझ्या प्रत्येक हस्तस्पर्शाने ती झटके मारत होती..विव्हळत होती…पण इअकडे माझाच लवडा फुटायला झाला असल्याने तिच्याकडे माझे अजिबात लक्ष नव्हते…हवी तो पोजिशन जमताच मी उजव्या हाताने लवडा पकडला व तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला…आधीच तिच्याही पुच्चीत जाम वळवळ झालेली होती..पाणीही सुटले होते ..त्याशिवाय आजवर भरपूर संभोग केल्याने तिची योनी बरीच सैल झालेली होती. त्यामुळे मला फार जोर लावावा लागलाच नाही..पटकन लवडा आत घुसला..तिच्या योनीच्या उबदार स्पर्शाने मी आता जाम पेटलो..तसाच तिचं अंगावर ओणवा झालो व कंबर हलवू लागलो..तिने देखील आपल्या पायांची कैची माझ्या कमरेभावती मारून मला अंगावर ओढून घ्यायला आरंभ केला…काही क्षण उलटतात तोच माझ्या अंगातील जोर निघून गेला…एकदम संभोगाला सुरवात झाल्याने व जाम उत्तेजित असल्याने मी लगेच पाणी सोडून दिले होते…..त्यामुळे काहीसा मी नर्व्हस झालो..माझ्या मिठीचा विळखा जरा सैलावला..पण नंदा ! ती अनुभवी होती..तिने मग पुढाकार घेतला…तिने मला गच्च धरले व एका कुशीवर घेतले…माझा लवडा अजून तिच्या पुच्चीत होता…तिने आपल्या मांड्यांच्या मध्ये चांगलाच त्याला दाबला होता…माझ्या गळ्याची, गालांची चुंबने घेत ती मला तापवू लागली.

मध्येच माझ्या कानाच्या पाळीला ती दातांनी दंश करत होती..तिचे हात माझ्या पाठीवरून कमरेवर फिरता होते…परिणामी माझी लवड्यात पुन्हा एकदा ताठरता येऊ लागली….लवडा ताठत असल्याचे लक्षात येताच मी पुन्हा तिला एकदम गच्च आवळली व कुशीवर असताना त्याच पोजमध्ये तिला झवू लागलो…गपागप गपागप फटके मारत होतो…तीही मला तशीच साथ देत होती…मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो…मध्येच मी तिचे कुल्ले चिवळत तिच्या गुदेत बोट घालत होतो..तीदेखील मग तसेच करायची पण..माझे तिथले केस उपटायची !एकूण किती वेळ आम्ही असे एकमेकांना लागलो होतो माहिती नाही ..पण दरम्यान आम्ही अनेकदा गळलो होतो हे मात्र खरे…कधीतरी आम्ही थकलो..किती राउंड झाले होते माहिती नाही….पण आम्ही घामाने पूर्ण भिजलो होतो ….मी तिच्याकडे पाहिले..तिचा चेहरा घाम व माझ्या चाटण्याने ओळ झाला होता…अजूनही तिच्या छातीवर ब्लाउज होता पण ..तिची छाती वेगाने वर खाली होत होती..मांड्यांचा विळखा कधीच सैलावला होता..सर्वांगातून तृप्तीची एक अनुभूती येत होती..आता काही करायची किंवा उठायची देखील इच्छा होत नव्हती तरीही..तरीही..तिच्या छातीकडे लक्ष जाताच तोंडाला परत पाणी सुटले.

Read More.  गावझवाडी (भाग पाचवा)

मी हलक्या हाताने तिच्या ब्लाउजची बटने काढली व छाती मोकळी केली..आज तिने ब्रा घातली नव्हती..माझेही श्रम वाचले..तिच्या पूर्ण वाढलेल्या व ओघळायला आरंभ केलेल्या स्तनांवर मी हात आणि तोंड फिरवू लागलो…तिचे काळे सावले पण घट्ट असलेले उरोज व त्यावरील ते स्तनाग्र आणि त्यांचा तो मधुर असा येणारा गंध मला धुंद करत होता…तिच्या स्तनांना मी चोखू लागलो..तशी ती परत विव्हळू लागली..चित्कारू लागली..माझे मस्तक आपल्या छातीशी दाबू लागली ..मजाह हात पकडून तिच्या मांड्यांच्या मध्ये नेऊ लागली….मी ओळखले बाई परत पेटली आहे ! तरीही मला काही वेळ हवा होताच !! मी माझा हात सोडवला व तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीवर लवडा रगडू लागलो…मघापासून सतत गळाल्यामुळे त्याच्यात आता फारसा जोर राहिला नव्हता तरीही तिच्या पुच्चीला रगडून का होईन तो तिला शांत करत होताच…मी कडे तिचे स्तन चोखत ब्लाउज बाजूला केला..मध्येच तिच्या काखेत तोंड घालत होतो..काखेत केस भरपूर होते आणि तिथे साचलेल्या घामाचा दर्प डोक्यात जात होता ..! त्या दर्पाने माझा मरगळून पडलेला लवडा देखील फुरफुरू लागला…मला तो गंध हवाहवासा वाटला..मी तिचे स्तन हाताने कुस्कारात तिची बगल चाटू लागलो..तिचे केस तोंडात घेऊन मध्येच हलकेच उपटू लागलो..माझ्या या कृतीने ने हसायची तर कधी चीत्कारायची ! पण मला आता परवा नव्हती डावी – उजवी करत मी तिच्या दोन्ही बगला साफ केल्या !! लवडा तर आता जाम पेटला होता ..तिचीही पुच्ची पुन्हा एकदा फडफडू लागली होतीच…मग मी तिच्यापासून बाजूला झालो व तिला कॉटचा कोपरा धरून गुडघ्यावर बसायला सांगितले.

तसा हा प्रकार तिलाही काही नवीन नव्हता..ती लगेच त्या पोजिशनमध्ये आली..तिचे काळे सावळे नितंब मी पाहिले ..प्रथम त्यावरून हात फिरवला..आणि मग तोंड..ओठ टेकवून जरा दात रुत्वले तशी ती चित्कारली ….मग मी तिची गांड पकडली व जरा कसरत करून तिच्या योनीत मागून लवडा घातला आणि मग मागून तिला झवू लागलो..माझाय्पेक्षा यावेळी ती जोर लावत होती,..वेगाने ती कंबर मागे – पुढे करत होती..तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढत होती..तिचे हेंदकाळणारे स्तन पकडत..हाताने कुस्कारात मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो…मधूनच तिच्या पाठीला चुंबत मी चाटत होतो..तिच्या देहाची चव काही निराळीच होती ! अखेर आमची धडपड काही मिनिटांनी थंडावली ! मी तिच्या पुच्चीत पाणी सोडले तरी काही क्षण मला फटके मारावेच लागले..कारण तिची ओव्हर संपली नव्हती.

शेवटी ती देखील तृप्त झाली ! आम्ही थकून एकमेकांच्या शेजारी पडलो…काही वेळ गेला..कधी डोळा लागला माहिती नाही पण जेव्हा जाग आली तेव्हा रात्र पडत आली होती व आम्ही अजून तसेच नग्नावस्थेत एकमेकांना बिलगून पडलो होतो. मी उठलो. तिला उठवलं आणि कपडे घालून गडबडीने घरातून बाहेर निघून गेलो. त्यानंतर अनेकदा आम्ही चोरते का होईना संभोगसुख मनसोक्त लुटले पण त्यात आम्ही एकमेकांच्यात भावनिक पद्धतीने कधीच गुंतलो नाही. त्यामुळे इमोशनली आम्ही तसे निर्विकार राहिलो. तिला लवड्याची तर मला पुच्चीची गरज असल्याने आमचा संबंध तितकाच राहिला.

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!