वेगळा छंद… भाग 3

तशी वेळ फारच क्वचित यायची. तिला सोबत म्हणून तिच्याकडे रहायला जाण्यासाठी मी जिवाचा आटापीटा करायचो कारण तिच्याकडे रहायला गेल्यावर मला तिच्याबरोबर बराच एकांत मिळायचा. तिच्या घरातील गेस्ट बेडरूममध्ये मी झोपायचो तेव्हा मध्यरात्रीनंतर गुपचूपपणे मला तिची अंतर्वस्त्रे मनसोक्त हाताळायला मिळायची.

पूजाताई मुंबईत रहायला आल्यानंतर तिच्यामध्ये दोन बदल झाले. पहिला बदल म्हणजे तिचे माझ्याबरोबरचे वागणे. आता ती माझ्याबरोबर जास्तच मोकळेपणे बोलू लागली, वागू लागली. तसे तर ती पहिल्यापासून माझ्याबरोबर मोकळेपणे वागत होती कारण मी तिच्यापेक्षा बराच लहान होतो.

पण आता ती जास्तच मोकळी झाली होती. माझ्याबरोबर हसत खेळत बोलणे, विनोद करणे, तिला कुठे जायचे असले की मला बरोबर घेऊन जाणे, फिरायला जाणे, सिनेमाला जाणे. या गोष्टी आम्ही आधीही करत होतो पण आता त्या जास्त वाढल्या होत्या.

पण तिच्या अश्या मोकळ्या वागण्या बोलण्यात त्या घटनेचा काही परिणाम नसायचा. म्हणजे ती घटना जणू काही घडलीच नाही अश्या तऱ्हेने तिचे माझ्याबरोबर वागणे झाले होते.

दुसरा बदल म्हणजे तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीजची चॉईस! आता पूजाताई जास्तच फॅन्सी ब्रेसीयर, पॅन्टीज वापरू लागली. पूर्वी ती साधारण दोन महिन्यातून एखादी ब्रेसीयर, पॅन्टी विकत घेत असे पण आता ती दर २/३ आठवड्यातून नवीन ब्रेसीयर, पॅन्टी विकत घेऊ लागली.

ती आपल्या अंतर्वस्त्रांचे कलर आता जास्तच डार्क आणि आकर्षक निवडू लागली. मटेरियल जास्तच लेसी आणि पारदर्शक घेऊ लागली. तिच्या ब्राचे कप आता हाफ होऊ लागले व तिच्या पॅन्टीचे कट जास्तच हाय होऊ लागले.

पूजाताईचा हा अंतर्वस्त्राच्या चॉईसचा बदल माझ्यामुळे झाला होता हे स्पष्टच होते. कारण आता तिला माहीत झाले होते की मला अंतर्वस्त्राचे किती आकर्षण होते ते. आधी ती अश्या प्रकारची अंतर्वस्त्रे वापरत नव्हती पण त्या घटनेनंतर ती वापरायला लागली म्हणजे तो बदल माझ्यासाठी होता.

तिची जर माझ्या ह्या आकर्षणाबद्दल काही हरकत असली असती तर तिने आईला सांगून माझी कान उघडणी केली असती व आपली अंतर्वस्त्रे माझ्या हाताला लागणार नाही अश्या तऱ्हेने ठेवली असती. पण तिने असे काही केले नाही.

आधी पूजाताई जी ब्रेसीयर, पॅन्टी वापरायची तोच एक जोड धुण्याच्या कपड्यांमध्ये असायचा. पण आता दोन तीन जोड धुण्यासाठी पडू लागले. तिच्या फ्लॅटमध्ये त्यांचे धुण्याचे कपडे हॉलच्या बाल्कनीत ड्राईंग रॅकवर वाळत घातलेले असायचे.

सहज बाल्कनीत गेलो की वाळत घातलेल्या कपड्यांमध्ये तिची अंतर्वस्त्रे अगदी जवळून बघायला मिळायची. रात्री गुपचूप मूठ मारण्यासाठी मी कुठली अंतर्वस्त्रे घेऊ याची निवड करताना माझी तारांबळ उडायची. बरे घरातपण तिच्या बेडरूममध्ये तिची ब्रेसीयर किंवा पॅन्टी बेडवर पडलेली असायची नाहीतर कपड्याच्या ड्रॉवरमधून सहज डोकावत असायची.

तेव्हा आता पूजाताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या नजरेस जास्तच पडू लागली आणि ती अंतर्वस्त्रे माझ्या नजरेस पडावी म्हणूनच ती तशी ठेवत होती. तिने अंगावर घातलेल्या कपड्यातूनही तिची अंतर्वस्त्रे आता मला जास्त दिसू लागली.

आता बऱ्याचदा तिच्या गाऊनचे वरचे हूक उघडे रहायचे ज्यातून ती खाली वाकली असताना किंवा इकडे तिकडे वळताना तिची छाती आणि त्यावर कसलेल्या ब्रेसीयरचा भाग दिसायचा. बऱ्याचदा तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी खांद्यावर गाऊन नाहीतर ब्लाउजमधून बाहेर आलेली असायची.

पूजाताईच्या घरात तिला कपडे बदलायचे असतील तर ती तिच्या बेडरूममध्ये जात असे. आधी काही दिवस ती बेडरूमचा दरवाजा लावून घेऊन आत कपडे बदलायची पण नंतर नंतर ती दरवाजा लावायला विसरू लागली. दरवाजा ती लोटून घेत असे पण त्याला थोडीशी फट ठेवत असे.

बरे दरवाजा नाही जरी लावला तरी दरवाज्याच्या मागे उभे राहून कपडे बदलायचे तर ती दरवाज्याच्या फटीसमोरच उभी राहून कपडे बदलायची. तिची पाठ दरवाज्याकडे असायची तेव्हा ती असे भासवायची की जणू तिला माहीतच नाही की थोड्याश्या उघड्या दरवाजातून मला ती कपडे बदलताना दिसते.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 1

मग आत कपडे बदलताना पूजाताईचा कमीज डोक्यावरून काढताना तिच्या केसांत बऱ्याचदा अडकू लागला ज्याने मला तिची दुधाळ पाठ आणि त्यावरून डार्क रंगाच्या ब्रेसीयरचा पट्ट्या मनसोक्त दिसू लागल्या.

साडी नेसायच्या आधी परकर घातल्यावर त्याची नाडी बांधताना ती उगाचच परकर वरखाली करू लागली ज्याने तिच्या पॅन्टीचा वरचा भाग माझ्या नजरेस पडत असे. ब्लाउज घालताना तर तिला पूर्ण गाऊन डोक्यावरून काढावा लागायचा तेव्हा तिची पूर्ण पाठ व ब्रेसीयर मला दिसायची.

एकदा दोनदा तर परकरची नाडी पकडताना परकर चक्क खाली पडला. ज्याने मला तिची पूर्ण पॅन्टी नितंबांवर कसलेली दिसली. आणि एकदा दोनदा तर तिने फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर उभे राहून कपडे घातले.

मला कळत होते की पूजाताई मुद्दाम दरवाज्याला फट ठेवत होती जेणे करून मी बाहेरून चोरून बघावे. मग तीच जर मला चान्स देत होती तर मी का म्हणून मागे राहवे? मीही मग दरवाज्याच्या बाहेर घुटमळत आत तिच्यावर नजर ठेवायचो.

आम्ही दोघे असे वागत होतो की जणू एकमेकांना काही खबरच नाही. आमच्या ह्या गोष्टी आम्ही दोघे एकटे असलो की व्हायच्या आणि इतर कोणी घरात असतील तर त्यांच्या नकळत व्हायच्या.

मोस्टली तिचे मिस्टर ऑफिस टूरवर गेलेले असायचे व मी तिला सोबत म्हणून तिच्याकडे रहायला यायचो. इतर वेळी तिची मुले घरभर बागडत असायची पण रात्री जेवण झाले की आपल्या रूममध्ये जाऊन झोपायची आणि मग नंतर मी व ताई बाहेर एकटेच राहायचो.

आम्ही कुठून बाहेरून आलेलो असलो की पूजाताई लगेच कपडे बदलायची नाही. तिची मुले त्यांच्या रूममध्ये झोपल्यानंतर ती कपडे बदलायची व फ्रेश वगैरे व्हायची आणि तेव्हाच कपडे बदलण्याच्या बहाण्याने मला तिने अंगात घातलेल्या ब्रेसीयर, पॅन्टीचे दर्शन घडवायची.

आमच्या छोट्या घरात पूजाताईने अश्या तऱ्हेने कपडे कधीही बदलले नव्हते. मी आजूबाजूला असेल तर ती शक्य तेवढे स्वत:ला झाकून घेऊन कपडे बदलायची. अगदीच पूर्ण कपडे काढायचे असतील तर किचनमध्ये जाऊन कपडे बदलायची पण माझ्यासमोर नव्हे. पण आता तिच्या घरात ती कपडे बदलताना एकदम बिनधास्तपणा दाखवायला लागली.

तिला कल्पना होती की मी चोरून बघत असणार तेव्हा मुद्दामच ती तसे करत होती. असे व्हायला लागले तेव्हा मीही ठरवले की पूजाताईलाही माझ्या काही हरकती कळायला हव्यात. खरे तर त्या घटनेनंतर पुन्हा कधी आमचे त्या विषयावर बोलणे झाले नव्हते तेव्हा आता तिला काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी मला काहीतरी करावेच लागणार होते.

तेव्हा एका रात्री मी बाल्कनीत वाळत घातलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतली व मी झोपत असलेल्या गेस्टरूममध्ये जाऊन त्यांच्याबरोबर मनसोक्त मूठ मारली. मग तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी पुन्हा नेऊन ठेवण्याऐवजी मी स्वत:कडे ठेवली.

सकाळी मी लवकर आवरून माझ्या कामासाठी निघून गेलो. जाण्याच्या आधी ती ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या बेडवर उशीच्या खाली मी अर्धी बाहेर दिसेल अशी ठेवली म्हणजे पूजाताई साफसफाई करता त्या रूममध्ये आली तर तिला ती अंतर्वस्त्रे मिळावी.

नंतर संध्याकाळी तिच्या घरी परत जाताना माझ्या मनात थोडी धाकधूक होती की पूजाताईला काय वाटले असेल तिची अंतर्वस्त्रे माझ्या बेडवर बघून? ती काही बोलेल का? काही तक्रार घेईल का? असे बरेच विचार माझ्या मनात चालले होते.

पण मी घरात गेल्यानंतर पूजाताई पहिल्यासारखीच हसत, खेळत वागत होती. त्या रूममध्ये गेल्यानंतर मला बेडवर, उशीखाली तिची ती अंतर्वस्त्रे मिळाली नाहीत. याचा अर्थ पूजाताईने तिची ती अंतर्वस्त्रे येथून नेली होती. पण ती मला काही बोलली नाही की तिच्या वागण्या बोलण्यात काही फरक पडलेला नव्हता.

Read More.  गँगबँग भाग २- Marathi Group Sex Story

जेवताना नेहमीसारखे मुलांबरोबर मी थट्टा मस्करी करत होतो व ताई आम्हाला जेवायला वाढत होती. मध्येच ती किचनमध्ये काहीतरी आणायला गेली आणि बाहेर येऊन पुन्हा जेवायला बसली. तोपर्यंत मुलांचे जेवण झाले होते आणि ते आपल्या रूममध्ये पळाले. तेवढ्यात आतून माझ्या भाचीने आवाज दिला,

“मम्मी! माझा स्कूल ड्रेस मिळत नाही, कुठे ठेवला आहेस?”

“अगं आत कपाटात नीट शोध जरा. स्कूलमधून आल्यानंतर इकडे तिकडे टाकता कशाला?” पूजाताईने मोठ्याने तिला उत्तर दिले.

“अगं नाही मिळत मला मम्मी.” भाचीने आतून त्रासिक आवाजात म्हटले.

“हे अस्सं आहे सगळं, आज काल ना कपडेच जागेवर मिळत नाहीत, घेतले तर जागच्या जागी ठेवतापण येत नाहीत.” असे बोलून पूजाताई उठली व आत निघून गेली.

पटकन माझी ट्युब पेटली! पूजाताईने शेवटची दोन वाक्य माझ्यासाठी बोलली होती. पण ती वाक्य बोलताना तिने माझ्याकडे बघितले नव्हते तेव्हा मी सांगू शकत नव्हतो की तिने मला टोमणा मारला की तिला ते आवडले नाही की तिला ते आवडले. तेव्हा मी गुपचूप मान खाली घालून जेवत राहलो.

नंतर ताई बाहेर आली व पुन्हा बसून जेवायला लागली. माझे झालेच होते तेव्हा मी उठलो. सवयीप्रमाणे सहज मी समोर बसलेल्या पूजाताईकडे नजर टाकली आणि मला तिच्या खांद्यावर तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी गाऊन मधून बाहेर आलेली दिसली.

आयला! पूजाताईने तीच ब्रेसीयर घातली होती जिच्याबरोबर मी रात्री मूठ मारली होती व जी मी माझ्या बेडवर तिला सापडेल अशी ठेवली होती. म्हणजे सकाळी तिला ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या बेडवर मिळाली असणार आणि तिने तीच अंतर्वस्त्रे अंगावर घातली असणार.

पण ती दुसरी अंतर्वस्त्रे घालू शकली असती? तिने तीच का घातली? बरे घातली तर घातली आणि वर मला दाखवतेय. कारण काही क्षणापूर्वी आत जाताना तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी बाहेर दिसत नव्हती. ती आत गेली आणि नंतर बाहेर येऊन बसल्यानंतर तिची ब्रेसीयरची पट्टी बाहेर दिसायला लागली.

याचा अर्थ सरळ होता की तिला माझा राग आलेला नव्हता. उलट तिला मला हे दाखवायचे होते की बघ! मी तीच ब्रेसीयर घातली आहे आणि कदाचित तीच पॅन्टी खाली घातली आहे. ते सगळे माहीत झाल्यावर मी इतका उत्तेजित झालो की हात धुवून तडक बाथरूममध्ये शिरलो व खसाखस मूठ मारून मी वीर्य गाळले.

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला घ्यायचो.

मला शंका होती की मी तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन त्याच्याबरोबर काय करतो हे तिला माहीत आहे का? कदाचित पूजाताईला वाटत असेल की मी तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन नुसते त्यांना बघत राहतो किंवा कुरवाळत असतो.

मी ती वस्त्रे माझ्या लंडावर गुंडाळून मूठ मारतो हे तिला कदाचित माहीत नसावे. कारण माझ्या लंडावर घासलेली ती अंतर्वस्त्रे ती कशी काय दुसर्या दिवशी घालते? तेव्हा तिला ते माहीत करून द्यावे म्हणून मी काहीतरी करायचे ठरविले.

बराच विचार केल्यानंतर मला एकच मार्ग दिसला! जसे ती आता कपडे बदलताना चुकून दरवाजा उघडा ठेवू लागली होती तसेच मीही मूठ मारताना दरवाजा उघडा ठेवला तर? त्यात बरीच रिस्क होती पण त्याशिवाय मला दुसरा उपाय नव्हता तेव्हा मी तसे करायचे ठरवले.

Read More.  सूड (भाग २) - Marathi Sex Story

मग मी झोपत असलेल्या त्या रूमचे व्यवस्थित निरीक्षण केले. मी कितपत आणि कसा दरवाजा उघडा ठेवू शकतो? मी कुठे आणि कसे बसून मूठ मारू शकतो ज्याने पूजाताईला दरवाज्यातून काय दिसेल? ती कुठे उभी रहायला हवी म्हणजे तिला माझा कुठला भाग दिसू शकेल.

हे आणि अश्या बऱ्याच प्रश्नांचा मी विचार केला आणि मग माझ्या लक्षात आले की मी दरवाज्याच्या दिशेने थोडासा पाठमोरा रहायला हवे ज्याने तिला वाटले पाहिजे की मला माहीत नाही दरवाजा उघडा राहला आहे ते. दुसरे मी थोडासा पाठमोरा राहलो तर बाजूच्या कपाटातील आरशातून मला दरवाजा दिसू शकत होता ज्याने मला कळणार होते की पूजाताई आली आहे व बाहेरून मला बघत आहे.

मी ठरवल्याप्रमाणे पुढच्या वेळी मी तिच्याकडे रहायला आलो तेव्हा रात्री तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन रूममध्ये आलो. दरवाजा जसा मला हवा तसा मी थोडा उघडा ठेवला.

मग माझी शॉर्ट खाली करून मी माझा लंड बाहेर काढला व बेडवर थोडासा पाठमोरा बसलो. बसल्या जागेवरून मला बाजूच्या आरशात दरवाजा दिसत होता. रूममध्ये डीम लाईट चालू होती तेव्हा जास्त उजेड नव्हता. मग मी पूजाताईच्या त्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारू लागलो.

पूजाताईची मुले त्यांच्या रूममध्ये झोपली होती आणि तीही आपल्या बेडरूममध्ये होती. या वेळी ती तिच्या रूममध्ये काहीतरी करत बसायची आणि नंतर झोपण्यापूर्वी टॉयलेटला जाऊन यायची तेव्हा मी तिची बाहेर यायची वाट पाहत होतो.

थोड्या वेळानंतर ती बाहेर आली आणि टॉयलेटला गेली. परत येताना तिला माझ्या रूम समोरूनच जायचे होते तेव्हा माझा दरवाजा थोडा उघडा आहे व आत डीम लाईट चालू आहे हे तिच्या लक्षात येणार होते तेव्हा मी जणू काही मला माहीतच नाही अश्या आविर्भावात मूठ मारण्यात मग्न झालो.

पूजाताई मला मूठ मारताना बघेल ह्या कल्पनेने मी लगेच उत्तेजित झालो. ते बघून तिला काय वाटेल? तिची काय प्रतिक्रिया असेल? बाहेरून ती बघत राहील की आत येऊन माझ्यावर रागवेल? असे बरेच प्रश्न माझ्या मनात उभे राहले.

त्याने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली. उत्तेजना, भीती, थोडी थरथराट अश्या अनेक भावना मला जाणवू लागल्या. पण सगळ्यात जास्त माझी कामवासना भडकली होती. आत्ता पर्यंत मी तिच्या ब्रेसीयर, पॅन्टीज बरोबर काय करत होतो ते कोणाला माहीत नव्हते आणि आता ते प्रत्यक्ष तिलाच माहीत पडणार होते.

काही क्षणातच मला आवाजावरून कळले की पूजाताई टॉयलेटमधून बाहेर आली आहे. मग मला ती बाजूच्या आरशातून दरवाज्यात आलेली दिसली! मग मी खाली बघत मूठ मारण्यावर लक्ष केंद्रित केले. मला एक हलकासा आश्चर्यौदगार ऐकू आला.

बहुतेक तिने माझा कडक झालेला लंड बघितला. त्याच्यापेक्षा जास्त आश्चर्य तिला हे बघून वाटले असेल की मी तिची पॅन्टी माझ्या लंडाभोवती गुंडाळली आहे आणि दुसर्या हातात तिची ब्रेसीयर घेऊन मी ती कुरवाळत आहे. तिच्या अस्फुट उद्गारावरून माझी खात्री झाली की तिला माहीत नव्हते मी तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर हस्तमैथुन करतो ते.

ते स्पष्ट झाल्यानंतर मी अजूनच उत्तेजित झालो! माझी बहीण बाहेरून मला मूठ मारताना बघत आहे. तिला माझा कडक लंड दिसत आहे. तिची पॅन्टी मी माझ्या कडक लंडावर गुंडाळून माझा लंड हलवत आहे. ह्या जाणिवेने मला स्खलनाच्या टोकावर नेले.

क्रमशः

4.2/5 - (9 votes)
error: Content is protected !!