मी मस्त माधवी – 8

मी स्वतःला शाबाश्कि दिली. पण एकदा दोघे ? जरा कठिन होत पण मी पोर्न बघितले होते त्यामुळे म्हटल बघुया हे पण करूँ आणि दोगेहि लहान होते मझ्यापेक्षा मी म्हनेल तस करतील ते.
मी खुप उत्तेजित होते. मी आतला दार उघडले आणि त्यांना माझ्या रूम मधे घेतले.

कथा पुढे ….

…ते दोघेही आत आले. अजूनही घाबरलेले होते. मी त्यांच्या कड़े एकदम सेक्सी नजरेने बघत होते.
मी:~हे बघा आता जे काही होईल ते कोनजवळ बोलायच नाही अस् प्रॉमिस करा.
सूरज:~ हो ताई आम्ही शपथ घेऊन सांगतो की कोणाला काही सांगणार नाही.
विक्की:~हो ताई आई शपथ…
मी:~ठीक आहे विश्वास ठेवते मी.
मी त्यांना बेड वर बसायला सांगितले आणि हळू हळू टॉप चे बटन काढून आतलि ब्रा त्यांना दाखवु लागले. ते डोळे फाडूंन बघत होते.
मी:~ह्म्म्म आधी कोणत्या मूली सोबत काही केले आहे का?
सूरज:~ नाही ताई…फ़क्त पोर्न बघितले आहे एक़दा.
मी विचार केला चला म्हणजे यांना सेक्स बद्दल माहिती आहे. मी हळू हळू त्यांच्या डोळ्यात बघत ब्रा खाली करू लागले चेहऱ्यावर एकदम मादक एक्सप्रेशन आणून हळू हळू त्यांना माझे बूब्स दखावु लागले.

मी:~ह्म्म्म कस वाटतंय ? कसे आहेत माझे बॉल?
विक्की:~खुप सुन्दर आहेत ताई
सूरज:~अहह अहह मस्त आहेत मोठे मोठे
मी माझा ब्रा आणि टॉप काढून टाकला. आणि हाताने बॉल लपवत”” उम्म्म्म काढू का हाथ?
दोघेही:~हो ताई प्लीज …
मी हाथ काढून पूर्ण बॉल त्यांच्या नजरे समोर उघड़े केले. ते आ करुण माझे मोठे गोरे पान उरोज बघत होते.

मी:~उम्म्म्म आह्ह्ह्ह काय झाल? मजा येत आहे का?
विक्की:~ हो ताई उम्म्म्म
सूरज:~सीसीसीसी अह्ह्ह्ह खुप सेक्सी आहेत अह्ह्ह्ह
ते दोघेही खुप उत्तेजित झाले होते. त्यांचे लंड पैंट मधे दिसत होते. त्यांना जवळ बोलवायचे म्हणून मी त्यांना म्हट्टल”” टच करायचे आहे का?””
दोघे:~ हो हो ताई …करू का?
मी:~ हो पण हळू हळू करायच ह…
ते दोघेही उठून माझ्या बाजूला आले.आणि एक एक बॉल वरुण हाथ फिरवु लागले. मी त्यांच्या स्पर्शाने शाहरुण गेले. माझे डोळे बंद झाले.
मी:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह काय मस्त वाटतंय रे तुमचे हाथ अह्ह्ह्ह दाबायच असेल तर दाबा ना.
माझी परमिशन मिळताच ते हळू हळू माझे उरोज दाबु लागले.

मी मस्त होऊन मजा घेत होती. माझी पुच्ची सट सट करू लागली होती. वाटल एकाचा लंड घेऊन घ्यावा पुच्चीत पण मी कण्ट्रोल केले. पण मी त्यान्चे डोके पकडून उरोजावर दाबत म्हटले””अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म खुप छान अह्ह्ह्ह निप्प्ल्स घ्या ना तोंडात.
सूरज:~अह्ह्ह्ह ताई उम्म्म किती मस्त वाटतंय अह्ह्ह
विक्की:~हो ताई अह्ह्ह्ह नरम नरम अह्ह्ह्ह आणि मोठे उम्म्म खुप मस्त अह्ह्ह
मी:~आवडले का तुम्हाला उम्म्म मलाही खुप मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह तुमचे हाथ खुप मस्त मालिश करत आहेत उम्म्म्म
विक्की:~ सूरज बघ ताई ला किती मस्त वाटतंय उम्म्म घेऊ ना निप्पल ताई तोंडात अह्ह्ह
मी:~हो ना …अह्ह्ह घे ना चोख माझे निप्प्ल्स….
ते दोघेही माझे निप्प्ल्स तोंडात घेऊन चोखू लागले. ते नविन होते या खेळात पण अगदी मस्त चोखत होते.

मला आता त्यांचे लंड पहायची इच्छा होत होती. मी हळूच त्यांचे लंड पैंट वरुण पकडले. उम्म्म्म टाइट झाले होते. पण मोठे नव्हते. विक्कीचा 6 इंच असेल आणि सूरज चा 5 इंच पण विक्कीचा लंड जाड़ा होता.4इंच असेल.
मी:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह असच उम्म्म्म्म खुप मस्त अह्ह्ह बघा जरा कसे ताठ झाले आहेत तुमचे.
सूरज:~अह्ह्ह्ह ताई उम्म्म पकड़ा ना अह्ह्ह पहिल्यांदा मुलगी हाथ लावत आहे उम्म्म्म्म्म
विक्की:~सीसीसीसीसी अह्ह्ह ताई अस वाटत आहे बस आता गळून जाईल माझ.
मी:~उम्म्म्म तर गळून जाऊ दे माझ्या राज्जा अह्ह्ह्ह्ह

सूरज:~अह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म ताई तू आम्हाला झवू देणार आहेस का?
मी:~उम्म्म्म आधी मला तुमचे दाखवा… मला आवडले तर नक्की झवू देईन…मी मुद्दामच महत्तले
विक्की:~उम्म्म ताई झवू नाही दिलेस तरी पण हाथाने मुठ मारून दर्शील.
मी:~हाताने का तोंडाने चोखून पानी काढ़ेल ना उम्म्म्म्म
सूरज:~ हो ताई अह्ह्ह्ह
दोघेही खुप उत्तेजित होते. नव तारुण्य असतेच् असे. मला खुप उत्तेजित न करता सगळ कराव लागणार होतं. नाही तर मला मज्जा येणार नहीं हे मला समजल होतं. ते दोघेही स्वतःचे कपडे काढून फ़क्त अंडरवियर वर माझ्या समोर उभे राहले.
मी खाली बसून अंडरवियर वरुण त्यांचे लंड चोळू लागले.ते अह्ह्ह्ह सीसीसीसी करत माझे हाथ लंडावर दाबु लागले.

मी:~अरे थाम्बा माझे हाथ सोडा. मी करते ना.
मी हळू हळू त्यांचे लंड पकडून हलवु लागले. अंडरवियर वरुण लंडावर किस्स करू लागले.
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म्म किती मस्त अह्ह्ह्ह तुम्ही खरच आमचे तोंडात घेणार?
विक्की:~अह्ह्ह सीसीसीसीसी उम्म्म्म ताई
मी:~उम्म्म्म हो रे अह्ह्ह्ह्ह मला ना टेस्ट करायचा आहे कसा असतो याचा टेस्ट.
सूरज:~ तुम्ही आधी केला असेल ना?
मी:~हो केला आहे पण तुमचे मस्त सुंगाधि वाटत आहेत.
मी त्यांचे uw काढून टाकले आणि लंड हातात घेऊन नाकजवळ आणले. उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह मस्त प्रीकम चा वास उम्म्म्म आला. मी एकदम वेडी झाले. आणि लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म्म
विक्की:~उफ्फ्फ्फ्फ़ अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म्म सीसीसीसीसीखुप मस्त आहे रे तुमचे औऊऊम्मम्म चप चप पुऊऊईआह्ह्ह् उम्म्म्म्म
मी एक एक करुण त्यांचे लंड चोखत होते.त्यांचे लंड लहान असल्यामुळे मी आरमात पूर्ण लंड आत घेत होते. मला त्याचं पानी काढायाच् होतं जेनेकरुन् नंतर ते मला मस्त झवतील.
विक्की:~अह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म काढ़ा माझ होत आहे. उफ्फ्फ्फ्फ्फ
मी त्याचा लंड बाहर काढला आणि सूरज चा लंड चोखू लागले.
सूरज:~ उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह माझ पण होत आहे.
मी:~उम्म्म्म्म सोडा अह्ह्ह काढ़ा तुमच पानी उम्म्म्म्म्म
मी त्यांचे लंड हलवु लागले आणि त्याचं पानी तोंडावर घेऊ लागले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 10

मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह किती पानी आहे रेसीसीसीसीसीसी
विक्की:~अह्ह्ह्ह्ह माधवी ताई खुप मस्त वाटतंय उम्म्म्म्म्म
सूरज:~हो ताई खरच उम्म्म्म मज्जा आली।
मी:~मला पण…मस्त आहेत तुमचे अह्ह्ह्ह्ह्ह पण आता तर फ़क्त सुरवात झाली आहे. आपण अजुन खुप मज्जा करणार आहोत.
सूरज:~म्हणजे तू आम्हाला झवू देणार?
मी:~हो रे माझ्या राजा…. मी मस्त झवून घेणार आहे तुमच्याकडून. फ़क्त हे तुम्ही कोणाला सांगायच् नाही आणि जस मी म्हणेन् तसंच करायच.
दोघे:~हो ताई आम्ही जसे तू म्हणशील तसच करू.
मी:~ थांबा मी येते .
मी बथरूमला जाउंन सगळ साफ़ करुण आले. मी बघितले तर ते दोघेही uw घालून बसले होते.
मी:~अरे तुम्ही कशाला घातली uw काढ़ा ती.
विक्की:~ तुम्ही ही तर घातले आहेत कपडे.
मी:~तर काढ़ते न आता.
सूरज:~हो ताई काढ़ ना मला न तुझी गांड बघायची आहे.
मी:~सगळ दाखवते रे मी काळजी कशाला करता?
मी टॉप तर आधीच काढला होता. मी माझा पैंट काढून टाकला. आणि फ़क्त चड्डी वर त्यांच्या समोर उभी होते. ते पण uw काढून त्यांचे लहान झालेले लंड हलवु लागले.
मी:~ नाही तुम्ही हाथ नका लावू तुमच्या लंडाला. आधी मी जे दाखवते ते पहा.
विक्की:~उम्म्म ताई काय सेक्सी आहेस ग तू.

मग मी हळू हळू माझी चड्डी काढू लागले.

मी पूर्ण नंगी त्यांच्या समोर उभी होते.
विक्की:~वाओ ताई अह्ह्ह्ह्ह किती मस्त आहेस ग तू उम्म्म्म्म
सूरज:~उम्म्म्म अह्ह्ह पुच्ची तर बघ अह्ह्ह्ह मस्त चिकनी आणि पिंक पिंक उम्म्म्म्म्म ताई बघ आमचे लवडे कसे टाइट होत आहेत.
मी:~हम्म्म्म्म तुमच्या लवडयांना माझी पुच्ची आवडली वाटत.
विक्की:~अह्ह्ह्ह ताई झवू दे ना उम्म्म
मी:~मी काय म्हटल ते आहे ना लक्ष्यात? मी जे म्हणेन् तस करायच. झवू तर मी देनारच आहे पण जरा मजा घेऊया न
सूरज:~हो ताई …ये तू गप्प बस ना जरा.
मलाही खुप घाई झाली होती झवून घेण्याची पण मला त्यांना अस तडपवन्यात मजा येत होती. मग मी पालटुन त्यांना माझी गांड दाखवली. आणि मस्त हलवत विचारले””सूरज कशी आहे ?””
सूरज:~ओह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म्म्म खुपच सेक्सी उम्म्म्म

मी माझी गांड मस्त एका हाथाने फाकवुन त्यांना दखावु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह आता कशी दिसते रे?

सूरज:~ओफ्फ्फ्फ़ ताई वाओ अह्ह्ह्ह्ह
मी:~सूरज विक्की तुमच्या ताई ला मस्त झवाल ना आज? खुप सट सट करतेय रे माझी पुच्ची अह्ह्ह्ह्ह….मी एकदम सेक्सी आवाजात विचारले.
विक्की:~ हो ताई उम्म्म खप खप मस्त झवू तुला आज
मी त्यांच्या जवळ गेले आणि एक एक करुन किस्स करू लागले.
मी जेव्हा विक्किला किस्स करत होते तेव्हा सूरज माझ्या अंगावरून हाथ फिरवत होता.
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह काय चिकना माल आहेस तू ताई उम्म्म्म्म्म ताई मला ना तुझी पुच्ची ला किस्स करायचा आहे.
मी:~ह्म्म्म्म अह्ह्ह्ह ठीक आहे….मी पाय फाकवुन बेड वर पडले….उम्म्म्म घे अह्ह्ह्ह मस्त चाट अह्ह्ह जिभेने अह्ह्ह्ह विक्की तू माझे बॉल दाब उम्म्म मस्त चोख अह्ह्ह्ह

सूरज माझी पुच्ची चाटायला लागला आणि विक्की माझे बॉल दाबत चोखू लागला.

मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म सूरज उम्म्म्म अह्ह्ह्ह असच उम्म्म्म काय मस्त चाटतोस रे अह्ह्ह्ह्ह….अह्ह्ह्ह विक्की हळू रे बाळा उम्म्म्म्म
विक्की:~ताई हे तुझे बॉल उम्म्म्म एवढे मस्त आहेत ना उम्म्म्म्म्म
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह ऊऊऊऊऊम्मम्मम्म चप चप उम्म्म्म ताई उम्म्म्म्म किती मस्त वाटत आहे ग अह्ह्ह्ह्ह्ह
सूरज आणि विक्की मस्त होऊन माझ्या अंगा सोबत खेळत होते. मी एवढी तापले होते की सूरज च्या चाटन्याने उम्म्म्म स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह करत झडून गेले. पण पुच्चीची आग काही शांत झाली नव्हती.
मी:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी कोण झावनार मला आधी? विक्की तू टाक आधी लंड माझ्या पुच्चीत उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ सूरज तू ये मी तुझा लंड चोखते अह्ह्ह्ह्ह्ह
विक्की उठला आणि माझ्या पुच्ची जवळ लंड ठेवून आत टाकायाचा प्रयत्न करू लागला. पण तो या खेळात नविन असल्यामुळे त्याला काय आणि कस कराव समजत नव्हतं. मी त्याचा लंड पकडून पुच्चिच्या भोकावर ठेवला आणि त्याला हळू हळू आत टाकायला सांगितले. विक्की मस्त माझे भोक मोठे करत लंड आत टाकू लागला.
मी:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह विक्की सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह किती मस्त आहे रे तुझा लंड उम्म्म्म गरम आणि जाड अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
विक्की :~ओह्ह्ह्ह ताई उम्म्म मस्त वाटत ना ?
मी:~हो रे माझ्या राजा उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसी फाड़तो तू आज माझी उम्म्म्म
विक्की:~ किती गरम आहे ग ताई आत उफ्फ्फ्फ्फ्फ
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म झव ना आता उम्म्म्म कर मागे पुढे तुझा लंड अह्ह्ह्ह्ह्ह
विक्की माझी पुच्ची मस्त झवून काढत होता. इकडे मी सूरज चा लंड चोखून त्याला मजा देत होती. तो पण माझे बॉल दाबत होता.
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म ताई उफ्फ्फ्फ़ तुझ्या पुच्चीत बघ कसा खप खप झवतो आहे विक्की उम्म्म्म्म्म
विक्की;~हो सूरज अह्ह्ह्ह्ह्ह असी ओली ओली आहे आत अह्ह्ह्ह्ह्ह सट सट जात आहे लंड अह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म खुप छान झावतोस रे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अजुन फ़ास्ट झव ना अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म

Read More.  चोदून चोदून झाले चित्रपटात सिलेक्शन

सूरज :~अह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म मी झवू का ग?
मी:~हो झव ना अह्ह्ह्ह उम्म्म विक्की ये मला तुझा लंड दे अह्ह्ह्ह्ह
सूरज आता माझी पुच्ची झवत होता.मी विक्कीचा लंड चोखू लागले.
सूरज खरच विक्की पेक्षा मस्त झवत होता. तो एकदम स्पीड मधे माझी पुच्ची झवत होता.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह आई ग सूरज अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह हळू रे अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह हा हा हा असच उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़ग

जसा सूरज मला खप खप झवत होता तसा विक्की पण त्याचा लंड माझ्या तोंडात टाकत होता.
मी सूरज च्या फ़ास्ट स्ट्रोक समोर जास्त काळ टिकु शकले नाही आणि””उम्म्म्म्म उफ्फ्फ्फ़ हा झव अह्ह्ह उम्म्म खुप छान स्सस्सस्सस्सस्स ओफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् आआईईईईईईई ग अह्ह्ह्ह्ह्ह हो रे अह्ह्ह्ह माझ्या ठोक्या अह्ह्ह्ह्ह मस्त अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह”” करत झडून गेले. मी डोळे बंद करुण सूरज ला झवने बंद करायला सांगितले. मी त्यांना किस्स केलेआणि””वाओ उम्म्म्म मस्त वाटतंय रे अह्ह्ह””
विक्की:~ ताई बंद करायच का ग?
मी:~हसून नाही रे बस 2 min नंतर अजुन झवाझवी सुरु.
मी 5 min पुन्हा त्यांचे लंड हाताने हलवु लागले. आणि गुडघ्यावर होऊन सूरज चा लंड चोखू लागले आणि विक्किला माझ्या पुच्चीत लंड टाकून झवायला सांगितले. विक्की आता मस्त झवत होता. तो मागउँ धक्का देत होता तस मी सूरज चा लंड तोंडात घेत असे. असच आमच सुरु झाले होते. ते दोघेही कण्ट्रोल करत मला झवत होते.

पुच्चीत जाणारा लंड आणि तोंडात जाणार लंड उम्म्म्म खुप मस्त वाटत होत.
विक्की:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म्म्म किती मस्त वाटत आहे ग अह्ह्ह्ह
सिराज:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह हो अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी
मी:~अह्ह्ह्ह्ह विक्की उम्म्म्म किती मस्त झावतोस रे तू अह्ह्ह्ह्ह्ह कझाव रे राजा खप खप झव तुझ्या ताइला उम्म्म्म्म्म्म्म
विककी खुप फ़ास्ट झावत होता. माझ्या ओल्या पुच्चीत त्याचा लंड सत सट आत बाहेर करत होता उम्म्म्म्म्म्म्म . विक्की आता माझ्या मागे झोपुन लंड माझ्या पुच्चीत टाकून झवत होता.
विक्की:~अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीकोफ़्फ़्फ़्फ़्फ़् ताई अह्ह्ह्ह माझं पानी येणार आहे औऊऊऊऊ अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्
मी:~हो अह्ह्ह्ह्हझव अह्ह्ह्ह्ह अजुन फ़ास्ट अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह माझ पण होतय अह्ह्ह्ह्ह्ह्हज्ज टाक पानी अह्ह्ह्ह्ह माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म
विक्की एक जोराचा झटका मारून पुच्चीत लंड दाबून ठेवला आणि आत पिचकार्या मारू लागला. त्याच्या विर्याच्या स्पर्शाने मी पण झड़ू लागले. अह्ह्ह्ह्ह्ह मी एकदा सूरज च्या लंडेन आणि एकदा वीकीच्या लंडाने झडले होते. पुच्चीची आग आता शांत झाली होती.

मी बघितले तर विक्की च वीर्य माझ्या पुच्चितुन् बाहेर निघत होता. उम्म्म्म्म घट्ट वीर्य अह्ह्ह्ह विक्की चांगलाच झडला होता.

सूरज अजुन झडायचा बाकी होता. तो माझ्याकडे बघत होता की मी आता काय करते.
मी:~सूरज तुझं बाकी आहे अजुन…काळजी करू नकोस अजुन संपल नाही आपल्. तुला माझी गांड खुप आवडली ना? मग झावतोस का माझी गांड?
मला आता गांड मारून घ्यायची होती. त्याचा लंड ही जास्त मोठा नव्हता म्हणून मला गांड झवून घेताना दुखनार नाही अस वाटल.
सूरज:~हो ताई झवतो ना उम्म्म्म
मी :~तू झोप खाली मी बसते तुझ्या लंडावर
सूरज खाली झोपला मी त्याच्या लंडाला ओले ओले करुण टाकले आणि हळू हळू त्याचा लंड गाण्डित घालून घेतला. साइज़ ने जाड़ा नसल्यामुळे तो आरमात आत गेला. उम्म्म्म्म मला खुप मस्त वाटत होता त्याचा लंड गाण्डित घेऊन. मी हळू हळू गांड वर खाली करत गांड झवून घेत होते.

मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह सूरज उम्म्म्म किती मस्त आहे रे तुझा लवड़ा अह्ह्ह्ह मस्त वाटतंय गाण्डित अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म मला पण मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह तुझ्या पुच्ची पेक्षा गांड टाइट आहे स्स्स्स अह्ह्ह्ह
मी:~दे ना रे अह्ह्ह्ह खालुन दनके अह्ह्ह्ह घाल ना अह्ह्ह्ह्ह झव ना तुझ्या रांड ताईची गांड अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
सूरजही खालुन त्याचा लंड आत टाकू लागला. तो माझी कंबर पकडून गप गप माझ्या गाण्डित लंड कोम्बत होता .मी पण त्याला मैच करत होते.
हे सगळ पाहुन विक्की पण उत्तेजित झाला. तो माझ्या जवळ येऊन माझे उसळणारे बॉल पकडून दाबु लागला.
मी:~अह्ह्ह्ह विक्की अजुन हवय का तुला.?
विक्की :~ हो ताई तुझी सेक्सी फिगर पाहुन तर अजुन माझा लंड उठु लागला आहे.
मी:~ये दे माझ्या तोंडात अह्ह्ह्ह्ह अजुन टाइट करते त्याला उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह सूरज हळू ना अह्ह्ह्ह्ह फाड़तो का माझी??
मी विक्कीचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले. सूरज मस्त माझी गांड मारत होता. मी त्याला माझ्या पुच्चीचा दाना चोळायला सांगितला. उम्म्म्म्म तो खालुन् गांड मारत होता पुच्चीचा दाना चोळत होता. मी विक्कीचा लंड चोखत होते. विक्की माझे निप्प्ल्स बोटात पकडून चोळत होता. हे एवढं सगळ होत असतांना मी परत एकदा जोरदार झडले. आज चवथि वेळ होती अह्ह्ह्ह्ह्ह असी मज्जा अह्ह्ह्ह आधी कधीच नव्हती आली.

Read More.  हनिमूनला ठोकली दुसऱ्याची मदमस्त बायको

विक्कीचा लंड आता मस्त टाइट झाला होता.
विक्की:~अह्ह्ह्ह्ह ताई मला तुझी गांड मारू दे ना. मलाही बघायच आहे गाण्डित झवताना कस वाटत ते.
मी:~ उम्म्म्म हो रे माझ्या सोनुल्या अह्ह्ह्ह तू पण झवून घे तुझ्या ताईची गांड अह्ह्ह्ह्ह
मी उठून त्याच्या कड़े गांड केलि. विक्की हळू हळू माझ्या गाण्डित लंड टाकू लागला. माझी गांड आतून सुराजच्या झवण्यामुळे ओली होती. विक्कीचा लंड मस्त सपकन् आत गेला.
मी:~अह्ह्ह्ह्हज आआईईई ग खुप मस्त वाटतंय रे अह्ह्ह्ह्ह्ह झव रे सोनुल्या अह्ह्ह्ह्ह मस्त झवून घे आज अह्ह्ह्ह
विक्की खप खप माझी गांड मारू लागला.
मी सूरज चा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले. चोखून चोखून त्याचे पानी काढून टाकले.तो दूसरी कड़े जाउन्न आरामात पड़ला. पण विक्की मात्र मस्त माझी गांड ठोकत होता.
असी गांड तर काकांनी पण नव्हती झवली.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह विक्की उम्म्म हा असाच रे राजा अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त मारतो रे अह्ह्ह्ह झव तुझ्या रांड ताईची गांड अह्ह्ह्ह
विक्की:~हो ग माझी रांड ताई अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
सूरज परत येऊन माझ्या तोंडात लंड देऊ लागला. मी पण जिभेने चाटूंन मस्त टाइट केला.
सूरज:~अह्ह्ह्ह ताई मला तुझी पुच्ची झवायाची आहे ग प्लीज.
मी:~ये रे माझ्या पिल्ला तू पण ये अह्ह्ह मी बसते तुझ्या लंडावर विक्की माझी गांड मार.
मी सुराजचा लंड पुच्चीत घालून घेतला आणि विक्कीने माझ्या गाण्डित लंड टाकला. ते दोघेही आता हळू हळू माझी पुच्ची आणि गांड एकदाच झवत होते. हे मी एका पोर्न मधे बघितले होते. अह्ह्ह्ह्ह खुप दुखत होत पण मज्जा ही येत होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह हळू रे अह्ह्ह्ह जिव घेता का माझा?
सूरज:~विक्की हळू झव रे गाण्डित जास्त दुखते अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म ताई पुच्चीत नाही ना त्रास होत?
विक्की:~सीसीसीसीसी काही होत नाही रे अह्ह्ह्ह सट सट लंड आत बाहेर होत आहे उम्म्म्म्म्म पुच्चीत नाही होत आहे का?
मी:~एअह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् आईईईग उम्म्म्म मज्जा येत आहे पण हळू झवा ना अह्ह्ह्ह्ह
ते दोघेही माझी पुच्ची आणि गांड गपगप झवत होते. मला खुप मज्जा येत होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्सीसीसीसीसी उम्म्म्म्म आज अह्ह्ह सीसीसी तुम्ही मला अह्ह्ह खुप मजा दिली रे अह्ह्ह्ह्ह माझी पुच्ची आणि गांड दोघाची खाज मिटवलि अह्ह्ह्ह्ह खुपमस्त दिसते रे तुमचे लंड गाण्डित आणि पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह्ह
सूरज:~अह्ह्ह्ह्ह ताई उम्म्म मजा तर तू देत आहेस ग यस यस अह्ह्ह्ह्ह्ह
विक्की :~उम्म्म्म्म हो ताई अह्ह्ह्ह्ह रोहित च्या जागी मी असतो तर रोज मिळाली असती तू मला झवायला अह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह माझ झाल रे अह्ह्ह्ह्ह आआईई ग काढ़ा न तुमच पानी उम्म्म्म्म्म टाका माझ्या दोन्ही भोकात अह्ह्ह्ह्ह्ह
विक्की:~ताई माझ होईल अस वाटत नाही अह्ह्ह्ह झवू दे आज आम्हाला परत कधी मिळेल अह्ह्ह्ह्ह
सूरज:~अह्ह्ह्ह हो ताई झवू दे ग अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म
ते अगदी मनसोक्त मला झवत होते. आता खरच माझ्यात ताकत नव्हती. तरी पण त्याच्या इच्छेसाठी सहन करत होते.
शेवटी मी त्यांना म्हट्टल की बस झाल आता मी तोंडाने चोखून पानी पाडते तुमच.
मी बेड वर झोपले आणि त्यांचे लंड कधी चोखून तर कधी हलावुन् अखेर त्याचं ही पानी काढल. त्याचं वीर्य मी माझ्या उरोजावर पाडून घेतले. त्यांचे लंड पकडून मी त्यांचे वीर्य माझ्या बॉल वर पसरवुंन घेत होते.
आम्ही तिघेही मस्त होऊन बेड वर पडलो होतो. 5 min मी उठले त्यांना क़िस केला.
मी:~अह्ह्ह्ह उम्म्म वाओ खरच आज मस्त मजा आली रे अह्ह्ह्ह्ह्मस्त मोकळ मोकळ वाटतंय.
सूरज:~हो ताई थैंक यू…
विक्की:~ताई आमच पहिल झवन एवढं चांगल असेल याची मी कधी विचारहि केला नाही.
मी:~ह्म्म्म्म चला ठीक आहे झोपा आता आणि मला पण झोपु दया. 3 वाजले आहेत.
परत मी त्यांना एक एक लॉन्ग किस दिला आणि दार आतून लावून घेतले. बाथरूम मधे जाऊंन स्वतः ला साफ़ केले आणि कपडे घालून झोपि गेले.
सकाळी जेव्हा मी उठले तेव्हा ते निघुन गेले होते. पण मला अजूनही त्यांच्या लंडाची जाणीव माझ्या पुच्ची मधे होत होती.

कथा पुढे चालू राहील…..

4.6/5 - (5 votes)
error: Content is protected !!