मी मस्त माधवी – 9

मी:~ह्म्म्म्म चला ठीक आहे झोपा आता आणि मला पण झोपु दया. 3 वाजले आहेत.
परत मी त्यांना एक एक लॉन्ग किस दिला आणि दार आतून लावून घेतले. बाथरूम मधे जाऊंन स्वतः ला साफ़ केले आणि कपडे घालून झोपि गेले.
सकाळी जेव्हा मी उठले तेव्हा ते निघुन गेले होते. पण मला अजूनही त्यांच्या लंडाची जाणीव माझ्या पुच्ची मधे होत होती.

कथा पुढे ….

नंतरचे काही दिवस पुन्हा तसेच गेले. मी पण थोड़ी बिजी झाले होते. जवळ जवळ चार महीने गेले होते. आमची exam जवळ आली होती. अभ्यास वगैरे माझे चांगले सुरु होते. आता कॉलेज फ़क्त काही काम असेल तरच जाव लागत होतं. माझा बराच वेळ अभ्यासात जात होता. पण रात्रि झोपताना मात्र पुच्ची वळ वळु लागयाची. बोटाने झवून शांत करुण झोपायचे. आणि जेव्हा वाटत असे की याचा लंड मिळू शकतो तिथे कोणाच्या नजरेत न येता प्रयत्न करत असे. पण काही करुण जमत नव्हतं. 5 महीने जवळ जवळ झाले होते.
असच एकदा मी माझ्या मैत्रिनिकडे कड़े काही नोट्स घ्यायला गेले होते. तिचं घर सगळ्यात वरच्या म्हणजे 5th फ्लोर ला होते. मी लिफ्ट मधे शिरले. माझ्या मागून एक 45 ते 50 वर्ष्याचे काका पण आले. लिफ्ट छोटी होती. आम्ही खुप जवळ उभे होतो. ते माझ्या कड़े बघुन स्माइल देत होते. मी पण स्माइल केले.
काका:~कोनाकडे जायच आहे बेटा तुला?
मी:~ माझी मैत्रीण आहे मोहिनी 5th फ्लोर ला.
काका:~ओह्ह ओके.
त्यांचे हाथ माझ्या मांड्याला लागत होते. किंवा ते मुद्दाम लावत होते. मला आता या म्हातार्या लोकांचा चांगला अनुभव होता. मी थोड़ बाजूला झाले. ते काकाच्या लक्ष्यात आले.
काका:~सॉरी बेटा ते चुकून…
मी:~its ओके …
ते माझ्याकडे एखाद्या भुकेल्या कुत्र्या सारखे बघत होते. मी लॉन्ग स्कर्ट आणि टॉप घातला होता आणि स्किन टाइट असल्यामुळे माझी गांड आणि बूब्स मस्त दिसत होते.
मी लिफ्ट मधून बाहर आले.पण ते आले नाही. मला वाटल की ते पण 5th फ्लोर ला चालले पण ते फ़क्त माझ्या सोबत आले.उम्म्म्म एथे मला झवून घेण्याची संधि दिसत होती. मी मागे वळून पाहिले तर काका पैंट वरुण त्यांचा लंड चोळत होते. मी त्यांना सेक्सी स्माइल दिली आणि मोहिनी कड़े निघुन गेले.

15 min नि परत आले. लिफ्ट च बटन दाबले लिफ्ट वर आली दरवाजा उघडला तर तेच काका आत हसत उभे होते. मी थोड़ घाबरले पण लगेच मनात विचार आला की करुण करुण काय करणार हा झवेल च न ते तर मी स्वतः हुन् झवून घेईल.
मी हसत आत गेले. लिफ्ट चा दरवाजा बंद झाला. माझं ह्रदय धड़ धड़ करत होत. अस लिफ्ट मधे काही करण जरा धोक्याच् होत.
काका:~अरे झाल तुझ काम बेटा?
मी:~हो काका. तुम्ही कोणत्या फ्लोर ला राहता?
काका:~मी थर्ड ला…
मी:~मग काय माझी वाट पाहत होता का?
काका:~ अ आ ..ननाही …अ ते मी
मी:~हसत…अहो ठीक आहे काका मी तर असच गम्मत केलि.
काका:~हा हा हा..पण मी खरच तुझी वाट पाहत होतो.
मी:~का काय झाल?
काका:~उम्म्म खरं सांगू??
मी:~हो सांगा…
काका:~तू खुप सुन्दर आहेस… म्हणून म्हट्टल एकदा अजुन बघाव तुला.
मी:~हो का??? अजुन काही?
काका:~अजुन काय??
मी:~अजुन काय वाटत तुम्हाला माझ्या बद्दल??
काका:~मला तर खुप काही वाटत पण जाऊ दे तुला राग येईल.
मी:~नाही हो काका… मला आवडत माझी तारीफ़ ऐकायला.
काका:~ तू खुप सेक्सी आहेस. तुझी फिगर बघुन ….
काका चुप झाले. लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर ला आली होती.
मी परत 5th फ्लोर च बटन दाबल. ते पाहुन काकांना हिम्मत आली.
मी:~सांगा ना..
काका:~उम्म्म तुझी फिगर बघुन नशा चढालि आहे तुझ्या तारुण्याची.
मी:~ म्हणजे नमक काय झाल ?
काका:~ अग हे बघ…ते त्यांचा ताठलेला लंड दाखवत म्हणाले.
मी:~अय्या हे काय तुमचा तर तम्बू झालाय पैंट चा.
काका:~हो तुझ्यामुळे…
मी:~हो का?? मी तर त्याला हाथ ही लावला नाही.
काका:~ तू हाथ लावावा म्हणून तर तो असा झाला आहे.
मी:~उम्म्म खुप चावट आहात हो तुम्ही काका. एका अनओळख्या मुलीला हाथ लावायला सांगत आहात.
काका:~ हो मग काय करणार हे एकदा अस झाल की सगळी लाज लज्जा सोडून द्यावी लागते.
मी:~हो का? ठीक आहे काका तुम्ही मोठे आहात तुमची आदन्या पाळावी लागेल.
मी त्यांचा लंड पैंट वरुण पकडला. उम्म्म्म मस्त लांब आणि जाड होता. मी जसा त्यांचा लंड पकडला तसा ते माझे उरोजा वरुण हाथ फिरवत दाबू लागले. आणि दूसरा हाथ माझ्या गांडीवर फिरवु लागले आणि मला किस्स करू लागले.

मी:~अह्ह्ह्ह हळू हो काका …तुम्ही तर एकदम तुटूनच पडलात
काका:~सॉरी बेटा…काय आहे ना जरा जास्त उत्तेजित झालो. तुझ्यासारखि मुलगी मिळाल्यावर क9न्ट्रोल करण जरा कठिन आहे.
मी:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह ठीक आहे काका.
काकांनी माझे टॉप चे बटन उघडले आणि माझे उरोज मोकळे केले.
काका:~अह्ह्ह्ह उम्म्म वाओ काय मस्त बॉल आहेत ग तुझे.
काका माझ्या मागून झाले आणि दोन्ही हाथाने माझे बूब्स दाबु लागले. मी हाथ मागे करत त्यांचा लंड माझ्या गांडीवर सेट केला.
काका मला मानेवर किस्स करत उरोज दाबत होते. आणि मी त्यांचा लंड चोळत त्याला गांडीवर घासत होते.
काका:~उम्म्म्म किती मोठे आहेत ग अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह काका नाकों ना उम्म्म्म्म
आम्ही हे सगळ लिफ्ट मधे करत होतो.
मी:~अह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म हळू ना अह्ह्ह्ह्ह काका हे लिफ्ट मधे करण धोका दायक आहे. कोणी आल तर पंचायत होईल.
काका:~उम्म्म हो तू म्हणतेस ते खर आहे. एक काम कर मी 202 मधे असतो मी आधी जातो तू ये मागून.
मी:~कोणी बघितले तर?? तुमच्या घरचे आले तर??
काका:~अग मी एकटाच असतो. माझी फॅमिली तिकडे पुण्याला असते.
मी:~हो का?? ठीक आहे काका.
काका आधी गेले. मी नंतर त्याच्या घरी गेले. त्याचं घर मस्त प्रशस्त होत. मी आत गेले बुक्स ठेवले. काकांनी मला पानी दिल.
मी:~ह्म्म्म मस्त आहे तुमचा फ्लैट काका.
काका:~थैंक यू बेटा. बोल काय घेणार??
मी:~तुम्ही मला काय देणार काका…मी एकदम मादक होत म्हटल.
काका:~मला जवळ ओढुन माझा हाथ लंडावर ठेवत…हे देतो ना तुला. बोल कुठे घेतेस??
मी:~त्यांचा लंड दाबत…अह्ह्ह्ह काका तुम्ही जिथे दयाल तिथे घेईन् उम्म्म
काका:~उम्म्म्म्म चांगली मुरलेली आहेस तू…मजा येईल तुझ्या सोबत.
मी:~स्स्स्स नाही हो काका मुरवले आहेत…
काका:~ओह हो अस आहे तर…मग मला पण मुरव ना अह्ह्ह्ह
मी:~नाही हो काका …हा बघा ना किती जाड आणि लांब आहे…आज माझिच मुरणार आहे अस् वाटत. मी मुद्दामच म्हटल.
काका:~ह्म्म्म्म काही होत नाही ग अह्ह्ह्ह….
मी:~असच म्हणताय तुम्ही जेव्हा हा आत जाईल तेव्हा मला किती त्रास होईल हे फ़क्त मलाच माहीत.
काका:~काळजी नको करू त्रास होउ देणार नाही मी तुला.
अस म्हणून काका मला किस्स करू लागले. मी पण त्यांना साथ देऊ लागले. किस्स करता करता त्यांनी माझे उरोज दबायला सुरवात केलि. आणि दुसऱ्या हाताने माझ्या स्कर्टचा बटन खोलुन् टाकला. माझा स्कर्ट बटन उघड़ताच खाली गळून पडला. काका आता मस्त माझ्या उघड्या मांड्या आणि गांडीवरुण हाथ फिरवत होते. अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी खुप मस्त वाटत होतं.
मी पण माझी पुच्ची त्यांच्या लंडावर दाबत होते.
काका:~अह्ह्ह्ह्ह वाओ उम्म्म काय मस्त माल आहेस ग तू अह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह काका उफ्फ्फ्फ्फ़ खुप छान वाटतंय हो अह्ह्ह्ह
काकांनी मला टर्न करुण मागून माझ्या गांडीवर लंड दाबू लागले आणि माझ्या मानेवर किस्स करू लागले आणि दोन्ही हाथाने माझे बूब्स दाबु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म हळू न उम्म्म्म्म
काकांनी माझा टॉप ही काढून टाकला. मी फ़क्त चड्डी वर होते. काका मनसोक्त माझे बॉल दाबत होते आणि पुच्ची पण चोळत होते.
त्यांनी मला टर्न केले आणि माझे निप्प्ल्स तोंडात घेऊन चोखू लागले. मी खुपच उत्तेजित झाले होते. मी त्याचं डोकं माझ्या उरोजावर दाबु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म चोखा अह्ह्ह्ह्ह्ह म्मम्मम्म आईईइ ग उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़गग अह्ह्ह्ह्ह चावा ना अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म काकआआआ उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
काका खुपच मस्त माझे निप्प्ल्स चोखत होते. ते एकदम सॉफ्ट होते. उम्म्म्म्म्म आज खरच काका सोबत मज्जा येणार हे मला समजल. काका माझी पुच्ची पैंटीत हाथ टाकून असी काही चोळत होते की मी फ़क्त त्यांच्या बोटानेच झडले.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 2

मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म्म तुम्ही तर बोटानेच माझ पानी काढल अह्ह्ह्ह्ह्ह बुल्ल्याने काय काय कराल अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म तू बघच आता अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी काकांना ढकलुन सोफ्यावर बसवले. आणि टर्न होऊन चड्डी काढू लागले. खाली वाकुं त्याना मस्त माझ्या गांडीच्या आणि पुच्चिच्या भोकाचा view देऊ लागले.काका मदमस्त होऊन माझी जवानी पाहू लागले.
काका:~अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय मस्त भरीव गांड आहे तुझी उफ्फ्फ्फ्फ्फ अह्ह्ह्ह्ह काय जवानी आहे ग उम्म्म्म्म
मी पल्टुन उभी राहिले आणि मस्त पोज़ देऊन त्याना अजुन उत्तेजित करू लागले.
काका:~उह्ह्ह्ह्ह्ह् वाओ एकदम कातिल अह्ह्ह्ह्ह
मी हळू हळू काका जवळ गेले. ते मस्त लंड चोळत होते. मी खली गुडघ्यावर बसले आणि काकांचा पैंट काढून टाकला आणि अंडरवियर वरुण हाथ फिरवु लागले.
मी:~उम्म्म्म्म्म वाओ किती मस्त आहे तुमचा. आणि प्रीकम ने ओली झाली तुमची uw. मी uw वरुण च काकाचा लंड तोंडात घेऊ लागले. काका माझं डोकं लंडावर दाबु लागले. मी uw काढून लंड हातात घेतला. उम्म्म्म्म मस्त गरम आणि कड़क लंड अह्ह्ह्ह्ह.
काका:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह ह्म्म्म्म स्स्स्स घे ना तोंडात अह्ह्ह्ह बघ ना कश्या उड्या मारतोय अह्ह्ह्हज
मी काकाचा लंड तोंडात घेतला आणि चोखू लागले.
काका:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म किती मस्त चोखतेस अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
मी:~उफ्फ्फ्फ्फ़ किती मोठा आहे उम्म्म्म प्रीकम अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह एक नंबर ची रांड आहेस तू अह्ह्ह्ह्ह्ह घे ग झवाड़े चाटून घे अह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म रांड तर आहेच मी उम्म्म्म नसते तर झवून घेत नसते तुमच्या कडून
मी मस्त लंड चोखत होते. काका आता उभे झाले होते. मलाही आता फुल लेंग्थ त्यांचा लंड चोखायला मिळत होता. मी त्यांचा लंड पकडला आणि सुपाड्यावर होठ ठेवून त्याला तोंडात घेतला उम्म्म्म्म्म अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह

काका:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म वाओ अह्ह्ह्ह्ह किती मस्त अह्ह्ह्ह्ह्ह हा असाच कर उम्म्म्म्म्म उम्म्म्म्म्म माझं पानी निघत आहे उम्म्म्म्म्म
मी लंड तोंडात ठेवून दोन तिन वेळा मागे पुढे केला आणि काका फच फच करुण त्याचं वीर्य माझ्या तोंडात सोडु लागले.

Read More.  पप्पांनी ठोकले​

काका:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय रांड झवायला मिळाली आज उम्म्म्म्म
मी त्यांचा लंड चोळत सगल वीर्य पिउन टाकल. काका आणि मी सॉफ्यावर बसलो.
काका:~अह्ह्ह्ह खुप मस्त मोकळ वाटतंय.
मी:~ह्म्म्म्म मज्जा आली काका?
काका:~अग खुप उम्म्म्म तुझ्या सारखी लंड आवडीने चोखनारि मुलगी पहिल्यांदा भेटलि मला.
मी:~उम्म्म्म जरा माझी पण चोखा ना …. बघा ना कशी सट सट करतेय. मी काकांचा हाथ माझ्या पुच्चीवर ठेवत महट्टले
काका:~उम्म्म्म हो ग अह्ह्ह्ह खुप खाज आहे तुझ्यात हा??
मी:~हो काका 5 महीने झाले हो झवून घ्यायला नाही मिळाले.
काका:~ उम्म्म्म काळजी नाको करू आज तुझी पुच्ची अशी झवून काढतो की सगळी खाज मिटेल.
मी:~हो काका अशी झवा मला आज की पुच्चिच सट सट बंद होऊन गेल पाहिजे. खुप मोठी रांड झाली आहे ती उम्म्म्म

काकांनी मला सोफ्यावर झोपवाले आणि माझे पाय फाकवून पुचिवर तुटून पडले.
मी डोळे बंद करुण त्यांची जिभेचा स्पर्श एन्जॉय करू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म्म हा हा असच उफ्फ्फ्फ्फ्फ सीसीसीसीसीसीसी खुप छान वाटतंय हो अह्ह्ह्ह्ह जीभ घाला आत अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म तुझ्या पुच्चीचा रस अह्ह्ह्ह एकदम स्वादिष्ट आहे अह्ह्ह्ह जेव्हा मी जीभ आत ताकतोय ना तर लप लप करते उम्म्म्म्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह हो काका उम्म्म्म चाटा ना अजुन अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म एकदा बोटाने काढल आता जिभेने काढ़ा पानी उम्म्म्म्म आईईईईईईई गगगगगग ओफ़्फ़्फ़्फ़्फ़गग्ग चावू नका हो अह्ह्ह्ह
काका एक बोट पुच्चीत टाकून खच खच झवू लागले आणि दाना तोंडात घेऊन चोखू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका हळू हो अह्ह्ह्ह ऊम्मम्म अह्ह्ह्ह झाल अह्ह्ह काका उम्म्म मी येतेय अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी दुसऱ्यांदा मस्त झडले. काकांनी माझी पुच्ची चोखन थाम्बवली आणि मला त्यांचा लंड चोखायला दिला. मी त्याला परत चोखून मस्त टाइट केला.
काका:~उम्म्म आह्ह्ह्ह मस्त टाइट झाला आहे ग उम्म्म ये वर जरा मला एकदा तुझी पुच्ची दे .
मी उठली आणि सोफ्यावर उभी झाले आणि काकांच्या तोंडावर पुच्ची घासु लागले.
काका:~अह्ह्ह्ह काय मस्त पिंक पिंक आहे ग उम्म्म्म
काका त्यांचा लंड हलवत माझी पुच्ची ओली करू लागले.
मग मला त्यांनी सॉफ्यावर झोपवले आणि माझे पाय फाकवून लंड पुच्चीत टाकू लागले.
माझी ओल्या पुच्चीत लंड सटकन आत गेला.
काका:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय मस्त वाटतंय ग उम्म्म्म किती गरम आणि टाइट आहे वाओ उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह स्सस्ससीसीसीसी गेला अह्ह्ह्ह उम्म्म किती दिवसांनी उम्म्म्म्म्म जोरात अह्ह्ह्ह्ह खप खप झवा मला अह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म्म्म हो ग रांड माझी उम्म्म्म्म स्सस्सस्सस
काका उभ्यानेच गपगप लंड माझ्या पुच्चीत टाकू लागले. त्यांचे स्ट्रोक एवढे दमदार होते की माझ्या तोंडातून अह्ह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह निघत होता. मी डोळे बंद करुण काकाचा लंड मस्त एन्जॉय करू लागले.
मी:~वोव्व्व्व्व् अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह ककाआआआ सीसीसीसीसीसी खुप मस्त वाटतंय हो अह्ह्ह्ह्ह्ह हा हा झावआआआआ अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय मस्त टाइट चूत आहे उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् खुप मज्जा येतेय ग तुझ्यासारखि रांड झवून उम्म्म्म्म्म किती मस्त फिट पकड़ आहे तुझ्या चूत ची अह्ह्ह्हह्ह्ह्हह्ह
मी:~उम्म्म काका तुमचा लंड आहेच एवढा जादा की मस्त फिट बसला आहे उम्म्म्म्म आज फाड़ता तुम्ही माझी चूत अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह घाला अह्ह्ह अजुन आत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्न अह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह हो ग अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी
काकांनी मला उभे केले आणि सोफ्याला पकडून गांड मागे करायला सांगितले. आणि त्यांनी मागून माझ्या पुच्चीत लंड घातला आणि परत खचखच झवू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म मस्त हो काका अह्ह्ह्ह आज माझ्या पुच्चीचा बोगदा करणार का तुम्ही अह्ह्ह्ह्ह्ह झवा अह्ह्ह्ह उम्म्म्म
काका:~उम्म्म्म्म हो ग रांड झवाड़े अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म
काका माझी पुच्ची मस्त झवून काढत होते. हॉल मधे ख़प खप थप थप अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्स्स्स उम्म्म्म्म्म आआईईईईईई ग अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह असे आवाज घूमत होते.मी परम सुख भोगत होते. मी परत एकदा पानी सोडल होतं. काका ही आता झड़नार होते. त्यांचीं स्पीड वाढली होती.
काका:~अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह उम्म्म्म्म काय मस्त झवून घेतेस ग तू अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म माझा बुल्ला आता अह्ह्ह्ह्ह्ह गळणार आहे ग अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह हो काका अह्ह्ह्ह्ह्ह सोडा तुमच पानी अह्ह्ह्ह्ह्ह टाका तुमच्या या राँडेच्या पुच्चीत पानी अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह झवा अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काकांनी खप खप चार धक्के मारले आणि लंड पुच्चीत दाबून धरला आणि फच फच पिचकार्या मारू लागले. उम्म्म्म त्याचं गरम गरम वीर्य सर सर करत अर्ध माझ्झ्या पुच्चीत आणि अर्ध बाहर येऊ लागल.

काकाच्या दमदार झवन्याने मी खुप थकले होते. काका पण थकले होते. मला वाटल की आता मला घरी जायला हव.
मी:~उम्म्म्म्म काका अह्ह्ह खुप मस्त झवल हो तुम्ही अह्ह्ह्ह थैंक यू. चला मी निघते उशीर होतो आहे मला.
काकांनी मला जवळ घेतले आणि मला किस्स करू लागले.
काका:~उम्म्म्म्म थांब ना ग थोड़ अजुन एकदा झवू दे . मन भरल नाही अजुन.
मी:~ उम्म्म्म येईल ना परत उद्या. मग झवा अजुन.
मी मुद्दामच म्हटल कारण मला माहित होतं की मी परत येणार नव्हते.
काका:~ नाही ग मी चार दिवसा साठी पुण्याला जाणार आहे आज रात्रि.
मी:~मग चार दिवसा नंतर….
काका:~ह्म्म्म तुझ्यासारखि रांड झवायला चार दिवस कोण वाट पाहनार ग….
काका माझ्या उत्तराची वाट न पाहता मला किस्स करू लागले आणि बोटाने पुच्ची चोळू लागले. मलाही आता एकदा झवून घ्यावस वाटू लागल. परत अजुन किती दिवस वाट पहावि लागणार होती काय माहीत. मी पण त्यांना साथ देऊ लागले. काका माझी पुच्ची चोळत माझे बॉल आणि निप्प्ल्स चोखू लागले.
उम्म्म्म्म काही सेकंदातच् मी उत्तेजित झाले.
मी:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह काका हळू ना उम्म्म्म्म्म
काका :~उम्म्म्म काय हळू ग रांडे अह्ह्ह्ह
काका ने माझी पुच्ची मस्त घुसलुन् ओली ओली करुण टाकली.
काका:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह काय ग कस वाटतंय उम्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह काका खुप मस्त उम्म्म्म्म
काका:~उम्म्म्म ये आता जरा माझा बुल्ला टाइट कर अह्ह्ह्ह
मी उलटी होऊन काकाच्या तोंडावर पुच्ची ठेवली आणि मी काकाचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले.
काका माझी पुच्ची चोखता चोखता माझ्या गाण्डित बोट टाकू लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका गाण्डित नका ना उम्म्म्म
काका:~सीसीसीसीसी गांडीच् भोक ही काय मस्त आहे ग अह्ह्ह्ह्ह
अस म्हणून काका माझी गांड आणि पुच्ची दोन्ही चाटु लागले.
मी काकाचा लंड माझ्या निप्प्ल्स वरुण फिरवु लागले. उम्म्म्म त्यांच्या प्रीकम ने निप्प्ल्स अगदी ओले करुण टाकले. काकाचा लंड आता मस्त कड़क झाला होता. माझी पुच्ची पण वळ वळ करत होती.

Read More.  आम्ही तिघ... (भाग १)

मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म तुमचा प्रीकम टेस्ट करता का? उम्म्म्म्म खुप मस्त टेस्टी आहे.
काका:~उम्म्म्म दे ना अह्ह्ह्ह
मी माझे निप्प्ल्स काकाच्या तोंडात टाकून दिले.
काका:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह सीसीसीसी वाओ ग माझी रांड अह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म काका टाका ना आता उम्म्म्म्म झवा ना अह्ह्ह्ह
काकांनी मला त्यांच्या लंडावर बसवले आणि खालुन् लंड घालून खप खप मला झवू लागले. मी पण माझी गांड खाली वर करुण लंड आत घेऊ लागले.

मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका ही माझी आवडती पोजीशन आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म मला माझ्या मर्जी ने लंड घालून घेता येते अह्ह्ह्ह्ह
काका:~हो ग रांड झवाड़े अह्ह्ह्ह्ह घे घालून घे लंड अह्ह्ह्ह्ह जस हव तस झवून घे आज उम्म्म्म
मी मस्त स्पीड ने वर खाली होत होते. कड़क लंड घालून घेत होते. काका माझे बूब्स दाबत होते.
काका:~उम्म्म्म्म रांड अह्ह्ह्ह काय झवून घेतेस ग अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह मस्त अह्ह्ह्ह उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~हो काका आहे मी तुमची रांड अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसीसी काका आह्ह्ह्ह्ह् आज मी चौथ्यांदा येत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी झवा अह्ह्ह्ह्ह खप खप घाला खालुन् अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसीसी
काका माझी गांड पकडून खालुन् खचखच लंड आत टाकत होते. माझी पुच्ची ह्या घर्षणाने मस्त झाली होती. आणि आनंन्दाने रस सोडु लागली. काकाच् अजुन झाल नव्हतं.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म सहन होत नाही आता… ताकत नाही हो अह्ह्ह उम्म्म्म गाण्डित झवा पण पुच्चीत नको.
काका:~उम्म्म्म ठीक आहे …. मलाही तुझी गांड झवायाची होती.
काका मला सोफ्यावर गान्ड वर करुण झोपायला सांगितले.
माझ्या गाण्डित बोट टाकत:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म गोरी पान गांड अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसी मस्त झवतो आज अह्ह्ह
मी:~हो काका अह्ह्ह्ह्ह झवा उम्म्म
काकांनी मला खाली ओढले आणि ते गुढगे टेकवून माझ्या ग्गाण्डित लंड टाकू लागले. मला दुखत होत पण गांडीची खाज ही मिटवून घ्यायची होती. काका आता हळू हळू माझी गांड झवू लागले.

मी:~ओफ़्फ़्फ़्फ़्फ़ग अह्ह्ह्ह काका अह्ह्ह्ह लंड च आहे ना की दांडा टाकला आहे अह्ह्ह्ह खुप दुख्ताय अह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म्म थांब थोड़ावेळ मज्जा येईल अह्ह्ह्ह्ह मस्त चोपड़ी होइएल आतून तुझी गांड अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~उम्म्म्म्म हो काका अह्ह्ह्ह आता खुप मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह मलाही मज्जा येत आहे ग उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् असी गांड पहिल्यांदा झवतो आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह
काका सट सट त्यांचा लंड माझ्या गाण्डित आत बाहेर करू लागले. मी आज खरच खुप मज्जा करुण घेत होती. मनात म्हटल काका कडून एकदा अजुन नक्की झवून घेईन अह्ह्ह्ह
काकांनी मला खाली झोपवले आणि मागून माझी गांड मारू लागले.

मी मस्त गांड मारुन् घेत होते. काका पण खपा खप लंड आत बाहेर करत होते. ते आता माझी पुच्चीत बोट टाकून गांड आणि पुच्ची झवत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म काय मस्त झवाता हो अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म हा हा असच उम्म्म्म्म्म झवा अह्ह्ह्ह उम्म्म्म अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह माझ होण्यात आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् सोडा तुमच पानी माझ्या गाण्डित अह्ह्हह्ह्ह्हह्ह
काका:~येह एअह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् अस्सस्सस्सड्डड्डदुम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्मम्म हो ग रांड सोडतो ना अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह सोडतो तुझ्या गाण्डित पानी अह्ह्ह्हह्ह्ह्हह्ह
काका आणि मी दोघेही पानी काढून मोकळे झालो. काका तसेच माझ्या गाण्डित लंड टाकून पडून राहिले.
10min नि मई उठले आणि बाथरूम ला जाउन फ्रेश होऊन कपडे घातले आणि काका जवळ येऊन बसले.
मी:~थैंक यू काका मस्त मज्जा आली आज.
काका:~उम्म्म परत ये अजुन मज्जा करू.
मी:~हो काका येते.
मी त्यांना किस्स केला आणि नंबर घेतला आणि घरी निघुन आले.
मनात म्हटटले””चला आता अजुन काही दिवस टेंसन नाही. आणि नंबर तर आहेच जेव्हा वाटेल तेव्हा काका कडून झवून घेता येईल.””

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!