मी मस्त माधवी – 7

मी परत एकदा मस्त झडले. काका माझ्या गांडीच्या भोकात थोडा लंड टाकून हलवु लागले…अह्ह्ह्हब उम्म्म्म माधवी अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त वाटतंय तुझ्या गाण्डित अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह म्म्म्म्म सीसीसीसीसीसी माझ होत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्ससीआह्ह्ह्ह्ह् एअह्ह्ह्ह्ह् हहहहह करत काका पण झड़ू लागले. त्यांनी त्यांचं पानी माझ्या गाण्डित पाडल.

मी आणि काका बेड वर जोरा जोरात स्वास् घेत पडून राहिलो.

कथा पुढे ….

थोड्या वेळाने आम्ही नार्मल झालो. काका आणि मी एकमेका कड़े बघत स्माइल करू लागलो. आणि मी त्यांच्या जवळ जाऊंन त्यांना किस्स केला.
मी:~ओह्ह्ह्ह काका किती छान झवल हो तुम्ही अह्ह्ह्ह्ह वर्ष भराची मस्ती एका रात्रित जिरवली.
काका:~ माधवी माझी रानी तू आज खरच थकवलस मला. चल आता झोपुया. दोन रात्रि आहेत आपल्याजवळ. अजुन खुप झवायच आहे तुला.
मी:~ ओके काका.
मी बाथ रूमला जाउन्न फ्रेश होऊन झोपि गेले.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा उठले तेव्हा 8 वाजले होते. तो माझा रोजचा टाइम होता. आंघोळ आटोपुन मी खाली गेले काका आणि पप्पा बोलत बसले होते.मम्मी ने नाश्ता आणि चाहा दिला मी तो घेतला.
काका आणि मी एकमेंका कड़े पाहुन हसत होतो.
काका:~माधवी काय प्लान आहे तुझा आज?
मी त्यांच्या प्रश्नाने थोड़ बावरले. पण लगेच सावरत “” काही ख़ास नाही रिजल्ट येई पर्यन्त मी फ्री च आहे.””
काका:~ तर तू तरी चल मग माझ्या बरोबर रोहित ट्यूशन मधे बिजी आहे तुझे पप्पा ऑफिस च्या कामात.
मी:~ कुठे जायच आहे.
काका:~ अग तो माझा गावचा मळा आहे ना ते पाहायला जायच आहे. 10 km आहे 1 वाजे पर्यन्त परत येऊ.
मी पप्पा कड़े बघितले तर पप्पा म्हणाले “”ठीक आहे जाऊंन ये””
मी एकदम खुश झाले. मी पटकन तैयार झाले आणि काका सोबत कार ने त्यांच्या शेता कड़े निघालो.
काका:~ ह्म्म्म काय माधवी काल मज्जा आली की नाही?
मी:~ हो खुप काका… मस्त झोप लागली.
काका:~ आज रात्रि पण मस्त मज्जा करुया.
मी:~ हो नक्की..
मी थोड़ त्यांच्या जवळ सरकत म्हणाले. मी माझा हाथ त्यांच्या मांडिवर ठेवला. माझ्या मनात काही नव्हतं. पण काका च्या मनात होत त्यांनी माझा हाथ सरळ त्यांच्या लंडावर ठेवून दिला.
काका:~ अग हाथ एथे ठेवायचा असतो.
मी:~ काका एक्सीडेंट होईल ना.
काका:~ नाही होत हळू चालवतोय.
मी हळू हळू लंड चोळू लागले.
मी:~काका हा तर डोक वर काढतोय.
काका:~ काय करणार तो बिचारा….तुझा कोमल हाथ लागला ना त्याला.
मी:~ काढून घेते हाथ.
काका:~ हो घे काढून आणि मस्त तोंडात घे त्याला
मी:~ खरच का?
काका:~ अग हो.
मी चैन उघडली आणि काकाचा लंड बाहेर काढला. आधी हळू हळू हाताने हलवु लागले मग मी हळूच त्याला तोंडात घेतला आणि चोखू लागले.

काका गाडी चालवत होते आणि मी त्यांचा लंड चोखत होते.उम्म्म्म्म हे खुप मस्त वाटत होत.
काका:~उम्म्म्म्म्म.माधवी अह्ह्ह्ह मस्त उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह
मी काकाचा लंड तोंडात पकडून त्याची मुठ मारू लागले. मला त्याला लवकर निप्टवायच होत कारण हे खुप रिस्की होत.
मी:~ काका रात्रि करू ना आपण हे मला खुप भीति वातेय.
काका:~ ओके ठीक आहे तसहि आपण पहोचलोच आहे.
मी बसले काका नी लंड आत टाकला. मी तर आता नाही म्हटले पण मी exited झाले होते. माझी पुच्ची लंडाच्या स्पर्शाने वळ् वळु लागली होती.
आम्ही त्यांच्या शेता जवळ आलो. तिथे 3 व्यक्ति त्यांची वाट पाहत उभे होते. आम्ही त्यांच्या जवळ गेलो . काका शेत विकत होते आणि ते लोक त्या विषयीच् बोलत होते. मला ते बोअर होत होतं . मी थोडा आजु बाजूला फिरायला लागले. उन्हाळ्याचे दिवस होते. उन खुप वाढल होतं. मी एका झाड़ाखाली जाउन् उभी राहले. काका त्यांची बोलनी आटोपुन आले. ते लोकं निघुन गेले.
काका:~ चला हे काम निपटल… उद्या बाकीच्या फॉर्मेलिटी केल्या की झाल.
मी:~ चला निघुया आपण…खुप उन लागतय.
काका:~ हो जाउया पण तिकडे ना माझ्या आई बाबाची समाधि आहे जाउन्न येऊ .
मी तिकडे बघितले तिकडे जंगल टाइप झाडं झुडुप होते. आम्ही तिकडे निघालो. समाधि वर जाउन्न श्रधांजलि वाहली आणि परत निघालो. मी हिल्स घातल्या मुळे मला चालता येत नव्हते. माझा पाय मुड़पला आणि मला खुप दुखायला लागल. काकांनी मला एका झाडाखाली नेले. आणि बसवले. त्यांनी थोडा पाय चोळला मला बर वाटायला लागल.
काका:~ ठीक आहे ना? सॉरी मी तुला एकडे घेऊन आलो.
मी:~ हो काका ठीक आहे.
काका:~तुला इक सांगू… माझ नविन लग्न झाल होतं ना तेव्हा तुझ्या काकुला घेऊन आलो होतो इकडे आणि याच झाड़खाली मस्त एक क्विक शॉट मारला होता.
मी:~ हो का?
काका:~ हो… हे कस जंगल आहे इकडे कोणी येत नाही…आणि या दिवसात तर नाहीच.
मला कळत होतं की काका हे का सांगत आहेत मला. मला पण ती जागा सेफ वाटत होती महट्टल रात्रि पर्यन्त वाट पहावि लागेल त्यापेक्षा एक क्विक शॉट घेऊन घ्यावा.
मी:~मग आज परत तेच करायची इच्छा आहे का?
काका:~ तू तैयार असशील तर….
मी:~ठीक आहे …पण काका खरच कोणी येणार नाही ना?
काका:~ अग हो बघ ना किती दाट आहे हे जंगल आपण कोणाला सहजा सहजि दिसणार पण नाही.
अस् म्हणून माझ्या उत्तराची वाट न पाहता ते मला किस्स करू लागले. मी पण त्यांना साथ देऊ लागले. किस्स करता करता ते माझे उरोज चोळू लागले आणि नंतर ते माझ्या सलवार मधे हाथ टाकून पुच्ची चोळू लागले. पुच्चीत एक बोट टाकून माझी पुच्ची बोटाने झवू लागले.
काका:~ माधवी तुझी पुच्ची तर रेडी च आहे ग लंड घेण्यासाठी.
मी:~ हो काका ती तर रेडी च असते.
काका:~ मला जरा रेडी करतेस का?
काका उभे राहले आणि लंड बाहर काढून माझ्या तोंडात टाकला. मी त्याला मस्त चोखून टाइट करू लागले.
मी:~आआऔऊऊऊम्मम्मम चप चपी अह्ह्ह उम्म्म काका तुमचा लंड खरच खुप टेस्टी आहे हो … जेवढा चाटला तेवढी भूक वाढते.
काका:~ ह्म्म्म्म माधवी तू जैसा लंड चोखतेस ना त्यामुळे माझ्या लंडाला पण तुझ्या जिभेची ओढ़ लागली आहे.

Read More.  गावझवाडी (भाग दुसरा)

मी :~उम्म्म्म्म सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह काका चला ना झवा ना पटकन उफ्फ्फ्फ्फ्फ
काका:~ ह्म्म्म्म्म्म झाली का तुझ्या पुच्चीत खाज सुरु ?
मी:~ हो काका….
काका:~ये रांड कर तुझी सलवार खाली…
मी उठून उभी राहले आणि माझी सलवार खाली केलि आणि झाडाला पकडून वाकुन गांड काका कड़े केलि.
काका:~अह्ह्ह्ह्ह काय गांड आहे माधवी उम्म्म्म्म झवू का गांड?
मी:~ काका आत्ता नाही रात्रि ….घाला ना लंड
काका:~उम्म्म्म हो ग जरा दम घे ना….खुपच रांड झालिस तू.
मी:~हो काका उम्म्म तुमची रांड च आहे मी….चैन च पडत नाही लंड पुच्चीत घेतल्या शिवाय…
काका ने माझी गांड फाकवून माझ्या पुच्चीत हळू हळू लंड टाकला आणि माझी कंबर पकडून हळू झवू लागले.

काका:~ कस वाटतंय आता उम्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह्ह काकाखुप मस्त उम्म्म्म्म झवा अह्ह्ह अजुन
काका:~ उम्म्म्म हो ग माझी रांड उम्म्म्म अह्ह्ह्ह माधवी तुझ्या पप्पाना जर माहीत झाल तर काय म्हणतिल ते मला?
मि:~ काय म्हणतिल? तुमच्या मुलीला झवायला मागतिल
काका:~उम्म्म्म हो छान होईल तो माझ्या मुलीला झवेल आणि मी त्याच्या….पण जी मजा त्याच्या ह्या एकदम रांड मुलीला झवून मला येत आहे त्याला टी येणार नाही.
मी:~ का हो काका अस का?
काका:~कारण तू मस्त माल आहेस…खुप खाजाळ रांड आहेस उम्म्म्म्म
मी:~काका अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म रांडे सारख झवून घेण्यात मजा असते काका सीसीसीसीसीसी
काका ची स्पीड वाढली होती. काका खपखपखप मला झवत होते अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म त्यांच्या शॉट वरुण अस् वाटत होते की आता त्याचं होणार आहे.
मी:~अह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म हा हा उफ्फ्फ्फ्फ़ असच उईईईईई उम्म्म्म्म मस्त झवता हो काका अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म फ़ास्ट अह्ह्ह अजुन फ़ास्ट उम्म्म्म्म बस अह्ह्ह झालच माझ उहह्ह्ह्हह्ह
काका:~ अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म हो अह्ह्ह्ह माझ पण होत आहे काय टाइट चूत आहे उम्म्म्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म झाल माझ उम्म्म्म्म
काका:~अह्ह्ह्ह माधवी घे माझ पण होत आहे उम्म्म्म्म्म तोंडात घे माझ पानी अह्ह्ह्ह्ह
मी खली बसून त्यांच्या विर्याचे फवारे तोंडात घेऊ लागले.सप् सप करत ते वीर्य माझ्या तोंडात सोडु लागले. मी त्यांचा लंड वीर्या सकट तोंडात घेऊन चोखू लागले अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म काय मस्त टेस्ट होती अह्ह्ह्ह्ह
मी:~ओह्ह्ह्ह काका यू आर बेस्ट…..10 min पण काय मस्त शॉट मारला अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह

काका:~ उम्म्म्म अह्ह्ह्ह चल माझ्यासोबत us ला अह्ह्ह्ह्ह मस्त रोज झवून काढेल तुला अह्ह्ह्ह
मी:~us च नन्तर बघू आधी चला घरी….
आम्ही कपडे वैवस्थित केले आणि कार मधे बसून घरी आलो. लंच करुण मी माझ्या रूम मधे जाउंन झोपले.

संध्याकाळी झोपेतून उठल्यावर मी फ्रेश होउन मैत्रिनिकडे जाऊंन आले. रात्रीचे जेवण आटोपुन थोड़ावेळ गप्पा केल्या आणि झोपायला गेले. त्या रात्रि पण काकांनी मला मस्त झवून काढले. माझ्या पुच्चीचा नुसता बोगदा करुण टाकला.
दुसऱ्या दिवशी ख़ास काही झाले नाही . काका त्यांच्या कामात बिजी होते. रात्रि परत आमचा एक राउंड झाला. आम्ही बेड वर पडून होतो.
काका:~ माधवी मी तुझ्या सोबत घालवलेले हे क्षण कधीच विसरु शकणार नाही.
मि:~ हो काका मी पण. तुम्ही मला तिन दिवस अस काही झवल आहे की मला आता पुढचे 6 महीने लंड नाही मिळाला तरीकाही वाटनार नाही.
काका:~ पण माधवी फ़क्त एकदा मला तुझी गांड झवू दिलिस तर खुप छान होईल.
मी:~ ठीक आहे काका पण जर मला त्रास झाला तर प्लीज तुम्ही थाम्बाल ना?
काका:~ हो नक्की…
काका उठले आणि तेल घेऊन आले. गांड झवायाची म्हणून त्यांचा लंड तरारुन टाइट झाला होता. मी मात्र थोड़ी घाबरले होते. त्यानी मला खाली वाकुन गांड मागे करायला सांगितली. त्यांनी मस्त माझ्या गाण्डित बोट टाकून तेल लावले आणि त्यांच्या लवड्याला पण तेल लावून गुलगुळीत केला.
आणि हळू हळू लंड माझ्या गाण्डित टाकू लागले. मला खुप दुखत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह आआईईईई ग काका खुप दुखतय हो अह्ह्ह्ह नका ना प्लीज
काका:~ बस थोडावेल … झालच आहे गेला आहे आत उम्म्म्म्म
मी:~ पूर्ण गेला का?
काका:~हो पूर्ण गेला….उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह माधवी उफ़्फ़्फ़्फ़गग काय मस्त वाटत आहे अह्ह्ह्ह
मी:~ अह्ह्ह्ह्ह काका दुःखतय हो अह्ह्ह्ह

काका:~हो ग झाल आता फ़क्त मज्जा येईल…
काका माझ्या पुच्चीचा दाना चोळू लॉगले. आणि गाण्डित लंड आत बाहर करू लागले. मला आता खरच मज्जा येत होती.
मी:~ आह्ह्ह्ह्ह् काका उम्म्म्म खुप मस्त वाटतंय उम्म्म्म्म गाण्डित झवून घेण्यात पण मज्जा असते अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
काका:~हो मी महट्टल होतं ना तुला….उम्म्म्म्म्म आणि गांड जर तुझ्या सारखी असली तर लांडाला पण मज्जा येते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काका अह्ह्ह्ह्ह मारा अह्ह्ह्ह माझी गांड अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी उम्म्म्म्म्म
काका खप खप माझी गांड मारू लागले. त्यांचा लंड सट सट आत बाहेर होत होता.
काकानी मला टर्न करुण पाठीवर झोपवले आणि पाय वेगळे करुण गांड वर उचलायला सांगितली आणि लंड परत गाण्डित टाकून झवू लागले.
काका:~ बघ तुझी गांड माझा लंड कशी खप खप आत घेत आहे.
मी:~उम्म्म्म्म्म हो काका अह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसी तुम्ही माझे सगळे होल झवून काढले अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह

Read More.  मी मस्त माधवी - 10

काका:~ उम्म्म्म्म हो अह्ह्ह्ह्ह कस वाटतंय ग?
मी:~ अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म खुप मस्त उम्म्म्म्म्म आह्ह्ह्ह्ह् झवा ना जोरात अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म पुच्ची तर पार फाडूंन टाकली तुम्ही आता गांड पण फाड़ा अह्ह्ह्ह्ह
काका:~ उम्म्म्म्म हो ग माझी रांड माधवी उम्म्म्म … एक काम कर ना वर येऊन घे लंड आत ….
मी:~ ओके काका…. मी काका ला खाली झोपवून लंड गाण्डित घेतला आणि जोरात आत बाहर करू लागले.

मी:~ahhhhhhhh काका उम्म्म्म्म्म किती मस्त वाटतंय हो अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्मम्मम्मीह्ह्ह्ह्ह् एआआःह्ह्ह्ह्ह्
काका:~ उम्म्म्म्म हो अह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् तुझी गांड आहेच असी स्वतः पण मजा घेते आणि लंडाला पण मज्जा देते अह्ह्ह्ह्ह्ह
काकांनी मला बेड वर झोपवले आणि परत माझी गांड मारन चालु केले.
मी माझी गांड मस्त झवून घेत होते. आणि पुच्ची पण चोळू लागले होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म झवाआआआआआआआ उम्म्म्म्म अजुन जोरात अह्ह्ह अह्ह्ह उम्म्म्म माझ होत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह तुमचा लंड अह्ह्ह गाण्डित उफ्फ्फ्फ़ खुपच छान अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
काका:~ सीसीसीसीसी माधवी अह्ह्ह्ह रांड अह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय टाइट आहे तुझ गांडीच् भोक अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म माझ पण होण्यात आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह

मी:~ आह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म टाका ना अह्ह्ह्ह काका तुमच पानी अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म माझ्या गाण्डित अह्ह्ह्ह्ह्ह माझ अह्ह्ह्ह झाला आहे अह्ह्ह्ह्ह हह्ह्ह्ह्हह्हआआहाआआ उफ्फ्फ्फ्फ्फ
काका:~ हो अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म झाल अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म माझ पण अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त गांड मारू दिली तू मला अह्ह्ह्ह्ह तू एक no ची रांड आहेस अह्ह्ह्ह्ह खाजाळ झवाडी रांड अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
काका अस म्हणत त्याच पानी माझ्या गाडीच्या भोकावर सोडु लागले. माझी गांड त्यांच्या विर्याने भरून टाकली. आणि बेड वर पडून जोरा जोरात स्वास् घेऊ लागले.

मी:|अह्ह्ह्ह्ह्ह काका उम्म्म्म्म मज्जा आली अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
काका:~ अह्ह्ह्ह्ह माधवी उम्म्म्म्म i wish मी अजुन काही दिवस येथे राहु शकलो असतो अह्ह्ह्ह्ह मी ना येथून गेल्यावर तुझ्या बद्दल माझ्या मुलीला सांगणार आहे. बघू ती पण तुझ्यासरखि आहे का?
मी:~ उम्म्म्म हो काका मस्त झवून काढ़ा तिला अह्ह्ह्ह्ह्ह
काकांनी परत एकदा माझी गांड मारली उम्म्म्म आणि मग ते थकुन झोपि गेले. दुसऱ्या दिवशी ते निघुन गेले पण त्यांच्या लंडाचा स्वाद माझ्या तिन्ही भोकाला देऊन गेले. नंतर मला खुप दिवस लंडाची गरज वाटली नाही.

नंतरचे काही दिवस असेच गेले. मी काकाच्या लंडाने खुप satisfied झाले होते. आणि माझा रिजल्ट आणि अडमिशन मधे माझे काही दिवस गेले. कॉलेज सुरु झाले होते. मी B.A. इंग्लिश लिटरेचर ला एडमिशन घेतले होते. कॉलेज मधे अर्धे माझे मित्रच होते. काही नविन चहरे होते. पण माझी एमजे एक साधी शरीफ मुलगी असल्यामुळे कोणी मला जास्त त्रास देत नव्हते. 2 महीने असेच निघुन गेले. आता मला लंडाची गरज भासु लागली होती. पुच्चीत खाज खुप वाढत चालली होती. मी परत आता लंड मिळतो का याची वाट पाहत होते. पण जसा मला हवा होता तसा मिळण ज़रा कठिन होता. अजुन दोन महीने तसेच निघुन गेले. आता मात्र मला लंड हवा होता. बोटाने पुच्चीची आग शांत होत नव्हती. अखेर मला झवून घेण्याची संधि मिळाली.
आमच्या कॉलेज मधे स्पोर्ट सुरु होते. मला काही इंटरेस्ट नव्हता. मी फ़क्त बघन्यासाठी जात असे. मला एका गावच्या vollyball टीम मधे एक चेहरा ओळखिचा वाटला. मी विचार पूस केलि तर तो विक्रम सावंत होता. आम्ही जेंव्हा तिथे होतो म्हणजे पप्पा चा जॉब तिथे होता तेव्हा तो आमच्या कॉलोनी मधे राहयाचा.


मी त्याला ओळख दिली तर तो पण खुश झाला. तो आता 11 th ला होता. पण sportman असल्यामुळे तो एकदम फिट दिसत होता.
मी त्याची घराची विचारपुस केलि त्याने पण माझ्या घरची रोहितचि विचारपुस केलि. मी त्याला अड्रेस दिला आणि घरी यायला सांगितले.
त्याची टीम सेमि फाइनल ला हरली होती पण बाकीच्या 2 गेम्स मधे त्याच्या गावच्या टीम फाइनल मधे होत्या. दुसऱ्या दिवशी स्पोर्ट्स संपणार होते. मी त्याला आजच संध्याकाळी घरी ये अस सांगितले.
मी घरी आल्यां नंतर मम्मीला सांगितले. ती पण खुश झाली. रोहितहि खुश झाला. आम्ही त्याच्या गावाला होतो तेव्हा 8th मधे होते. तिथच्या आठवणी मम्मी सांगत होती. विक्की च्या मम्मी सोबत मम्मी ची चांगली मैत्री होती वगैरे वगैरे……
मी मात्र वेगळ्या विचारात होते. जेव्हा तो माझ्या सोबत बोलत होता तेव्हा तो चोरून चोरून माझे बॉल बघत होता. आणि खुप लाजुन बोलत होता. पण तो माझ्या पेक्षा लहान होता. त्याला अजुन काही कळत ही नसेल. म्हणून मी तो विचार डोक्यातून काढुन टाकला.
पण मनाच्या एका कोपर्यात मला काहीतरी होणार असे वाटत होते.
संध्याकाळी विक्की त्याच्या एका मित्रासोबत पत्ता शोधत घरी आला. छोट्या सिटी मधे पत्ता शोधन एवढं अवघड नसते.
आम्ही सागळ्यांनी त्यांचे वेलकम केले. त्याने त्याच्या मित्राची ओळख करुण दिली. सूरज नाव होत त्याच. मम्मी आणि रोहित विक्की जवळ जाउन् बसले. आणि त्याच्या गावचि सगळी माहिती करूँ घेत होते. तो कसा आहे ती काय करते etc etc….
मी त्यांच्या साठी चहा नाश्ता बनवला. सूरज गप्प होता. जास्त बोलत नव्हता पण माझ्याकडे चोरून चोरून बघत होता. मी त्याला स्माइल देत होते. पण तो पण विक्की च्या वयाच्या म्हणजे मझ्यापेक्षा लहान असल्यामुळे खुप लाजत होता.

Read More.  मी मस्त माधवी - 3


माम्मिने आणि रोहित ने त्यांना जेवना साठी थांबवून घेतले होते. मी माझ्या रूम मधे जाउन्न माझ काम करत होते. ते रोहित सोबत बसून गप्पा करत होते. ते सगळे रोहित च्या रूम मधे बसले होते. मी तिथे जाउन्न त्यांच्या सोबत गप्पा मारू लागले. तेवढ्यात मम्मिने रोहित ला आवाज दिला आणि काहीतरी बाहेरून आनायला सांगितले. मी नोट करत होते की ते माझ्या मोठ्या मोठ्या बूब्स कड़े खुपच पाहत होते. मला पण आतून खुप छान वाटत होत पण काय करणार येथे काही चांस नव्हता. तरी पण म्हटल चला यांना थोड़ी मजा देऊ या। नविन नविन तारुण्यात आलेले कोवळे मूल होते थोडस मजा देऊ या. मी माझी ओढनी वर केलि आणि थोडे खाली वाकुन त्यांना माझे उरोज दाखवत बोलू लागली. त्यांना माझे अर्धे बूब्स दिसत होते. त्यांना एकदम घाम फुटला.मला मज्जा येत होती. मी त्यांना म्हटल की काय झाल? फॅन वाढवू का गर्मी किती होत आहे तुम्हाला. त्यानी घाम पुसत नाही महट्टले. थोड़ावेल तसिच त्यांना माझे आंबे दाखवून त्यांचे लंड टाइट केले. आणि रोहित आल्या नंतर मी माझ्या रूम मधे आले.

त्यांना गरम करताना मी पण गरम झाले होते. आज खरच मला माझ्या पुच्चीत लंड हवा होता. कण्ट्रोल करण खुप कठिन होत होत. पण त्या दोघांपैकी कोणाचाहि लंड मिळण् जरा कठिन होत. पण ते जर रात्रि थांबले तर मात्र काही होउ शेकेल.
रात्रीचे जेवण आम्ही सगळ्यानि सोबत केले. पप्पा ऑफिस मधून आले होते. ते पण त्यांना भेटून खुप खुश झाले. रात्रीचे 9 वाजले होते. ते दोघेही जान्या साठी निघाले पण मम्मी पप्पा आणि रोहित ने त्यांना हट्ट करुण थांबवून घेतले.
मी आतून खुप उत्तेजित झाले. म्हटल चला आज ट्राय करुण बघू मिळतो का लंड. मी माझ्या रूम मधे जाऊंन थोडे प्लानिंग करू लागली. ते सगळे थोड्या वेळाने वर आले. पण रोहित त्यांना सोडतच नव्हता. तो त्यांना रूम मधे घेऊन बसला होता. ते सगळे समवयस्क असल्याने त्यांची मस्ती सुरु होती. पण माझा मूड तर दुसऱ्या मस्तीचा होता. माझ सगळ लक्ष्य रोहित च्या रूम कड़े होतं. मी कंटाळून झोपायला लागले. पण झोप येत नव्हती. मला खुप राग येत होता. मी स्वतःला शांत केले आणि एक पुस्तक वांचू लागले. थोड्या वेळाने मला गेस्ट रूम मधून आवाज आला. मी बाहर जाऊंन बघितले रोहितच्या रूम चा दरवाजा बंद होता. लाइट ही बंद झाला होता. म्हणजे तो आता झोपनार होता. मी परत रूम मधे आले आणि मधल्या दरवाज्याला कान लाउन्न ऐकू लागले. त्याच्या रूम मधे दरवाज्याला एक अलमारी लाउन्न होती. त्यामुळे ते त्यांना दिसणार नव्हते. काका जेव्हा माझ्या रूम मधे यायचे तेव्हा ते अलमारी सरकवुंन यायचे. मी कान लावून ऐकू लागले. ते माझ्या बाबतीत बोलत होते.

विक्की:~ हो ना किती मोठे मोठे आहेत तिचे. आणि मघाषि तर अर्धे दिसत होते.
सूरज:~ हो यार आणि तिची गाड़ बघितलिस का? काय मस्त भरीव आहे अहा हा हा झवायला मिळाली तर मस्त झवून काढतो.
विक्की:~हो ना मस्त माल आहे. किती सुन्दर दिसते ती. अह्ह्ह अजुन थोडा तिचे आंबे दिसले असते तर मज्जा आली असती.
मी त्यांच् बोलणं ऐकून खुश झाले. म्हटल हीच वेळ आहे त्यांना मला झवून काढायाला संगन्याची.
मी दरवाज्याला जोरात थाप मारली. ते गप्प झाले. मी माझ्या रूम मधून बाहेर गेली आणि त्यांचा दरवाजा उघडायला सांगितले.
त्यांनी दरवाजा उघडला. ते खुप घाबरले होते. मी पण थोडे रागवन्याच् नाटक करू लागले .
मी:~ काय सुरु होत तुमच?
विक्की:~अ..आ..काहिनाही ताई
मी:~खोटा नको बोलूस मी सगळ ऐईकल सगळ.
विक्की आणि सूरज खुप घाबरुण गेले. ते दोघेही माफ़ी मागु लागले. मला हसु येत होत.
मी:~ठीक आहे पण मला परत ऐकायच आहे तुम्ही काय म्हणत होते ते.
ते दोघे एकमेकांकडे पाहू लागले.
सूरज:~ताई प्लीज आम्हाला माफ़ करा आम्ही नाही बोलणार परत अस.
मी दार बंद केले आणि म्हटले अरे खरच मला परत ऐकायच आहे. मला ऐकू नाही आल ववस्थित. मी राग नाही करणार पण जर तुम्ही नाही बोलले तर मी मम्मी पप्पाना सांगेल.
माझा नरमता स्वर पाहुन ते थोड़े नार्मल झाले.
विक्की:~ ताई हा सूरज म्हणत होता की तुम्ही खुप सेक्सी आहात.
मी:~हो का? हो मी आहेच मग त्यात काय एवढं? अजुन काय म्हणत होता? तू काय म्हणत होता.?सगळ जसच्या तस सांग.
विक्की:~ तुमचे बूब्स खुप मोठे आहेत गांड खुप भरीव आहे आम्हाला तुमचे अर्धे बूब्स दिसले आमचा लंड टाइट झाला……तो एका दामात बोलूंण गेला. मला हसायला आल.
मी:~ तुम्हाला माझे बूब्स आवडले ? अजुन बघायचे आहेत?
ते एकमेकांकडे बघू लागले.
मी:~अरे असे काय बघता ? बोलाना….
सूरज:~ हो ताई पण …
मी:~पण काय?? चला ठीक आहे तुम्हाला दाखवते पण एथे नाही माझ्या रूम मधे … हा दार आतून लावून घ्या आणि टी अलमारी सरकवुंन मधला दार उघडा आणि या माझ्या रूम मधे.
मी स्वतःला शाबाश्कि दिली. पण एकदा दोघे ? जरा कठिन होत पण मी पोर्न बघितले होते त्यामुळे म्हटल बघुया हे पण करूँ आणि दोगेहि लहान होते मझ्यापेक्षा मी म्हनेल तस करतील ते.
मी खुप उत्तेजित होते. मी आतला दार उघडले आणि त्यांना माझ्या रूम मधे घेतले.

कथा पुढे चालू राहील…..

3.7/5 - (3 votes)
error: Content is protected !!