गर्दीत दाबली चुलत बहिणीची सेक्सी छाती

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या चुलत बहिणीला ठोकून काढू शकलो आणि आजपण तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढतो. खूपच रंजक गोष्ट आहे हि.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा आम्ही दोघे पण कॉलेज ला होतो. मी आणि काका जवळच राहत असे. मी तेव्हा कॉलेज च्या दुसऱ्या वर्षात होतो आणि माझे कॉलेज लाईफ खूपच उत्तम चालू होते. मी दिसायला पण चांगला होतो आणि माझी बॉडी पण खूपच चांगली होती. जिम पण नियमित करत असे आणि त्याच बरोबर मी एक खेळाडू असल्याने माझी बिल्ट तशीच झाली होती. मी समोरच्याला आवडत असे अगदी लगेच.

माझ्या काकांना एकच मुलगी होती. तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया म्हणजे माझी चुलत बहीण झाली ना ती. ती पण दिसायला खूप देखणी होती. ती आणि मी एकाच कॉलेज ला होतो. पण ती माझ्या पेक्षा दोन वर्षांनी फक्त लहान होती. आम्ही लहानाचे मोठे एकत्र झालो होतो आणि त्याच मुले आमच्यात एक वेगळेच बॉण्डिंग होते. ती आणि मी खूपच जवळ होतो. सगळे शेयर करायचो आम्ही.

पण जसे मोठे होत गेलो तसे लहानपणीचे सगळे निरागस विचार केव्हाच अंगे पडले होते आणि नैसर्गिक असलेले शारीरिक आकर्षण कधी चालू झाले ते आमचे आम्हाला समजले नाही. मी पण काही त्याला अपवाद नव्हतो. तसे प्रिया पण काही कमी चालू नव्हती. तिचायत होत असलेले बदल मी टिपत तर होतोच पण तिचा शारीरिक होणारा बदल पण मला थक्क करणारा होता.

तिची छाती अचानकच मोठी झाली होती, तिच्या मांड्या कधी नव्हे त्या इतकया गच्च दिसत होत्या, कधी नव्हे ते तिची फिगर कमालीची मादक दिसत होती, ३६-२४-३६ अशी, कधी नव्हे ते तिची गांड गोलाकार आणि भरलेली दिसत होती. मी तिच्यातील ते बदल खूपच टिपत होतो किंवा कदाचित असे पण असेल कि मी तिला आधी कधी त्या नजरेने बघितले नव्हते आणि आता तसे बघत असल्याने मला ते जास्तच जाणवत असेल.

पण काहीही असो जे काही होते ते खूप चांगले होते. माझ्या डोळ्यांना तर सुख मिळत होतेच आणि माझ्या मुठेची सोय पण होत होती.ती माझ्याशी बोलताना पण खूपच जवळीक करू लागली होती आणि ती मी चांगलेच हेरले होते. माझ्या शरीराला ती जमेल तेव्हा स्पर्श करू पाहत होती.

Read More.  दोन बहिणींची खाज उतरवली

एकदा आमच्या कॉलेज मध्ये एक आठवडा रोज कोणते ना कोणते सेमिनार होणार होते. आम्ही दोघे पण त्याला जाणार होतो. त्या दिवशी पहिल्याच सेमिनार ला इतकी प्रचंड गर्दी झाली होती कि काही विचारू नका. सगळा हॉल पूर्ण भरला होता. आम्हाला बसायला जागा मिळाली नाही. आम्ही कसेबसे आत गेलो आणि सगळ्यात शेवटी जाऊन उभे राहिलो. मी भिंतीला टेकून उभा होतो आणि प्रिया माझ्या समोर उभी होती.

गर्दी खूपच वाढत होती आणि त्यामुळे ती हळू हळू मागे सरकत होती. पण माझ्या मागे भिंत असल्याने मला मागे सरकायला काहीच स्कोप नव्हता. त्यामुळे ती माझ्या सोट्यावर येऊन आदळली. झाले तिची ती गोलाकार गांड माझ्या सोट्याला लागताच माझा सोटा जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. तिची गांड जसजशी हालत होती तसतसे माझ्या सोट्याला होणाऱ्या भावना जास्तच जागृत होत होत्या.

जवळपास एक तास ते सेमिनार होते आणि माझे त्याकडे लक्ष अजिबात नव्हते. लक्ष होते ते प्रियाच्या गांडीकडे. सेमिनार संपले आणि आम्ही बाहेर पडलो. दुसऱ्या दिवशी तोच प्रकार. कालच्या प्रेक्षा जास्त गर्दी आणि पुन्हा एकदा आम्ही तिथेच होतो. रोज गर्दीत उभे राहायचे आणि रोज प्रिया च्या गांडीवर सोटा रागडायचा हे रोजचेच होऊन बसले होते.

त्या दिवशी जरा कमालच झाली पण. आम्ही सेमिनार ला उभे होतो आणि माझा सोटा मी रोजच्या सारखा तिच्या गांडिवर रगडत असतानाच अचानक गर्दीचा लोंढा आला आणि त्यामुळे ती माझ्या अंगावर दबली गेली. तीला मी संरक्षण देण्यासाठी म्हणून तिच्या कमरेत हात घातला आणि समोरच्या व्यक्तीला तिच्यावर येण्यापासून रोखले. ते बघून ती मला म्हणाली “असेच धरून उभार”

असे म्हणताच मी माझा हात तिच्या कमरेवरच ठेवून उभा राहिलो आणि हळू हळू मी तो हात तिच्या पोटाकडे नेऊ लागलो. माझी बोटे हळूच मी तिच्या छातीला स्पर्शू लागताच तीची थोडी हालचाल झाली. पण ती काही बोलली नाही मला. ते बघून मी मी माझा हात हळूच तिच्या छातीकडे नेला आणि तिला अलगद दाबू लागलो. मला असे वाटले कि ती मला काही तरी बोलेल.

Read More.  मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो - Marathi Sex Story

पण त्याच वेळी मला कोणी तरी माझ्या सोट्याला स्पर्श करत असल्याचे जाणवले. मी खाली बघितले तर तो हात प्रिया चा होता. ती माझ्या सोट्याला पकडून हळू हळू कोणाला समजणार नाही अश्या बेताने त्याला चोळत होती. मी समजले कि तिला पण ते पाहिजे आहे जे मला पाहिजे आहे ते.

तिथे पूर्ण सेमिनार भर तिला मी चोळत होतो आणि ती मला चोळत होती. आम्ही दोघे पण खूपच गरम झालो होतो. तिला घेऊन मी तिथून मग बाहेर पडलो आणि सरळ तिला घेऊन एका लॉज वर गेलो.

तिथे जाताच मी ला माझ्या मिठीत घेतले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तीचा तो मदमस्त देह बघून माझे डोळे दिपले होते. मी वेड्या सारखा तिच्यावर तुटून पडलो होतो. तिचे मी खूप ताकदीने स्मूचिंग करत होतो आणि ती पण मला त्याच आवेगाने प्रतिसाद देत होती. आम्ही दोघे एकमेकांच्या शरीरावरुन हात फिरवत होतो. सर सर करत आमचे हात असे काही फिरत होते कि आम्हाला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तिच्या टीशर्ट ला मी काढताच तिच्या निळ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये कसेबसे लपलेल्या तिच्या भरदार छातीचे दर्शन मला झाले. तिचे ते मांसल गोळे कमालीचे गोलाकार होते. तिला मी तसेच खाली पाडले आणि तिच्या छातीशी मी खेळू लागलो. ब्रा चे हुक काढताच तिची ती कबुतरे टुणकन बाहेर आली. जोरजोरात मी त्याना दाबू लागलो. तिच्या छातीला दाबून दाबून मी खूपच मोठे केले होते.

तिच्या छातीचे निप्पल्स मी मग माझ्या तोंडात घेत त्यांना चोकू लागलो. आधीच मोठे असलेलं तिचे निप्पल्स मी चोकून चोकून पूर्ण तयार झालेल्या मनुक्या पेक्षा पण मोठे झाले. ती माझ्या चोकण्याने पूर्ण घायाळ झाली होती.

तिने मला खाली घेतले आणि माझे कपडे काढून मला पूर्ण नग्न केले. माझ्या सोट्याला तिने बघता बघता हलवण्यास चालू केले आणि त्याचा आकार खूप मोठा होताच त्याला तिच्या तोंडात घेऊन चोकण्यास सुरवात केले. व्योक व्योक करत ती त्याला असे काही चोकत होती कि तिची थुंकी लागून तो ओलाचिंब झाला होता. तिचे तोंड एकसारखे वर खाली होत होते आणि ती त्याला अजूनही चोकत होतीच.

Read More.  नागडे लग्न आणि सामुहिक जवाजवी

खूप वेळाने मी वर आलो ती खाली. तिच्या मांड्यांवरून मी माझी जीभ हळू हळू करत फिरवू लागलो आणि तिच्या मांड्या चावू लागलो. हळूच मग मी तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि तिच्या योनीला मी मोकळे केले. तिंची ती गोरीपान योनी कमालीची मादक आणि सेक्सी होती.मी माझी जीभ तिच्या योनीच्या पदारांवरून फिरवू लागलो. तिचे पदर एक एक करत मोकळे होते होते आणि तिच्या आतील मांसल भागाचे मला दर्शन देत होते.

तिच्या योनीत मग मी माझ्या जिभेचा शेंडा घातला आणि माझे तोंड मागे पुढे करत तिची योनी मी माझ्या तोंडाने मारू लागलो. तिची योनी मी चाटून आणि चोकून खूपच मोठी केली आणि मग मी बाजूला झालो. माझा सोटा मी हळूच तिच्या योनीत घातला आणि हळू हळू करत त्याला आत सरकवु लागलो. तिची योनी कमालीची कडक होती आणि त्यामुळे माझा सोटा काही सहज आत जात नव्हता.

थोडा वेळ आत थोडा वेळ बाहेर असे करत करत मी शेवटी माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबलाच आणि मग मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत हालत होती आणि मी तिची योनी मारत होतो. आम्ही दोघे पण घामाने चिंब झालो होतो आणि तरीही मी थांबत नव्हतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी बाजूला झालो.

मी बाजूला होताच ती उठली आणि माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला. तोंडात घेऊन ती त्याला चोकू लागलो. तिने चोखायला चालू केले न केले तोच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

4/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!