चोदून चोदून झाले चित्रपटात सिलेक्शन

मला आधी पासूनच  जरा खाज होती. मी कॉलेज असल्या पासून च सेक्स मध्ये जास्त रस घेऊ लागलो होतो. मला सतत क्लिप्स बघायचा नाद होता. मी खूप वेळ माझ्या मोबाईल मध्ये अश्या क्लिप्स बघत असे. त्यामुळे सकाळी उठल्यापासून  ते रात्री झोपे पर्यंत मी  एकच विचार करत असे आणि तो म्हणजे फक्त आणि फक्त सेक्स. मी त्यासाठी काही पण करायला तयार होतो.

मी दिसायला चांगला होतो. माझी उंची सहा फूट होती. मी जिम ला जात होतो. त्यामुळे माझे मसल्स खूपच जास्त तयार झाले होते. ते बघून भल्या भल्या मुली माझ्या मागे लागत असत. माझी धिप्पाड छाती बघून तर मी कोणी मॉडेल आहे कि काय असेच लोकांना वाटत असे. त्यामुळे मला खूप जण म्हणत असत कि मी माझे करियर चित्रपटात करावे. माझी पण तीच इच्छा होती आपण मला अश्लील चित्रपाटात काम करायचे होते.

हे काही इथे शक्य नव्हते. म्हणून मग मी त्यावर अभ्यास चालू केला. इंटरनेट वर मी खूप सर्च करून माहिती मिळवली आणि मला तेव्हा एक अशी वेबसाईट समजली कि जी जिथे तुम्ही अर्ज करू शकता. मी खुश झालो. ती कंपनीत अर्थात बाहेरची होती. मी त्यावर माझे सगळे फोटो वगैरे पाठवून दिले. थोड्याच दिवसात मला त्याचा रिप्लाय आला. त्यांनी मला माझे नग्न फोटो पाठवण्यास सांगितले होते.

मी ते पण पाठवून दिले आणि काय आश्चर्य मला त्यांनी प्रत्यक्ष राउंड साठी त्याच्या ऑफिस आलं बोलावले होते. ते ऑफिस होते परदेशात. पण ते लोक माझ्या व्हिसा आणि इतर सगळ्या गोष्टीची सोय करणार होते. त्यामुळे मी खूप खुश झालो होतो. मी तयारी केली आणि तिथे गेलो पण. त्या ऑफिस मध्ये तर माझ्या सारखे खुपजण आले होते.

सगळीकडे कसे विविध पोस्टर्स लावले होते आणि तिथे सगळे वातावरण असे होते कि येणाऱ्यांचा सोटा उभा झालाच पाहिजे. मी इथे जाऊन बसलो आणि थोड्या वेळात एक मुलगी तिथे आली. मला आणि माझ्या बरोबर खूप जण होते त्याना घेऊन ती आत गेली. आत जाताच आम्हाला आधी तर त्यांनी स्वच्छ अंघोळ करून येण्यास लावले. मग त्यांच्यकडे असलेले एक विशिष्ट परफ्युम लावायला दिले.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 07

त्यांनी दिलेले कपडे आम्ही घातले आणि बाहेर येऊन बसलो. मग एक दुसरी मुलगी आली आणि तिने आम्हाला एका ओळीत उभे राहायला लावले. तिने आमची उंची वगैरे घेतली आणि मग आम्हाला तिने कपडे काढायला लावले. मी असे कधी कोणा समोर नग्न झालो नव्हतो. त्यामुळे मला ते थोडे विचित्र वाटू लागले. पण नंतर तेच काम कार्याची आहे म्हणून मग मी पण बिनधास्त झालो आणि माझे कपडे काढून उभा राहिलो.

त्या सगळ्यात मला तर असे वाटत होते कि माझाच सोटा मोठा आहे ते. त्या मुलीने मग आमच्या सोट्याचे माप घेतले. तिने मग समोर एका मोठया स्क्रीन वर अश्लील क्लिप्स लावल्या आणि आम्हाला ते बघून आमचा सोटा हलविण्यास सांगितले. क्लिप्स बघून हलविण्यात तर मी माहीरच होतो आणि त्यामुळे ती क्लिप चालू होते न होते तोच इकडे माझा सोटा खूपच मोठा आधीच झाला होता.

जस जसे मी ते मन लावून बघू लागलो तसे माझा सोटा खूपच जास्त कडक झाला होता. साधारण दहा एक मिनिटे झाली असतील आणि ती मुलगी पुन्हा आली. अजुनपण कोणाचा गळाला नव्हता. तिने मग गड्बडित पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या सोट्याचे माप घेतले. माझा सोटा सर्वात मोठा होता. तिने आहे तसे कंटिन्यू करण्यास लावले.

थोडा वेळ होतो न होतो तोच तिथं काही मुली आल्या. त्या पण आमच्या सारख्याच नवीन भरती होण्यासाठी आल्या होत्या. आता ती क्लिप बंद झाली होती आणि आमच्या समोर खऱ्या मुली होत्या. एक से एक मुली त्या देखण्या होत्या. विविध देशातून त्या मुली आल्या असल्याने विविध रंगाच्या आणि विविध प्रांताच्या त्या मुली होती. कोण गोरे होते तर कोण काळे. आपण सगळ्यांच्यात एक गोष्ट मात्र समान होती. ती म्हणजे सगळ्याच दिसायला कमालीच्या मादक होत्या आणि सर्वांची फिगर खूपच सेक्सी होती.

कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला तर होऊन बसले होते. माझ्यासमोर जी मुलगी होती ती गोरी होती. तिचे केस सोनेरी होते. अतिशय सेक्सी फिगर होती तिची. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची. ती पण पूर्ण नग्न होती आणि त्यामुळे तिचे सगळे अवयव अगदी नीटपणे दिसत होते मला. तिच्या छातीचे गोल गोळे असे काही होते कि कधी एकदा मी त्यांना माझ्या तोंडात घेतो असे झाले होते.

Read More.  मी मस्त माधवी - 3

पण तिथे काही वयक्तिक भावभावना नसतात. पैश्यासाठी सगळे सेक्स करतात तिथे. ती मुलगी पुन्हा आली व तिने त्या मुलींना आमचे सोटे चोखायला लावले. आम्हला असे सांगण्यात आले होते कि काही पण करून आमचा सोटा त्यांच्या तोंडात गळता कामा नये नाही तर आम्ही रिजेक्ट. त्या मुलीने माझा सोटा असा काही चोखायला चालू केला कि काही विचारू नका. तिने तिचे थुंकी लावूनच माझा सोटा चोखायला चालू केला आणि त्यामुळे तिचे तोंड अगदी आरामात खाली वर होत होते आणि ती एकसारखे माझ्या सोट्याला चोकत होती.

माझ्या बरोबर जे होते त्यातील काही जणांचा सोटा गळाला आणि ते बाहेर गेले. माझ्या बरोबर काही जण होते. मग आम्हाला थांबवण्यात आले. आता आम्हाला त्या मुलींची योनी चाटायला लावली. त्यांना असे सांगण्यात आले कि जिची योनी ओरल च्या दरम्यान ओली होईल ती रिजेक्ट होईल. मी गेलो आणि माझ्या समोर ची मुलगी होती तिचे पाय फाकवले.

तिच्या मांडीत मी माझे तोंड घातले आणि ते इकडे तिकडे करून घुसळू लागलो. माझे ते घुसळणे असे काही होते कि काही विचारू नका. ती मुलगी कमालीची वेडी झाली आणि ती माझे तोंड तिच्या योनीवर दाबून घेऊ लागली. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या हाताने हळूच बाजूला केले आणि हळू हळू कर मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो.

एकसारखे मी पण तिच्या योनिवरून माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तसे तिच्या भावना खूपच जास्त तीव्र होऊ लागल्याचे माझ्या लक्षात आले. प्रचंड वेगाने मी तिची  योनी चाटून काढत होतो आणि मग आम्हाला पुन्हा थांबवले. यात काही मुलगी बाहेर पडल्या. मग त्या मुलींना गुढघ्यावर बसायला लावले आणि आम्हाला त्यांच्या गांडीत सोटा घालायला लावला.

मी त्यांनी दिलेले ते जेल आधी तिच्या गांडीच्या भोकात सोडले आणि माझ्या हातची भोटे त्यात घालून ते भोक मोठे केले. हळू हळू करत मग मी माझा सोटा तिच्या भोकात घालू लागलो आणि बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या गांडीत गेला. मी जोरजोरात माझी कंबर हलवून तिची गांड मारू लागलो होतो. काच काच काच काच काच करत मी एकसारखा तिची गांड मारून मारून तिला खुश करत होतो.

Read More.  मी मस्त माधवी - 13

यात ज्या मुलींना ते हिसडे सहन झाले नाहीत किंवा ज्यांच्या सोटा गळाला ते बाहेर गेले. मग त्यांना पाठीवर झोपायला लावले आणि आम्हाला त्यांच्या योनीत आमचा सोटा घालायला लावला. गांडीत असेल कि योनीत सोटा गाळायचा नाही असे आम्हाला सांगितले होते. मी तिच्या योनीत पुन्हा एकदा माझा सोटा कचकन कोंबला आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करून तिला ठोकून काढू लागलो. माझे हिसडे असे काही बसत होते कि ते बघून ती पण मला मधेच मला म्हणाली “यु आर अमेझिंग.” म्हणजे “तू खूपच छान आहेस.”

त्यामुळे तर मी अधिकच उत्तेजित झालो आणि तिच्यावर तुटून पडलो. खूप वेळ तिला मी न थांबता ठोकून काढतच होतो. मग आम्हाला थांबवले आणि आम्हाला आमचे सोटे त्यांच्या तोंडात देण्यास सांगितले. मी माझा सोटा तिच्या तोंडात देताच ती त्याच्यावर तुटून पडली. व्योक व्योक करत ती माझा सोटा चोकू लागली.

बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिथे सगळ्यात जास्त वीर्य माझ्या सोट्यातून बाहेर आले होते आणि बाकीचे थांबले तरी माझ्या सोटयातून अजूपण वीर्य बाहेर येत होतेच. खूप वेळ माझे वीर्य बाहेर आले मग तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

त्यांनी मग आम्हाला थोडा वेळ तसेच पडून राहण्यास सांगितले. मी तिला घेऊन खूप वेळ तिथेच तसाच पडून तिंचे किस घेत होतो. तिच्या छातीला चोकत होतो आणी ती पण माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेऊन त्याला हळू हळू करत कुरवाळत होती आणि त्याचे जमेल तितके कौतुक करत होती. खुप वेळाने मग आम्ही उठलो आणि आवरून बाहेर आलो. माझे अर्थातच माझ्या अफलातून परफॉर्मन्स मुळे सिलेक्शन झाले होते आणि माझे मोठे स्वप्न खरे झाले होते.

3/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!