मी मस्त माधवी – 16

कोमल च्या पप्पा सोबत खुप मजा अअली त्यानंतर ही एकड़ दोनदा मी त्यांच्या कड़े जाउन्न पुच्ची ची खाज मिटवुन आले. पण मला आता त्यांच्या सोबत बोर होत होतं. मी त्यांचा नाद सोडून दिला. पण आता माझी खाज मला काही शांत बसु देत नव्हती. मला फ़क़त आता झवूनच घ्यावे वाटत होते. पण माझ्या नियमा मधे बस्नर्या लंडानेछ . दिवस अशीच जात होते. पण मला लंड काही मिळत नव्हता. माझ्या एग्जाम पण जवळ आल्या होत्या. मी अभ्यासात लक्ष्य घातले होते. पुचिचि खाज कधी बोटाने कधी काकड़ी ने शांत करुण घेत होते. माझ्या परीक्षा मे महिन्यात होत्या. 15 दिवस राहल्या होत्या. माझी तैयारी जोरात सुरु होती.


पण तेवढ्यात मला एक चांस मिळाला. त्याचे झाले ऎसे की माझ्या पापांचे मित्र एका लग्नासाठी आमच्या सिटी मधे आले. ते आणि त्यांचे भाऊ त्यांच्या फॅमिली सोबत आले होते. पापांच्या मित्राला एक मुलगी होती तिचे वे 18 वर्षे होते. आणि त्यांच्या भावाला एक मुलगा होता तो 15 वर्ष्याचा होता. तो नुकताच 10 विला गेला होता. आमची सगल्यांची ओळख झाली. लग्न दुसऱ्या दिवशी होते. ते सगळे एका होटल मधे जाणार होते पैन पप्पणी त्यांना जाऊ दिल नाही. सगल्यांनी जेवण केले . सगळे अगदी खुश होते. खुप दिवसानि भेटले होते. त्यांच्या गप्पा चांगल्याच् रंगल्या होत्या. माझ्या भावचि रूम पापांच्या मित्राला दिली. गेस्ट रूम।त्यांच्या भवला. नेहा म्हणजे त्यांची मुलगी माझ्या सोबत माझ्या रूम मधे आणि सागर म्हणजे पपाच्या मित्राच्या मुलगा तो हॉल मधे. सगळे सेट झाले होते. मी आणि नेहा रूम मधे गेलो. मी तिला महतल की तू झोप मी अभ्यास करते थोडा वेळ. पण ती फ़ोन वर काहीतरी करत बसली. मी थोड़ावेल अभ्यास केला. अजूनही टी फ़ोन वर काहीतरी करत होती.


मी:- काय ग काय करत आहेस?? bf ला मेसेज करत आहेस का??
ती:- नाही ताई…गेम खेळत आहे. हे बघ.
मला तिने मोबाइल दाखवला. टी खरच गेम खेलत होती.
मी:- अग हो…मी गम्मत करत होते.
ती:- मला ना रात्रि जागयाची सवय झाली आहे 12th ची परीक्षा होती त्यामुळे.
मी:- ओके ओके…पण काय ग खरच bf नाही का तुला??
ती:- नाही ताई…तुम्हाला??
मी हिला काय सांगू की मी फ़क़्त झवून घेण्यात इंटरेस्टेड असते.
मी:- नाही ग…मला पण नाही.
ती:- पण ताई सागरला एक gf आहे.
मी:- हो का?? काय सांगतेस?? तो तर 10 वि तच आहे.
ती:- हो…मी बघितले आहे त्याला आणि त्याच्या gf ला एकदा.
मी:- हो.??? ही आज कालचि मुले ना…काय करत होते ग ते??
ती:- तू प्लीज सांगू नको कोणाला….ते ना किस करत होते आणि….
मी:- आणि काय???
ती:- मला लाज वाटत आहे…
मी:- सांग ग आपन दोघीच आहोत रूम मधे.
ती:- ते न एकमेकांच्या प्राइवेट पार्ट सोबत खेळत होते.
मी:- काय संगतेस?? मग??
ती:- मग काय मला खुप कस्तरी झाल …मी निगह7न आले तिथून.
मी:- बापरे…काय हे…कठिन आहे…काय ग तू त्याचा बघितला का??
ती:- ताई…काय हे??
मी:- तस नाही…मी कधी। बघितला नाही ना आणि तू हे सांगत आहेस तर थोड़ी उत्सुकता वाढली.
ती:- हो…
मी:- कसा असतो ग??
मला आता माझ्या पुच्चीत लंड घ्यवासा वाटत होता. म्हटल बघुया सागरचा जमतो का.
ती:- खुप मोठा होता…
मी:- मोठा म्हणजे किती ग??
15 वर्ष्याच्या मुलाचा किती मोठा असेल पण तरीही 6 इंच जरी असला तरीही पुरेसा होईल. पुचिचि खाज तर मिटेल.
ती:- एवढा होता. ….तिने हाताने दाखवला.
ह्म्म्म्म मला अंदाज आला की तो नक्कीच 6 सात इंच असेल.
मी:- ह्म्म्म बापरे एवढा असतो का ग??
ती:- हो ताई …
मी:- चल जाऊ दे…झोप तू. मला अभ्यास करू दे.
ती:- हो मलाही झोप येत आहे.
मी:- हो झोप…आणि हो मी वर जाते तेरस वर…मला झोप यायला लागली तर अभ्यास करायला…तुला भीति नाही वाटत ना??
ती:- नाही…मला सवय आहे एकटिला जोपायची.
मी:- ओके..गुड नाइट.
ती:- गुड नाइट.
ती झोपलि खरी…पण माझ्या मनात खुप काही सुरु झाल होता. मी विचार करत होते की हा आपल्या जाळ्यात येईल।का?? तसहि gf आहे महटल्यावर सेक्स बाबत थोडा माहीत असेलच. ट्राय करायला काय हरकत आहे.
मी थोडावेळ वाट बघितलि. 12 वाजले होते. मी पाण्याची बोतल घेतली आणि खाली आले. हॉल मधे थोडा अंधार होता. सागर दोन्ही सॉफ्याच्या मधे गादिवार पडूँ होता. तो झोपला नव्हता. मोबाइल वर काहीतरी करत होता. मी किचन मधे गेले. त्याच लक्ष्य नव्हतं. मी पानी घेतल. मी सैटिन वाला नाईट ड्रेस घातला होता. येताना ब्रा काढून टाकला होता आणि वरचा एक बटन खोलुन होता. मी हॉल मधे आले.
मी:- अरे झोपला नाही अजुन??
तो:- अ..अ…हो..तू ..ते..
मी:- अरे हो घबरतो का एवढा??
तो उठून बसला. मी त्याच्या समोर उभी होते.
तो:- न..नाही..काही नाही.
मी:- काय गेम खेलत होता?? की gf ला मेसेज पाठवत होता??
तो:- लाजुन…नाही नाही..झोप नव्हती येत..गेम खेळत होतो..
मी:- ह्म्म्म खर सांग…मी नाही सांगणार कोणाला.
तो:- नाही ताई…मला gf नाही.
मी अरे एवढा handsome आहेस आणि gf नाही?
मी त्याच्यासमोर सॉफ्यावर जाऊन बसले आणि घुडघ्यावर कोहनी टेकुन थोडा झुकाली. माझे अर्धे आंबे त्याला दिसतील असी मई बसले होते.पाय पण फाकवून होते. तो माझ्या आंब्यानकडे पाहू लागला. मला माहीत होते हा आईडिया नेहमी काम करतो. मी तसिच त्याच्याकडे बघत स्माइल करत होते.
तो:- लाजुन..नाही…
मी:- खोटा बोलतो आहेस…नेहा सांगत होती मला…
तो :- काय..काही सांगते ती…तो चोरून चोरून माझे आंबे बघत होता. उम्म्म मला तर झवून घ्यायची घाई झाली होती.
मी:- अरे खरच…तुम्ही किस करत होते म्हणे…हा खर आहे का??
तो:- न..नाही..खोट आहे….
मी:- घाबरु नाको रे…मला पण bf आहे…मी पण किस करते त्याला…एवढं काय त्यात??
तो:- हो तुम्हाला bf आहे??
मी:- का रे काय झाल?? नसु शकतो का मला??
तो:- हो असेल च..तू एवढी सुन्दर आहेस…
मी:- ओह्ह थैंक यू…मी आवडली तुला??
तो:- हो तू आहेस असि कोणालाही आवडशील…
मी:- ह्म्म्म तू पण आवडला मला..तू जर मोठा अस्तास तर तुलाच bf बनवला असता मी.
हे एकुन तो खुप खुश झाला. मी त्याच्याकडे एकदम मादक नजरेने बघत होते. तो चोरून चोरून माझे आंबे बघत होता.
तो:-हम्म मी पण तुला पटवली असती.
तो बोलूं गेला..उम् म्हणजे जेवधा हा वयाने लहान आहे तेवढा तो डोक्याने नाही तर..मी विचार केला.
मी:-मी पण तुला पटकन हो म्हटल असत…पण काय करणार तू खुप लहान आहेस अजुन…माय बैड लक..
तो:- नाही मी एवढाहि लहान नाही…
मी:-म्हणजे??
तो:- म्हणजे..मला कळत सगळ…
मी:- हो का??ह्म्म्म हुशार आहेस मग तू.
तो:- हो…
मी:- मग काय करणार आहेस तू पुढे??
तो:- मला ना डॉक्टर व्ह्ययच आहे.
मी:-ओह्ह्ह गुड…म्हणजे सगळ्यांना इंजेक्शन देशील तू. मला तर फॉर भीति वताते 8नजेक्शन ची.
तो:- हा हा हा..एवढं काय भिन्यासारख आहे त्यात??
मी:- अरे…किती मोठा असते तो..आणि किती लांब असतो…आणि किती आत टाकतात ते अह्ह्ह्ह मला तर त्याच नाव काढला तरी अंगावर काटा उभा राहतो.
मी अस काही एक्शन केले जस मी लंडा बद्दल बोलत आहे. त्याला ते कळल नसावे.
तो:- तुम्ही मूली ना कशाला ही घाबरता.
मी:- नाही ज्याला घाबरायचं असतं त्यालाच घाबरतो. एव्हाना तर कितीही मोठा असला तरी चालतो आम्हाला.
मी मुद्दाम त्याच्या लंडा कड़े बघत म्हटल. त्याला ते एकदम लक्ष्यात आल. तेवढा तो हुशार आणि चालु निघाला.
तो:- ओह्ह्ह अस आहे तर…
मी:- हो असच आहे…
तो:-आणि लहान असला तर??
मी:- लहान ही चालतो रे…म्हणजे मला चालतो.
तो:- ओके चांगल आहे.
मी:- अजुन काय …
तो:- काही नाही..
मला समोर काय बोलावे काही कळत नव्हते.
मी:- तर ठीक आहे मग झोप आता…काही हव असेल तर सांग…..मी थोडा समोर झुकत म्हटले.
तो:- अ..अ..हो तस मागण चांगल नाही वाटत…पण दूध मिळाला तर छान झोप लागली असती.
मी:- हो का?? दूध प्यायची सवय आहे का तुला??
तो:- हो…
मी:- किती प्यायला आहे??
त्याला आता कळल होते की मी डबल मीनिंग बोलतेय.
तो:- रोजच पितो…
मी:- ह्म्म्म खुप एक्सपर्ट आहेस मग तू…
तो:- हो..थोडा फार..
मी:-कस हवय तुला दूध??
तो:- तू जाशी दर्शील तसा पिउन घेईल.
मी:- आणखी काय हवय का तुला दुधा सोबत?? मी मागे सॉफ्याला टेकुन माझी पुच्ची त्याच्या कड़े सरकवत म्हणाले.
तो माझ्या आश्या वाग्न्याने मस्त झाला.
तो:- हो जर तुझी हरकत नसेल तर ….जूस पण चालेल.
मी उठूँ पुन्हा पहले सारखी बसले.
मी:- दूधा सोबत जूस पिला आहेस या आधी??
तो:- नाही…
मी:- चल मग आज पिउन बघ…पण मलाही हव आहे दूध..ते पण मलाई वाला…दर्शील का?? मी माझा एक ओठ दाता खाली चावत म्हटल.
तो:- हो देईल ना …तुला हवा तेवढा पि.
मी:-स्स्स्स अह्ह्ह मलाही हवा आणि माझ्या मैट्रिनीला पण हवा…
मी माझी पुच्ची खाजवत म्हटल.
तो:- उम्म्म ताई अह्ह्ह तुझी मैत्रीण पिनार असेल तर तिला तुझ्या पेक्षा जास्त देईल. तो लंड पकड़त म्हणाला.
मी:-आधी मला टेस्ट करू दे मग ठरवते मैट्रिनीला द्यायच की नाही.
तो:- हो घे ना टेस्ट…
मी खाली उतरले आणि त्याच्या जवळ गेले.
मी:- आधी बोतल तर काढ़ दुधाची बाहेर…
तो:- तूच काढ़..
मी:-उम्म्म्म बघू तरी दे किती मोठी आहे तुझी बॉटल…
मी त्याचा लंड पकडला. उफ्फ्फ्फ़ अह्ह्ह मस्त होता. चांगला जाड होता.
मी:- अह्ह्ह्ह सागर स्स्स्स मस्त आहे रे अह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह ताई आवडला का तुला?
मी:- हो उम्म्म
तो:- मग तुझी मैत्रीण काय म्हणते??
तो माझ्या मांडिवर हाथ ठेवत म्हणाला.
मी:- तूच विचार ना तिला…
मी त्याच्या अगदी जवळ गेले आणि त्याचा हाथ माझ्या पुच्चीवर ठेवला.
तो:- ममझ्या पुच्चीला पैंट वरुण चोळू लागला…अह्ह्ह्ह स्स्स ताई हो म्हणत आहे ती…तो माझ्या ओठाजवल त्याचे ओठ आनत म्हणाला.
मी:- उम्म्म्म ठीक आहे मग…ती हो म्हणत आहे तर मी तरी काय करणार.
मी त्याचा लंड चोळत म्हणाले.
तो:-अह्ह्ह्ह ताई उम्म्म्म
मी त्याला किस करू लागले. तो पण माझी पुच्ची चोळत मला किस करत होता. आम्ही दोघेही खुप आवेगाने किस करत होतो. किस करता करता त्याने मला गादिवर झोपवले आणि माझे थानं दाबु लागला. मी त्याला घट्ट पकडू लागले. आआम्हि एकमेकांचे ओठ चोखत होतो. मी त्याची जीभ माझ्या तोंडात घेतली आणि चोखू लागले. तो माझे आंबे खुप जोरात दाबत होता. मला खुप छान वाटत होतं.
जेव्हा आमचा आवेग ओसरला.
मी:- अह्ह्ह्ह किती जोरात दाबातो रे तू अह्ह्ह्ह जरा हळू दाब ना…
तो:- अह्ह्ह ताई खुप मस्त आहे तुझे आंबे अह्ह्ह्ह उम्म्म
मी:- का तुझ्या gf छे नाही का??
तो:- आहेत पण एवढे मोठे नाही.
मी:- कधी झवलास का तिला??
तो:- नाही …ती झवू देत नाही…
मी:-उम्म्म म्हणजे वर्जिन आहेस तू अह्ह्ह
तो:- हो
मि:-आता नाही राहणार उम्म्म्म
तो:- उम्म्म्म स्स्स्स ताई घे ना ग पटकन माझा आत अह्ह्ह्ह
मी:- हो रे मला पण खुप घाई झाली आहे अह्ह्ह पण एथे हॉल मधे रिस्की आहे. एक काम करू बाथरूम मधे चल.
आम्ही दोघे उठालो आणि बाथरूम मधे गेलो. मी नळ चालु केला हळू. बाहेर आवाज जाव नाही म्हणून.टोमाझ्या मागे होता. दरवाजा बंद केला आणि मला मागून मीठी मारली. माझ्या गाण्डित लंड घालून माझे बॉल दाब लागला आणि मानेवर किस करू लागला.
तो:- अह्ह्ह्ह ताई उम्म्म मला वाटल नव्हतं की तुझयसरखि सेक्सी मुलगी मला झवू देईल अह्ह्ह
मी:- उम्म्म्म स्स्स अह्ह्ह मी तुला बघताच ठरवल होता की आज तुझ्याकडून झवून घ्ययच अह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह उम्म्म्म एवढा आवडलो मी अह्ह्ह
मी:- हो रे माझ्या राजा अह्ह्ह तू पण आणि तुझा बुल्ला पण अह्ह्ह्ह
तो:- स्स्स्स ताई अह्ह्ह किती मस्त चावट बोलतेस ग तू अह्ह्ह
मी:- असच बोलूं झवा झवी करायची असते अह्ह्ह मजा येते अह्ह्हम्मम्म
तो:-अह्ह्ह्ह ताई घे ना ग तुझ्या पुच्चीत माजा स्स्स्स लंड अह्ह्ह
बघ कसा उड्या मार्तोय अह्ह्ह
मी:- हो काढ़ तुझी पैंट…
त्याने पैंट काढली. मी पण पैंट काढली. शर्ट छे बटन काढले. तो अगदी वेडा होऊं माझे नग्न सौंदर्य बघत होता. मी बघितला त्याचा लंड बरा होता. माझ्या पुच्चीची खाज मिट्वेल असा होता. मी त्याचा लंड पकडला.
मी:- उम्म्म किती क्यूट आहे रे तुझा अह्ह्ह उम्म्म आणि गरम ही अह्ह्ह्ह
तो:- माझे आंबे पकड़त …अह्ह्ह्ह किती सुन्दर आहे ताई तुझे आंबे अह्ह्ह उम्म्म
मी:-चोख की मग अह्ह्ह्ह ….तो माझे निपल तोंडात घेऊन चोखू लागला.
मी त्याचा लंड पकडून दाबू लागले.
मी:- अह्ह्ह्ह्ह हळू रे उम्म्म चावु नको अह्ह्ह्ह
तो:-ताई अह्ह्ह्ह उम्म्म्म
तो आलटुन पालटुन् माझे आंबे दाबत चोखत होता. माझी पुच्ची खुपच उताविळ झाली होती. माझ्या पुच्चीचा रस खाली टपकत होता.
मी:- अह्ह्ह्ह सागर स्स्स्स बघ माझी पुच्ची कशी टपकत आहे अह्ह्ह जरा तिच्याकडे पण बघ रे अह्ह्ह्ह
तो:-उम्म्म हो ताई उफ्फ्फ्फ़ किती पानी सोडतेय ग अह्ह्ह
मी:- तुझ्या gf ची नाही सोडत का?? कधी चोखलिस का तिची??
तो:- नाही ती फ़क़त हाथ लावू देते ते पण वरुण…
मी:- एकदा चोख तिची…मग बघ कशी स्वतः पाय फाकवते तुझ्या लंडा साठी.
तो:- बघतो…पण आता तर तुझी चाटु दे उम्म्म्म
मी:- हो अह्ह्ह स्स्स चाट रे सागर अह्ह्ह्ह
तो खाली बसला…मी एक पाय त्याचा खांद्यावर टाकला आणि त्याच तोड़ पकडून पुच्चीत घातला. तो माझी गांड दोन्ही हाताने पकडूँ माझी पुच्ची चाटत होता. तो चांगला पटाइत होता. माझा दाना चोखत होता जीभ आत घालत होता. मधे मधे माझ्या दन्याला चावत होता.
मी:- अह्ह्ह सागर हा हा हा असाच रे उम्म्म किती मस्त वाटतंय रे अह्ह्ह्ह अजुन अह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स आत अह्ह्ह हो रे माझ्या शोन्या अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म स्स्स्स्स् चावु नको ना अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म आह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् हा हा उम्म्म अह्ह्ह दाना अह्ह्ह्ह्ह चाव अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म माझं होत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
माझं पानी निघाल होतं. मी त्याला थांबवल.
मी:- अह्ह्ह्ह सागर उम्म्म खुप मस्त चतलिस रे तू उम्म्म. आता जरा मला पण तुझ्या बुल्ल्याची चव घेऊ दे.
मी खाली बसले आणि त्याचा बुल्ला तोंडात घेऊन चाटु लागले. अह्ह्ह मस्त चव होती त्याच्या प्रीकम ची.
तो:- अह्ह्ह्ह ताई खुप मस्त वाटतंय ग अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह ताई बस कर माझं पडेल पानी अह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह मस्त आहे रे तुझा. अह्ह्ह्ह ह्म्म्म्म सोड की माझ्या तोंडात अह्ह्ह्ह्ह
तो:- नाही ताई अह्ह्ह्ह पुच्चीत सोडतो ना अह्ह्ह्ह झवू दे आता उम्म्म्म्म
मी उठले आणि खाली वाकुन त्याच्याकडे गांड केलि.
मी:- अह्ह्ह्ह टाक तुझा लंड आत अह्ह्ह्ह्ह्ह
त्याने माझी गांड हाताने फाकवली आणि लंड बरोबरपुच्ची च्या भोकावर ठेवला आणि एका झटक्यात आत टाकला.
मी:- अह्ह्ह्ह्ह वाओ सागर उम्म्म्म काय झटका दिलास रे अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् मजा आली उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़खुप मस्त वाटतंय तुझा लंड अह्ह्ह्ह्ह्ह झव आता जोरात अह्ह्ह्ह मस्त मार माझी चूत उम्म्म्म
तो:- अह्ह्ह्ह्ह ताई उफ्फ्फ्फ़ किती गरम आहे ग आत स्स्स्स्स् किती मस्त वाटत ग पुच्चीत टाकल्यावर उफ्फ्फ्फ्फ्फ
मी:- सागर अह्ह्ह्ह एकदम फिट बसला तुझा लंड अह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़
तो:- अह्ह्ह ताई मस्त टाइट आहे तुझी अह्ह्ह्ह
मी:-असा हळू हळू नको झवू रे अह्ह्ह्ह खप खप झव खुप दिवस झाले अह्ह्हरे उम्म्म
तो:-हो ग अहह म्हणजे तू नेहमी bf सोबत झवते अह्ह्ह
मी:-मला bf नाही उम्म्म्म स्स्स झव न अह्ह्ह खुप मस्त असच अह्ह्ह्ह असेच तुझ्या सारेख मुलं पटवून त्यांचा लंड घेते अह्ह्ह्ह
तो:-अह्ह्ह्ह्व वाओ उम्म्म्म स्स्स्स मस्त रांड आहेस तू तर सीसीसीसीसी उफ्फ्फ्फ्फ़
मी:- हो रे अह्ह्ह खुप मोठी झवाडी रांड आहे मी अह्ह्ह स्स्स्स्स् अजुन जोरात स्स्स्स्स् उम्म्म्म्म्म खुप मस्त झवतो आहेस तू उफ्फ्फ्फ्फ्फ झालं माझं अह्ह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह्ह्ह किती घेतलेस ग आता पर्यन्त अह्ह्ह्ह उम्म्म्म
मी:- जास्त नाही रे 4 5 घेतले असतील अह्ह्ह्ह्ह पण तू सगळ्यात चांगल झवतो आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
तो:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् ताई उम्म्म्म माझं पण होत आहे ग अह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह्ह्ह अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह टाक तुझं पानी उम्म्म्म्म्म उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् स्स्स्स्स्स्स्स
तो मला खप खप झवत होता. त्याचा स्टैमिना बराच चांगला होता. नाहीतर त्याच्या वयाची मुले पटकन गळून मोकळी होतात.तो माझी गांड पकडून सटा सट त्याचा बुल्ला आत बाहेर करत होता. माझ्या पुच्चीची खाज मस्त मिटवली होती त्याने. अह्ह्ह्ह्ह आणि शेवटचा झटका देउन फच फच माझ्या फोदयात त्याने त्याचा वीर्य टाकून दिले. त्याच्या वीर्यच्या गरम स्पर्शाने मी पण झडले. मी सरळ झाले आणि त्याला मीठी मारली. तो जोरा जोरात स्वास् घेत होता. थोड्या वेळाने तो नार्मल झाला.
मी:- काय कस वाटतंय??
तो:- अह्ह्ह ताई खुप सेक्सी आहेस तू उफ्फ्फ्फ़ खुप मजा आली.
मी:- हो सागर अह्ह्ह्ह मलाही खुप मजा आली. थांब ज़रा मला तुझ्या विर्याची चव घेऊ दे. मी खाली बसले आणि त्याचा लंड तोंडात घेऊन चाटु लागले. त्याचा लंड लहान झाला होता. मी त्याला चाटून चाटूंन साफ़ केला……उम्म्म्म अह्ह्ह सागर खुप चविष्ट आहे उफ्फ्फ्फ्फ़ माझी पुच्ची तर अजुन सट सट करायला लागली आहे.
तो:- उम्म्म्म अह्ह्ह्ह ताई खुप रांड आहेस तू उफ्फ्फ्फ्फ़ अजुन थोडा चाट माझा बुल्ला अजुन झवतो तुला.
मी खुश झाले आणि त्याचा लंड चोखू लागले. थोड्या वेळात तो परत तैयार झाला. मी परत वाकले आणि त्याला लंड पुच्चीत घेतला. यावेळी तो खुप जोरात झवत होता. मी अजुन दोनवेला झडले. माझी पुच्ची मस्त झवून काढली त्याने. यावेळी मी त्याचं वीर्य तोंडात पाडून घेतले. तो मला झवून मस्त खुश होता. आम्ही एकमेकांना मीठी मारली शेवटचा किस केला आणि बाहर गेलो. 3 वाजले होते. मी माझ्या रूम मधे गेले. नेहा झोपुन होती. मी पण झोपुन गेले. मस्त झोप लागली मला.एका वर्जिन बुल्ल्याने झवून घेतले होते मी झोप तर मस्त लागनाराच् होती.

Read More.  मी मस्त माधवी - 9

तर मित्रानो कशी वाटली स्टोरी??? मला कलवा.

कथा पुढे चालू राहील…..

4/5 - (4 votes)
error: Content is protected !!