मी मस्त माधवी – 17

सागर सोबताची झवा झवी बरी होती. माझी परीक्षा संपे पर्यन्त मला जास्त। काही वाटले नाही. माझी 2nd इयर ची परीक्षा संपली होती. आता सुट्या सुरु होत्या. करायला काहीच नव्हते. मामा कड़े 1 वीक साठी जाउंन आले. मामा खुप पर्यत्न करत होते मला झवायच पण मला ते नको होते. मी त्यांना तस स्पष्ट सांगितल तेव्हा ते चुप झाले.


पण माझ प्रॉब्लम काही सॉल्व होत नव्हता. असेच काही दिवस गेले. आणि एकदा ध्यानी मनी नसताना माझी इच्छा पूर्ण झाली. त्याच झालं असं की आमच्या घरचं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरायच होतं. तस हे काम पप्पाच्या ऑफिस मधले पिउन करायचे पण पप्पा काही दिवसा साठि दौर्या वर् गेले होते. आणि नेमका त्याच वेळेस शेवटची तारीख होती. मम्मी ने मला सांगितले. पण जातो जातो म्हणत 1 वाजले. बिल भरायच ऑफिस आमच्या घरा पासून थोड़ लांब होते. मी माझी गाडी घेऊन गेले. तिथे ऑफिस मधे गेल्यावर कळले की लंच ब्रेक होता. मला तर इतका राग आला की वाटल काय कराव आणि काय नाही. तो बिल घेणारा 2 वाजता येणार होता. मी मम्मीला फ़ोन केला. तिने सांगितले की आज बिल भरला नाही तर इलेक्ट्रिसिटी कट होईल. मी तसिच रागात तिथल्या बाकवर बसले आणि मोबाइल मधे गेम खेळु लागले. अजुन अर्धा तास बाकी होता. बाहर खुप उन आणि गर्मी होती. मी सलवार सूट घातला होता. मला गर्मीची सवय नव्हती. पण आता काही इलाज नव्हता. ऑफिस मधे कोणीच नव्हते. बाहेर फ़क़त एक गार्ड होता. तो ऑफिस समोर बसला होता. त्याची आणि माझी नजरा नजर झाली. तो माझ्याकडे खुप वाइट नजरेने बघत होता. आम्हा मुलींना त्याची सवय असते. मी दुर्लक्ष केला. आणि मोबाइल मधे लक्ष्य घातल. 3 4 मिनिटाने परत बघितले तर तो अजूनही माझ्या कड़े बघत होता.

मी घबरणार्यातलि नव्हतेच् कारण बाकी मूली बलात्कार ला घाबरत असतात अणि मला तर तेच हवे असते. मी आता त्याला बार्काइने बघितले. चांगला धिप्पाड होता तो. 34 ते 38 च्या मधल्या वयो गटातला वाटत होता. दिसायला बरा होता चेहर्यावरुण एक no चा ठरकी वाटत होता. मी इकडे तिकडे बघितले. जवळ पास कोणीच नव्हते. काही लोक होती पण ते दुसऱ्या कामासाठी आले होते. बाहेर खुप उन असल्यामुळे दुपारी सहसा कोणी येत नसावे. मला वाटल की तसहि इथे काही होउ शकणार तर नाहीच…म्हटल थोडा टाइम पास करावा. तो बिचारा एवढ्या कामुक नजरेने बघतो आहे तर त्याला थोडा सतवाव. म्हणून मी हळूच त्याच्याकडे बघू लागली. मग थोडा चोरून चोरून बघू लागले. म्हणजे त्याला मी लाइन देत होते. ते बघुन तो थोडा खुश झाला. तो थोडा सावरून बसला. मी पण थोडा लाजल्या सारखी करू लागले. थोडा वेळ असच सुरु होतं. मग त्याने मला स्माइल दिली. मी पण एक छोटी स्माइल दिली आणि लाजुन खाली बघुन हसु लागले. त्याला वाटल मी पटले. तो आता माझ्याकडे बघुन हसत होता. मी अदहन मधून त्याला स्माइल देत होते. आता त्याची हिम्मत चांगली वाढली होती. तो आता त्याच्या जागेवरून उठला आणि माझ्या कड़े येऊ लागला. मला वाटल मी ह्याला फालतू लाइन दिली. असो काय करेल तो?? पाहुन घेऊ.


तो माझ्या जवळ आला. माझ्याकडे पाहुन स्माइल दिली आणि…
तो:- लाइट बिल भरायला आल्या का तुम्ही??
मी:- हो…पण लंच टाइम आहे तर वाट बघतेय…
तो:- हो हे लोकं असेच जाउंन बसतात…लवकर जातात आणि उशिरा येतात..येतील थोड्यावेलाने.
मी:- हो बसाव तर लागेल…आज शेवटची तारीख आहे ना…
तो:- हो आज भराव लागेल नाही तर कट होईल…पण बाहेर किती उन आहे…
मी:- हो ना..
बोलन्या वरुण तो चांगला वाटत होता. खुप शालीन तेने बोलत होता.
तो मला खालुन वर पर्यन्त बघत होता. मी खाली बसले होते. मला मान वर करूँ बोलावे लागत होते. मी ओढनी पण ववस्थित घेतली असल्यामुळे त्याला काही दिसत नव्हते. तो बिचारा काही दिसते का ते पाहत होता. मला मनातल्या मनात हसु येत होता.
तो:- तुम्ही बसा…येतील साहेब इतक्यात…काही लागल तर सांगा.
मी:- हो ठीक आहे…


तो त्याच्या जागेवर जाउन्न बसला. मी मोबाइल मधे गेम खेळत बसले. त्याच माझ्या कड़े बघन सुरूच होतं. मी म्हटल बिचारा किती तळमळ करतो आहे. असा विचार करताना मला अचानक मला दिसला की तो त्याचा लंड एडजस्ट करत होता. उफ्फ्फ मी तर एकदम शॉक झाले. माझ्या जवळ येऊन एवढ्या शालीनतेने बिलनारा एकदम माझ्या समोर अस काही करत होता. मी मान खाली घातली. पण थोड्या वेळाने त्याच्या कड़े पाहन्याचा मोह मला काही आवरला नाही. मी मान वर करुण बघितले तर तो माझ्याकडे बघत होता. पण आता तो लंड एडजस्ट करत नव्हता. मी त्याच्या लंडा कड़े बघत आहे हे त्याच्या लक्ष्यात आले. आमचं अंतर 15 फुट असेल. मी परत एकड तिकडे बघू लागले. परत जेव्हा माझी नजर त्याच्या कड़े गेली तेव्हा त्याने पटकन लंड पकडला आणि माझ्या कड़े बघू लागला. मी त्याच्याकडे बघितले. तो हसत होता. मला खुप कस्तरी होत होतं. माझ्यातलि रांड जागी झाली. मी पण आता बिनधास्त होऊन त्याच्या लंडा कड़े बघत होते. कधी त्याच्याकडे तर कधी त्याच्या लंडा कड़े. त्याने त्याचा लंड एडजस्ट केला आणि वरुण खाल पर्यन्त लंडा वरुण हाथ फिरवु लागला. उम्म्म्म खुप मोठा वाटत होता. माझी चिमनी चिव चिव करू लागली होती.

आपुसकच माझे ओठ दाताखलि दाबल्या गेले. ते त्याने बघितले. तो अधिकच लंड चोळू लागला. मी आता खुप उत्तेजित झाले होते. मी त्याच्याकडे पाहन बंद केला. आणि परत मोबाइल वर गेम खेलु लागले. मी 5 मिनिटे वर मान केलि नाही. जेव्हा मी मान वर केलि तेव्हा बघितले की तो नार्मल बसला होता. कदाचित त्याला वाटले असावे की मला राग आला. मला आता खरच त्याची खुप दया यायला लागली. तेवढ्यात मम्मिचा फ़ोन आला. मी उथले आणि थोडा बाहेर जाउन्न मम्मी सोबत बोलले. तिला सांगितले की अजुन 20 मिनिटे लागतील. मी थोडा विचार केला आणि माझी ओढनी खाली ओढलि. माझ्या कुर्त्याचे नेक डीप होता. ते प्रत्येक ड्रेस चा असतो माझ्या. त्यातून मई थोडा खाली वाकल की माझे बॉल बरेच दिसून पडतात. मी परत माझ्या जागेवर जाउन्न बसले. मी त्याच्याकडे पाहुन एक सेक्सी स्माइल दिली आणि खाली वाकुन मोबाइल वर गेम खेलु लागले. त्यांचा रिएक्शन पाहायला मी मान वर केलि तर मई बघितले की तो मस्त डोळे फ़ाड़ूं माझे बूब्स बघत होता. थोडा वेळ तसाच गेला. नन्तर तो उठला. पाण्याची बोतल घेऊन माझ्याकडे आला. मी थोडा सावरुण बसले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 2


तो:- पानी पिनार का??
मी:- हसून…नाही थैंक यू.
तो:- किती वेळ लावतात साहेब काय माहीत…आमच्या मिल्ट्री मधे असायले हवे होते.. खुप मजा आली असती ह्यांची.
मी:- तुम्ही मिल्ट्री मधे होता का आधी??
तो:- हो..तेथून रिटायर झालो…शिक्षण जास्त नव्हतं म्हणून थे गार्ड ची नोकरी लागली.
मी:- ओह्ह हो का?
तो:- हो माझं कुटुंब गावकडे असतो. महिन्यातून एकदा जाट असतो.
मी:- ह्म्म्म म्हणूनच इकडे माझ्या सारख्या मुलीला बघुन लंड चोळत अस्ता…मी मनात म्हणाले.
मी:- हो का..शेती असेल गावाकडे.
तो:- हो आहे बायको बघते शेती..एकच मुलगा आहे. तो असतो तिकडे पुण्याला.
मी:- अरे वा…छान आहे की मग.
तो:- हो पण अस सगळ्या पासून दूर राहवे लगते.
मी:- हो ते तर आहेच..थोडं कठिन असते नाही??
तो:- हो..
ह्म्म्म तर हा मिल्ट्री मधे होता तर…म्हणूनच या वयात सुधा एवढा दनकट आहे. तो ही आणि त्याचा बुल्ला ही. मला आता त्याच्या कडून झवून घ्यावे अस वाटत होतं. पण इथे कस शक्य होतं?? तरी म्हटल चला थोड़ी मजा तर घ्यावी.
मी:-हम्म तुम्हाला तर आधी पासूनच सवय असेल हो.
तो:- हो आहे…पण कधी कधी नाही होत सहन…
मी:- हो शेवटी तुम्ही मानुसच…शेत किती आहे ??
तो:- जास्त नाही…पण सगळा बगायति आहे.
मी:- हो का?? काय काय आहे शेतात??
तो:- आता तर थोडा फळ भाज्या आहेत…आणि ऊस आहे.
मी:- आंबे नाहीत का??
तो:- नाही…
मी:- आंबे नाही आवडत का तुम्हाला?? मी ओढनी एडजस्ट करत त्याला एक इशारा दिला. तो खुप चालु होता. त्याने तो पटकन पकडला.
तो:- आवडतो..खुप आवडतो. मस्त रसाळ आंबे हवेत मग मजा येते खान्यात.तुम्हाला काय आवडते?
मी:- ह्म्म्म मला तर उसाचा रस आवडतो..मी त्याच्या अर्ध उत्तेजित लंडा कड़े बघत म्हटल.
तो:- हो का?? मग या आमच्या गावाकडे.. मस्त ताजा रस पाजतो तुम्हाला माझ्या उसाचा. ….तो त्याचा लंड पैंट वरुण पकड़त म्हणाला.
मी:-हो मलाही आवडेल तुमच्या उसाचा रस प्यायला…पण नाही जमनार न…
तो:- इच्छा असली की सगळ जमते…असा रस तुम्हाला परत मिलायचा नाही.
मी:- इच्छा तर खुप आहे पण…
तो:- बघा की ज़रा …असा ऊस नसतो सगल्यांकडे…तुम्ही तर खुप रस पिले असतील…
मी:- खुप नाही…पण ऊस कसा दमदार आहे हे पाहुनच सांगता येतो…
तो:-ह्म्म्म खरं आहे…
आम्ही समोर काही बोलणार तेवढ्यात तो बिल घेणारा आला. गार्ड त्याच्या जागेवर जाउन्न बसला. मी बिल दिले. पैसे दिले. सगळ आटोप्ला. मी घरी जाण्यासाठी निघाले. तो गार्ड अजूनही माझ्या कड़े बघत होता. मी त्याच्या कड़े गेले.
मी:- चला येते मी…
तो:- त्याचा चेहरा एकदम पडला…हो ठीक आहे.
मी माझी गाडी घेतली आणि निघनार तेवढ्यात माझ्या डोक्यात एक आईडिया आली. मी गाडी लावली. आणि परत आले.
मी:- टॉयलेट कुठे आहे??
तो:- एकदम।खुश झाला. ऑफिस वाला खुप खराब आहे. माझी खोली आहे ती समोर तुमहला इच्छा असेल तर जा तुम्ही तिथे.
मी:-अ..अ ते..
मी विचार केला हा तर खुप हुशार निघाला. म्हटल चला ह्यांच्या रूम मधे गेले तर कोणी बघनार तरी नाही. मी इकडे तिकडे बघितले. बाहेर कोणीच नव्हते. तो माझ्या चेहर्या कड़े बघत होता.
तो:- एवढा काय विचार करताय?? तुम्ही सेफ राहाल… कश्यचि चिंता करू नका. आरामात होईल सगळ….तो चावी समोर करत म्हणाला.
मी पण आता मूड मधे आले होते.
मी:- वेळ नाही माझ्याकडे जास्त…आरामात नाही होणार… घाई करावी लागेल..
तो:-जसी तुमची इच्छा…माझ्याकडून बिनधास्त राहा…सगळ तुमच्या इच्छेनुसार होईल.

मी त्याच्या रूम मधे गेले. छोटी होती रूम पण निटनेटकि होती. एक छोटा बेड होता एक टेबल दोन चेयर. मी बॅग टेबल वर ठेवली आणि बाथरूम मधे गेले. मी माझ काम ऑटोप्ला आणि बाहेर आले. त्याची वाट पाहू लागले. एक कूलर होता तो मी सुरु केला. एक पांच मिंटात् तो आला. तो स्माइल करत त्याने दरवाजा बंद केला.
मी:-हे काय करताय??
तो:-अग हो आता हे नाटक करायची गरज नाही….तो माझ्या जवळ आला त्याने मला कंबर पकडून जवळ ओढले….मी तर तुला बघताच ओळखले होते.
मी:-काय ओळखले होते तू??
तो:- की तू एक no ची रांड आहेस…तो मॉझी गांड दाबत म्हणाला.
मी:-उम्म्म कश्या वरुण ??
तो:- ही बघ ना कशी मांसल आहे…
मी:- ह्म्म्म खुप पारखी आहे तुझी नजर…
तो:- हो मिल्ट्री वाला आहे ना मी…तो सलवार वरुण माझ्या गाण्डित बोट टाकत म्हणाला.
त्याचा लंड ताठ होत होता. माझ्या पुच्ची वर तो दाबत होता.
मी:-ह्म्म्म अह्ह्ह्ह काय करतोय??
तो:- किती टाइट आहे बघतोय…माल आहेस तू बाकी..किती खाल्लेस ग??
मी:-तुला काय करायच आहे??तुला भेटत आहे ना …
तो:- असाच विचारल …तो माझी ओढनी काढत म्हणाला. उम्म्म किती मस्त मोठे आहेत ग तुझे बूब्स…तो एक बूब पकड़त दाबु लागला.
मी:- अह्ह्ह हळू ना..जिव घेतो का माझा.
तो:- नाही ग अह्ह्ह स्स्स्स मस्त कड़क आहे उफ्फ्फ्फ़
मी:-स्स्स्स कड़क तर तुझा पण झाला आहे खाली…मी त्याचा लंड पकड़त म्हणाले….आई ग …किती मोठा आहे हा…
तो:-तो तर तुला बघितल्या पासूनच आहे…
मी:-उम्म्म्म अह्ह्ह्ह स्स्स्स आज काही खरं नाही माझं..
तो:-पण तुझा चेहरा पाहुन अस वाटत आहे की तू खुप खुश झाली माझ्या बुल्ल्याची साइज़ पाहुन…
मी:- हो खुश तर झाले …म्हणून तर इथे आले ना..जेव्हा तू तीथ बसून चोळत होता तेव्हाच मी ठरवल होतं की हा लंड मला हवा आहे माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह
तो:- उम्म्म्म स्स्स्स अह्ह्ह पक्की रांड आहेस ग तू….तुला भीति नाही वाटली का??
मी:- भीति कश्यचि?? करुण करुण काय करणार तू?? झावशीलच ना?? मी तर नेहमी रेडी असते झवून घ्यायला.
तो:- उम्म्म्म स्स्स वाह अशी मुलगी हवि बिनधास्त अह्ह्ह्ह मजा येईल तुला झवायला.
त्याने मला टर्न केले आणि मागउँ माझ्या गांडीवर लंड दाब लागला आणि दोन्ही हाताने माझे बूब्स दाबु लागला. माझ्या मानेवर किस करू लागला.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स कस वाटतंय ग उम्म्म्म
मी:- शह्हह स्स्स्स्स् उफ्फ्फ्फ़ खुप छान उम्म्म्म्म
तो:- मजा येत आहे ना अह्ह्ह्ह्ह
मी:- हो रे अह्ह्ह्ह स्स्स्स तुझा बुल्ला माझी सलवार फाड़तो वाटते आज अह्ह्ह्ह्ह
तो:-हो ग अह्ह्ह असि मस्त गांड दिसली की खुप उड्या मारतो तो अह्ह्ह्ह काढून टाक नाही तर भोक पडेल तुझ्या सलवार ला अह्ह्ह्ह
मी:- उम्म्म्म स्स्स्स्स् उम्म्म्म अह्ह्ह हो काढ़ते.
मी सलवार चा नाडा ओढला तशी सलवार खाली गळून पडली. त्याने माझी पॅंटी खाली सरकवली आणि माझी पुच्ची चोळू लागला.
तो:-अह्ह्ह्ह्ह किती ओली झाली आहे ग अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह तुझ्या साठी रे अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म
त्याने मला टर्न केला आणि माझा कुरता पण काढून टाकला. माझी ब्रा काढला आणि माझ्या नग्न उरोज दाबु लागला. निपल्स चोखू लागला.
मी:-अह्ह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म हा हा ऊऊ असच रे अह्ह्ह्ह स्स्स्स उफ्फ्फ चोख अजुन उम्म्म्म्म्म अहह चावू नको रे अह्ह्ह्ह दाब अजुन अह्ह्ह्ह्ह
तो:- उफ्फ्फ्फ़ हो ग मॉझी रांड अह्ह्ह्ह अश्ह्ह्ह्ह् उफ्फ्फ्फ़ काय मस्त बॉल आहे ग तुझे अह्ह्ह्ह
तो माझे बूब्स दाबत चोखत होता. मी मस्त होऊन मजा घेत होते. त्याने मला टेबल वर बसवले. माझे पाय फाकवले. माझ्या पुच्ची वरुण बोट फिरवु लागला.
तो:- अह्ह्ह उम् गुलाबी पुच्ची अह्ह्ह स्स्स किती मस्त आहे ग उफ्फ्फ्फ्फ़
मी:- अह्ह्ह्ह का रे आता पर्यन्त नाही बघितलि का गुलाबी चूत??
तो:- अह्ह्ह्ह नाही ग उम्म्म्म सगळ्या काल्याच् होत्या अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स
तो आता माझी पुच्ची चाटु लागला. आधी त्याने खालुन वर पर्यन्त जीभ फिरवली. नंतर त्याने ओठात माझा दाना पकडला आणि चोखू लागला.
मी:-अह्ह्ह स्स्स्स छान चाटटोस् रे अह्ह्ह्ह उम्म्म आआआआ असाच रे उफ्फ्फ्फ़ खुप छान वाटतंय रे औऊऊच अह्ह्ह्ह उम्म्म खाऊन घे अह्ह्ह्ह उम्म्म्म
तो:- अह्ह्ह्ह मस्त टेस्टी आहे ग माझी रानी अह्ह्ह्ह असी चव पहिल्यांदा चाखतोय अह्ह्ह्ह
त्याने एक बोट आत टाकला आणि आत बाहेर करू लागला. आणि वर माझा दाना चोखू लागला. मधे मधे चावु लागला. मी ह्या दुहेरी हल्याने खुप उत्तेजित झाले. मी माझी गांड वर वर करू लागले.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म वाओ उफ्फ्फ्फ़ उम् खुप मस्त अह्ह्ह असाच अह्ह्ह्ह अजुन रे अह्ह्ह अह्ह्ह अजुन आत टाक रे लवड्या अह्ह्ह्हम्मम्म उफ्फ्फ माझं आआया पाँईईईईईई निघत आःईईईईईईईए उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह
मी झडले होते. माझी पुच्ची लप लप करत होती. त्याने खुप मस्त चाटली होती अह्ह्ह्ह्ह. मी त्याला थांबवले. मी डोळे मिटून तशीच पडूँ होते. जेव्हा मी डोळे उघडले तेव्हा बघितले की तो पूर्ण नग्न झाला होता. उम्म्म्म काय मस्त बॉडी होती त्याची. आणि त्याचा बुल्ला उफ्फ्फ 8 इंची लांब आणि 5 इंच जाड़ा उफ्फ्फ्फ्फ़ किति मोठा होता अह्ह्ह्ह्ह तो त्याच्या लंडा ला उचक्या देत माझ्या कड़े बघू लागला.
मी:- स्स्स्स किती जाड़ा आहे रे अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म आज खरी चुदाई होणार माझी अह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स ये रे माझ्या राजा टाक तो माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह … मी पाय फाकवून माझी पुच्ची दोन बोटाने फाकवत म्हटले.
तो:- अह्ह्ह्ह उम्म्म्म हो ग माझी रॉनी अह्ह्ह्ह असा झवतो तुला आज की रोज येशिल माझ्या कड़े.
मी:- अह्ह्ह्ह हो रे स्स्स्स आता तर रोजच येईल मी अह्ह्ह्ह रोज झव मला अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स फ़ाडून टाक माझा फोदा अह्ह्ह्ह
त्याने लंड माझ्या पुच्ची जवळ ठेवला आणि हळू हळू फिरवु लागला. मी डोळे बंद करुण त्याच्या गरम लंड आत येण्याची वाट पाहू लागले. त्याने माझ्या पुच्ची च्या जूस ने त्याचा लंड चांगला ओला करुण घेतला आणि हळूच थोडा आत टाकला. मला वाटल की एखादा लोखंडी गरम रॉड माझ्या पुच्ची मधे जात आहे। अह्ह्ह्ह. तो हळू हळू आत सरकवु लागला. माझी पुच्ची तानल्या जाउ लागली. मला थोड़ दुखत होता पण मी ओठ चावून ते सहन करत होते. त्याने अर्धा लंड आत टाकला होता.
तो:- अह्ह्ह्ह उम्म्म्म खुप टाइट आहे ग अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् अह्ह्ह्ह तुझा खुप मोठा आहे रे अह्ह्ह्ह
तो:-दुखत आहे का तुला ??
मी:- हो रे अह्ह्ह्ह उम्म्म
तो अर्धा लंड आत बाहर करु लागला. उम्म्म्म आता मला दुखत नव्हता मजा येत होती. अर्ध्या ने एवढी मजा तर पूर्ण आत गेल्यावर किती मस्त मजा येईल ह्या विचाराने मी खुप खुश झाले.
मी:- अह्ह्ह्ह टाक ना पूर्ण आत अह्ह्ह्ह खुप मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स हो ग झवाड़े अह्ह्ह्ह्ह बाकी बाया मी माझा लंड आत टाकला की ओरडायच्या पण तू खरच मोठी रांड आहेस अह्ह्ह्ह तुला मजा येत आहे अह्ह्ह स्स्स्स्स्
मी:- अह्ह्ह्ह आधी दुखत होता रे अह्ह्ह्ह पण आता नाही….तुला माहीत आहे माझ्या सारख्या मुलीला कस झवायच ते अह्ह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह्ह उम्म्म …गेला का पूर्ण आत अह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह थोडा आहे बाकी अह्ह्ह्ह्ह टाक न अह्ह्ह्ह हळू करशील अह्ह्ह्ह
त्याने हळू हळू करत पूर्ण लंड आत टाकला. उम्म्म्म त्याचा लंड एकदम फिट बसला माझ्या भोकात अह्ह्ह्ह मी थोडा उथले आणि बघितले त्याचा बुल्ला पूर्ण माझ्या पुच्चीत गेला होता. मी त्याला मीठी मारली .
तो:- अह्ह्ह्ह उम्म्म कस वाटतंय ग अह्ह्ह्ह
मी:- उम्म्म्म खुप मस्त…पहिल्यांदा झवून घेत आहे अस वाटतंय अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स मलाही असा फोदा खुप दिवसाने मिळाला ग अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्
मी:- किती झावल्यास रे आआह्ह्ह्ह्ह्ह्
तो:- अह्ह्ह खुप झावल्या आहेत ग अह्ह्ह पण तुझ्या फोदयात लंड टाकून मला माझ्या भाचिचि आठवण झाली…. तिची सील मीच तोडली होती अह्ह्ह्ह्ह ती पण तुझ्या सारखी रांड होती अह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स म्मम्मगावकडे असते का ती??
तो हळू हळू धक्के देत होता. मी त्याच्या गांडीवर हाथ ठेवून त्याला दाबत होती.
तो:- स्स्स्स्स् हो अह्ह्ह आता लग्न झालं तिचं अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म्म आता कोणाला झवतो मग गावकडे??
तो:- अह्ह्ह्ह दोन बाया आहेत अह्ह्ह्ह पण आता त्याचा फोदा खुप पोकळ झाला आहे स्स्स्स्स् आता माझ्या मोठ्या भावाची लहान मुलगी वर ट्राय करतोय अह्ह्ह्ह मस्त जवानी बहरलि आहे तिची उम्म्म्म्म्म
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स घे तिला अह्ह्ह स्स्स्स तू तर एक्सपर्ट आहेस अह्ह्ह्ह
तो:- हो उम्म्म्म पण टी फस्लेलि आहे कोणाला तरी अह्ह्ह्ह्ह
मी:- तुझा सोटा दाखव तिला मग बाघ कशी पाय फाकवून येते झवून घ्यायला.
तो:- अह्ह्ह्ह हो उम्म्म्म जसी तू आलिस अह्ह्ह्ह
मी:-हो अह्ह्ह्ह्ह्ह
आता त्याची स्पीड वाढली होती. माझी पुच्ची खुप पानी सोडत होती. त्यामुळे आता त्याचा लंड आरामात आत बाहर होत होता. माझी गळायला आली होती.
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स उम्म्म झव अह्ह्ह थोडा फ़ास्ट अह्ह्ह्ह माझं पानी पडत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्स्स्स
तो:- अह्ह्ह्ह उम्म्म्म हो ग अह्ह्ह्ह आता मलाही खुप मस्त वाटत आहे अह्ह्ह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह्ह घे तुझं पाडून अह्ह्ह्ह मला उशीर होत आहे आह्ह्ह्ह्ह् स्सस्सस्स
तो:-हो अह्ह्ह्ह पण उद्या ये परत अह्ह्ह्ह्ह
मी:- हो रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह्ह जेव्हा चांस मिळेल तेव्हा येईल अह्ह्ह्ह्ह्ह
माझं एकदा पानी पड़ल होता. तो आता खुप जोरात माझी पुद्दी मारत होता. ठप ठप असा आवाज रूम मधे येत होता. मी आणि तो दोघेही घमघुम झालो होतो.
तो:- अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् एक पूर्ण दिवस थांब अह्ह्ह्ह अशी झवतो तुला की कधी दुसऱ्या कोणाकड़े जाणार नाहीस अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म मस्त मजा येताय ग अह्ह्ह्ह्ह स्स्स घट पुदी आहे तुझी अह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ़
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स हो रे माझ्या राजा अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स झव अह्ह्ह्ह अजुन जोरात अह्ह्ह्ह उम्म्म्म खुप मस्त आहे तुझ सोटा अह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ अह्ह्ह्ह टाक आत अजुन अह्ह्ह्ह्ह
तो:- अह्ह्ह घे रांड अह्ह्ह घे उम्मम्मसालि अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म आज फाड़तो तुझी अह्ह्ह्ह भोसड़ा करतो तुझ्या चूत च अह्ह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह
मी:- अह्ह्ह्ह स्स्स हो रे भडव्या अह्ह्ह्ह स्स्स्स झव अह्ह्ह फ़ाड़ूं टाक अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म खुप मस्त अह्ह्ह्ह्ह हा असच पाहिजे मला अह्ह्ह्ह्ह वाओ अह्ह्ह्ह्ह झव खप खप चोदुन्न काढ़ अह्ह्ह्ह्ह
तो:- उम् स्स्स्स्स् उम्म्म कक्काय मस्त रांड आहेस तू अह्ह्ह्ह स्स्स्स मादरचोद रांड अह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह काय फोदा आहे अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी
मी:-स्स्स्स्स्स्स्स अह्ह्ह्ह्ह झव रे अह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म्म अजुन आह्ह्ह टाक अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह घोड्या सारखा लंड आहे तुझ अ अह्ह्ह्ह्ह्ह झव अजुन जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह माझं पानी निघत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ टाक तुझ पानी माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
तो:-अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी घे ग रांड फ़ोदयाचे अह्ह्ह्ह स्सस्सस्स माझं पण पानी निघत आहे अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्स्स्स उम्म्म्म्म
असं म्हणून त्याने जोरात एक दणका दिला आणि सप सप माझ्या चूत मधे पानी सोडु लागला. तो माझ्या पुच्चीत फवारे उड़वत होता त्याने मला घट्ट मीठी मारली. मी पण त्याला बिलगलि. अह्ह्ह्ह्ह माझं पण पानी पड़ल होतं. थोड्या वेळाने त्याचा लंड बाहेर आला. त्याच्या सोबत त्याचं वीर्य माझ्या पुच्ची तुन पडू लागल. मी ते हाताने पकड़ल आणि त्याला चाटु लागले.
तो:- अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म काय मस्त शॉट दिला ग तू अह्ह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् हे काय पाण्याची चव घेत आहे उफ्फ्फ्फ्फ़ तुझ्या सारखी रांड पोरगी हावी झवायला अह्ह्ह्ह्ह
मी:-अह्ह्ह्ह्ह मस्त आहे तुझ्या विर्याची चव अह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्सस उम्म्म्म्म्मतो
तो:-उद्या ये आरमात मस्त आंघोळ घालतो तुला माझ्या पाण्याने.
मी:- अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स उदया तर नाही पण लवकरच येते अह्ह्ह्ह
तो:- उम्म्म्म ठीक आहे अह्ह्ह्ह मी वाट पाहिल तुझी.
मी उठले. त्याचा लंड थोडा छोटा झाला होता. तो माझ्या आणि त्याच्या विर्याने भरून होता. मी खाली बसले आणि त्याला चाटून साफ़ करू लागले. तेवढ्यात मम्मिचा फ़ोन आला.
मम्मी:- कुठे आहेस किती वेळ??झाल की नाही ??
मी:- लंड चाटत अहह हो ग आताच झाल…खुप मोठा होता…म्हणजे लाइन खुप मोठी होती. बस आलेच 10 मिनिटांत.
मी त्याचा लंड चाटून मस्त साफ़ केला. कपडे घातले फ्रेश झाले आणि गाडी घेऊन घरी आले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 15


त्याचा लंड मला खुप आवडला होता. म्हणून मी एकदा परत त्याच्याकडे जाउन्न सलग तिन तास झवून घेतले. त्याने मला असा काही झवले की मला चलता पण येत नव्हते. माझ्या पुच्ची ची असि कुटाई कधीच झाली नव्हती. त्याला कळले होते की मला वीर्य चाटायला खुप आवडत तर त्याने प्रत्येक वेळी माझ्या तोंडात लंड गाळला. मी एवढी संतृष्ट झाले होते की पुढचे दोन महीने मला लंड घ्यावा अस वाटल नाही.

कथा पुढे चालू राहील…..

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!