मी मस्त माधवी – 10

मी त्यांना किस्स केला आणि नंबर घेतला आणि घरी निघुन आले.
मनात म्हटटले””चला आता अजुन काही दिवस टेंसन नाही. आणि नंबर तर आहेच जेव्हा वाटेल तेव्हा काका कडून झवून घेता येईल.””

कथा पुढे ….

त्यानंतरचा झवून घेण्याचा योग आला तो जवळ जवळ 6 महिन्याने. मी आता 2nd इयर ला होते. मुम्बईला एक इंटर कॉलेज क्विज़ कम्पटीशन होते. आमच्या कॉलेज तर्फे मी आणि माझी एक मैत्रीण कोमल दोघे जाणार होतो. आमच्या सिटी वरुण ट्रेन ने मुम्बई ला जाण्यासाठी 7 तास लागतात. आम्ही रात्रि ट्रेन ने निघालो. जातांना तर काही झाले नाही पण येतांना मात्र माझा 6 महिन्याचा उपवास सुटला.


त्याचे झाले असे….आमच रिजर्वेशन 2 tier ऎसी च होतं. येताना जास्त गर्दी नव्हती. आमच्या सोबत एक जवळ जवळ 50 वर्षीय आजोबा होते. ते आमच्या सिटी च्या पुढे अजुन प्रवास करणार होते. आता ते वयाने खुप मोठे होते. म्हणून आम्ही त्यांच्या सोबत गप्पा मारू लागलो. माझ्या मनात तेव्हा काहीच नव्हतं. कारण ते काही करू शकतील अस वाटत नव्हतं आणि कोमल ही सोबत असल्यामुळे काही करू ही शकत नव्हते. माझी इमेज ही जपायची होती ना.


रात्रीचे जवळ जवळ 11 वाजले होते. आमच जेवण आटोपल होतं. आम्ही परदे सरकवले आणि झोपायची तैयारी करू लागलो. आजोबांच्या बाजूला कोणी अजुन आलं नव्हतं. कोमल वर जाऊंन झोपलि. आजोबा पण झोपु लागले होते. मी पण ब्लैंकेट घेतल आणि झोपि गेले.


पण मला झोप येत नव्हती. तसहि मला प्रवासात झोप येत नाही. जवळ जवळ 15 min मला कसलतारि आवाज आला. मी डोळे उघडून बघितले तर आजोबा बैग मधून एक पुस्तक काढत होते. मला वाटल की झोप नसेल येत तर काही वाचत असतील. मी परत डोळे बंद केले आणि झोपायचा प्रयत्न करू लागले.


थोड्यावेळाने मी परत डोळे उघडून बघितले तर मी शॉक झाले. आजोबा पुस्तक वाचता वाचता लंड चोळत होते. बापरे पैंट च्या फुगिर भागाकडे बघितले तर मी हैरान झाले. जवळ जवळ 10 इंच लंबा आणि 4 इंच जाड़ा लंड वाटत होता. मी आता पर्यन्त झवून घेतलेल्या लंडा पेक्षा हा सगळ्यात मोठा लंड होता. माझ्या पुच्चिला पानी सुटल. काय कराव सुचत नव्हतं. आजोबा पुस्तक वाचत लंड चोळण्यात गुंग होते. नंतर त्यांनी हाथ पैंट च्या आत टाकला आणि माझ्याकडे आणि वर कोमल कड़े बघितले आम्ही झोपलो आहोत याची खात्री केलि आणि लंड हलवु लागले. माझ्या मनात आले उठाव आणि म्हणाव की हाताने कश्याला माझ्या पुच्चीत टाकून घ्या आणि पाड़ा पानी. पण मी स्वतःला सावरले. थोड्या वेळाने आजोबा उठले आणि टॉयलेट ला गेले. मला माहीत होते ते कश्यासाठी गेले होते. मी पण आता चांगल्याच् मूड मधे आले होते. मी पटकन एक प्लान बनवला . मनात विचार आला की माझ्या नशिबात सगळे म्हातारेच आहेत का??? आणि खुप हसायला ही आलं.


मी माझ्या कुर्त्याची मागचि चैन उघडली आणि समोरून ढिल्ला करुण टाकला. मी आत फ़क्त स्लीप घातली होती. माझे अर्धे बॉल दिसत होते. सलवार चा नाड़ा सोडून सलवार ही खाली ओढलि. माझी पॅंटी दिसेल असि. आणि ब्लैंकेट बॉल च्या खाली घेऊन बॉल वर केले आणि टर्न घेऊन एक कुसिवर झोपि गेले.
काका त्याचं काम आटोपुन आले. आणि माझ्याकडे पाहुन थकक झाले. मी थोड़े डोळे किल्किले करुण पाहत होते ते माझ्या बूब्स कड़े आणि माझ्या चेहर्या कड़े पाहत त्यांच्या बर्थ वर जाऊंन पडले. ते टर्न होऊन माझ्या अर्ध नग्न बॉल बघत जीभल्या चाटत होते.

Read More.  गावझवाडी - भाग सोळा


मी बघितले तर परदे लावलेले होते. मी थोड़ी हालचाल केलि आणि माझे बॉल त्यांना अजुन दसेल असी पोजीशन घेतली
आजोबा डोळे मोठे करुण माझे मोठे मोठे आंबे बघत होते. मी त्यांना अजुन उत्तेजित करायच ठरवल. मी सलवार खाली केलि. माझी फक्त पॅंटी दिसेल एवढी आणि झोपेत आहे अस दाखवत ब्लैंकेट खाली केला.
ते उठुनच बसले. त्यांना हे सगळ पाहायला मिळेल अस वाटल नव्हतं. ते आता लंड चोळू लागले होते. मला आता कळून गेलेकि ते आता फसले आहेत. मी पुढची मूव केलि. मी पल्टुन माझी गांड त्यांच्याकडे केलि. मी सलवार खाली केलि असल्याने त्यांना माझी गांड दिसू लागली होती.


माझं तोड़ त्यांच्या विरुद्ध दिशेला होतं त्यामुळे त्यांच्या रिएक्शन मला कळू शकत नव्हत्या. पण माझी गोरी गोरी गांड बघुन ते मस्त झाले असतील. मी थोड़ावेळ तशीच पडून राहिले. मी पलटणार तेवढ्यात मला आजोबाच्या हाताचा टच जानवला. उम्म्म्म तर त्यांची हहिम्मत झालीच शेवटी. मी तशीच पडून राहिले. आजोबा माझ्या गांडीवरुण हाथ फिरवु लागले. त्यांचे हाथ थर थर कांपत होते.
उम्म्म्म मला आता खुप उत्तेजना चढालि होती. माझी पुच्ची ओली झाली होती. त्यांनी माझी पॅंटी थोड़ी खाली केलि. त्यांना आता नक्की विस्वास झाला होता की मी झोपेत आहे. माझी गांड फकवुन ते माझं गांडीच् आणि पुच्चिच भोक पाहू लागले. हे सगळ अस करण जरा रिस्की होतं. म्हणून मी जागी झाले आणि त्यांचा हाथ पकडला. ते खुप घाबरले. मी उठून बसल्यामुळे त्यांचा लंड माझ्या तोंडजवल आला.


मी:~काय करताय तुम्ही आजोबा??
आजोबा:~हाथ जोडून माझ्यासमोर उभे राहले त्यांना वाटल की मी आत्ता तमाशा करणार…. माफ़ कर मला प्लीज पण आरदा ओराडा करू नकोस. तू झोपलि होती तुझे कपडे इकडे तिकडे झाले होते ते सरळ करत होतो.
मी:~ओह्ह्ह ओके थैंक यू…. पण तुम्ही टच करत होता.
आजोबा:~अ आ ..नन्नहि ग झाला असेल नकळत. माफ़ कर मला.
मी:~ठीक आहे पण हा असा का टाइट आहे?? खोट बोलत आहात तुम्ही.
आजोबा:~अ.. नन्नहि खखखखरच…
मी:~हसत…ठीक आहे मला माहीत आहे मी जागीच होते.
आजोबा अवाक् होउन्न पाहत होते.
मी:~हसत माझा कुरता खाली करत माझे बॉल दाखवत… तुम्हाला हे आवडले ना मलाही तुमचा हा आवडला(मी त्यांच्या लंदाकडे इशारा करत म्हटले)
दाखवा ना प्लीज…तुम्ही तर बघितले माझे मला पण दाखवा ना.
आजोबा एकदम खुश झाले.
आजोबा:~तुल बघायच आहे ना तर बघ ना मी कुठ नाही महंतोय. ते वरूनच लंड चोळत म्हणाले.

मी त्यांचा लंड पैंट वरुण पकडला. उफ्फ्फ्फ्फ्फ खुप जाड़ा आणि लांब होता.
मी:~आईईइ ग किती मोठा आहे हा बापरे…..

आजोबा:~ह्म्म्म आधी बघितले आहेस वाटत तू..
मी:~हो पण एवढा नाही…
मी त्यांचा नाईट पैजामा खाली केला. अंडरवियर वरुण हाथ लावत””अह्ह्ह किती गरम आहे उफ्फ्फ आणि प्रीकम ने ओली झाली आहे तुमची uw.
मी uw खाली केलि. त्यांचा लंड एकदम उडून फाड़ कण माझ्या तोंडासमोर आला.मी घाबरलेच.
मी:~अह्ह्ह्ह बापरे एवढा मोठा लंड उम्म्म्म
आजोबा:~घाबरलिस का??
मी:~हो आजोबा…
आजोबा:~घाबरु नकोस काही होत नाही.
मी डोळे विस्फारुण तो लंड बघत होते.

Read More.  मी मस्त माधवी - 8

मला विस्वास नव्हता होत की एवढा लंडहि असू शकतो. आज खरच माझी पुच्ची फाटनार होती.

मी आ वसुन् तो विकराळ लंड बघत होते. प्रीकम चा वास येताच माझं रोम रोम उत्तेजित झालं. मी लंड हाथात पकडला आणि तोंडात घेतला. अह्ह्ह्ह्ह्ह 6 महिन्या नंतर उम्म्म्म्म लंड चोखायला मिळाला होता उम्म्म्म्म.
पण तो लंड माझ्या तोंडात ही जात नव्हता.

मी जेवढे होईल तेवढा लंड तोंडात घेऊन चोखत होते.
आजोबा:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी माधवी थांब हे एथे अस करण जरा रिस्की आहे. तू माझ्या मागे टॉयलेट मधे ये.सगळे झोपले आहेत आणि कोणी तिकडे येणार ही नाही. कोमल उठली तर प्रॉब्लम होईल.
मी:~हो ठीक आहे.
आजोबा टॉयलेट मधे गेले. थोड्यावेळाने मी पण गेले. मी आत जाताच त्यानी मला पकडले आणि मिठीत घेऊन किस्स करू लागले. मी पण त्यांना किस्स करू लागले. ते माझे उरोज दाबत आणि गांड दाबत मला वेड्या सारखे किस्स करत होते. मी पण त्यांचा लंड हातात घेत त्याला दाबत किस्स करू लागले.
आजोबा:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह किती मोठे आहेत माधवी तुझे बॉल अह्ह्ह्ह्ह्ह हातात मावत पण नाहीत.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह तुमचा काय कमी मोठा आहे अह्ह्ह्सीसीसीसी
आम्ही अगदी हळू आवाजात बोलत होतो. तसाहि ट्रेन च्या आवाजात आमचा आवाज ऐकू येण्याची शक्यता कमी होती.
त्यांनी माझा कुरता हातातून काढून खाली केला. आणि माझे बूब्स जोरात दाबू लागले. अदलुन बदलून एक उरोज चोखत होते आणि दूसरा दाबत होते.
मी:~अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी हळू हो आईईईई ग मेले उम्म्म्म चोखा ना निप्पल अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म
मी त्यांचे डोके माझ्या बूब्स वर दाबत म्हटले.
आजोबा:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह किती वर्ष्याने मिळत आहे ग अह्ह्ह्ह बघू तुझी पुच्ची कशी आहे उम्म्म्म
मी:~उम्म्म्म अह्ह्ह्ह सीसीसीसी बघा नआह्ह्ह् आज ही रांड तुमचिच आहे जे करायच ते करा.
त्यांनी माझ्या सलवार चा नाडा सोडला आणि पॅंटी पण काढून टाकली.
आजोबा:~उफ्फ्फ्फ्फ्फ काय सुन्दर आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्हाआआ उम्म्म्म
त्यांनी माझे पाय विलग केले आणि जिभेने माझी पुच्ची चाटु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी उम्म्म खुप छान अह्ह्ह वाटतंय हो अह्ह्ह्ह उम्म्म असाच आह्ह हां हैः आऊऊछह्ह् अह्ह्ह
आजोबा :~उम्म्म्म वाओ अह्ह्ह किती मस्त टेस्ट आहे उफ्फ्फ्फ्फ्फ सीसीसीसीसी
त्यांनी माझा पाय खांद्यावर ठेवला आणि मागून माझी गांड दाबत पुच्चीत तोड़ टाकून जोरा जोरात चाटु लागले. त्यांच्या जिभेचा स्पर्श अह्ह्ह्ह उम्म्म्म मी आधीच खुप उत्तेजित होते.
मी:~वोव्व् अह्ह्ह्ह उम्म्म आत अह्ह्ह अजुन आत उम्मम्म माझ पानी अह्ह्ह्ह निगतेय अह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़
मी झडले होते. खुप दिवसानि असे मस्त झडले होते.

आजोबा:~उम्म्म्म अह्ह्ह तुला प्रीकम खुप आवडत ना? हे बघ किती आले आहे माझ्या बुल्ल्याला.
मी बघितले तर त्यांचा लंड प्रीकम ने ओला झाला होता.
मी पटकन खाली बसले आणि त्यांचा लंड पकडून त्याचा सुपाड़ा ओठावरून फिरवु लागले. अह्ह्ह्ह किती मस्त प्रीकम होते. उम्म्म्म्म मी ते पागला सारखी चाटु लागले.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्मम्मखुप मस्त आहे टेस्ट उम्म्म्म्म उफ्फ्फ्फ़ औऊम्मम चप स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह
आजोबा:~उम्म्म अह्ह्ह घे ना ग तोंडात अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म अजुन प्रीकम सोडतो अह्ह्ह्ह्ह
मी लंड तोंडात घेऊन चोखू लागले. उम्म्म्म खरच त्यांचा लंड अजुन पानी सोडु लागला अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म्म्म
आजोबा:~उम्म्म्म हा असच अह्ह्ह्ह चोख ग अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसीसीसीसी
मी:~अह्ह्ह्ह तुमचा एवढा आहे हो की तोंडात बसत नाही अह्ह्ह्ह्ह पण खुप गरम आहे उम्म्म्म्म
आजोबा:~उम्म्म्म्म्म तोंडात नाही बसत पण तुझ्या पुच्चीत बसेल अह्ह्ह्ह्ह ये जरा अह्ह्ह उम्म्म्म टाकतो तुझ्या रंडेल पुच्चीत उम्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह हो टाका अह्ह्ह माझी पण खुप सट सट लप लप करत आहैह्ह्ह्ह् ताक तुमचा हा सोटा आत उम्म्म्म्म्म
त्यांनी मला वाकवले आणि मागुण माझ्या पुच्चीत लंड हळू हळू टाकू लागले. माझी पुच्ची आणि त्यांनचा लंड ओला असल्यामुळे तो आत जात होता. पण तो एवढा जाड़ा आणि लांब होता की मला खुप दुखत होतं.
मी:~आआईईई ग अह्ह्ह खुप दुखतय अह्ह्ह्ह नका टाकू हो अह्ह्ह्ह आईईईई मरते मी अज्ज्जज्ज उफ्फ्फ्फ्फ्फ
आजोबा:~अह्ह्ह्ह उम्म्म्म झालं अह्ह्ह बस थोड़ासा आहैह्ह्ह्ह् उम्म्म मस्त टाइट आहेग तुज्झि अह्ह्ह उम्म्म्म
मी:~नाही हो आजोबा अह्ह्ह्हप्लीज आईईईई ग म्मम्मम्मम
आजोबा ने शेवटी अर्धा लंड आत टाकला होता आणि अर्धा बाहेर होता. ते हळू मागून माझी पुच्ची झवू लागले.
मला आता थोडा बर वाटत होतं.
मी:~अह्ह्ह्ह उम्म्म बापरे अह्ह्ह जिव घेतला तुम्ही माझा अह्ह्ह्ह्ह
आजोबा:~अह्ह्ह्ह उम् हळू हळू झवतो आहे अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म कस वाटतंय ग ??
मी:~अह्ह्ह्ह खुपमस्त अह्ह्ह्ह्ह आज मज्जा आली लंड घेताना अह्ह्ह्ह्ह्ह
आजोबा:~उम्म्म्म अजुन हवा का रांडे अर्धाच टाकला आहे उम्म्म्म
मी:~अह्ह्ह्ह नको ना अह्ह्ह असच झवा उम्म्म्म स्सस्समस्त वाटतंय उफ्फ्फ्फ्फ़
आजोबा मला खप खप हळू झवत होते. ते प्रत्येक झटक्या बरोबर लंड थोडा थोडा आत टाकत होते.

Read More.  मी आणि माझी सासू

त्यांनी हळू हळू करत सगळा लंड आत टाकला.
मी:~अह्ह्हआजोबा उम्म्म्म गेला का सगळा आत अह्ह्ह्हम्मम खुप मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी
आजोबा:~हो ग माझी रानी अह्ह्ह्ह मलाही खुप मस्त वाटतंय अह्ह्ह्ह खुप गरम आहे आत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह्ह आजोबा उम्म्म्म्म हळू हळू झवा अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म मला माझी पुच्ची खुप तानुन ठेवली आहे अस वाटतंय. उम्म्म्म्म जोरात झवाल तर फाटेल अह्ह्ह्ह्ह
आजोबा हळू हळू झवत होते. मला आता खुपच मज्जा येत होती.
मी पण माझी गांड मागे सरकवत लंड आत घेत होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह आजोबा उम्म्म किती मस्त झवता हो अह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् सीसीसीसी उम्म्म्म झवा अह्ह्ह असच उम्म्म्म्म्म्म्म
आजोबा:~उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह माधवी उफ़्फ़्फ़्फ़ग़ाफ़ मस्त आहे ग तुझी पुच्ची अह्ह्ह्ह्ह्ह
आजोबा माझी पुच्ची खुप मस्त झवत होते. त्यांनी आता थोड़ी स्पीड वाढवली होती. मला आता खुपच मज्जा येत होती.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह हळू ना अह्ह्ह्ह्ह आईईइ ग म्म्म्मम्म्म्मम्म अह्ह्ह्ह्ह माझ होत आहे अह्ह्ह्ह्ह झवा उहह्ह्ह्हह्ह यस यस अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म
माझं झालं होतं . आजोबा ही आता पाणी सोडणार होते.
आजोबा:~अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म हो ग अह्ह्ह्ह म्म्म्म्म माझं ही होत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्
मी पटकन पलटले आणि त्यांचं पानी तोंडात घेऊ लागले.

त्यांनी सगळ पानी माझ्या तोंडात सोडल.
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म मस्त आहे हो अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी ते सगळ पिउन टाकल. आजोबा त्यांचे कपडे ठीक करुण बाहेर गेले. मी पण फ्रेश होऊन माझ्या बर्थ वर जाउन् झोपले.
आजोबा:~माधवी थैंक यू…खुप दिवसांनी झवायला भेटल मला.
मी :~मला पण आजोबा….मी त्यांना एक मस्त किस्स केला आणि झोपि गेले.
आजोबा सोबत 1 तास झवाझवी केलि होती पण आत्ता पर्यन्त ची सगळ्यात चांगली झवाझवी होती. त्यांचा विशाल लंड माझ्या कायम स्मरणात राहणार होता.


फ्रेंड्स कशी वाटली ही स्टोरी??? तुमचे प्रतिक्रिया नक्की कळवा.

कथा पुढे चालू राहील…..

4.2/5 - (4 votes)
error: Content is protected !!