एकमेव साक्षीदार – भाग 06

साकेत आपलं तोंड धुऊन बाथरूममधून परत आला. त्याला पाहताच हॉट रॉकीने आपले कपडे काढायला सुरुवात केली. साकेतच्या शरीराची जवळीक साधून चाळे करण्यास सुरुवात केली त्यावर साकेत म्हणाला, “लगेच आता? आपल्याला घरी येऊन दहा मिनिट सुद्धा नाही झाली. तू फ्रेश तरी हो!” त्यावर हॉट रॉकी म्हणाला, “नको आपण आत्ताच सुरू करू, तुझ्या पोर्न फिल्म विषयी बोलू”.

साकेत त्याला टाळत म्हणाला, “अरे थांब जरा धीर धर!” खर तर साकेतला त्याच्यासोबत सेक्स करण्यात काहीच रस नव्हता. त्याला फक्त हवी ती माहिती मिळवायची होती त्याच्याकडून.

“मला जास्त वेळ नाहीये. मला परत एका दुसऱ्या ठिकाणी देखील जायचं आहे साकेत आणि मी जर उशिरा गेलो तर माझे पैसे कापले जातील” अस बोलून हॉट रॉकी ने साकेला बेड वर ढकलले आणि त्याच्या अंगावर स्वताला झोकून दिले.

हॉट रॉकीने स्वताला आपल्या अंगावर झोकून दिले हे पाहून साकेत आश्चर्यचकित झाला. त्याच्या मोहक चेहऱ्यावरील आश्चर्याचे भाव पाहून तसेच त्याच्या जवळ येण्याने त्याच्या शरीराची जी ऊब साकेतला जाणवली त्याला रहावले नाही आणि त्याने हॉट रॉकीच्या कंबरेला आपल्या हाताचा विळखा घातला आणि त्याला जवळ ओढून घटट पकडले. त्याला तसे जवळ ओढले दाबून चुंबन घेतले. साकेत त्याला जवळ ओढून अंगाशी घट्ट दाबून आपल तोंड त्याच्या ओठांवर दाबत होता.

पुन्हा एकदा हॉट रॉकीच्या जवळीकतेने, त्याच्याकोवळ्या तरुण शरीराच्या ऊबेने, त्यांच्या मांसल स्लिम अंगाच्या स्पर्श सुखाने साकेतचा लंड अजून सटकून टाईट झाला! हॉट रॉकीने साकेतचे डोके धरून चेहरा वर केला. त्यांची नजरानजर झाली. आणि हॉट रॉकीने आपले तोंड खाली आणत साकेतच्या ओठांवर आपले ओठ दाबले. मघाशी साकेतने फक्त एक किस करून तोंड वर उचलले होते पण आता हॉट रॉकीने आपले ओठ तसेच घटटपणे त्याच्या ओठावर दाबून ठेवले.

नकळत साकेतने जो हॉट रॉकीच्या कमरेला दोन्ही हाताचा जो विळखा घातला होता जो अजूनच घटट झाला. त्याच्या हाताचे दोन्ही पंजे हॉट रॉकीच्या दोन्ही नितंबावर विसावले होते. साकेतची त्या मांसल नितंबावर पकड घट्ट झाली.मान उंचावत आणि त्याच्या ओठांवर साकेत ओठ अजुन दाबत साकेत त्याच्या ओठांना चंबू लागला.

त्याला वाटलं हा तुषारच आहे की काय? त्याला वाटत होतं की प्रत्यक्षात त्याला आवळुन आपण त्यांच्या ओठांचे रसपान करत होतो. तसे तर या आधी त्याच्या वयाच्या अनेक मुलांना साकेत असे आवळले होते, चुंबले होते. पण हॉट रॉकीला तसे आवळुन धरल्यामुळे, तसे चुंबण्यात जी मजा होतो, जी आसक्ती होतो, जी कामोत्तेजना होती, जी साकेतने या आधी कधीही अनुभवली नव्हती.

Marathi gay

कदाचित तुषारला मनात आठवून हे सगळ करत होता म्हणून साकेतला त्यात जास्त एक्साईटमेंट वाटत होती की हॉट रॉकीच त्याला उत्कटपणे चुंबत होता म्हणून साकेत जास्त एक्साईट फिल करत होता? कोण जाणे? पण त्याला तो अनुभव प्रचंड वेगळा आणि स्वर्गीय सुखाचा जाणवत होता! अचानक त्याला हॉट रॉकीच्या ऊभाराचा स्पर्श त्याच्या उभारावर जाणवायला लागला. हॉट रॉकीच्या अंगाच्या मानाने उन्नन असलेला भरगच्च लवडा, जो साकेतला खुणावत होता, त्याचा स्पर्श साकेतच्या लंडाला होत होता. त्याचा तो भरगच्च लवडा प्रत्यक्षात कसा दिसत असेल ह्याची साकेतने कल्पना केली.

भारावल्यासारखे तसेच हपापल्ल्यासारखे साकेतने हॉट रॉकीला स्वता:च्या मिठीतून सोडले आणि काही इंच अंगापासून मागे सारले. वर त्याच्या नजरेला नजर भिडवत साकेत हात हॉट रॉकीने अंगावर घातलेल्या लाल शर्टच्या वरच्या बटणावर ठेवले आणि साकेत हॉट रॉकीने घातलेला तो शर्ट उघडायला लागला. हॉट रॉकीच्या चेहऱ्यावर मिश्र भाव होते. साकेतचा लंड प्रचंड टाईट होवून जीन्समध्ये तंबू ऊभा करायला लागला होता. अनोख्या उत्तेजनेने साकेत अंग किंचित कंप पावत होते.

हॉट रॉकीच्या अंगालाही कंप सुटलेला साकेतला जाणवत होता. एक एक करत साकेत हॉट रॉकीच्या शर्टची बटणे काढत होता. शेवटचे बटण काढून झाले अजून हात खाली घेत साकेतने हॉट रॉकीची जीन्स पण काढली.

हॉट रॉकीला नग्न पाहून साकेत मंत्रमुग्ध झाला! साकेतच्या तोंडून काही शब्दच फुटेना.त्याच्या लिंगाची लांबी, त्यांचा मांसलपणा, त्यांचा गुबगुबीत आकार, त्यावर असलेल्या काळसर केसांचा पुंजका, सगळे सगळे काही इतके प्रचंड सेक्सी आणि उत्तेजक भासत होते की त्याने साकेतच्या लंडाची सणक इतकी तीव्र झाली की आता तो आता गळतो की काय असे त्याला वाटायला लागले. हे सर्व तुषारच्या लवड्यापेक्षा वेगळ होत.

हॉट रॉकीच्या नग्न देहाकडे पाहून मला इतके प्रचंड उत्तेजित व्हायचे कारण काय ह्याचा साकेत विचार करायला लागला. इतकी प्रचंड आसक्ती त्याला जाणवत होतो की नुसत्या नग्न देहाकडे पाहून साकेतचा लंड गळण्याच्या टोकाला पोहचावा इतका काही साकेत उतावळा शिघ्रपतनी नव्हता. हॉट रॉकी कुतुहलाने आणि उत्तेजनेने साकेतच्या चेहऱ्याकडेच बघत होता. जेव्हा दोघांची नजरानजर झाली तेव्हा त्याने एक भुवई उडवून नजरेनेच साकेतला विचारले “काय झाले? कसे वाटतेय?”

साकेत सुकलेल्या ओठांवरून जीभ फिरवत त्याला म्हणाला, “हॉट रॉकी तुझ्या नग्न देहाकडे पाहून माझ्या घश्याला कोरड पडली आणि माझ्या अंगातले सगळे पाणी माझ्या लंडातून बाहेर पडायला उतावळे झाले आहे. मी पॅन्टीतच गळायला आलोय” ते ऐकून हॉट रॉकीचा चेहरा गोरामोरा झाला आणि हसला. “थांब, साकेत तुला पाणी देतो प्यायला म्हणजे तुझ्या घश्याला ओल येईल.” असे म्हणून तो मागे वळला आणि बेडच्या साईड टेबलवर ठेवलेली पाण्याची बाटली साकेतला घेऊन दिली. त्याच्या त्या गुबगुबीत गांडीने साकेतच्या लंडाचा कडेलोट होता होता राहिला!

Read More.  माझी एअरहोस्टेस बहिण - भाग दुसरा

साकेतने पाय किंचित फाकवले आणि हॉट रॉकी भरभर साकेतच्या जीन्सचा बेल्ट खोलायला लागला. साकेत त्याच्या समोर शरणागती पत्करल्यासारखा नुसताच बसून राहिला आणि तो काय करतेय ते पाहू लागला. त्याने बेल्ट खोलला आणि मग जीन्सचे बटण खोलले. मग जीन्सची झिप खाली करून त्याने साकेतची जीन्स खाली खेचली. जसे हॉट रॉकीने जीन्स खोलली तसे साकेत किंचित वर उठला आणि जीन्स कंबरेवरून खाली सरकवू लागला.

जीन्स साकेतच्या मांडीवर आली तसे साकेत खाली बसायला गेला तर हॉट रॉकीने साकेतच्या अंडरवेअरमध्ये बोटे खुपसली आणि ती खाली खेचली. साकेत तसाच वर अर्धवट उभा राहिला आणि हॉट रॉकीला अंडरवेअर साकेत खाली खेचू दिली. जेव्हा अंडरवेअर साकेतच्या मांडीजवळ आली तसे साकेत परत खाली बेडवर बसला आणि जीन्ससकट अंडरवेअर खाली साकेतच्या पायापर्यंत सरकवली. आता साकेतचा ताठलेला लंड हॉट रॉकीच्या नजरेसमोर नग्न झाला होता. हॉट रॉकीसमोर साकेत आता कंबरेखाली नागडा बसला होता.

हॉट रॉकीने वर साकेतच्या नजरेला नजर भिडवली आणि आपला हात साकेतच्या लंडावर ठेवला. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने साकेतच्या लंडाने पुन्हा एकदा आचका दिला! हॉट रॉकीने साकेतच्या लंडाभोवती आपल्या पंज्याची मूठ आवळली आणि त्याने मूठ वर-खाली करत साकेतच्या लंड चार-पाच वेळा हलवला. एक क्षण साकेतच्या नजरेत पहात तो खाली झुकला आणि आपले टपोरे मुलायम ओठ त्याने साकेतच्या लंडावर टेकवले.

नुसते टेकवून तो थांबला नाही तर त्याने गपकन साकेतचा लंड तोंडात घेतला! हॉट रॉकीने साकेतचा लंड तोंडात घेतला! तो जाणीव इतकी प्रचंड उत्तेजित करणारी होतो की साकेत जवळ जवळ हॉट रॉकीच्या तोंडात विर्याची पिचकारी सोडणार होता पण साकेत प्रचंड इच्छाशक्ती दाखवत त्याने सत्खलन थोपवले!

Gaymarathi

आपल्या अंगातली पुर्ण शक्ती साकेतने लंडावर एकटवली आणि साकेतने शिघ्रपतन थांबवले. जेव्हा त्याला वाटले की आता लंड गळणार नाही तेव्हाच साकेतने अंग शिथिल केले. साकेत प्रचंड हातघाईला आलाय हे हॉट रॉकीला माहीत होते तेव्हा तो अजिबात टाईमपास न करता जोमाने त्याचा लंड चोखायला लागला.

आपल्या तोंडाचे सगळे कसब वापरून तो हपापल्यासारखा साकेतचा लंड चोखायला लागला. कधी तो आपले तोंड साकेतच्या लंडावर वर-खाली करून त्याच्या लंड मुळापासून ते सुपाड्यापर्यंत आपल्या तोंडात आत-बाहेर करत होता. तर कधी तो त्याच्या लंडाच्या मुळाशी आपले ओठ दाबून त्याचा लंड पुर्णपणे तोंडात ठेवून दाबत होता. कधी तो सकेतचा अर्धा लंड तोंडात ठेवून प्रचंड जोराने चोखत होता आणि खालच्या अर्ध्या लंडाला आपल्या मुठीत पकडून लंड हलवत होता.

साकेतने आपला हात त्याच्या गांडीकडे मार्गस्थ केला. त्याच्या दाट जंगलातून मार्ग काढत त्याने त्याचे बोट हॉट रॉकीच्या गांडीच्या भोवती फिरवायला सुरू केलं आणि अचानक मधेच एक बोट हॉट रॉकीच्या गांडीमध्ये घुसवल तस त्याच्या तोंडातून “आहहहहहह” आवाज आला. साकेतने त्याची जीभ हॉट रॉकीच्या पोटावरुन फिरवत त्याच्या बेंबी मध्ये घुसवून चाटु लागला तस हॉट रॉकी दोन्ही हात साकेतच्या केसातून फिरवू लागला.

बेंबी पासून स्वतःची सुटका करून साकेतने हॉट रॉकीच्या गांडीच्या बाजूने आपली जीभ फिरवायला सुरू केली तसा हॉट रॉकी अजून पेटत होता. साकेत ने आपली जीभ हॉट रॉकीच्या फटीत टाकून त्याच्या भोकाला डिवचू लागला तसा तो आपली कंबर उचलून त्याला “अजून जोरात कर!” असा संकेत देत होता.

गांडीला चांगली चाटून झाल्यावर त्याच्यातून दिसणार्‍या ओलाव्याने साकेतला संकेत दिला की आता सामान आत टाकायला पाहिजे. तस त्याने हॉट रॉकीच्या गांडीवर आपल सामान टेकवल आणि हाताने त्याच्या गांडीच्या मऊ मऊ मांसल भागावरून आपला लवडा फिरवू लागला. हॉट रॉकीला त्या मऊशार स्पर्शाने गुदगुल्या होत होत्या. त्या स्पर्शाने हुळहुळत होता.

मधेच हॉट रॉकीच्या दोलदार नितंबावर चापट मारत साकेत त्याला जोरात फटके देत होता. तस “आहहह आहहह” असा आवाज हॉट रॉकीच्या तोंडी येत होता. साकेत ने त्याच्या भोकावर आपली थुंकी टाकून आपल्या लवड्याने त्याला पसरवला आणि हळू हळू त्याच्यामागून आत घुसवत होता. एका झटक्यात त्याने हॉट रॉकीच्या मागे आपला सोटा घुसवला तस त्याने किंचाळी ठोकली.

पण साकेतने त्याच्या पाठीवर पडून तोच तोंड दाबले. हॉट रॉकी थोडा शांत झाल्यावर त्याने धक्के द्यायला सुरू केले. हॉट रॉकीच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं पण साकेत “आहहह खूप छान वाटत आहे रे! आहहह” म्हणून त्याला सोबत करत होता. साकेतने लंड बाहेर काढून पुन्हा त्याच्या गांडीत प्रवेश केला आणि जोरात धक्के द्यायला सुरू केलं.

साकेतने एक जोरात झटका देत आपला लवडा हॉट रॉकीच्या गांडीत घुसवल तस त्याच्या तोंडातून “आओहह फक” आवाज निघाला. तसा साकेतने हॉट रॉकीच तोंड त्याच्या तोंडाने बंद केलं आणि मग हळू हळू साकेतने लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केल. तस त्याच्या तोंडातून “आहहह आहहह अजून जोरात” असे शब्द बाहेर पडू लागले. साकेत आपल्या हाताची बोटे हॉट रॉकीच्या तोंडातून आतबाहेर करू लागला.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 05

थोडा वेळाने साकेत पुर्णपणे आडवा झाला आणि हॉट रॉकीला त्याने आपल्या लवड्यावर बसवत मांडीवर घेतले. हॉट रॉकी साकेतच्या वर येऊन त्याच सामान आपल्या गांडीत घेत होता. यावेळी साकेतला तुषार ऐवजी मिलिंदची आठवण आली. साकेतने आपला वेग वाढवला. त्याचा वेग एवढा होता की हॉट रॉकीला वर खाली करत असताना त्याची सपाट छाती देखील हालत होती. हॉट रॉकी सुद्धा आपली कंबर उचलून जोरात धक्के देत होता. साकेत मात्र डोळे घट्ट बंद करून आणि खालचा ओठ वरच्या दातात धरून कन्हत होता.

हॉट रॉकी आणि साकेत दोघे पण पाणी सोडणार होते तेवढ्यात साकेतने हॉट रॉकीला विचारलं “माझं पाणी पिशील का?” तस हॉट रॉकीने मान हलवून होकार दिला..

तसे तर साकेतने तुषारच्या तोंडात लंड दिला होता आणि इतर मुलांकडुन साकेतने लंड खुपदा चोखून घेतला होता. पण जे सुख त्याला हॉट रॉकीच्या तोंडाने मिळत होती, जी उत्तेजना त्याला हॉट रॉकीच्या तोंडाने जाणवत होती, तशी साकेत या आधी कधी अनुभवली नव्हती.

हॉट रॉकीच्या डोक्यावरील मोकळे केस साकेतने दोन्ही हाताने घट्ट धरले आणि मग त्याचे डोके साकेत आपल्या लंडावर दाबू लागला आणि त्याच्यातोंडात माझ्या लंडाचे धक्के मारू लागला. आता त्याला सहन होईना. त्याच्या लंडाचे प्रेशर इतके प्रचंड वाढले की आता साकेतचीसहनशक्ती संपली. आता साकेतला हॉट रॉकीच्या तोंडात गळायचे वेध लागले! साकेत गचगच धक्के मारत त्याचे तोंड झवायला लागला आणि त्याच्या तोंडात गळण्यासाठी उतावळा झाला आणि त्याचा कडेलोट झाला.

साकेत हॉट रॉकीच्या तोंडात गळायला लागला. सटासट धक्के मारत साकेत त्याचे तोंड झवू लागला आणि त्याच्या तोंडात साकेतचा चीक गाळायला लागला. साकेतने किती विर्य हॉट रॉकीच्या तोंडात सोडले ह्याची काही गणतीच नव्हती. कदाचित ते थोडेच असेल पण साकेतचा लंड ज्या तर्‍हेने आचके देत होता.

प्रत्येक आचक्याला त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यात जे सेन्सेशन त्याला जाणवत होते त्यावरून असे वाटत होते की प्रत्येक आचक्याला लवडा विर्य गाळत आहे. कंबर हलवून, धक्के देऊन साकेत त्याचा लंड पुर्णपणे हॉट रॉकीच्या तोंडात गाळला. हॉट रॉकी जराही हु की चूं न करता साकेतचा सगळा चीक गिळत होता. त्याच्या तोंडातून एक थेंबही बाहेर पडला नव्हता की गळला नव्हता.

काही वेळ दोघे तसेच बेड वर पडले होते.

साकेत अडखळत अडखळत म्हणाला, “मला तुला काहीतरी एक सांगायचं आहे.”

त्याच्या शर्टावर वरील बटनांवर हात फिरवत म्हणाला, “तुझं लग्न झाल आहे?”

“नाही तसं काही नाही. पण मी काही निर्माता नाही आणि मी कोणतीही फिल्म प्रोड्युस करणार नाही. मला त्यामध्ये काहीच इंटरेस्ट नाही.”

आपले दोन्ही हात खाली घेत हॉट रॉकी, म्हणाला “मग तुला कशात इंटरेस्ट आहे?”

साकेत म्हणाला, “तू मला तुझ्यात इंटरेस्ट आहे.”

“का?”हॉट रॉकीने विचारले.

“तुला माहित आहे मी तुला रात्री त्या घरात पाहिलं होतं.”

आपल्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचे भाव आणत हॉट रॉकी म्हणाला, “कोणतं घर?”

“तेच घर जात तू तुझा डान्स करत होता आणि डान्स करता करता हस्तमैथुन करत होता.”

हॉट रॉकी काहीच म्हणाला नाही. उत्तराच्या अपेक्षेने उत्साहित होऊन साकेत परत त्याला विचारू लागला, “तूच होताना जो त्या घरात हे सगळं करत होता? तो तुषार नसून तो तूच होता ना?”

तरी देखील हॉट रॉकी काहीही म्हणाला नाही. साकेतने त्याला खेचत घराच्या गॅलरी मध्ये नेल आपल्या हाताने त्या घराकडे बोट दाखवत साकेतने पुन्हा तेच प्रश्न विचारले. त्याच वेळी साकेतने त्या टेलिस्कोपमधून समोरच्या घराकडे पाहिलं असते तर त्याला कळलं असतं की आज त्या समोरच्या घरातून कोणीतरी दुर्बिणीला डोळे लाऊन त्याच्या कडे पाहत आहे. कोणीतरी आज त्याला दुर्बिणद्वारे पाहत होत.

हॉट रॉकीला उगाच त्याच्या सोबत आलो अस वाटू लागलं. पश्चातापाचे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर उमटले. तो म्हणाला, “मी तिथे असेल किंवा नसेल देखील, पण तुला हे काय जाणून का घ्यायचं आहे? मी इथे अर्धनग्न तुझ्यासमोर आहे आणि तुला असल्या बावळट प्रश्नात काय इंटरेस्ट आहे?”

“तू उत्तर देण्यास टाळाटाळ करतोय म्हणजे तो नक्कीच तूच असला पाहिजे” त्याच्या जवळ येऊन साकेत म्हणाला. शेवटी हार मानून हॉट रॉकीने कबूल केलं. तो म्हणाला की “हो! मीच होतो तो.”

साकेतचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. हॉट रॉकीला जवळ येऊन त्याने एक कडकडुन चुंबन घेतलं आणि त्याला म्हणाला, “आता मला सांग हे सगळं नक्की कसं घडलं?”

हॉट रॉकी म्हणाला, “नक्की काय म्हणायचे तुला?”

आपली उत्सुकता दाबत साकेत म्हणाला, “मला असं वाटतं माझ्या एका मित्राने माझ्याबरोबर खूप वाईट गंमत केली आहे आणि मला माहीत नाही की माझ्या नक्की कोणत्या मित्राने ही गंमत केली आहे आणि तू त्या गमतीचा भाग आहेस. त्याने या सगळ्यात तुला कसं सामाविष्ट केलं हे सांग मला.”

हॉट रॉकी प्रचंड वैतागला होता त्याला साकेत काय बोलतोय हे अजिबात कळत नव्हतं तो चिडलेल्या आवाजात म्हणाला, “या सगळ्यात म्हणजे नक्की कशात?” आपला वेळ वाया जातोय म्हणून हॉट रॉकी वैतागला.

साकेत त्याला बाकीचा गोंधळ न सांगता म्हणाला, “मला फक्त एवढंच सांग तुला त्या समोरच्या घरात कोणी पाठवलं.”

Read More.  बहिणीला जवून लंड चोकायला लावला

हॉट रॉकी आपले कपडे घालू लागला. कपडे घालत तो म्हणाला, “काही दिवसांपूर्वी मला एक फोन आला होता. अनोळखी माणूस होता तो. त्या माणसाने मला सांगितलं की त्याला एक प्रायव्हेट मध्ये मीटिंग हवी आहे. त्यासाठी तो वाटेल तेवढे पैसे द्यायला तयार झाला होता. तो म्हणाला तू फक्त मी सांगतो त्या घरात जाऊन नागडं होऊन डान्स कर. बाकी पुढचं मी बघून घेईल. त्याने मला माझ्या एक वेळच्या कामापेक्षा पाचपट पैसे, पत्ता आणि दरवाजा उघडण्यासाठीच लागणार कार्ड आदल्या दिवशी माझ्या घरी पोहोच केल.”

एवढं बोलून हॉट रॉकीचे कपडे घालुन झाले होते. तो आता निघून जाईल या भितीने त्याला अडवत साकेत म्हणाला, “तो कोण होता? कसा दिसतो? त्याचं नाव काय? तुला काही माहित आहे का?”

“मला याबद्दल काहीही माहित नाही. त्याने मला माझ्या पर्सनल नंबर वर कॉन्टॅक्ट केला होता आणि याबद्दल आमच्या मॅनेजरला काहीच माहित नाही. त्याला याबद्दल कळालं तर मी गोत्यात येऊ शकतो त्यामुळे कृपा करून मला जाऊदे. एक तर तू माझी आजची रात्र पूर्ण वाया घालवली. मी माझे क्लायंट सोडून तुझ्याकडे आलो होतो. जाऊ दे मला.” हॉट रॉकीच्या आवाजात चिडचिडेपणा जाणवत होता. त्याला लवकरात लवकर या घरातून बाहेर पडायचं होतं.

“पण मी पहिल्या दिवशी पहिलं तर तेव्हा तुमच्यात सेक्स झाला होता. तू नक्कीच त्याचा चेहरा पहिला असशील तेव्हा?” साकेत उत्साहाने म्हणाला.

“नाही आमच्यात कोणताच सेक्स झाला नव्हता मी फक्त तासभर तिथे डान्स केला आणि निघून गेलो.”

“परत त्याच रात्री तुझा डान्स झाल्यानंतर तू एक तासानंतर एका कोटधारी व्यक्ति सोबत नव्हता आला?”

“नाही मी फक्त दोन रात्री तिथे एका तासासाठी डान्स केला. माझ्या येण्याआधी आणि माझ्या जाण्यानंतर तिथे काय झाल हे मला माहीत नाही.” हॉट रॉकी चिढून म्हणाला.

साकेत आठवू लागला पहिल्या रात्री काय झाल ते आणि त्याच्या लक्षात आल की त्याने पाहिक्या रात्री डान्स करताना ज्याला पहिलं तो हॉट रॉकीच होता पण नंतर एक तासानंतर एका कोटधारी व्यक्ति सोबत जो होता तो तुषार होता.

हॉट रॉकी साकेतला बाजूला धक्का देऊन परत गॅलरीमाधुन बाहेर निघाला. साकेतच्या डोक्यात विचार चमकला. आपल्या एका हाताने साकेतने त्याला परत मागे घेतलं आणि दुसऱ्या हाताने विजयला फोन लावला. हीच वेळ होती जिथे साकेत आपला संशय खरा आहे की खोटा ते पडताळून पाहणार होता. त्याला विजयवर संशय होता!

विजय तिकडून फोन उचलला. साकेत घाईगडबडीत म्हणाला, “हॅलो कसा आहेस?”

साकेतने हॉट रॉकीच्या तोंडावर बोट ठेवून डोळ्यानेच त्याला शांत राहण्याची विनंती केली. “काही नाही तू केव्हा येणार आहेस? आठवडा संपत आला म्हणून असंच कॉल केला.?”

त्याने तो फोन लगेच स्पीकरवर ठेवला आणि दबक्या आवाजात खुसपुसला “हा आवाज ओळख आणि हा तोच आहे का जो तो आवाज तू ऐकला?”

फोनवरून विजय म्हणाला, “हो लवकरच आपली भेट होईल आता.”

“हो हा तोच आहे” तुषारने आपल्याकडे फोन घेतला

विजय म्हणाला, “तुझ्या सोबत कोणीतरी आहे वाटतं.”

त्याला साकेत उत्तर दिले “हो! असंच प्लेस आहे म्हणून जरा…”

विजय हसत हसत म्हणाला, “ओके कर एन्जॉय, कर एन्जॉय”

साकेतने फोन कट केला. तोपर्यंत हॉट रॉकीने घराचा दरवाजा उघडला होता आणि तो बाहेर पाऊल टाकणार तेवढ्यात परत तिने त्याला मागे घेतलं जोरात दरवाजा आपटला आणि कडी लावली. साकेतने हॉट रोकीला सोफ्यावर ढकलले होते.

झाल्या प्रकारामुळे हॉट रॉकी प्रचंड संतापला पण तो काही बोलणार याआधी साकेत म्हणाला,

“तुला माहित आहे का त्याने तुला घरात बोलून डांस करायचे एवढे पैसे का दिले?”

“मला ते जाणून घेण्यात अजिबात इंटरेस्ट नाही. मला फक्त माझ्या पैशांशी घेणेदेणे आहे आणि लवकरात लवकर इथून निघायच आहे!”

आपल्या दोन्ही हातांनी डोक्याचे केस मुठीत पकडत वैतागून साकेत म्हणाला “तुला हे जाणून घ्यायलाच हवं कारण एका तरुणाचा खून झाला आहे आणि अप्रत्यक्षरित्या आपण देखील त्या खुनात सहभागी आहोत. त्या खुन्याला समोर घरात होणाऱ्या खुनाचा मला साक्षीदार बनवायचं होतं म्हणून त्याने मला इथे रहायला जागा दिली आणि माझं त्या घराकडे सारखं लक्ष राहावं म्हणून तुला तुझा डान्स करण्यासाठी तुला एवढे पैसे दिले. त्याने तुला निवडले कारण तुझी शरीरयष्टी आणि चेहरा तुषारशी थोडा फार मिळता जुळता आहे. हा सगळा खूप विचार करून केलेला खून आहे जेणेकरून तुषारचा खून एक खून न वाटता चोरी करताना झालेली घटना वाटावी! तुषार ह्या त्या खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव. तुला कळतंय का मी काय म्हणतोय ते? मी आत्ता जे काही म्हणालो ते ऐकलस का?”

“मी तुझं सगळं ऐकलं पण मला काहीच समजलं नाही.” आपलं तोंड वाकडं करत एका हाताने कान खाजवत हॉट रोकी म्हणाला.

साकेत त्याच्यासममोर हात जोडत म्हणला, “मी जे सांगतोय ते प्लीज एकदा नीट ऐकून घे!”

हॉट रॉकीने मान हलवून संमती दिली आणि साकेत पुढे बोलू लागला.

क्रमशः

Rate this post
error: Content is protected !!