दोन बायकांचा नवरा

मी गावचा मुख्य आहे. माझे नाव सदा आहे. मी आता माझ्या चाळीशीत आहे. मी अशी गोष्ट तुम्हाला आज सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला दोन दोन बायकांचा ते हि एकत्र उपभोग कसा घेता आला ते समजेल.

मी शाळेत फार काही हुशार नव्ह्तो. पण खेळात मात्र मी खूपच पुढे होतो. गावात तसेही फार सुख सुविधा नसतात त्यामुळे माझा जास्तीत जास्त वेळ शेतात जात असे. पोहणे, व्यायाम करणे यातच मी माझे मन जास्त रमायचे. पुढे मोठा झाल्यावर मी शिक्षण सोडले आणि शेती करू लागलो. ते करत करत मी निवडणूक लढवून लढवून गावचा मुखिया पण झालो.

माझी तब्येत चांगली असल्याने माझे समोरच्यावर लगेच इम्प्रेशन पडत असे. त्यामुळे माझ्या लग्नात अजिबात काही अडचण आली नाही. माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न तसे लगेचच केले म्हणायचे. माझे लग्न झाले तेव्हा मी पूर्ण ताणात होतो.

माझ्या बायको चे नाव सखू होते. दिसायला तशी ती बरी होती. खूप गोरी जरी नसली तरी तसा तिचा वर्ण उजळ होता. बाकी गळ्याच्या खाली म्हणाल तर तिचा हात धरणारे उभ्या पंचक्रोशीत कोणी नव्हते. नाकी डोळी नीटस असलेली सखू बघताच क्षणी नजरेत भरायची. घरकाम करून तिची शरीरयष्टी कडक झाली होती.

नेहमी नऊ वारी घालणारी सखू साडीत अतिशय उठून दिसत असे. तिची छाती म्हणजे पिकलेले आंबेच होते. तिच्या छातीशी खेळणे म्हणजे माझ्यासाठी स्वर्गसुख होते. तिची छाती मी प्रचंड ताकदीने मी दाबायचो. तयातून मिळणार आनंद माझ्यासाठी अप्रतिम होता. ती पण गावरान माल असल्याने तिला मी जे करू ते सगळे सोसत असे. तिची गांड मी नियमितपणे खात असे.

गोलाकार गांडीत तोंड घालून बसायचे आणि पाहिजे तसे तिला ठोकून काढायचे हे माझ्या आवडीच्या प्रकारात मोडायचे. रात्रभर तिच्या शरीराशी मी खेळत बसायचो. पाहिजे तसा तिचा चेंदा मेंदा करायचो. त्यामुळे तसे माझे कामजीवन बरे चालू होते. पण लवकर लग्न झाल्याचा एक तोटा मला नक्कीच होता तो म्हणजे लवकरच मी सखू ला कंटाळलो.

मला आता नवीन काहि तरी हवे होते. काय करायचे या विचारात असताना माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली. ती म्हणजे आमच्या सगळ्या पूर्वजांनी दोन दोन लग्ने किमान केली होतीच. त्यांनी केले तर आपण का करू नये असा विचार माझ्या मनात आला. आमच्यात हि गोष्ट खूपच सामान्य होती. त्यातच मी गावचा मुखिया असलयाने मला कोणी विचारायचा प्रश्नच नव्हता.

Read More.  हिजड्यांची गांड मारली - Madak Story

त्या नुसार मी सखू शी या विषयावर बोललो. मला वाटले तिला काही तरी अडचण असेल. पण मला तिने धक्काच दिला. ती म्हणाली “मला काही अडचण नाही.” तिचे बोलणे ऐकून माझ्या जिवात जीव आला. कोणाशी लग्न करायचे या विचारात असताना ती अचानक मला म्हणाली “हे बघा कोणाला पण घरी आणू नका. माझ्या मनात एक गोष्ट आहे. सांगू का?”

“सांग ना” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “बाहेरच्या कोणाला तरी लग्न करून आणण्यापेक्षा माझ्या बहिणीला च लग्न करून का आणत नाही?”

तिचे बोलणे ऐकून मी अवाकच झालो. अर्थात माझी काहीच अडचण नव्हती. कारण सखू ची बहीण म्हणजे माझी मेव्हणी एक नंबर आयटम होती. तिचे नाव राधा होते.

राधा वयात आलेली एक परिपूर्ण मुलगी होती. दिसायला अतिशय देखणी, मादक फिगर, समोरच्याला घायाळ करणारी नजर आणि नेहमी खाऊ कि गिळू अश्या आविर्भावात असणारी अशी राधा माझी दुसरी बायको म्हणून करून घेण्यात मला काहीच अडचण नव्हती. राधा ला मी चांगलंच ओळखत होतो. तिला पण जेव्हा हि गोष्ट समजली तेव्हा तिला पण कधी अडचण नसल्याचे मला समजले.

मग काय झाले आमचे लग्न. ती घरी येताच पहिल्याच दिवशी मी तिला ठोकायचे नियोजन केले होते. सखू च्या ऐवजी त्या रात्री राधा माझ्या बेडरूम मध्ये आली. तिला बघून मी व्याकुळ झालो होतो. ती जवळ येताच  मी जागचा उठलो.

तिला जवळ घेतले आणि तिच्या तोंडात तोंड घालून तिच्यावर चुंबनाचा वर्षांव सुरु केला. तिचा तो न वापरलेला देह माझ्या स्पर्शासाठी आसुसलेला होता. पूर्ण ताणात आलेली राधा माझ्या स्पर्शाने शहारली. तिने मला घट्ट मिठी मारली. तिच्या केसाची वेणी मी हाताने पकडत तिचे डोके मागे खेचले. मागे खेचतच तिच्या गोऱ्या गळ्यावर मी माझे तोंड ठेवले आणि हलकेच चुंबन करू लागलो.

किस करत करत मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या गळ्यावरून फिरवू लागलो. माझ्या श्वासाच्या गरम वाफेने ती अधिकच उत्तेजित होत होती. तिने माझ्या केसात हात घातला आणि ती मला तिच्या अंगावर खेचू लागली. तिला मी माझ्या जिभेने चाटायला चालू केले. ती बेभान होऊन कण्हू लागली होती.

Read More.  पाच मुलांच्या समोर माझी पुच्ची

तिच्या साडीचा पदर मी हळूच बाजूला केला आणि तिच्या छातीवर माझा हात ठेवून तिला दाबायला चालू केले. तिचे कधीच न वापरलेले न दाबले गेलेले उरोज माझ्या हातात येताच मी प्रचंड ताकदीने त्यांना दाबू लागलो. माझा हात लागताच तिची छाती खूपच फुगीर झाली. ती माझ्या हाताला पकडून मला अजून जोरात तिची छाती दाबायला सांगू लागली.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढून तिची छाती मी मोकळी केली. तिच्या गोलाकार छातीला मी माझ्या तोंडात घेऊन वेड्यासारखे चोकू लागलो. तिची निप्पल्स खूप पुढे आलेली होती. त्यामुळे त्यांना मला तोंडात घेऊन चोखताना अजिबात त्रास झाला नाही. मी तिची छाती चोकत चोकत तिला बेड वर झोपवले आणि एका हाताने तिची साडी फेडू लागलो.

तिची साडी फेडून मी तिला पूर्ण नग्न करताच तो गच्च देह माझ्यासाठी खुला झाला. तिच्या त्या लुसलुशीत देहावर मी स्वतःला झोकून दिला आणि तिचे लचके तोडू लागलो. तिच्या छातीला चोकून चोकून मी खाली येत येत तिच्या मांडीत शिरलो. तिच्या त्या गच्च मांड्या मी बाजूला केल्या आणि तिची गुलाबी योनी मोकळी केली.

बारीकशी लव असलेली तिची योनी मी चाटू लागलो. तिच्या योनिवरून जीभ फिरवताना तिची ती नाजूक लाव माझ्या तोंडात जात होती. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. तिला मी तसेच उचलून उचलून खात होतो. तिच्या योनीचे पदर माझ्या जिभेने चाटत चाटत मी तिचे पदर मोकळे करू लागलो. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने तिची योनी ओली होऊ लागली होती. तिचे पदर खूपच नाजूक होते. माझ्या दातात ते पदर पकडताच ती जोरात ओरडली. पण मी लगेच तिला शांत करून पुन्हा एकदा माझ्या कामाला लागलो.

खूप वेळाने मी बाजूला झालो आणि तिला जागचे उठवले. तिच्या तोंडात मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिला ओरल करायला लावले. तिच्या तोंडात माझा सोटा देताच मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिच्या तोंडाला ठोकू लागलो. दाताचा अजिबात स्पर्श न होता ती माझा सोटा अगदी आरामात चोकत होती. त्यामुळे मी प्रचंड आवेगाने तिचं तोंड ठोकत होतो.

Read More.  माझी एअरहोस्टेस बहिण - भाग पहिला

मग मी तिच्या केसाला पकडून खाली झोपवले, तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या न वापरलेल्या योनीत माझा भलामोठा सोटा कचकन कोंबला. माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मी गोल गोल करत माझी कंबर फिरवू लागलो आणि तिच्या योनीचे भोक मोठे करू लागलो. तिच्या भोकाचा आकार मोठा होताच मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो.

तिला ठोकत ठोकत मी मधेच माझे तोंड तिच्या तोंडात देत होतो. किसिंग करत करत माझा सोटा जास्तच मोठा होत असे. तिची छाती माझ्या छातीमुळे पूर्ण दबली गेली होती आणि तिच्या त्या दबलेल्या छातीचा स्पर्श मला आवडत होता. ते सुख काही औरच होते. तिने मला असे काही घट्ट पकडले होते कि तिच्या नखांचे व्रण माझ्या पाठीवर स्पष्ट उमटलेले दिसत होते.

कडक माल मला ठोकायला मिळत असल्याने मी वेड्या सारखा तिच्यावर उडत होतो. तिची ती मदमस्त योनी मी माझ्या सोट्याने पूरती खाऊन टाकत होतो. काच काच करत तिच्या योनीचा फडशा पाडताना आम्ही दोघे चांगलेच घामेघूम झालो होतो. खूप वेळ झाल्यावर मी माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत गाळला.

तिची योनी माझ्या वीर्याने भरून वाहू लागली आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तिथून पुढे एक महिना मी सलग न खंड पाडता राधा ला ठोकून काढत होतो. पुढे तर मी सखू आणि राधा दोघीना पण एकत्रच ठोकून काढू लागलो होतो. अश्या प्रकारे माझी घरच्या घरीच दोन दोन माल ठोकायची सोय झाली होती. एकाच वेळी दोन माल ठोकायची मजा काही औरच होती.

बहिणी बहिणी असल्याने त्या दोघींचे चांगले पटायचे आणि त्याचा परिणाम माझ्या काम क्रीडेत दिसायचा. दोघी पण मला आवडेल तसे आणि मला पाहिजे तसे संभोग सुख देत असत. त्यामुळे मी खूपच खुश होतो. मी पण त्यांना न थकता त्यांची खाज भागवत होतो. त्यांउळे त्या पण माझ्यावर तितक्याच खुश होत्या.

4.4/5 - (34 votes)
error: Content is protected !!