दोन पुच्ची एक लंड

माझे नाव मनोज आहे आणि मी मोठ्या शहराचा राहणारा आहे. माझ्या घर च्या जवळ एक अंकल चे कुटुंब राहत होते. त्या मध्ये तीन मुली आहेत, एक पण मुलगा नाही, माझे त्यांच्या घरा मध्ये खूप येणे जाने होते आणि ते मला खूप प्रेम करत होते. सर्वात लहान मुलगी डिम्पल होती आणि ती १२वि मध्ये शिकत होती आणि मी कोलेज करत होतो.

मी एक वेळा त्यान्च्या घरी गेलो होतो आणि तेव्हा डिम्पल तिचे केस वाळवत होती.

मग मी तिच्या बरोबर बोलू लागलो होतो आणि ती माझ्या बरोबर बोलू लागली होती.

मग मी तिला म्हणले कि तू काल त्या मुला बरोबर काय करत होतीस?

ती एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि तुम्ही प्लीज कोणाला काही सांगू नका.. तुम्हाला जे पाहिजे आहे ते मी देते.

मग तिचे देते शब्द ऐकून एकदम गप्प झालो होतो आणि ती हसू लागली होती.

मग ती खाली वाकली होती अन तेव्हा मला तिचे मस्त मस्त बोल दिसले होते आणि ते पाहून माझा लंड एकमद टाईट झाला होता.

तिने मला पहिले आणि म्हणली कि तू अजून काय पहिले होतेस?

मग मी म्हणले कि सर्व काही.. जे पाहायला नको होते.

मग ती हसू लागली होती आणि म्हणली कि तुम्ही खूप तसे आहात.

मग मी पण हसलो होतो आणि ती एकदम बिनधास्त माझ्या बरोबर बोलू लागली होती.

मग ती म्हणली मी आधी त्याने म्हणले होते म्हणून गेले होते आणि मग आम्ही सेक्स वर बोलू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने त्याचा हात माझ्या बोल वर गेला होता आणि मी एकदम गरम झाले होते.

मग?

मग मी पण तिच्या पेंट ची जीप उघडून त्याचा लंड काढून टाकला होता आणि माझ्या हाताने हलवू लागले होते आणि मग मी जसे जसे मागे पुढे करत होते तसे तो गरम होत होता, तो माझ्या दुध ला पिऊ लागला होता आणि कुरवाळू लागला होता. मग त्याने माझे कमीज चे बटन उघडले होते आणि माझी ब्रा पण वर करून टाकली होती आणि माझे एक बोल काढून दाबू लागला होता.

मग मला तर तिचे बिनधास्त बोलणे ऐकून एकदम मजा आली होती आणि ती पण बहुतेक गरम झाली होती.

मग मी तिला म्हणले कि तुझे पाय तर नागडे होते.. त्याने तुला ठोकले होते का?

मग ती म्हणली कि तेच तर सांगते आहे.. ऐकून घे ना आधी.. मग त्याने मला भिंतीच्या मागे करून माझे कपडे काढून टाकले होते आणि त्याने मला ठोकायला जसा त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकला होता तसे मी एकदम ओरडले होते आणि माझ्या पुच्ची मधून रक्त येऊ लागले होते आणि तो एकदम घाबरला होता आणि मी पण मग माझ्या घरी आले होते.

मग मी म्हणले कि आता त्रास कसा आहे?

Read More.  मी आणि माझी सासू

ती म्हणली कि आता एकदम ठीक आहे.

मग आम्ही खाली आलो होतो.

मग मी जेव्हा ३ दिवस नंतर तिच्या घरी गेलो होतो तेव्हा ती पलंग वर झोपली होती.

मग मी विचारले कि काय झाले?

तिने म्हणले कि चांगले वाटत नाही आहे.

मग मी तिच्या डोक्या वर हात ठेवला तर सर्व ठीक होते, मग ती हसू लागली होती आणि मला तिच्या जवळ बसवले होते, घरा मध्ये सर्व लोक होते आणि मग मी पेपर घेतला होता आणि माझ्या गोद मध्ये ठेवला होता आणि वाचू लागलो होतो, मग ती पेपर च्या खाली माझ्या पेंट मध्ये हात टाकून माझा लंड वरून पकडू लागली होती.

मी काही बोललो नाही कारण कि समोर तिची बहिण उभी होती आणि मग तिने हळूच हात खाली टाकला होता आणि पेंट ची चेन उघडली होती आणि चड्डी मध्ये हात टाकला होता आणि माझा लंड घासू लागली होती.

मग मी पहिले कि ती गरम होऊ लागली आहे, मग तिची बहिण बाहेर जाताच तिने माझ्या पेंट मधून लंड बाहेर काढून घेतला होता आणि एकदम दाबू लागली होती.

मग ती माझा लंड मागे पुढे करून मला गरम करू लागली होती आणि मी पण तिचे बटन उघडू लागलो होतो, मी तिची कमीज काढून पहिले तर तिने ब्रा घातली नव्हती.

मग तिचे बोल एकदम कडक झाले होते आणि मी त्यांना कुरवाळू लागलो होतो, तिने तिचे पाय पसरून टाकले होते.

मग मी तिची स्कर्ट काढू लागलो होतो तर ती म्हणली कि आधी चादर अंगावर दे.

मग मी तिच्या अंगावर चादर घातली होती आणि मग पटकन स्कर्ट काढून पेंटी पण काढली होती, मी तिच्या पुच्ची वर हात फिरवत होतो.

तिने मला उभे केले आणि माझा लंड चोकू लागली होती आणि मी माझे बोट तिच्या पुच्ची मध्ये घालू लागलो होतो आणि तिची पुच्ची ओली होत होती आणि माझे बोट आत मध्ये मजा करत होते.

मग मी दोन बोटे टाकू लागलो होतो तर ती मला एकदम चिकटून माझा लंड एकदम जोर जोराने चोकू लागली होती.

मग लंड मधून वीर्य निघनार होते आणि मी म्हणले कि आता बस कर, मी काढणार आहे.

तिने म्हणले कि तू पण जरा जोराने बोट कर मी पण काढणार आहे.

मग मी एकदम जोराने माझे बोट चालवत होतो आणि ती एकदम शहारली होती आणि तिचे श्वास वाढले होते.

मी पहिले कि ती एकदम कडक झाली होती आणि तेव्हा तिचा रस माझ्या बोटा मध्ये आला होता.

मग माझा लंड पण काढणार होता आणि मी बाहेर काढला होता आणि वीर्य निघू लागले होते, तिने चादर च्या टोकाला माझ्या लंड वर ठेवले होते आणि सर्व वीर्य त्या मध्ये घेतले होते.

Read More.  बहिणीच्या गांडीची मजा

मग ती हसू लागली होई आणि म्हणली कि उद्या नीता च्या घरी एक वाजता ये.. मी तिथे भेटते.

मग मी दुसर्या दिवशी नीता च्या घरी गेलो तर त्या दोघी स्कूल ड्रेस मध्ये होत्या.

मग डिम्पल ने म्हणले कि हिला पण मजा पाहिजे आहे आणि तू आम्हाला दोघांना ठोकू शकशील का?

मग मी म्हणले कि असे आहे काय ठीक आहे.

नीता मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली होती.

मग त्या दोघी मला एकदम चीकटल्या होत्या आणि त्यांचे बोल माझ्या वर दाबू लागल्या होत्या.

मग मी त्यांची कमीज आणि स्कर्ट काढली होती आणि त्या पेंटी मध्ये होत्या.

मग मी नीता च्या पेंटी कडे गेलो होतो आणि तिची पेंटी काढून टाकली होती.

मग नीता माझे कपडे काढून माझा लंड हाता मध्ये घेऊन कुरवाळू लागली होती आणि तेव्हा मी तिची कमीज पण काढून टाकली होती.

मग डिम्पल ने पण तिचे कपडे काढून फेकले होते आणि आता आम्ही सर्व नागडे झालो होतो.

मग मी नीता चे ओठ चोकू लागलो होतो आणि तिचे मम्मे मी दाबू लागलो  होतो आणि ती माझ्या जवळ झोपून गेली होती.

मग तिने मला खाली करून टाकले होते आणि मी नीता चे बोल एकदम कुरवाळू लागलो होतो आणि तिकडे डिम्पल माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली होती, इकडे नीता एकदम गरम झाली होती आणि तिची पुच्ची माझ्या लंड समोर आणली होती आणि तिची कमर वर करू लागली होती.

मग मी माजी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकली होती आणि ती एकदम आह केली होती आणि तिची पुच्ची उघडून मला पाजू लागली होती.

मग डिम्पल ने माझा लंड चोकून एकदम लाल केला होता.

मग मी दोन बोटे नीता च्या पुच्ची मध्ये टाकून आत बाहेर करू लागलो होतो आणि ती आता एकदम तयार झाली होती.

मग मी नीता ला म्हणले कि कधी ठोकून घेतले आहे का?

ती म्हणली कि तू पहिला आहेस.

मग डिम्पल ला म्हणले तू जाऊन तेल घेऊन ये.

ती तेल घेऊन आली होती आणि मग मी तेल नीता च्या पुची वर आणि माझ्या लंड वर लावले होते.

मग मी तिला डिम्पल ला म्हणले कि तीचे तोंड दाबून धर जेणे करून तिचा आवाज बाहेर येणार नाही.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि धक्का मारला होता तर अर्धा लंड आत मध्ये गेला होता आणि नीता चे रडणे चालू झाले होते आणि ती तडफड करू लागली होती आणि तेव्हा डिम्पल ने मला थांबायला सांगितले होते.

मग डिम्पल तिचे बोल घासू लागली होती आणि मी तिच्या पोटा वर किस करू लागलो होतो आणि तिची मांडी कुरवाळू लागलो होतो.

मग २ मिनिट नंतर डिम्पल ने म्हणले कि आता हळू हळू ठोक.

Read More.  गंगू तारुण्य तुझं बेफाम..!

मग मी तिला ठोकू लागलो होतो आणि तिच्या पुच्ची मधुन रक्त येऊ लागले होते आणि ती एकदम तडपू लागली होती आणि रडू लागली होती.

मग मी लंड पटकन बाहेर काढला होता कारण कि तिला खूप त्रास होत होता. मग मी तिला एकदम सोडून दिले होते.

मग डिम्पल ने लंड पुसला होता आणि तिच्या तोंडा मध्ये घेतला होता आणि हळू हळू आत मध्ये घेऊन चोकू लागली होती आणि मला मजा येत होती.

मग मी डिम्पल ला झोपायला सांगितले होते तर ती झोपली होती आणि मी तिच्या पुच्ची वर तेल लावले होते आणि माझा लंड एक झटका देऊन टाकून दिला होता.

ती आहा याय आय्य एस ईई इअऊओ आज्ज औऊ आय्य तात करून मला एकदम चिकटली होती आणि मी तिला ठोकू लागलो होतो. डिम्पल आता दोन्ही पाय वर करून मला साथ देत होती आणि माझी मजा घेत होती.

मग मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकू लागलो होतो.

मग काही वेळाने ती शांत होत होती आणि मी लंड काढून तुला उभे केले होते आणि मग तिला घोडी बनवले होते आणि मग तिची कमर पडकून तिला जोराने ठोकू लागलो होतो.

काहि वेळाने तिचे निघाले होते आणि मग मी माझे एक बोट तीच्या गांडी मध्ये टाकले होते आणि ती एकदम ओरडली आणि म्हणली कि काढून टाक.

मग मी तिचे काही ऐकले अन्ही आणि आत बाहेर करू लागलो होतो आणि तिला काही वेळाने मजा येऊ लागली होती.

मग नीता एकदम गरम झाली होती आणि ती मला ठोक असे म्हणू लागली होती.

मग मी तिला म्हणले कि तू डिम्पल ची पुच्ची चाटून घे.

मग नीता तिची पुच्ची चाटू लागली होती आणि ती एकदम हा हय्य याय अएस याय्य्स करू लागली होती आणि माझा लंड पण डिम्पल च्या पुच्ची मध्ये होता.

नीता ने तिची पुच्ची चाटत दोन बोटे आत मध्ये टाकली होती आणि हलवू लागली होती.

मग नीता पण एकदम गरम झाली होती आणि म्हणली कि आता पुच्ची रेडी आहे आता तू ठोकून दे.

मग मी लंड डिम्पल च्या पुच्ची मधून काढला आणि नीता च्या पुच्ची मध्ये घातला होता, नीता मला चिकटली होती आणि मला कीस करू लागली होती.

मग काही वेळाने नीता ने मला साथ देणे सुरु केले होते आणि मी तिला मस्त मध्ये ठोकू लागलो होतो आणि ती पण मजा घेऊ लागली होती.

काही वेळाने नीता ने तिचे पाणी काढून टाकले होते आणि तिचे पाणी लागताच माझ्या लंड ने पण उलटी केली होती आणि मग नीता ने मला गळ्याला लावले होते.

मग असे करून मी तिची पुच्ची शांत करून दिली होती आणि माझ्या लंड ला पण मजा देऊन टाकली होती.

4.7/5 - (6 votes)
error: Content is protected !!