उंडगा लंड…

त्या गावाचे नाव उंडगेवाडी! नावाप्रमाणेच सारे गाव उंडगे होते. हे गाव नदीच्या काठावर, डोंगराच्या उतरणीवर होते. ऐंशीच्या आसपास घरे होती. गावाच्या अर्ध्या मैलावर ‘जमातवाडा’ होता. सगळ्या जातीमातीचे लोक वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने रहात होते. त्यामुळे गावातील बहुतेकजण सधन होते. पण गावकरयामध्ये लोचटपणा फारच. गावात कुणी कधी एखादा मुंबईवाला आला, चाकरमान्य आला अगर गावात नोकर आला कि लागलीच त्याच्या मागे गावाचे पुरुष त्याच्याकडून दारू मिळावी म्हणून लाळ घोटायचे. इतके लोचट कि दारुपाई त्यांनी लाळ घोटायलाही कमी केले नव्हते. बायका तर पुरुषपेक्षा चार काकने सर असायच्या. मादक शारिर उघडे टाकायला, खालची गुहा उघडी करून समोरच्याचा लंड आत घालून घ्यायलाही त्या कमी करायच्या नाहीत. एवढे हे या गावचे स्त्री-पुरुष स्वाभिमान शून्य, हावरे, लोचट होते. दिनेश मुंबईला चांगल्या नोकरीला होता. कस्टम ऑफिसच्या समोर एका शेठजीचे गोडाऊन होते. त्या गोडावून मध्ये दिन्या नोकरीला होता. राखणीसाठी त्याच्याकडे रायफल असायची. हे काम जोखमीचे म्हणून मालक सात हजार पगार व इतर सवलती द्यायचा. त्या गोडाऊनमध्ये एकूण चौघेजण कामाला होते ते मालकाला कळू न देता मोठा माल उतरवून घ्यायचे. दिवसाला हजारो रुपयांची वरची कमी व्हायची. चौघेजण आपापसात वाटून घ्यायचे. पण चौघांनीही एक पथ्य पाळले होते ते दारूला अजिबात शिवत नव्हते. जुगाराचा वगैरे कसलाच नाद नव्हता. बाई मात्र त्यांचा विक पोईंट होता. केंव्हा-केंव्हा बिनधास्तपणे रंडीबाजारात जाऊन एखाद्या रंडीच्या बोगद्यात लंड घालून मोकळे होऊन यायचे. तुंबलेला पाईप रिकामा करायचे. अगदी मालकाला सांगून त्याची परवानगी घेऊन! चाळीशिच्या आतली, मग ती कशी का असेना ती बाई त्यांना चालायची, नव्हे लागायचीच. तरुणी असेल तर मात्र ते खूप पैसा खर्च करायचे. जर ती ‘लाईन’ देत असेल तर हात धुवून तिच्या मागे लागायचे त्यांना चैनच पडायचा नाही. पण एक मात्र खरे कि एकदा त्यांच्या अंगाखाली आली म्हणजे तिचा खूळखुळा झाला म्हणून समजायचे. तिची योनी आपल्या लंड ने ते असे काही रगडून काढायचे कि ती बिचारी बेजार होऊन जायची. एखादी पटलीच तर दुसरी मिळेपर्यंत तिची योनी ते पुरती रगडून काढायचे. स्तनाचा पार चोळामोळा करून टाकायचे. दर महिन्याला हजारो रुपयांचा खर्च तिच्या साठी करायचे. तिला हवे नको ते द्यायचे.

एक दिवस विचित्र प्रकार घडला. शेठने दोन महिने गोडाऊन बंद ठेवण्याचे जाहीर केले. सिझनचे दिवस असून सुद्धा गोडाऊन बंद ठेवणार म्हंटल्यावर त्यांना गाव गाठणे गरजेचे होते. कारण इथे कामाशिवाय राहणे त्यांना पसंत नव्हते. शिवाय वरकमाई, पगार बुडणार होता ते वेगळाच! दिन्या या कारणामुले गावाला निघून आला होता. इकडे-तिकडे चार-आठ दिवस निघून गेले. खेडेगावात पैसे किती खर्च होणारा म्हणा. एखादी मागे लागली तर शंभराची नोट दाखवली तरी तिचा कासोटा ढिला व्हायचा. शंबर रुपयात मनसोक्त मज्जा ! अगदी बॉल दाबून चोखून.. योनीत लंड घालून पाणी पडेपर्यंत घुसळत राहायचे… सोबत मटणाचे जेवणही मिळायचे. दिन्याच्या घरात एकूण सहा माणसे होती. आई बाप, ते दोघे भाऊ, आजोबा एक छोटी बहिण. दिन्याने मस्तपैकी दोन माजली इमारत बांधली होती. सार्या उंडगेवाडीत असले सरस घर कुणाचेही नव्हते. पोराने नाव कमावले. त्याचा बाप गावभर दिमाखात मिरवत राहायचा. दिन्या गावात आल्या बरोबर त्याच्या बहिणीला मागने आले होते. नवरामुलगा मास्तर होता. ती सातवीपर्यंत शिकली होती. दिन्याने बहिणीच्या लग्नाचे फिक्स करून टाकले. मुलाने देण्याघेण्याचे नाकारले होते. ‘काय दिनेश शेठ, बहिणीचे लग्न ठरविले वाटते?’ ‘होय! तुमचे कसे काय चालले आहे?’ ‘ढकलतोय… आला दिवस आपलाच म्हणायचा..’ अप्पाने कानुसा चेहरा करीत उत्तर दिले. दिन्याने ओळखले कि हा दारूसाठी पाठ सोडणार नाही. म्हणून त्याने तिथून काढता पाय घेतला. पण तो किती लोचट! त्याने दिण्याची पाठ सोडलीच नाही. वीस रुपये दिल्यावर तो? चटकन पसार झाला. गावात आल्यापासून हे असेच घडत होते.

Read More.  रुचिता भाभी - Marathi Sex Katha

‘रखमा अक्का आहेत का घरात..?’ कोण ते? हाहा.. दिनेश शेठ होय? या या बरी आठवण झाली. आमची.. गरीबाची आठवण कशी झाली हो..? ‘कड निघेना ग!’ ‘इश्य…!’ काहीतरीच तुमचे बोलणे ! तुम्हाला काळ येळ नसतेच म्हणा… या या… आत तरी या बाहेर कोण आहे का बघते रात्रीचे यायचे सोडून आता दिवसाचे कशाला आलात? इथे काय कुणी अवचित टपकू शकते.. बरे ते जाऊ दे मला साडीसाठी पैसे देतो म्हणाला होतात त्याचे काय झाले हो..’ ती गाल फुगवत बोलत होती. ‘देतो कि.. एवढी काय उतावीळ झाली आहेस? आज मला नवा कोरा माल पाहिजे. रात्री येतो मी.. पैशाची काळजी करू नकोस पण माल मात्र कोरा करकरीत आणि टवटवीत हवा.. गुलाबाच्या फुलासारखा. ‘का? माझा कंटाळा आला होय..? ‘रकमे, आता तुझा बहार ओसरला.. तुझे बॉल पार पिचून गेलेत.. खाली तर पार बोगदा झालाय.. संपला तुझा मौसम मला चेंज हवा आहे. तसा तुझा आडीअडचणीला उपयोग करीन. तश्या आयत्या वेळेत तुझ्या योनीत घुसखोरी करायला हरकत नाही. आग रोज-रोज तीच तीच राईसप्लेट खावून कंटाळा येत नाही का माणसाला.?’ ‘आता नवा कोरा माल मिळणे जरा अवघडच आहे. प्रयत्न करीन मी.. पण रात्री कधी येणार म्हणालात?’ नऊ वाजता येतो. पण आता रिकामे जाऊ वाटत नाही. तिने लगेच कडी घातली. तो तिच्या घागरीसारख्या नितंबावर चापटी मारत म्हणाला, ‘एवढे उपाशी आहात होय?’ तिने पोलके काढले तिची भरदार स्तने खाली झुकली. सरसरत पातळ सोडले आणि त्याच्या जवळ कलंडली. तिच्या केसाळ योनिवरून हात फिरवत तो म्हणाला, ‘बाकी.. तुझी योनी या केसाळ पुंजक्यात फार सुंदर दिसते..’ त्याने आपली प्यांट काढली. ताठर लंड बाहेर काढला. तशी ती त्याचे लिंग हातात धरत म्हणाली, ‘आग बाई! किती फुगलाय हो तुमचा आणि बराच मोठा झालेला दिसतोय..’ ‘होईल नाहीतर काय… चांगला खुराक मिळतोय ना..’ तो तिचे स्तन घुसळीत म्हणाला. तिचे स्तन त्याने चोखले तिच्या योनीत बोटे खुपसली. ती भलतीच रंगात आली. ‘सस्स…हाय. अहो.. घाला… कि आता.. माझी ही गुहा तयार झालीय… हं… घाला लवकर.. उफ.. मस्तपैकी घर्षण होऊ द्या.. बरेच दिवस नाही आत कुणाचे घेतले.. सी..इ..’ ती त्याला अंगावर ओढत म्हणाली. तो तिच्या मांड्यामध्ये शिरला. त्याचा लंड तिच्या पुचित शिरला. हळू हळू करत नंतर वेगाने दणके मारू लागला. ती त्याच्या गालावर गाल घासत जोरात आवळत होती. काही वेळातच दिन्याने आपल्या विर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला. आणि तिच्या पासून बाजूला झाला. आपला ओला झालेला लंड त्याने तिच्या साडीला पुसला.

दोघेही कपडे घालू लागले. तिने साडी नेसून दरवाजा उघडला आणि चुलीसमोर जाऊन बसली, जणू काही घडलेच नाही अशा अविर्भावात..! तिच्या योनीची खाज निवली होती.. ‘रखमा.. रात्री कुणाला ग आणणार आहेस?’ ‘गुलजारला’. कुणाला? गुलजार लाई मस्त पोरगी आहे बघा..’ ‘नको ग..’ ‘का हो..? मग राजा नाव्ह्याच्या हौशीला..!’ ‘च्यायला तुला झालाय तरी काय ती काळी घूस… नकोच!’ ‘अहो.. मग बोलावू कोणाला.’ ‘आग घरचा माल असताना का गावभर फिरते आहेस?’ ‘काय म्हणालात तुम्ही..? सगळे कसे डोक्याला गुंडाळून ठेवलेत हो तुम्ही.. आता माझी मुलगी हवी होय..? तू माणूस आहेस कि राक्षस..! ए बाबा माझी पोर त्यातली नाही…!’ ‘आग.. गप्प बैस! कशाला बहाणे दाखवतेस? म्हणे त्यातली नाही..’ दिन्या लटक्या रागाने हातवार करीत म्हणाला. ‘तिच्या बरोबर लग्न करणार का? बोल काय ते, मग देते तुला ती… लग्न झाल्यावर…! ती असे म्हणताच दिन्या खो-खो हसू लागला. तिने एकदम दचकून विचारले… ‘काय झाले रे हसायला…’ ती काहीशी खेसकली त्याच्यावर…

Read More.  मी मस्त माधवी - 17

‘काय झाले रे हसायला..’ ती काहीशी खेसकली त्याच्यावर. ‘आता म्हणालीस मी तुझा होतो म्हणून पोरगी मिळायची नाही. मग म्हणतेस माझ्या पोरगी बरोबर लग्न कर.. म्हणजे एकाच वेळी सासू आणि मुली बरोबर मारायला मिळणार नाही का..?’ ‘नालायक, भाड्या उठ.. चालता हो. माझी पोरगी तुला कोण वाटली रे.. तिचे नख पण कुणाला दिसत नाही.. आहेस कुठे तू चालायला लाग.. पुन्हा या घरात पाय ठेवलास तर बघ रखमा म्हणतात मला..’ ती खरोखरच त्याच्या अंगावर धावून आली होती. दिन्या मात्र जास्त उखडला. कधी नाही तो पैसेवाल्या दिन्याचा अपमान झाला होता. ‘जातो मी.. पंधरा दिवसात बघशील माझा प्रताप.. त्यावेळी तू पाय धरायला रडत येशील. आग रकमे दार उघड ठेवून न्हानीला बोळा घालून जमत नाही, येणारा कुणीही दारातूनच येतो. न्हानीतून नव्हे! मला सुद्धा दारातून यायची सवय आहे. ते दार मी उघडणारच.!’ एवढे बोलून दिन्या तिच्या घरातून तावातावाने बाहेर पडला. दीडदमडीच्या रखमाने अपमान केला आपला, त्याचा बदला घ्यायचाच या विचाराने ताड-ताड पावले टाकीत तो घराकडे आला होता.

शेवंता तिच्या पोरीचे नाव! त्या दिवसापासून हा दिन्या शेवंता दिसेल तेथे क्षणभर थांबून तिची विचारपूस करायचा. हवे-नको ते विचारायचा. गोड गोड बोलून भुरळ पडायचा. ती ही त्याच्या पैशावर खुश होतीच. केंव्हा नकळत त्याच्या जाळ्यात अडकली गेली हे देखील तिला समजले नाही. एक दिवस त्याने तिला एकटी असताना गाठले. तिला नवी कोरी भारी किमतीची साडी देऊन आपल्या मर्जीत घेतले होते. वैभवाची, सुखाची अनेक स्वप्ने दाखवून आडरानी नेले होते. प्रेमाच्या, संसाराच्या शृंगाराच्या या गप्पा टप्पा त्याने हळूच शरीरसुखाची अपेक्षा केली होती. तरुण वय… मनसोक्त एकांत तीही त्याच्या मिठीत विसावली होती. दिन्या तर कमालीचा खुश झाला होता. त्याने तिच्या ओठांची भरपूर चुंबने घेतली. गालांना चावे घेतले. त्याचा हात तिच्या उरोजावर दाबला जाताच ती चित्कारत अधिक जोरात त्याला बिलगली. तिचे टपोरे आंबे कमालीचे टणक होते. तो हळुवारपणे ते आंबे दाबू लागला. हळू हळू वस्त्रांची अडचण दूर झाली. दिन्याने झाडीच्या आड तिला वस्त्रमुक्त केले क्षणभर ती लाजली. उरोजावर योनीवर तिने हात दाबून धरले.. पण तो तिच्या सर्वांगावर हात फिरवू लागताच ती मोहरली. तिची कामवासना जागृत झाली. आणि तिनेही विनासंकोचपणे त्याला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. ‘शेवंता किती ग टणक तुझे आंबे.. मस्त आहेत ह..’ तो तिचे स्तन चोखत म्हणाला. ‘अन..हु.. हळू दुखतात सी… इ…’ ती हुंकारली. त्याच्या केसावरून हात फिरवू लागली. मनसोक्तपणे स्तन चोखून होताच तो खाली सरकला. तिच्या पोटावरून त्याची जीभ योनीवर आली. तशी ती शहारली. त्याने तिच्या मांड्या फाकावल्या.. तिच्या योनीचा सुवास घेतला आणि हळूच जीभ योनीवर टेकवली. तो हळुवारपणे तिची इवलीशी, अरुंद योनी चोखू लागला. ‘हाय.. रास उफ्फ.. उ… आह.. हाय..’ ती डोके इकडे तिकडे फिरवत चित्कारू लागली. त्याच्या जिभेचा खरखरीत स्पर्श तिला उत्तेजित – बेभान करीत होता. आणि दिन्याचा लंड ताठ मानेने उद्या मारू लागला होता. तो उठला त्याने कपडे काढले त्याचा काळाभोर लोखंडाच्या काठीप्रमाणे ताठ झालेल्या नागोबाला पाहून शेवंता क्षणभर घाबरून गेली. तोपर्यंत दिन्या तिच्यावर स्वार झाला होता. त्याने तिच्या योनीवर लंड टेकवला आणि दणका दिला. ती त्याला दूर लोटण्याचा प्रयत्न करीत होती. पण दिण्याची पकड घट्ट होती. हळू हळू करत त्याचा लंड तिच्या योनीत शिरू लागला. थोड्याच वेळात तिच्या वेदना कमी होऊन सुखद स्पर्श जाणवू लागला. आता तिला मजा वाटू लागली. त्याचे दणके तिला मस्त वाटू लागले. त्यांचा लंड ने होणारे घर्षण तिला हवेहवेसे वाटू लागले. ती त्याला जवळ ओढू लागली. तिच्या योनीत आत बाहेर होणारा लंड पचपच आवाज करू लागला होता. ‘सीई… हाय.. उफ.. हळू हळू.. घाला ना.. आत खोलवर जाऊ देत.. आणखी जोरात दणके मारा ना.. ती बेफान होऊन चित्कारत होती. दिन्या व शेवंता दोघेही आता शेवटच्या क्षणाला आले होते. थोड्याच वेळात दिन्याने दणके मारले आणि तिच्या पुचित वीर्य सोडून शांत झाला. शेवन्ताला भरभरून शरीरसुख मिळाले होते.

Read More.  आम्ही तिघ... (भाग १)

रखमाने सांगितल्याप्रमाणे शेवंता खरोखरच सुंदर होती. अंगाने भरलेली, आकर्षक होती. तिची टपोरी योनी तर कमालीची मोहक होती. तो मात्र पक्का बनेल, रंगेल अनुभवी होता. चलाखीने त्याने तिच्या कोवळ्या देहाचा भोग घेतला होता. पहिलाच स्पर्श जोरदार घुमसला. तिने आज पर्यंत कुणालाही स्पर्श करू दिला नव्हता. आता ती आईचा डोळा चुकवून दिन्याचा रानमेवा खावून येत होती. त्याचा लंड चोखून आपल्या पुचित घालून घेऊन येत होती. ती धुंदीत होती. पण तो मात्र सावध होता. डाव टाकत होता. पंधरा दिवसांनी त्याने त्याने ती गोष्ट तिच्या आईच्या कानावर घालायचे ठरवले होते. पण सांगायचे कसे? त्यासाठी रखमा घराभाहेर असायला हवी होती. या कामासाठी त्याने गावातील एका तरुणीची मदत घ्यायचे ठरविले. तिला त्याने सर्व समजावून सांगितले. त्याच्या प्लान प्रमाणे तिने शेवन्ताच्या आईला बाहेर बोलावून घेतले. तिला बराच वेळ बोलण्यात गुंतवून ठेवले.

तेवढ्या वेळात दिन्या शेवंताच्या घरात घुसला. त्याला बघतच शेवंता एकदम खुशीत आली. तिने त्याला चहा ठेवला. दोघांनी चहा घेतला. एकमेकांना चहा पाजला त्याने तिला मिठीत घेतले. तिचे उरोज कुस्करत तो तिच्यावर चुंबनाची बरसात करू लागला. तिला खाली पलंगावर झोपवले तिचे स्तन मोकळे केले. आपला ताठलेला लंड त्याने तिच्या हातात दिला. तीही त्याचा लंड कुरवाळू लागली आणि दिन्या तिचे स्तन चोखू लागला. हळू हळू तिला पूर्ण विवस्त्र केले आणि आपला ताठलेला लंड त्याने तिच्या तोंडात दिला तीही अगदी मस्तपणे त्याचा लंड चोखू लागली. दिन्या खाली वाकून तिची योनी चातु लागला. वरून ती त्याचा लंड चोखत होती आणि दिन्या तिची खालून योनी चाटत होता. दोघेही पूर्ण रंगत आले होते. आता त्याला राहवेना. तीही त्याचा लंड आपल्या पुचित घालून घेण्यास बेभान झाली होती.. शेवंताच्या गोर्या गोरा टच्च भरलेल्या मांड्या तो फाकवून तिच्या योनीवर आपले लिंग ठेवून आत घालू लागला. तिची चाटून चाटून ओली केलेली पुची त्याला जास्तच मोहक वाटत होती. त्याचे लिंग तिच्या योनीत सहज जाऊ लागले. पुचित जाताना होणारा सुखद स्पर्श त्याला वेडावून टाकू लागला होता. हे सर्व करत असताना शेवंताची आई रखमा तिथे येऊण पाहू दे यासाठी त्याने मुद्दामच दार उघडे ठेवले होते. त्याला रखमाला दाखवून द्यायचे होते. यासाठी हा प्रकार तो करत होता. पण ही गोष्ट शेवंताला माहित नव्हती. ती दिन्याच्या प्रेमात वेडी झाली होती. त्याच्या पैशाला आणि अमिषाला भुलली होती. राखमाने पाहावे आणि ती भिवून आश्चर्याने विचारात पदवी हाच त्याचा हेतू होता. दिन्या जोर जोरात बाहेर पाहत शेवन्ताच्या पुचित आपला लंड आत बाहेर करीत होता.

आणि अगदी झाले तसेच एवढ्यात रखमा आत आली. दोघे पूर्णपणे विवस्त्र आणि ठोकाठोकी करत असतानाच तिने पहिले. तिने पहिल्यावर तिला जबरदस्त धक्काच बसला. डोक्याला हात लावून ती मटकन खालीच बसली. हळू हळू तिला आठवू लागले. ‘अग.. दार उघडे ठेवून न्हाणीस बोळा घालून जमत नाही. येणारा दारातूनच येतो. न्हानीतून न्हावे. मी सुद्धा दारातूनच येतो.’ तो असा आज बिनधास्त उघडपणे सांगून सावरून आला होता. दिन्या कपडे अंगावर चाडवून खुशीत ऐटीत दार अर्धे बंद करून घराबाहेर पडला होता. त्याने डाव साधला होता. आणि आपला उंडगा लंड काय करू शकतो याची तिला खात्री करून दिली होती.

समाप्त…

Rate this post
error: Content is protected !!