सेक्सी भुतामुळे चोदली काकीची योनी

नमस्कार मित्रानो माझे नाव मोना आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे.  मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या काकीला उपभोगू शकले आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर हि गोष्ट आहे तेव्हाची जेव्हा मी कॉलेज ला होते. मी कॉलेज मध्ये असताना मुळातच खूप शांत स्वभावाची मुलगी होते. मला कोणाच्यात जास्त मिक्स होणे आवडत नसे. माझा स्वभाव थोडा भित्रा होता म्हणा किंवा मला ते आवडत नसे म्हणा. पण मला त्याचमुळे एक देखील मित्र नव्हता. मैत्रिणी मात्र भरपूर होत्या. पण म्हणून काय माझ्या मागे मुले लागत नसत असे काही नाही बर का. माझ्या मागे तर उलट जास्तच मुले लागत असत.

त्याचे कारण म्हणजे माझी कमालीची सेक्सी असलेली फिगर.दिसायला देखणी आहे म्हणून कोण मुले तुमच्या मागे लागत नाहीत. जर तुम्ही दिसायला देखणे आहात आणि जर तुमची फिगर चांगली नसेल तर काही उपयोग नसतो. उलट एखाद्या वेळेस तुम्ही दिसायला थोडं कमी जास्त असले तरी चालते जर का तुमची फिगर सेक्सी असेल तर आणि माझ्याकडे तर दोन्ही पण होते.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि माझ्या छातीच्या गोळ्या पासून ते माझ्या बेंबी पर्यंत आणि माझ्या गच्च मांड्यांपासून ते माझ्या गांडी पर्यंत सगळेच कसे सेक्सी सेक्सी होते आणि त्याचमुळे तर माझ्या मागे जास्त मुले लागत होती. पण मी अजून पण कोणाला होकार दिला नव्हता. कारण मी खूप शांत होते ना. पण त्यामुळे माझेच नुकसान होत होते. माझी खाज दिवसेंदिवस वाढतच होती.

मी आणि काका आधी एकत्र राहत होतो. तो नंतर मग  वेगळा राहू लागला होता. त्याचे रुटीन चालू झाले होते. त्याचे तर लग्न पण झाले होते. त्याच्या बायकोचे नाव प्रिया होते. ती आणि मी खूप चांगल्या मैत्रिणी सारख्या होतो. तिचे आणि माझे खूपच चांगले रिलेशन होते. ती माझ्याशी खूप चांगल्या गप्पा मारत होती आणि आम्ही कोणत्याही विषयावर गप्पा मारू शकत होतो.

ती पण दिसायला खूप देखणी होती. तिची पण फिगर खूपच सेक्सी होती. तिला बघून माझे छातीचे निप्पल्स खूपच पुढे येत असत आणि माझ्या योनीचे पदर तर किती वेळा मोकळे होऊन माझी योनी पाझरलेली मी बघतीली होती. त्यामुळे मला असे हे का होते ते माझे मला समजत नव्हते. पण मला तिच्या सोबत असताना माझ्या भावना खूप अनावर होतात हे मात्र लगेच समजत होते.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 1

त्या दिवशी मला तिचा फोन आला. काका कुठे तरी बाहेर गावी कामासाठी म्हणून जाणार होता. त्यामुळे तिने मला तिच्याकडे झोपायला बोलावले होते. मी खूप खुश झाले. कारण काकी बरोबर पूर्ण रात्र मला झोपायला मिळणार होते ना. ती तशी खूप चालू बाई होती. मोठया शहारत राहिली होती ना. त्यामुळे तिचे राहणीमान आणि तिचे विचार पण सगळे तसेच होते.

मी तिच्याकडे गेले आणि ती मला म्हणाली “आज आपण पार्टी करूया.”असे म्हणून तिने दारू आणली. मी पण कधी कधी घेत असे आणि म्हणून मग मी पण लगेच होकार दिला तीला आणि आम्ही खूप दारू प्यालो. मग आम्ही एकत्र जेवण केले आणि मग आम्ही झोपायची तयारी करू लागलो. ती कपडे बदलण्यासाठी म्हणून आत गेली आणि थोड्याच वेळात ती बाहेर पण आली.

निळ्या रंगाचा वन पीस आखूड गाऊन तिने घातला होता. तो खरच इतका जास्त आखूड होता कि त्यातून तिच्या छातीचे गोळेच नव्हे तर तिचे निप्पल्स पण दिसत होते. खालून तर तिच्या पार निकर पर्यंत वर होता तो. तिने तिचे केस मोकळे सोडले होते तिचे आणि त्यामुळे तर तिचे सौंदर्य आणि मादकता जास्तच उठून दिसत होती. तिला बघून तर मी वेडीच झाले होते.

आम्ही  थोडा वेळ गप्पा मारल्या आणि मग झोपायला गेलो. मी दुसऱ्या रूम मध्ये झोपणार होते. मी तिथे जाऊन झोपले आणि ती तिच्या रूम मध्ये जाऊन झोपली. मला काही केल्या तिच्या त्या सेक्सी बॉडी ला विसरता येत नव्हते. मी झोपूच शकत नव्हते. थोडा वेळ झाला आणि मी उठले आणि तिच्याकडे गेले.

तिच्या रूम मध्ये मी डोकावून बघितले तर ती अजून पण जागी होती. पण बेड वर पडली होती आणि तिचे हात तिच्या बॉडीशी खेळ करत होते.

ती तिच्या एका हाताने तिची छाती दबून घेत होती आणि एक हात तिचा तिच्या निकर मध्ये होता आणि ती तिची योनी चोळून घेत होती. ते बघून मी इकडे वेडी झाले आणि मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिच्या दारावर मी नॉक केले आणि त्याच बरोबर तिने तिचा ड्रेस नीट केला आणि ती मला म्हणाली “काय ग? काय झाले? झोपली नाहीस अजून?”

Read More.  पुणेरी कुकोल्ड नवरा - 1

“नाही ग. मला तिथे एकटीला भीती वाटत आहे. तिथे भूत आहे असे मला वाटत आहे. मी इथे झोपू का तुझ्या बरोबर तुला प्रॉब्लेम नसेल तर?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अरे यात काय विचारायचे आहे. ये ना अगदी बिनधास्त.” असे म्हणताच मी तिच्या शेजरी जाऊन झोपले देखील. लाईट बंद करून आम्ही झोपी गेलो.

“मी तुझ्या कुशीत येऊ का? मला भीती वाटत आहे.” मी असे म्हणताच तिने मला तिच्या जवळ ओढले. तिच्या मी इतक्या जवळ गेले कि माझी छाती तिच्या छातीवर जाऊन बसली. तिची छाती आणि माझी दोघींची पण छाती खूपच गोलाकार आणि मोठी असल्याने आम्हाला खूप मजा येत होती. तिचे तोंड माझ्या  तोंडा जवळ आले होते आणि तिचा श्वास माझ्या तोंडात जात होता.

मी खूप गरम झाले होते. मी तिला मिठी मारून झोपले होते खरे पण माझा हात मी हळू हळू करत तिच्या पाठीवरून खाली वर करून फिरवू लागले. ती काही बोलली नाही. तिला पण ते हवेच होते असा विचार करून मी माझा हात अजून खाली नेला आणि तिच्या त्या गोलाकार गाडीवरून मी तो फिरवू लागलो. तिची गांड कमालीची सेक्सी आणि कडक होती.

मी जसा जसा तिच्या गाडीवरून हात फिरवू लागले तसे तिचे ते गांडीचे काप कडक होऊ लागलेले मला माझ्या हाताला जाणवत होते. तिच्या ड्रेस ला मी खालून अजून जरा वर केले आणि तिच्या निकर मध्ये मी हात घालून तिंची गांड मी दाबू लागताच तिने तिंचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि मग मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षावच सुरु केला. तिचे असे काही स्मूचिंग मी करू लागले होते कि माझ्या इतक्या दिवसांचा उपवास ती मोडत होती. चोकून चोकून मी तिंचे ते गुलाबी नाजूक ओठ लाल केले होते.

Read More.  गावझवाडी - भाग नववा (इंसेट प्रकार)

तीचा गाऊन मी काढून टाकला आणि तिला मी पूर्ण नग्न केले. तिचा तो मदसमस्त देह बघून मला कळायचे बंद झाले. तिने पण माझे कपडे काढून मला पण पूर्ण नग्न केले. तिच्या त्या भरदार छातीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागले. दाबून दाबून मी तिची छाती खूपच मोठी केली. तिंचे निप्पल्स आधीच खूप पुढे होते. मी जेव्हा त्याना माझ्या तोंडात घेतले व कू लागलो तेव्हा तर असे काही पुढे आले आणि कडक झाले कि ते बघून ती पण वेडी झाली.

तिचे मी मग पाय फाकवले आणि मी तिच्या मांडीत जाऊन बसले. तिची योनी खूपच जास्त सेक्सी होती. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत खाली वर करून फिरवू लागले आणि तिची योनी चाटून काढू लागले. तिचे योनीचे पदर कमालीचे नाजूक होते. त्याना मी माझ्या हाताने हळू हळू करत बाजूला केले आणि तिच्या योनीला मी मोकळे केले.

तिची योनी जशी मोकळी झाली तसे तिच्या योनीचा आतील भाग मला दिसू लागला. तिचा तो गुलाबी मांसल भाग बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. मी माझी जीभ हळू हळू करत तिच्या योनीत घातली आणि माझे तोंड मी एकसारखे मागे पुढे करून तिची योनी मी खाऊ लागले. तिच्या योनीत असलेला दाणा पण मी असा काही चाटून काढला कि तिने माझे तोंड तिच्या योनीवर दाबून धरले आणि अधिकाधिक तिची योनी मला चाटायला लावली.

मी मग खूप वेळाने बाजूला झाले आणि तिच्या योनीवर मी माझी योनी ठेवली. माझी कंबर मी मग इकडे तिकडे करून अशी काही फिरवू लागले कि आमच्या योनीवर योनी घासून होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघी पण कमालीच्या बेभान झालो होतो. खूप वेळ आम्ही असे केले आणि मग आमचे वीर्य योनीतुन बाहेर आले.

ते सगळे वीर्य आम्ही मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी पण शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हा पासून आम्ही मग रोजच हि मजा करू लागलो होतो.

3.7/5 - (3 votes)
error: Content is protected !!