पाच मुलांच्या समोर माझी पुच्ची

हेलो मित्रांनो मी रितिका आहे आणि मी उत्तर प्रदेश मध्ये एका गावात राहाते आहे. माझे वय २५ वर्षे आहे. मित्रांनो आज मी तुम्हाला सर्व माझ्या लाडक्या मित्रांना माझी एक खरी घटना सांगणार आहे आणि माझा पहिला सेक्स अनुभव सांगणार आहे. मित्रांनो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी शाळेत शिकत होते. मी जेव्हा १० वी ला होते आणि तेव्हा ही घटन माझ्या बरोबर घडली होती. मी आज पर्यंत ती घटना विसरू शकले नाही आहे.  मला आज सुद्धा ते सर्व चांगल्या रीतीने माहित आहे जे माझ्या बरोबर घडली होती कारण ते सर्व पहिल्यांदा झाले होते आणि माझा पहिला अनुभव खूप चांगला होता आणि मी त्याची पूर्ण मजा घेतली होती.

मित्रांनो मला त्या वेळी या सर्व गोष्टींच्या बद्दल काही माहिती नव्हते आणि जास्त काही माहिती नव्हते, कारण मी आता आता जवान जाली होते आणि माझ्या शरीराने हळू हळू त्याचा आकार बदलायला सुरुवात केली होती. मला त्या सर्व गोष्टींची खूप मजा येत होती. मित्रांनो मी एकदम ठीक ठाक माझा रंग गोरा आणि लहान बुब्स थोडी बाहेर निघालेली गांड आणि मी त्या वेळी मी सायकल घेउन माझ्या शाळेला जात होते. आमच्या कोलोनीची काही मुले पण त्याच शाळेत शिकत होती आणि मी त्यांना भैया म्हणून हाक मारत होते.

ते पावसाचे दिवस होते आणि एक दिवस सकाळी शाळेला जाताना आम्ही सर्व भिजलो होतो, आणि आम्ही लोक पावसाने वाचण्या साठी एका अर्धा बनलेल्या घर मध्ये गेलो आणि तिथे उभे राहिलो होतो आणि मग आम्ही पाऊस कमी होण्याची वाट पाहू लागलो. जी मुले माझ्या बरोबर थांबली होती त्याची नावे रवी, मनीष, अंकित, सुजल, आणि अरविंद होते.

मित्रांनो सुजल थोडा काटकुळा होता आणि त्याला  जास्त पाण्याने भिजलेला  असल्याने  खूप थंडी वाजू लागली होती, तर त्या सर्वांनी त्याला सांगितले कि तू तुझे कपडे काढून त्यांना पीळ आणि त्यांना थोडा वेळ पसरून ठेव आणि मग थोडे वाळले कि मग घाल. मग सुजल ने त्याची शर्ट काढून टाकली आणि मग त्याने त्याची पेंट पण काढून टाकली होती आणि त्याला कपडे काढताना पाहून बाकीच्या सर्व मुलांना पण कपडे काढायची इच्छा झाली आणि त्या सर्वांनी पण एक एक करून त्यांचे शर्ट   काढून टाकले. आता त्या सर्वांना एकत्र बिगर शर्ट असलेले पाहून मला फार विचित्र वाटत होते पण त्यांना त्याने काही पण फरक पडत नव्हता आणि ते एकदम फ्री होऊन फिरत होते आणि त्याना मी तिथे होते या गोष्टी ने काही फरक पडत नव्हता. थोड्या वेळाने मी पण त्यांच्या सारखे वागू लागली आणि त्यांच्या कडे पाहू लागले तेव्हा अचानक रवी ने सुजल ची चड्डी हाताने पकडली आणि एक झटका देऊन ओढली आणि खाली सरकवली आणि मग काय ते सर्व त्याच्या वर तुटून पडले आणि त्यांनी त्याला पूर्ण नागडे करून टाकले.

आता त्याला खूप लाज वाटू लागली होती आणि तो त्याचा लवडा लपवत होता आणि खूप रागात पण आला. मला पण ते सर्व काही पाहून हसू येऊ लागले आणि तो हे पाहून गरम झाला आणि त्यांना तर काही म्हणले नाही आणि तो माझ्या वर तुटून पडला आणि मला खाली पाडले आणि मग माझी स्कर्ट वर केली आणि मग माझी पेंटी हाताने पकडून खाली ओढली. तेव्हा अचानक पेंटी माझ्या पाया मध्ये अडकली त्यामुळे पूर्ण निघू शकली नाही. पण त्याने मला पकडलें आणि माझे पाय एकदम उघडले आणि त्यामुळे त्या सर्वांना माझ्या दुर्लभ पुच्ची चे दर्शन झाले आणि माझी कोवळी पुच्ची पाहून ते सर्व जण खूप खुश झाले होते. मला पण माहिती नाही कि मला त्यावेळी काय झाले आणि मला त्या गोष्टीचे अजिबात वाईट वाटले नाही आणि मी तर माझे पाय स्वतः जास्त उघडले तेव्हा सुजल ने माझे पाय सोडून दिले होते. आता ते सर्व माझ्या कडे येऊन उभे राहिले आणि मी असेच माझे पाय दुमडून पडून राहिले होते.

Read More.  दीदी आणि काकूची जवाजवी - Marathi Sex Katha

मग रवी म्हणाला कि अरे बघ जरा तुझे तर आता पासून केस येऊ लागले आहेत आणि ते पण खूप सारे आणि मला तेव्हा काही तरी वाटले आणि मी पटकन माझे दोन्ही पाय बंद करून टाकले तर ते सर्व जान मिळून मला म्हणाले कि प्लीज थोडा वेळ तरी पाहू दे ना. मग मी त्यांना संगीतले कि इतका वेळ तर पहिली ना? तर मग मनीष म्हणाला कि आता आम्ही तुझी पाहून घेतली आहे तर मग आता तू आमच्या कडून का लपवत आहेस. आता अजून काही वेळ पाहायला दे ना आणि असे म्हणून त्याने माझे गुडघे पकडले आणि ते परत उघडले आणि मग मी पण त्याला काही जास्त विरोध केला नाही आणि ते उघडले आणि मग मी बसून माझी पेंटी पूर्ण काढून टाकली. मग मी उभी झाले आणि मी स्कर्ट घातलेली असल्याने माझी पुच्ची जाकली गेली. मग मनीष म्हणाला कि अरे बघ तुझे सर्व कपडे घाण झाले आहेत. मित्रांनो मी खाली पडल्याने आणि खाली सर्व ओले असल्याने माझ्या कपड्या वर खूप घाण लागली होती. आणि मग सर्व मुले मिळून मला म्हनालि कि तू तुझे सर्व कपडे काढ आणि ते पाण्याने धुऊन टाक आणि मग त्यांच्या तोंडून हे ऐकून मी त्यांच्या कडे खूप रागाने पहिले.

मग मनीष म्हणाला कि आता आम्ही सर्वांनी तुझी पुच्ची तर बघून घेतली आहेच ना, मी तुला आता समजवले ना, मग काय प्रोब्लेम आहे आणि मग तो स्वतः माझ्या जवळ आला आणि माझी स्कर्ट काढायचा प्रयत्न करू लागला पण मी त्याला एक वेळा थांबवले आणि मग मी  त्याला म्हणाले कि भैया मी त्या टाईप ची मुलगी नाही आहे जसे तुम्ही मला समजत आहात मी माझे कपडे तुमच्या सर्वांच्या समोर काढू शकत नाही आहे मला खूप लाज वाटते आहे प्लीज तुम्ही मला समजून घ्या जरा. तुम्ही सर्वांनी मिळून माझी ती पाहून घेतली आहे आणि तरी मी तुम्हाला काही सुद्धा म्हणले नाही आहे आणि याचा अर्थ तुम्ही असा समजू नका कि मी आता तुमच्या समोर एकदम माझे सर्व कपडे काढून टाकेन आणि मी नागडी होईन. तेव्हा रवी पटकन म्हणाला कि ते काय? तू आम्हाला फक्त एक वेळा ‘ती’ या वस्तूचे नाव सांगून टाक तर मी तुला एक मार्ग सांगेन ज्याने तुझे कपडे पण स्वच्छ होतील आणि तुला आमच्या सर्वांच्या समोर एकदम नागडे पण व्हावे लागणार नाही.

मग मी म्हणाले कि असे कसे होईल? मग तो मला म्हणाला कि तू आधी ‘ती’ चा अर्थ सांग मग मी तुला तो मार्ग सांगेन, मग मी त्याला म्हणाले कि मी सांगते मी तुला एकदम खरे सांगते कि मी ‘ती’ चा अर्थ तुम्हाला सर्वांना सांगेन. पण त्या आधी तो मार्ग सांगून टाक. तर तो म्हणाला कि नाही तू नन्तर आम्हाला ‘ती’ चा अर्थ सांगणार नाहीस हे आम्हाला माहिती आहे. आणि त्यामुळे तुला आधी ‘ती’ चा अर्थ सांगावा लागेल.

मग मी म्हणाले कि भैया मी तुम्हाला वाचन दिले आहे कि मी त्याचा अर्थ सांगून टाकेन तुम्हाला, तरी तुम्ही माझ्या वर विश्वास करीत नाही आहात आणि असे पण मला तर रोज तुमच्या बरोबर येणे जाने असते, मला एवढ्या लहान गोष्टी साठी तुमची मैत्री थोडेच संपवायची आहे. मग तो म्हणाला कि चल आता जरा लक्ष देऊन ऐक तू वर जाऊन बघून घे छत तर उघडी आहे आणि तू तिथे जाऊन तुझे कपडे काढून पावसाच्या पाण्या मध्ये सर्व कपडे धुऊन टाक आणि मग ते चांगले पिळून झाले कि तू त्यांना परत तुझ्या अंगावर घाल आणि मग खाली आमच्या कडे ये. इथे आजू बाजूला कोणती उंच इमारत नाही आहे आणि असे पण इतक्या पावासात कुठे काय एवढ्या दुरून दिसणार आहे. आहे कि नाही ही चांगली आईडिया.

Read More.  गावझवाडी - भाग चौदावा (थ्रीसम प्रकार)

मग मी त्यांचे हे बोलणे ऐकून माझ्या मनात विचार करू लागले कि त्यांची गोष्ट तर एकदम खरी आहे आणि मग जेव्हा मी हे सर्व बोलणे ऐकत होते तेव्हा अचानक माझी नजर सुजल च्या लंडा वर गेली आणि मी त्याला सतत माझे डोळ्याचे पाते बंद ना करता घुरून घुरून पाहत होते. मग अरविंद हे सर्व पाहून मला म्हणाला कि बहुतेक तुला सुजल चा लंड आज खूप आवडला आहे आणि जर असे असेल तर तू आता  जास्त उशीर न करता त्याचा लंड तुझ्या हाताने पकड आणि त्याला पाहून घे.

मित्रानो त्याच्या तोंडून हे सर्व बोलणे ऐकून मी खूप लाजले आणि मी पटकन माझी नजर सुजल च्या लंडा पासून बाजूला केली तर ते पण हसू लागले आणि मग मला पण खूप हसु आले. मग मी विचार करून वर जाऊ लागले तर ते मला म्हणाले कि अरे खोटारडी तू तुझे वचन तर आता तरी पूर्ण कर जे तू आता दिले होतेस आता आम्हाला पटकन ‘ती’ चा अर्थ सांगून तुझे वचन पूर्ण करून टाक बघू.

मग मी पटकन तिथे थांबले आणि मग मी ते सांगायची हिम्मत एकत्र करीत होते आणि असे पण काही नव्हते कि मी असले सर्व पहिले आधी कधी ऐकले नव्हते आणि आम्ही सर्व मुली पण कधी कधी एकमेका मध्ये त्या शब्दाचा अर्थ बोलत असतो पण ते असे सर्व मुलांच्या समोर बोलणे ही वेगळी गोष्ट होती. मला पण आता खूप मजा येत होती आणि आता मला थोडी थोडी थंडी पण अजिबात वाजत नव्हती आणि हे सर्व पाहून आणि करून आणि बोलून आता माझ्या शरीरात उब लागली होती.

मग मी एक मिनिट थांबले आणि मग बोलले कि तुम्ही सर्वांनी मिळून माझी पुच्ची पाहून घेतली आहे आणि मग मी हसून पटकन वर पळून आले आणि ते सर्व माझ्या तोंडून हा शब्द ऐकून खूप खुश झाले आणि यीआआअ करून ओरडू लागले. मग मी वर आले आणि बघितले कि त्यांचे म्हणणे एकदम बरोबर होते. तेव्हा वर खूप झोराने पाउस पडत होता आणि मग मी तिथे पोचून पटकन माझी स्कर्ट काढून टाकली आणि मग मी इकडे तिकडे पाहून ती स्वच्छ केली आणि मग मी माझी शर्ट पण काढून स्वच्छ केली पण मित्रानो हे काम करीत असताना मी खूप भिजले होते आणि बरोबर माझी ब्रा पण खूप जास्त भिजून गेली होती. आता एवढी ओली ब्रा घालणे तर अवघड होते आणि म्हणून मी ती पण काढून टाकली.

मित्रांनो माझ्या मना ची खरी गोष्ट विचार तर तो माझी ती अवस्था होती ज्याने आज माझा विचार एकदम बदलून टाकला होता आणि मी तेव्हा एकदम नागडी पावसात भिजत बसले होते. माझ्या नागड्या शरीरावर पडणारे ते थंड पाणी माझ्या शरीराला जास्त गरम करू लागले होते आणि खाली पाच मुले होती ज्यांना खूप चांगल्या रीतीने माहिती होते कि मी त्या वेळी वर एकदम नागडी आहे आणि त्या पायारीनवर एक पण दरवाजा नव्हता.

Read More.  हनिमूनला ठोकली दुसऱ्याची मदमस्त बायको

आता मला माझ्या मनातल्या मनात एक वेगळा आनंद होऊ लागला होता आणि माझे मन करीत होते कि मी अशीच वर नागडी पूर्ण गच्ची वर फिरावे आणि अशीच पूर्ण वेळ नागडी राहू आणि मग मी ते सर्व केले. मी अशीच गच्ची वर इकडे तिकडे फिरले आणि मग मी बाहेर च्या बाजूला जाऊन वाकून पाहिले जिथे आमच्या सर्वांच्या सायकली उभ्या होत्या. मित्रानो त्या गच्ची वर एक पण भिंत नव्हती. जर एवढा जोराने पाउस नसता तर कोणी पण मला बाहेर रस्त्या वरून नागडी पाहू शकत होते.

तेव्हा अचानक मला माहित नाही कि मला काय झाले होते मी माझी गांड बाहेर च्या बाजूला केली आणि  मी माझा हात हलवला आणि मग वर पाहू लागले. मग थोडा वेळ झाला आणि मी पटकन हसत हसत पायरी जवळ आले. खरे सांगू तर मित्रांनो मी त्यावेळी एकदम वेडी झाले होते. मग मी माझी टी शर्ट आणि स्कर्ट घातली पण ते कपडे अजून पण खूप ओले होते आणि ते पण खूप जड जाले होते आणि मग मी त्यांना हळू हळू घालू लागले. कपडे घातले आणि मला तर त्यामध्ये जास्त थंडी वाजू लागली होती, त्या ऐवजी मी एकदम नागडी असताना आणि पावसात भिजत असताना मला अजिबात थंडी वाजत नव्हती. पण मला ते काही पण करून घालणे भाग होते आणि मागं मी ते घालून खाली आले.

मग मी खाली येऊन पहिले कि ते सर्व लोक मिळून सिगरेट पीत बसले होते आणि माझी ओली शर्ट तेव्हा माझ्या गरम शरीराला एकदम चिकटली होती, आणि त्यामुळे त्यांना माझ्या बुब्स चा आकार आणि माझी निपल पण एकदम मस्त बाहेरून दिसत होती आणि ते सर्व मिळून माझ्या बॉल कडे आणि माझ्या पूर्ण शरीरा कडे पाहत होते आणि मला ते पाहून खूप लाज वाटत होती आणि मला थोडी  मजा पण येत होती कि मी इतकी आकर्षक दिसत आहे कि सर्व मुले माझ्या कडे एवढे एकटक पाहत आहेत.

मित्रानो आता मला थंडी तर खूप जोराने वाजू लागली होती, कारण मी माझ्या कपड्या बरोबर एकदम भिजले होते आणि थंडी मुळे मी थोडी थोडी कापू लागले होते आणि मग मी माझी ब्रा आणि पेंटी माझ्या बेग मध्ये ठेवू लागले तेव्हा ते सर्व मिळून माझ्या कडे पाहून हसू लागले होते आणि आता सुजल ने पण आता पर्यंत त्याची चड्डी घातली होती. मित्रांनो काही वेळ आम्ही तसेच उभे राहिलो आणि मग हळू हळू पाउस कमी होऊ लागला होता आणि मग आम्ही सर्व हळू हळू आमच्या घराच्या दिशेने निघालो होतो. आम्ही घरा कडे येताना कोणी काही बोलत नव्हते कारण सर्व लोक भिजून आणि बाहेर उभे राहून खूप दमले होते आणि मग आम्ही थोड्या वेळाने आमच्या घरी पोचलो आणि सर्व जण आपापल्या घरी गेले. मग मी गरम पाण्याने आंघोळ केली आणि मग माझे नवीन कपडे घातले आणि मग काही वेळ आराम करू लागले आणि मग मी डोळे बंद करून माझ्या गादी वर पडले होते आणि माझ्या मनात विचार सुरु झाले. माझ्या समोर ती सर्व घटना फिरू लागली आणि मी जास्त विचार करीत नव्हते तरी माझ्या मनात तीच घटना  येत होती आणि आता मला काही तरी होऊ लागले होते आणि मी तो अनुभव तुम्हाला शब्दा मध्ये सांगू शकत नाही, पण खरे सांगू तर मी तेव्हा खूप खुश होते.

Rate this post
error: Content is protected !!