कोठ्यावरची सुरवात

नमस्कार मित्रानो. माझे नाव रेश्मा आहे. मी एक वेश्या आहे. माझे वय आज चाळीस आहे. मी या वेश्या व्यवसायात कशी काय आले ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. मी स्वतःहून यात आले कि मला आणले गेले ते मी आज तुम्हाला सांगणार आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी साधारण पंचिवस वर्षाची असेन. माझा जन्म गरीब कुटुंबात झाला होता. माझे आई वडील मोल मजुरी करून आमचे घर चालवायचे. मी दिसायला खूप गोरी वगैरे काही नव्हते पण नाकी डोळी मात्र मी खूपच देखणी होते. माझी उंची चांगली होती. जिम ला जाऊन मुली जशी फिगर करतात तशी माझी फिगर होती आणि ते पण नैसर्गिक.

माझ्या शरीराचे सगळे अवयव अगदी उठून दिसत असत. माझी छाती आंब्या सारखी गोलाकार होती. तिचा घेर बघून माझ्याकडे बघणारे लाळ घोटायचे. माझ्याकडे वासेनेने बरबटलेल्या नजरेने बघणाऱ्यांची काही कमी नव्हती. ते मला असे काही बघायचे कि मला संभोग केल्याची भावनाच निर्माण होत असे. माझ्या गांडीची गोल रचना जणू काही आत काही तरी गोल ठेवले आहे असेच वाटत असे. त्यामुळे माझ्या घरच्यांना माझाही चिंता नसेल तर नवलच असणार होती ना.

मी वयात आल्याने माझ्या घरच्यांनी माझे काय करायचे असा विचार चालू केला होता. आमच्या घरी शहरातील एक माणूस नियमित येत असे. त्याचा तिकडे भांड्यांचा व्यवसाय होता असे तो सांगत असे. माझ्या गावात येऊन तो घरो घरी जाऊन भांडी विक्री करायचा. त्यातून माझ्या घरच्यांची आणि त्याची खूपच चांगली ओळख झाली होती. त्यामुळे माझी पण त्याच्याशी चांगली मैत्री झाली होती.

त्याने माझ्या घरच्यांना गोड गोड बोलून वश केले होते. एकदा तो माझ्या घरच्यांना म्हणाला “मी रेखा ला घेऊन शहरात जातो. तिथे माझ्याकाडे राहू दे. म्हणजे तिला सगळे माहिती होईल. ती सगळे शिकले पण आणि चार पैसे कमावून तुम्हाला मदत पण करेल”

त्याचे बोलणे ऐकून घरच्यांनी लगेच मला त्याच्या सोबत पाठवले देखील. मला घेऊन तो शहरात येताच तो सरळ एका कोठ्यावर गेला. तिकडचे वातावरण बघून मी लगेच समजले कि आपली फसगत झाली आहे. पण मी काहीच करू शकत नव्हते. तो त्या कोठ्यात च रहात असे. त्याने खोटे सांगितले होते कि त्याचा भांड्याचा व्यवसाय होता.

Read More.  मावशीच्या मुलीबरोबर केले लेस्बियन

“हे बघ रेखा हि तुझी रूम आणि आजपासून मी सांगेल ते काम करावे लागेल.माझ्याकडे येणाऱ्या कस्टमर ना खुश करावे लागेल.नाही केले तर माझ्याशी गाठ आहे हे लक्षत असुदे” तो म्हणाला.

एक तर मी शहारत नवीन होते आणि मला काहीच माहित नसल्याने मला त्याला होकार देण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. मी येऊन चार दिवस झाले असतील तेव्हा तो मला एके दिवशी म्हणाला “रेखा चल तयार हो. गिर्हाईक येत आहे. कामाला लागायची वेळ झाली आता तुझी”

मी नाईलाजाने आवरून बसले. थोड्याच वेळांत माझ्या खोलीचे दार वाजले. दार उघून बघताच साधारण पनाशीचा एक माणूस बाहेर उभा होता. त्याने आत येऊन दार लावले. त्याच्याकडून दारूचा प्रचंड वास येत होता. मला बघून तो म्हणाला “वाह काय मस्त माल आहे. आज तर माझे दिल खुश होईल असे वाटत आहे. बघूया आता”

असे म्हणून त्याने माझ्या गळ्यात हात टाकला आणि माझ्या तोंडात तोंड दिले. त्याच्या उग्र वासाने माझे डोके उठले. पण थोड्याच वेळांत मला त्या वासाची सवय झाली. तो माझ्यावर अक्षरशः तुटून पडला होता. त्याने माझ्या नाजूक ओठांना चावायला चालू केले. मला हा पहिलाच अनुभव असल्याने मी थोडी बावरले होते. पण शेवटी माझ्या भावना पण जागृत होत होत्याच.

त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरू लागताच माझी छाती उठू लागली. माझे निप्पल्स पुढे आले. त्याने माझा ड्रेस झटकन काढला आणि मला नग्न केले. पर पुरुषा समोर नग्न होण्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता. माझ्या नग्न शरीराला बघून त्याच्या डोळ्यातील वासना मला जाणवली. तो माझ्या शरीराचे काय करेल याचा नेम नव्हता. माझ्या कडक शरीराचा तो पूर्ण आस्वाद घेणार होता हे नक्की.

त्याने माझ्या छातीला जोरजोरात दाबायला चालू केले. ते करत असताना त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला आणि त्याच्या सोट्यावर ठेवला. मला सोटा पकडून कधीच माहित नव्हते. सुरवातीस मी थोडी बावरले पण मग मात्र मला सोट्याची मजा येऊ लागली. मी जोरजोरात त्याचा सोटा माझ्या हाताने मागे पुढे वर खाली करत हलवू लागले. त्यामुळे त्याचा सोटा लगेचच कडक झाला.

Read More.  गावझवाडी (भाग दुसरा)

तो माझ्या शरीराशी खेळतच होता. त्याची माझी छाती दाबून आणि चोकून इच्छा पूर्ण झाल्यावर तो उठला. त्याने माझे पाय फाकवले आणि माझ्या योनीत त्याचा काळाभोर सोटा कचकन कोंबला. माझ्या योनीत सोटा जाण्याची हि पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे मी जोरात ओरडले. त्याने मग त्याचा सोटा बाहेर काढला.

थोडा वेळ त्याने त्याच्या हाताने माझ्या योनीचा मसाज करायला चालू केले. मला बरे वाटले. त्याचा हात माझ्या योनीच्या फुगीर भागावरून हळुवार फिरत होता. त्याची बोटे त्याने आत बाहेर करून योनीचे भोक मोठे करायला चालू केले. एव्हाना माझी योनी ओली होऊन झिरपू लागली होती.

योनी पूर्ण ओली झाली आहे हे लक्षात येताच त्याने पुन्हा एकदा त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला व हळू हळू करत आत सारायला चालू केले. यावेळी मला अजिबात त्रास झाला नाही. अगदी आरामात त्याचा सोटा पूर्ण आत गेल्याचे लक्षात येताच त्याने पोजिशन घेतली आणि जोरजोरात तो त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला.

त्याचा वेग प्रचंड होता. माझ्या योनीला तो असे काही ठोकत होता कि माझ्या योनीच्या चिंध्याच होत होत्या. कचाकच करत तो माझ्यावर उडत होता. थोड्याच वेळात त्याचे वीर्यपतन झाले. तो कपडे घालुन निघून पण गेला आणि मी मात्र तशीच नग्न पडले होते.

थोडा वेळ पडून मी कपडे घातले आणि माझ्या रूम मध्ये झालेल्या गोष्टीचा विचार करत होते तोच मला पुन्हा तयार राहण्याचा निरोप आला. मी आवक झाले. आता तरी मी एकदा ठोकून घेतले आहे आणि आता परत लगेच म्हणजे काय हे.

पण मी काही न बोलता पुन्हा एकदा तयार झाले. मी दार उघडले तर पुन्हा तोच माणूस होता जो मघाशी मला ठोकून गेला होता. त्याला मी खूपच आवडले होते. त्यामुळे तो लगेच परत आला होता. त्याने पुन्हा दार लावले आणि माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला “तुझी सर्व्हिस खूप आवडली मला. तुझे शरीर पण खूपच कडक आहे. त्यामुळे मी स्वतःला रोखू शकलो नाही आणि पुन्हा एकदा मी तुझा उपभोग घेण्यासाठी आलो”

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 02

त्याचे बोलणे ऐकून मी त्यातही थोडी लाजले. त्याने पुन्हा एकदा मला त्याच्या कवेट घेतले आणि दाबायला चालू केले. मी यावेळी थोडी सरसावले होते. त्याने माझे कपडे काढताच मी वाट न बघता त्याचा सोटा हलवू लागले. यावेळी त्याने मला खाली जमिनीवर बसवले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मी पहिल्यांदाच सोटा चोकत होते. त्यामुळे मला त्याची सवय नव्हती.

पण हळू हळू मला जमेल तसे मी सोटा चोकू लागले. मला ते आवडत आहे हे मला लक्षात येताच माझा वेग खूपच जास्त वाढला. मी क्षणभर विसरले कि मी धंदेवाले आहे. माझ्या बॉयफ्रेंडच्या सोट्याला चोकत आहे असेच मला वाटू लागले होते.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्याने मला उठवले. मला गुडघ्यावर बसवून तो मागे माझ्या गांडीकडे गेला. त्याने माझ्या गांडीच्या मधून दिसणाऱ्या योनीत त्याची दोन बोटे घातली आणि आत बाहेर करून त्याचे भोक पुन्हा एकदा मोठे केले. मला तो प्रकार आवडला. त्याने आत बाहेर करून माझी योनी ओली केली आणि पुन्हा एकदा तो तयार झाला माझ्या योनीत त्याचा सोटा कोंबायला.

त्याने त्याच्या हातात त्याचा सोटा घेतला आणि कचकन माझ्या योनीत कोंबला. यावेळी मला अजिबात त्रास झाला नाही. त्याने मग माझ्या कमरेवर हात ठेवून मला प्रचंड ताकदीने ठोकायला चालू केले. मला पण त्याची खूप मजाआली . पण याही वेळी लगेचच त्याचे वीर्य पतन झाले. पुन्हा त्याने काहीही न बोलता कपडे घातले आणि तो निघून गेला. मी पुन्हा एकदा त्याच्याकडे बघत राहिले आणि तशीच नग्न पडून राहिले.

अश्या प्रकारे माझ्या धंद्याची बोहनी एका दारुड्याकडून झाली होती. पुढे माझ्या आयुष्यात खूप लोक आले ज्यांची वासना मी शमवली. त्यात अगदी कॉलेज तरुण होते, माध्यम वयाचे होते, म्हातारे होते. काही काही वेळा तर दोघे दोघे पुरुष एकदम माझ्यावर उडायचे. काही वेळा माझ्या मनात असायचे तर काही वेळा नसायचे. पण मला आता त्याचे काही वाटत नव्हते. जेव्हा मनात नसेल तेव्हा मी दारू पिऊन संभोग करत असे. त्यामुळे मला या गोष्टींचा काहीच फरक पडत नव्हता.

Rate this post
error: Content is protected !!