माझी एअरहोस्टेस बहिण – भाग दुसरा

टिव्हीच्या रिमोटने चॅनेल चेंज करता करता माझ्या बहिणीने ‘ए.एक्स.एन’ चॅनेल लावला.

त्यावर एक ‘हॉट अन वाईल्ड’ शो लागला होता. ती कुतुहलाने तो प्रोग्राम बघू लागली. त्यात लास वेगास मधील एक ठिकाण दाखवले जात होते. प्रोग्राम कंडक्ट करणारी सुंदरी टाईट्य़ मिनी-स्कर्ट मध्ये होती व तिचा टॉप बिकीनीसारखा तोकडा होता ज्यातून तिची भरदार छाती ओथंबून जात होती. पण पुढे जे काही आले त्याच्या तुलनेत ती अर्धनग्न सुंदरी दाखवणे काहीच नव्हते. पुढच्या दृश्यात मादक डान्स करणाऱ्या मुलीं दाखवत होते ज्यांची भरदार छाती उघडी होती व फक्त एक लहानसा चमकणारा तारा त्यांचे निप्पल झाकत होता. खाली त्यांनी जी-स्ट्रींग सारखी तोकडी पँटीज घातलेली होती जी झाकण्यापेक्षा सगळे दाखवत होती. Marathi Incest Sex Story

त्या जवळ जवळ नग्न मुलीं मादक डान्स करत होत्या आणि मध्ये मध्ये त्यांचा इंटरव्युव्ह चालला होता. तो ‘हॉट अन वाईल्ड’ शो मला चांगलाच ‘तापवत व उत्तेजीत’ करत होता. पण माझी बहिण अगदी शांतपणे तो शो आवडीने बघत होती. नंतर त्यांनी दाखवायला सुरुवात केली की एका पोलवर एक स्ट्रीप-डान्सर डान्स करतेय. तिची छाती उघडी होती व एक तोकडी लेदर पँटीज घालून ती पोलवर आपली पुच्ची घासत होती. काही क्षणानंतर माझी बहिण म्हणाली, “खरोखरच असे शो तिकडे असतात काय?”

“असणार ना…. त्याशिवाय का ते या प्रोग्राममध्ये दाखवत आहेत.” मी तिला उत्तर दिले.

“म्हणजे मला म्हणायचे आहे की… असे उघड्यावर… पब्लीक प्लेसमध्ये…. लोक अशी नग्नपणे प्रदर्शन करू शकतात का? हां! आता डान्स बार वगैरे असेल तर ठिक आहे…. पण बघ! ते बघणारे लोक सुद्धा कसे कपडे काढत आहेत आणि डान्स करत आहेत…..” तिने टिव्ही स्क्रीनकडे बोट दाखवत मला बॅकग्राऊंडला असलेली लोक दाखवली.

“ताई! प्लीज… चॅनेल चेंज कर…” मी कसेबसे तिला म्हणालो कारण तो प्रोग्राम मला उत्तेजीत करत होता. माझी ‘उत्तेजना’ माझ्या र्बम्युड्यामधून लपवणे मला कठीण होत होते कारण मी आत अंडरवेअर घातलेली नव्हती.

“का रे?… तुला अर्धनग्न मुलीं बघायला आवडत नाही का??… तू तर अठरा वर्षाचा होवून गेलास की…. पुरुष आहेस तू आता…,” ती अडखळत अडखळत बोलू लागली, “मला माहित आहे प्रत्येक मुलाला आवडते ‘असले’ काही बघायला….”

“हो, ताई!…. पण स्वत:च्या बहिणीबरोबर नव्हे…..” मी थोड्या चढ्या आवाजात तिला उत्तर दिले.
“ठिक आहे!….” असे म्हणत तिने चॅनेल बदलला आणि ‘एम-टिव्ही’ लावला.

“तुमची कसली मिटींग होती मघाशी, ताई?” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

माझ्या प्रश्नाने ती काही क्षण थबकली व तिचा चेहरा थोडा नर्व्हस झाल्यासारखा मला वाटला. पण ड्रिंक्सचा तिच्यावर चांगलाच परिणाम झाला होता त्यामुळे पुढे ती बेधडकपणे म्हणाली,

“मिटींग वगैरे काही नव्हती रे…. कॅप्टनने मला त्याच्या रूममध्ये बोलावले होते….”

असे म्हणत माझी बहिण उठली आणि थोडीशी अडखळत बाथरूममध्ये गेली. थोड्यावेळात ती बाहेर आली. तिने चेहऱ्यावर पाणी मारले होते व पाणी तिच्या टॉपच्या वरच्या भागावर पडून तिचा टॉप पारदर्शक झाला होता. टॉपचा ओला भाग तिच्या भरीव छातीवर चिकटला होता ज्यातून तिची ब्रेसीयर आणि ब्रेसीयरवरील उघडा भाग दिसत होता. पण तिच्या या ‘प्रदर्शनाचे’ तिला काही वाटत नव्हते. अगदी बिनधास्तपणे ती माझ्यासमोर येवून पुन्हा खुर्चीवर बसली.

“अरे… आम्ही गंमतीने याला म्हणतो की ‘मिटींग द कॅप्टन आफ्टर फ्लाईट’… मी माझ्या एका सहकारी एअरहोस्टेसबरोबर त्याच्या रूममध्ये गेले होते.” तिने आल्यावर शांतपणे मला सांगितले.

“पण तू परत आलीस तेव्हा तुझे कपडे चुरगळलेले का होते? तुझा मेक.अप गेला होता तुझे केसही थोडे विस्कटलेले का होते?” मी तिला थोड्या तिरक्या आवाजात विचारले, तिला कळण्यासाठी की हा प्रश्न मी तिला बालीशपणे विचारला नाही आहे.

“माय डिअर, ब्रदर!…. जेव्हा एअरहोस्टेस कॅप्टनच्या रूममध्ये जाते…. तेव्हा ती त्याला फक्त ‘खूष’ करण्याकरीता जाते…” तिने जराही न अडखळता मला उत्तर दिले.

“खूष करण्याकरीता???” मी आश्चर्याने विचारले.

“हो! खूष करण्यासाठी….. आणि आता पुरुषाला खूष ‘कसे’ केले जाते हे कळण्याएवढा मोठा तर तू नक्कीच झाला आहेस….,” माझी बहिण काही क्षण थांबली आणि पुढे म्हणाली, “त्याच्याबरोबर आम्हाला ‘झोपावे’ लागते आणि त्याला ‘खूष’ करावे लागते…. आणि तुझ्या माहितीकरीता सांगते…. प्रत्येक एअरहोस्टेस ‘तसे’ करते…. आणि कधी कधी तर स्टाफमधील पुरुष आणि स्त्रीयां कॅप्टनच्या रूममध्ये जमा होवून ‘मजा’ करतात.”

“मजा??…. कसली…..?” पुढचे शब्द माझ्या तोंडातून बाहेरच पडले नाहीत व मी कसाबसा आवंढळा गिळला.
“तुला काय वाटते?…. जेव्हा असे प्रौढ मुलें, मुलीं एकत्र येतात तेव्हा ते कसली ‘मजा’ करत असतील??” तिने उलट मलाच बेधडक प्रश्न केला.

“म्हणजे… तुला म्हणायचे आहे की तुम्ही सगळे ‘ग्रुप सेक्स’ करता, ताई???” मी आश्चर्याने माझ्या बहिणीला विचारले.

“हो!!…. ज्याला सेक्सच्या भाषेत ‘ऑर्गी’ म्हणतात…. आम्ही ‘तेच’ करतो…” थोड्याशा अभिमानास्पद स्वरात माझी बहिण म्हणाली.

मला खरोखरच आश्चर्याचा धक्का बसला. आणि सगळ्यात जास्त आश्चर्य याचे वाटत होते की माझी बहिण किती सहजपणे मला हे सांगत होती. ठिक आहे! मला कळत होते की त्या हार्ड-ड्रिंक्सची तिला किक लागली होती आणि त्या नशेत तिचा तिच्या जिभेवर ताबा राहिला नव्हता पण स्वत:च्या भावाला हे सगळे बिनधास्तपणे सांगणे म्हणजे फारच होत होते.

माझी बहिण ‘ग्रूप सेक्स’ मध्ये भाग घेते नुसत्या या कल्पनेने मी कामोत्तेजीत झालो. मला पण ड्रिंक्सची थोडी नशा चढली होती आणि त्या नशेत मी आता वासनेच्या नजरेने माझ्या बहिणीकडे बघू लागलो. तिच्या ओल्या टॉपमधून दिसणाऱ्या तिच्या गच्च छातीच्या उभारांना मी कामातूर होवून बघू लागलो. तिच्या शॉर्ट-स्कर्ट खालील उघड्या मांड्या व लांबसडक पायांचे मी डोळ्यांनी ‘रसपान’ करू लागलो.

“म्हणजे आत्ता पण तू ‘तसे’ काही करून आलीस का, ताई?” तिच्याकडून अजून माहिती काढून घेण्याकरीता मी तिला विचारले.
“येस, ब्रदर! मी त्याला चाटले….. म्हणजे मी ‘त्याचा’ चोखला….. म्हणजे मी त्याचा ‘लंड’ चोखला आणि त्याला माझ्या तोंडात गाळायला लावले. आणि मग तेथे इतरही बरेचजण होते ज्यांच्याबरोबर आमचे नेहमीचे ‘खेळ’ चालले होते. पण तू येथे असल्यामुळे मी ‘लवकर’ परत आले. खरे सांगायचे म्हणजे हा जो पायलट… म्हणजे आमचा कॅप्टन आहे ना… ह्याला मला झवायला फार आवडते…. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे…. माझी पुच्ची म्हणजे…. सगळ्यात टाईट पुच्ची आहे…. पण आज त्याच्या लंडाचे नशीब चांगले नव्हते…. कारण त्याला झवायला द्यायच्या आतच मी परत निघून आले….” नशेमध्ये माझी बहिण तोंडाला येईल ते बरळत होती. तिला कल्पना होती की ती स्वत:च्या भावाबरोबर बोलत आहे तरी ती आपले आचकट विचकट बोलणे थांबवत नव्हती.

माझा माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. माझा लंड कधीही गळायला लागेल असे मला वाटू लागले. तसे तर मी ऐकून होतो की एअरहोस्टेसचे लाईफ थोडे ‘स्वच्छंदी’ असते म्हणून पण माझी स्वत:ची मोठी बहिणही तसले ‘फ़्री’ लाईफ एंजॉय करते हे कळल्यावर माझी कामोत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढली. तसे तर माझी बहिण माझ्याबरोबर नेहमी मोकळेपणाने आणि मित्रत्वाने वागत असे पण आम्ही ‘सेक्स’ संबंधी विषयावर कधी चर्चा केली नव्हती. आणि आत्ता येथे नशेमध्ये ती स्वत:चे सेक्स्युअल अनुभव मला सांगत होती जे ऐकून माझ्या कामभावना अनावर होत होत्या.

मी तिचे निरीक्षण करत होतो. ती उठली आणि आपल्या बॅगेमधून तिने सिगारेटचे पाकिट आणि लायटर काढले. एक सिगारेट ओठांत पकडून तिने पेटवली. मग एक जोराचा झुरका तिने घेतला, ज्याने तिच्या गालाला खोलगट खळी पडली. उत्तेजनेच्या भरात मी कल्पना करू लागलो की…. तिच्या गालाला अशीच खळी पडत असेल का…. जेव्हा ती जोराने लंड चोखत असेल तेव्हा…

“तुला बॉयफ्रेन्ड आहे का?” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

“येस! माय डियर, ब्रदर!…. मला बॉयफ्रेन्ड आहे… तो पण आमच्याच एअरलाईन्समध्ये काम करतो. पण आत्ता तो दुसऱ्या फ्लाईटच्या ट्रिपवर गेला आहे” तिने उत्तर दिले.

“त्याला ‘हे’ सगळे माहित आहे का??” मी विचारले.

“ऑफकोर्स!…. आणि तुला सांगते…. जेव्हा आम्ही दोघे एकत्र ट्रिपवर असतो तेव्हा अशा ग्रूप सेक्सचा आनंद आम्ही बऱ्याचदा घेतला आहे. आमचे संबंध अगदी फ्री आणि आधुनिक विचारसरणीचे आहेत. त्याला पण कळते की त्याच्या अनुपस्थितीत माझ्यापण काही ‘गरजा’ आहेत आणि मी माझे मन मारून न रहाता मिळेल तसा ‘आनंद’ घ्यावा. आणि तोपण एखादी पुच्ची झवायला मिळाली की सोडत नाही…..” माझी बहिण मला तिच्या ‘स्वैर लैंगीक’ जीवनाचा सिद्धांत पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होती.

माझी बहिण उठली आणि तिने एक दिलखुलास आळस दिला. आळस देताना तिने पाठीला जरा जास्तच बाक दिला, ज्याने तिची भरगच्च छाती पुढच्या बाजूला जणू ओसांडून जावू लागली. आळस देवून शरीराला झटका देण्याच्या नादात तिचा तोल गेला. मी पटकन तिला पकडण्यासाठी माझे हात पुढे केले पण तिला मी पकडण्याच्या आत ती खाली पडली. पण पडताना ती सरळ माझ्या मांडीवर आली.

तिचा चेहरा माझ्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घुसला व तिचे तोंड माझ्या कडक लंडावर टेकले. जेव्हा मला जाणवले की तिने र्बम्युड्यावरून माझ्या लंडाचा हलकासा चावा घेतला तेव्हा माझ्या अंगावर काटा आला आणि शहारून मी अंग चोरून घेतले.

अगदी अघटीत असे घडत होते. मला कळतच नव्हते नक्की काय चालले आहे. मी स्वप्नात तर नाही ना असे मला वाटत होते पण ते कळण्यासाठी मला काहितरी टोचून घ्यायची गरजच नव्हती… कारण काहितरी माझ्या लंडाला टोचत होते जे मला जाणीव करून देत होते की मी स्वप्नात नाही. माझ्या बहिणीचे तोंड उघडे होते व माझा र्बम्युड्यामधील लंडाची बाजू तिच्या तोंडात होती आणि ती हलकेच दातांनी त्याला चावत होती.
मी काहिही समजण्याच्या पलिकडे गेलो होतो. तरीही माझ्या मनात खोलवर कोठेतरी दोन तट पडले होते. माझे एक मन (ज्याचे कनेक्शन माझ्या संस्काराशी होते ते) मला म्हणत होते की ‘जे चाललेय ते थांबव’ कारण हे योग्य नाही. तर दुसरे मन (ज्याचे कनेक्शन माझ्या लंडाशी होते ते) सांगत होते की ‘काय हरकत आहे?? ती दुसऱ्यांबरोबर जे करते ते माझ्याबरोबर केले तर…. तरीही पहिले मन म्हणत होते की ‘विसरू नकोस! ती तुझी सख्खी बहिण आहे… तिच्याशी तुझे रक्ताचे नाते आहे….’ पण माझे पहिले मन दुसऱ्या मनात विलीन झाले जेव्हा माझ्या बहिणीचा हात पायाकडून माझ्या र्बम्युड्याच्या आत गेला आणि तिने माझा कडक लंड पकडला.

“तू अजून ‘कुंवारा’ राहिलेला दिसतोयस…” तिने माझा र्बम्युडा वर करून माझा लंड उघडा करत म्हटले.
“हं…. हो….!” मी कसेबसे पुटपुटलो.

“तर मग आज रात्रीनंतर तु ‘कुंवारा’ रहाणार नाहीस, ब्रदर….” म्हणत माझ्या बहिणीने माझा लंड तोंडात घेतला.

प्रथम तिने माझ्या लंडाचा लाल सुपाडा तोंडात घेतला आणि त्यावरील कातडी आपल्या ओठांनी मागे सारली. मग तिने आपल्या जीभेने माझा लंड तळापासून सुपाड्यापर्यंत दोने तीन वेळा चाटला. मग सुपाड्याचे ओठांनी एक चुंबन घेवून तिने माझा लंड मुळापर्यंत गपकन गिळला.

माझ्या केसांनी आच्छादलेल्या लंडाच्या तळाशी आपल्या ओठांचा चंबू तीन चार सेकंद धरत ती थोडी वर झाली आणि मग प्रेशरने माझा लंड चोखू लागली.

माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर लांब आणि कडक झाला होता. माझे मन अगदी स्तब्ध झाले होते. आता माझ्या मनात योग्य की अयोग्य, चांगले की वाईट, पाप की पुण्य असे कसलेही विचार येत नव्हते. जर मला काही कळत होते तर हे की माझ्या बहिणीच्या तोंडाचा माझ्या लंडाला पडलेला विळखा…. आणि मला तो हवाहवासा वाटत होता…. माझे कामातूर मन त्यासाठी कासावीस झाले होते. आणि मला अजून सुख हवे होते…. त्या भावनेच्या भरात मी खाली वाकलो आणि टॉपवरून तिची छाती चोळू लागलो. पण त्यानेही माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिचा टॉप वर केला व ब्रेसीयरमध्ये बंदिस्त असलेली तिची भरगच्च छाती दाबू लागलो. मला वाटली होती त्यापेक्षा तिची छाती बरीच मोठी होती व एका हातात मावत नव्हती.

“तुझा लंड एकदम मस्त आहे…,” असे म्हणत माझी बहिण उठली, “ये… पुढची ‘मजा’ आपण बेडवर घेवू…. त्या कॅप्टनचा लंड चोखून मी तापली होते….. माझी पुच्चीपण पाझरायला लागली होती…. मला परत यावेसे वाटत नव्हते पण तुझ्यासाठी मला परत यावे लागले…. मघाशी पिताना खरे तर मनातून मी तुला दोष देत होते की तुझ्यामुळे माझी पुच्ची उपाशीच राहिली म्हणून…. पण आता मला वाटते की बरे झाले मी तशीच परत आले….. कारण आता मला तुझा कोवळा, कुंवारा….. एकदम फ्रेश लंड मिळाला आहे…”

मी पटकन उभा राहिलो आणि माझा टि-शर्ट काढला. एका झटक्यात मी माझा र्बम्युडा फेडून नागडा झालो. माझा कडक लंड टणकन सरळ उभा राहिला. माझी बहिण बेडवर घुढग्यावर बसली होती. तिने माझा लंड पकडून मला पुढे ओढले व नशील्या डोळ्यांनी मला न्याहाळत ती म्हणाली,
“ओह, ब्रदर! किती छान दिसतोय तुझा लंड आणि बॉल्स…. असे वाटते सतत चाटत रहावे… यांना गिळून टाकावे….” असे म्हणत ती माझा लंड आणि गोट्या कुरवाळू लागली. मध्ये मध्ये ती हात माझ्या नितंबावरसुद्धा फिरवत होती.

मी माझ्या बहिणीला नागडी करण्यास अधीर झालो होतो तेव्हा मी तिचा टॉप वर ओढायला लागलो. माझी अधीरता तिच्या लक्षात आली तेव्हा तिने माझा लंड सोडून दिला आणि हसत हसत स्वत:च आपला टॉप काढला. स्कर्टचा हूक काढून तिने स्कर्टही काढून फेकला. आता ती फक्त ब्रेसीयर व पँटीजवर राहिली. काय माल दिसत होती माझी बहिण!! साडेपाच फूट ऊंचीच्या प्रपोर्शनमध्ये तिची छाती, नितंब आणि एकूणच फिगर अगदी प्रमाणबद्ध होती. छातीचे उभार ब्रेसीयरमध्ये अगदी व्यवस्थित बसलेले होते. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या अंगावर ती डार्क मरून कलरची ब्रेसीयर अगदी खुलून दिसत होती. मॅचींग रंगाची तिची पँटीज एवढी तोकडी होती की जेमतेम तिची पुच्ची झाकत होती.

पुन्हा तिने माझा लंड पकडून मला जवळ ओढले आणि हंसत हंसत म्हणाली,
“बैलाला शिंगाला धरून ओढतात तसे मी तुला ओढत आहे…. ये!…. आता मी तुला झवायची मजा कशी लुटायची आणि आणि कशी द्यायची हे शिकवते… पण मी सांगते ते व्यवस्थित ऐक आणि सांगते तसे कर…..”

“ठिक आहे, ताई!…. तु सांगशील ते मी करीन…. पण अजूनपर्यंत मी कोणाला झवलो नाही….”

“डोन्ट वरी, ब्रदर! तु एका चांगल्या अनुभवी हातात पडला आहेस…. म्हणजे माझ्या हातात… मी सांगशील तसे ऐकले आणि केलेस तर खूप लवकर शिकशील सगळे….” असे म्हणत तिने मला बेडवर पाडले.

“आता मला सांग…. पुर्ण नागडी मुलगी तुला जास्त उत्तेजीत करते की सेक्सी लिंजरीमधील मुलगी तुला जास्त उत्तेजीत करते?” तिने एक भुवयी वर उडवत मला विचारले.

“हं… मला वाटत…. तु ब्रेसीयर पँटीज अंगावर ठेवावी….” मी उत्तेजीत स्वरात म्हणालो.

“गुड…. आता… सर्वप्रथम सांगते…. आपण ही सेक्सची मजा चालू केल्यावर… आधी आधी तू पटकन गळशील…. पण ते स्वाभावीक आहे… एकदम नॅचरल… हळू हळू तू जास्त वेळ तग धरून रहायला शिकशील…. आणि जेवढी जास्त झवाझवी तू करशील तेवढा तुझा स्टॅमीना जास्त वाढेल….” अगदी कॉलेजमधील प्रोफेसर सारखी माझी बहिण मला ‘सेक्स’ चे ज~झान देत होती.

“माझ्या मनात एक प्रश्न आहे, ताई…. सगळे असे एकमेकांना चोखतात का? झवण्यापेक्षा चोखण्यात जास्त आनंद मिळतो का?”

“तुला स्वत:हून कळेल ते, माय डिअर ब्रदर…..,” असे म्हणत ती माझ्या लंडाला किस करू लागली व त्याला हाताळून त्याच्याशी खेळू लागली. पुढे ती म्हणाली, “हो!… हे खरे आहे की बऱ्याच पुरुषांना लंड चोखलेला किंवा चोखून फिनीश केलेले आवडते. काही काही पुरुष तर झवल्यानंतर ज्या तिव्रतेने गळतात त्याच्यापेक्षा जास्त तिव्रतेने चोखल्यावर गळतात. आणि जेव्हा पुरुष आणि स्त्री उलटे होवून एकमेकांना चोखतात तेव्हा त्याला ‘सिक्स्टी नाईन म्हणतात”

“ते मला माहित आहे ग, ताई…. तेवढी थोडीफार माहिती जाणून घेतली आहे मी आधीच…..”
“दॅट्स गुड!! म्हणजे माझे काम अजूनच सोपे आहे म्हणायचे….”

“मला जरा वेगळ्याच बाबतीत प्रश्न विचारावासा वाटतो, ताई…. पण तुला आवडेल की नाही सांगता येत नाही…” मी चाचकरत तिला विचारले.
“अरे विचार की बिनधास्त….. सेक्स शी संबंधीत कोठलाही प्रश्न विचार…. मी अगदी आवडीने उत्तर देईन…”
“मला अक्च्युअली विचारायचे होते ते….. अँनल सेक्स बद्दल….” मी थोडेसे शांशक होवून तिला विचारले.
“बोच्यात घालण्याबद्दल….. अरे मग विचार की…. लाजतोस काय एवढा…” तिने अगदी सहजपणे म्हटले.
“नाही म्हणजे ब…. बोच्यात घातल्याने खरच काही सुख मिळते का? स्त्रीयांना खरोखरच ते चांगले वाटते का?”

“का नाही??….. जर व्यवस्थित काळजी घेवून, हळुवारपणे, स्त्रीच्या मर्जीनुसार तिच्या बोच्यात झवले तर तिलाही त्यात मजा वाटते. आणि पुरुषांनाही त्यात खास आनंद मिळतो. खरे तर बहुतेक पुरुषांना पुच्ची झवण्यापेक्षा बोचा झवायला जास्त आवडतो. पण स्त्रीचे म्हणशील तर…. तिच्या ‘तीन्ही’ भोकात घातल्यावर तिला ‘पुर्ण’ कामसुख मिळते…. मला तर बाई…. माझ्या तिन्ही भोकात गळलेले आवडते….” माझ्या गोट्या कुरुवाळत माझी बहिण म्हणाली.

“म्हणजे तुला काय म्हणायचेय, ताई….. की तीन पुरुषांनी एकाच वेळी तुझ्या तीन्ही भोकात घालून तुला झवले तर…. की एका पुरुषाने आलटून पालटून तुझ्या तिन्ही भोकात तुला झवले की…???”
“दोन्ही पद्धतीत!!” तिने क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले, “जर मी एकटी असेल तर मी माझ्या बॉयफ्रेन्डला माझ्या सगळ्या भोकात झवायला देते…. आधी तोंडात, मग बोच्यात आणि मग पुच्चीत…. पण जर मी ग्रूप सेक्स मध्ये असेल आणि एकापेक्षा जास्त पुरुष असतील तेव्हा मला एकाचवेळी तीन्ही भोकात घालून घ्यायला आवडते.”

“स्त्रीयांची मजा असते ना, ताई…. एकाचवेळी त्या तीन तीन पुरुषांकडून झवायची मजा घेवू शकतात पण पुरुष…. एकावेळी एकाच स्त्रीकडून झवायची मजा घेवू शकतो.”

“वेल! ब्रदर…. असे काही नाही….. तुम्ही पुरुषसुद्धा एकावेळी अनेक स्त्रीयांकडून मजा घेवू शकता. तुम्ही एखादीला झवत असताना दुसरीला दाबू शकता किंवा चोखू शकता किंवा तिच्यात बोटे घालू शकता. ते सगळे कितीजण त्या ग्रूपमध्ये आहेत त्यावर अवलंबून असते. काळजी करू नकोस!…. मी तुला तसली ग्रूप सेक्सची मजा घेण्याची संधी देईन. अर्थात! या आत्ताच्या ग्रूपमध्ये नाही…. कारण या ग्रूपमधील सगळेजण तुला आता माझा भाऊ म्हणून ओळखतात.”

असे म्हणत ती माझा लंड चोखू लागली. माझ्या बहिणीच्या तोंडून झवाझवीबद्दल असे बिनधास्त बोलणे ऐकून मी बराच उत्तेजीत झालो होतो. मी तिच्या तोंडून असे बोलणे कधीच ऐकले नव्हते. मी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती की माझी बहिण एवढी झवाडी असेल म्हणून. ती माझा लंड पुन्हा चोखू लागल्यानंतर तर मला वाटायला लागले की मी आता गळणार. ते टाळण्यासाठी मी तिला म्हणालो,
“आपण ‘सिक्स्टी नाईन’ करून चोखायचे का, ताई?”

“माझी काही हरकत नाही…. पण तुला माहित आहे का स्त्रीयांची पुच्ची चोखायची म्हणजे नक्की काय करायचे ते?” तिने मान वर करत म्हटले
“खरे सांगायचे म्हणजे…. नाही!!” मी अगदी प्रामाणिकपणे उत्तर दिले.

“हो ना…. मग प्रथम मी तुला पुच्ची कशी चाटायची आणि चोखायची ते शिकवते….” असे म्हणत ती उठली.
मी पण उठलो आणि तिला बेडवर ढकलले. ती हसत हसत बेडवर पडली. प्रथम दोन चार मिनीटे मी तिला वरपासून खालपर्यंत व्यवस्थित न्याहाळले. मग मी तिच्या मऊ मऊ अंगावरून खांद्यापासून पायापर्यंत हात फिरवला. तसे माझ्या बहिणीला ब्रेसीयर, पँटीजवर मी मन भरून बघून घेतले. मग मी तिला पाठमोरी करून तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढला. मग तिला पुन्हा सरळ करून मी तिच्या छातीच्या उभारावरची ब्रेसीयर काढली. आणि मग नंतर तिच्या पँटीजमध्ये बोटे घुसवून तिची पँटीज खाली खेचली आणि काढून टाकली. तिची पुच्ची आता उघडी झाली. पुच्चीच्यावरील केसांना तिने त्रिकोणी शेपमध्ये व्यवस्थित ट्रीम केले होते. मी खाली सरकलो आणि तिच्या पायाच्या बोटावर ओठ टेकवले. मग मी खालून तिचे चुंबन घेत घेत वर तिच्या मांड्यापर्यंत आलो. तिच्या दुसऱ्या पायावरही मी तसेच चुंबन घेत घेत वर आलो.

मग जसे मी चुंब घेत घेत तिच्या मांड्यांमध्ये सरकलो, तिने आपले पाय फाकवले व मला तिच्या पायात झोपायला जागा केली. मी पटकन तिच्या दोन्ही पायामध्ये झोपलो व तिचे दोन्ही पाय उचलून गुढग्यात दुमडले. आता तिची पुच्ची माझ्यासमोर एकदम उघडी झाली. मी डायरेक्ट माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेवले. नंतर मी कुत्रा चाटतो तसे तिची पुच्ची चाटू लागलो. खालून वरपर्यंत मी तिच्या पुच्चीची चीर व्यवस्थित चाटली. तिची पुच्ची आधीपासूनच पाझरत होती आणि मी तिचा तो ‘रस’ चाटत होतो.

तिने दोन्ही हाताच्या बोटांनी आपल्या पुच्चीची पटले बाजूला केली आणि मला तिच्या पुच्चीचे भोक उघडे करून दाखवले. मला जणू ‘स्वर्ग’ दिसल्यासारखे वाटले. मी माझी जीभ तिच्या भोकात घातली आणि तिच्या पुच्चीचा आतला भाग चाटू लागलो.

“हा बघ…. येथे माझा पुच्चीदाणा आहे….. हा, माझ्या पुच्चीच्या वर येथे…,” तिने बोटाने मला तिचा दाणा दाखवला आणि पुढे म्हणाली, “हा माझा दाणा चाट…. ओठांमध्ये पकडून चघळ…. आणि बघ मी कशी वेडीपिसी होते ते…. पुच्चीदाणा चाटून तू कोणत्याही स्त्रीला वेडी करू शकतोस….”

एखाद्या आज~झाधारक विद्यार्थ्याप्रणे मी तिचे म्हणणे ऐकले आणि तिचा पुच्चीदाणा चाटू लागलो. तिने सांगितल्याप्रम मी त्याला चघळू लागलो, चोखू लागलो.

“हा… अगदी बरोबर…. असेच…. असेच चाट….

आंहहहह…. किती छान चाटतोयस तू माझा पुच्चीदाणा….

आता…. तुझे मधले बोट माझ्या पुच्चीत घाल… हा!…. असेच….

दाणा चोखणे चालू ठेव…. ओहहह… हं… येये…..सस्स्स्स… असेच… असेच…. असेच कर..

.. चोख… चोख जोरात….. बोट आत बाहेर कर….. आत बाहेर… असेच…. झव…

. झव मला बोटाने….. ओहहह…. याआआ….”

2.3/5 - (3 votes)
Read More.  नंदा काकी 1
error: Content is protected !!