मी मस्त माधवी – 2

मी जेव्हा झोपेतून उठले तेव्हा बघितले की माझी मामे बहिन मामी आणि ते आजोबा अणि त्यांची वाइफ बोलत बसले होते. मला जाग झालेले पाहून दीदी म्हणाली अग उठ लवकर आपल्याला निघायच आहे. अणि मला म्हणाली हे यशवंत आजोबा अणि आजी आहे. ते हल्ली मुम्बई ला असतात ते आपल्याला जाता जाता त्यांच्या गाडीने सोडूनदेनार आहेत.चल आटप लवकर. मी त्याना व आजींना नमस्कार केला. आजोबा माझ्याकडे पाहून हसत होते. मी पण हसून त्यांच्याकडे बघत होते. मी बाथरूम मधे जाऊन कपडे चेंज केले मी मनात म्हटटले म्हातारा खुपच रंगेल दिस्तोय मला झावयचच अस ठरवले आहे वाटतं.

चला काही का होइना मला माझ्या पुच्चीत लंड मिळाला म्हणजे झाल. मी एक लॉन्ग स्कर्ट अणि टॉप घातला होता. मी बाहेर आले तेव्हा आजोबा माझ्याकडे बघुन म्हणाले वा माधवी तू तर या ड्रेस मधे खुप छान दिसत आहेस. अणि मला त्यानी डोला मारला. माला एकदम धक् धक् झाल.आजोबा खुपच चावट होते. आम्ही सगळे त्यांच्या गाडी कड़े गेलो.टाटा सूमो होती.समोर मामा दिदीच्या मुलाला घेऊन बसले. मधतल्या सिट वर दीदी मामी आजी अणि आजोबा आणि सगळायत मागे मी एकटिच बसले माझा मूड ऑफ झाला कारण आता कस करणार. आमच्या गप्पा रंगल्या होत्या दीदी आणि आजोबा खुप commedy करात होते.साधारणता 30 कम आलो असेल तर आजोबा म्हणाले एथे खुप अड़चन होत आहे मी मागे जॉन बासतो. माझ्या मनात धक् धक् व्हायला लागल. आजोबा येऊन माझ्या समोर बसले अणि मला एक सेक्सी स्माइल दिली.मी पण कशाला मागे राहु मई पण त्याना स्माइल देऊन डोळा मारला.


लग्नात फिरुन2 सगळे थकले होते. सगळे पेंगु लागले होते.आमचं गाव यायला आज7न दीड तास तरी लागणार होता. अणि इकडे आजोबांचा चालू झाल होत.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 02


आम्ही समोरा समोर बसलो होतो आमचे पय एकमेकना टच होत होते. अजोबानी त्यांचाहाथ गुड़ग्यावर ठेवला होता अणि त्यांची बोटे माझ्या मांड्या वर फिरवत होते.सीट मुले एकडे खालीकाय चालू आहे हे कोणाला दिसणार नव्हते. त्यांनी माझ्या पायावर पाय घासन चालू केले मी पण त्याना साथ देत होंते. त्यांनी माला एशार्याने स्कर्ट वर करायला संगीतले. मी लाजुन मानने नाही म्हटले. त्यानी परत इशारा केला. माझ्याही मनात होतेच म्हणून मी स्कर्ट चा समोरचा भाग थोडा वर केला अणि त्यांना हाथ टाकयचा इशारा केला. त्यांनी माझ्या उघड्या मंडयावर हाथ ठेवला अणि मी स्कर्ट त्यांच्या हतावर ठेवून दिला. त्यांनी माझ्या मांड्या चोळायला सुरवात केलि उम्म्म्मम्म्म्मम्म उफ्फ्फ्फ्फ्फ अह्ह्ह्ह्ह्ह खुप छान वाटत होत माझी पुची पाझरायला लागली होती. आजोबानी माझ्या मांड्या फाकवल्या आणि त्यांचा हाथ सरल माझ्या पुचिवर नेउन ठेवला.उफ्फ्फ्फ्फ्फ सीईईईईआह्ह्ह्ह्ह्ह् मला आता खुप मजा यायला लागली होती.ते पॅंटी वरुण बोट माझ्या पुच्चीत टाकायच प्रयत्न करात होते मी त्यांचा हाथ पकडला अणि मानने डोळ्यात वासना अणि केविलपना आनत नहीं चा इशारा केला पण ते ऐकनर नव्हते ते माझी पॅंटी सरकवून पूछी च्या दाना चोळू लागले यम्मम्म उम्म्म्म्म आआअ सीईईईइ अह्ह्ह्ह्ह खुप छान वाटत होत. मी त्यांचा हाथ पकडून माझ्या पुचिवर दाबत होते.तेवढ्यात दीदी चा आवाज आला आम्ही पटकन सावृन बसलो. अणि झोपयाच् नाटक करू लागलो. तेवढ्यात आजोबा म्हणाले अग माधवी तू एकडे येऊन बस अणि माझ्या खांद्यावर डोक ठेवून झोप तू दुलकी देशील अणि लागेल तुला.

मी दीदी कड़े बघितले दीदी आमच बोलन ऐकत होती. आजोबा म्हणाले माझी कशाचि लाज बालगतेस बेटा मी आजोबा आहे तुझा. दीदी पैन म्हणाली अग जा नाहीतर डोक आपटुन घेशील झोपलु…….मी स्माइल केला अणि जाऊन बसले. आजोबा नॉटी स्माइल देत होते. दीदी पण आता झोपयल लागली होती.इकडे आजोबानी माझ्या मांड्या परत दाबायला सुरवात केलि होती . मी पण माझा हाथ त्यांच्या लंडावर ठेवून दाबत होते. अणि मान त्यांच्या खांद्यावर ठेवून डोळे बंद करून मजा घेत होते. आता त्यांचा लण्ड खुप ताठला होता. आजोबा हळूच माझ्या कानात म्हटले काय ग मजा येत आहे ना? मी हो म्हटले अणि त्यांचा लण्ड जोरात दाबला .ते म्हणाले एक काम कर तू झोप माझ्या मांडयावर मी त्याना डोल्याने इशारा करूँ विचारले कोणी उठले तर ते म्हणाले कही होत नाही. मी डोक मांडिवार ठेवून अणि पाय घुड़गयातून फोल्ड करून जोपले.

Read More.  नवीन भाभीची पुच्ची मारली

त्यामुळे माझा गाल त्यांच्या लवड्याला लागत होता . जाशी मी झोपले तसा आजोबानी माझे उरोज दाबायला सुरुवात केलि. ते हळू हळू माझे बॉल दाबत होते. मग त्यानी हळूच माझ्या टॉप मधून हाथ आत सरकवत माझ्या ब्रा च्या आतून हाथ घालून माझे बॉल दाबायला लागले उम्म्म्म्म यफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़् स्सस्सीईईईआह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म्म्म्म खुप मजा येत होती. ते माझे निप्प्ल्स बोटात घेऊन चोळात होते.हाआआआआऊऊऊऊ आऔऊऊऊऊऊऊऊछह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्हज्जजैछह्ह्ह्ह् उम्म्म्म्म्म मी खुपच उत्तेजित झाले होते. माझी पुची तर कामरसचा धबढाबा झाल8 होती माझी पॅंटी रसाने ओली झाली होती.

मी माझे गाल अजोबांच्या लंडावर दाबत होते. मग मी टर्न होऊन माझे ओठ त्यांच्या ताठ लंडावर ठेवले अणि पैंट वरुण किस्स करू लागले. मला माहीत होते की आता थोड्या वेळाने आमचं गांव येणार आहे म्हणून मी आजोबांच्या पंत ची चैन खली केलि अणि त्यांचा लंड बाहर काढला. अणि त्यांच्या लंडाची स्किन मागे करून त्यांचा सुपाड़ा बघू लागली उम्म्म्म स्सीईआह्ह्ह्ह् अंधारात ही तो प्रिकम् च्या ओलावल्याने चमकत होता. मी त्याला माझ्या नाका जवळ आणले ईईई खुप विचित्र वास येत होता पन मी उत्तेजनेने आंधली झाले होते. मी त्यांच्या लंडाचा सुपाड़ा तोंडात घेतला उम्म्म्म स्सीईईईई अह्ह्ह्ह्ह्ह खुप गरम होता. पुस्तकात जस वाचले होते तस त्याला जिभेने चाटु लागले.

आजोबाहि खालून गांड उचलून माझ्या तोंडात लंड टाकत होते .मला आता लंड चाटायला मज्जा येत होती. मला त्याचा स्वाद आवड़ू लागला होता. पण अचानक आजोबानी मला उठवले. मी बघितले तर आमचे गाव आले होते. मई सावृन बसले. आजोबा माझ्याकडे बघुन हसत होते. मला टार खुपच राग आला होता. तेव्हाहि मला जे पाहिजे होते ते भेटले नाही आणि आत्ताही……………..

Rate this post
error: Content is protected !!