कामुक सावत्र आईने चोकला माझा सोटा – Incest Aai Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र आई ला उपभोगू शकलो आणि आज देखील मी तिला रोजच न चुकता ठोक ठोक ठोकून काढत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या कॉलेज मध्ये होतो. बाकी सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे माझे सगळे नीट चालू होते. आई तर आधीच गेली होती आणी त्यामुळे माझ्या बापानेच मला लहानाचे मोठे केले होते. एकटाच मी तसा वाढलो असल्याने मी स्वभावाने पण खूपच ओपन झालो होतो. मी अभ्यासात पण तसा हुशार होतो. पण त्या पेक्षा जास्त मी खेळात हुशार होतो. माझी बॉडी पण खुप चांगली होती.

आधीपासूनच माझा स्वभाव झवाडा असल्याने मी सतत कोना ना कोना मुली सोबत असे आणि तिचा उपभोग घेत असे. मला तशी काही मुलींची कमतरता नव्हती आणि मी आजवर खूप मुलींना उपभोगले होते. घरी पण बाप सकाळी ऑफिस ला गेला कि रात्री केव्हा तरी उशिरा येत असे. त्यामुळे मी जास्तीत जास्त वेळ एकटाच असे. माझ्यासाठी वेळ घालवायचे एकच काम होते ते म्हणजे अश्लील क्लिप्स बघणे.

आमचे हे सगळे नीट चालू होते आणि माझ्या बापाच्या डोक्यात कुठून ते लग्नाचे खूळ आले माहित नाही पण त्याने दुसरे लग्न करण्याचे ठरवले होते आणि त्याने ते केले देखील. मी काहीच बोललो नाही त्याला. मला काय करायचे होते .मी मनात विचार केला कि तो आणणार म्हणजे कोणी तरी वयस्कच असणार म्हणून मी शांत बसून तो काय करतो ते त्याला करू देत होतो.

पण जेव्हा ते लग्न होऊन घरी आली तेव्हा मात्र माझे मत किती चुकीचे होते ते मला समजून चुकले. कारण त्याने जिच्याशी लग्न केले होते ती फार तरुण जरी नसली तरी ती वयस्क नक्कीच नव्हती. तिला बघून मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. तिंचे नाव प्रिया होते. प्रिया एक नंबर कडक मला होती दिसायला. तिचे दिसणे म्हणजे ती जणू काही अप्सराच आहे कि काय असे मला वाटले.

तिला बघून मी असा विचार केला कि माझ्या बापाला एवढा जबरदस्त आयटम कुठून मिळाला. ती दिसायला देखणी असल्यानेच आणि तिची फिगर कमालिची सेक्सी असल्यानेच मी तिच्याशी बोलू लागलो होतो. दिवसभर घरी दोघेच असल्याने आम्ही आम्ही हळू हळू करत जवळ येत होतो. मला तिची फिगर वेडी करत होती आणि मला काही पण करून तिला उपभोगायचे होते म्हणजे होतेच.

Read More.  दीदीच्या सासूला मस्त जवली - Marathi Sex Story

ती काम करत असताना मी तिचं ते मादक शरीर माझ्या नजरेने खात असे. तीला ते माहित होते पण ती काही बोलत नव्हती. मला त्याने काहीच फरक पडत नव्हता. ती त्या दिवशी असेच काम करत होती आणि मी मागे बसून तिला बघत होतो. निळ्या रंगाच्या साडीत ती पाठमोरी अशी कशी दिसत होती कि तिची ती गोलाकार गांड असेल कि तिची ती कमनीय फिगर असेल ते बघून माझा सोटा खूपच वळवळ करू लागला होता.

ती मध्ये मध्ये मागे वळून माझ्याशी काही तरी बोलत होती. पण माझे तिच्याकडे अजिबात लक्ष नव्हतेच. उलट ती जेव्हा मागे वळून बघत असे तेव्हा तिच्या छातीचे गोलाकार मांसल गोळे बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटत होते. तिच्याकडे मी खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने बघत होतो. ती तरीपण मला काही बोलत नाही ते बघून माझे धाडस वाढतच होते.

त्या दिवशी मात्र मला राहवले नाही आणि मी सरळ उठून तिच्याकडे गेलो आणि तिला मी सरळ मागून मिठी मारली. “हे काय करत आहेस राजू?” ती मला म्हणाली आणि ती मला बाजुला करू लागली. तिला मी काही सोडत नव्हतो. “आय लव यु प्रिया. मला तू खूप आवडते.” मी म्हणालो.

“ते ठीक आहे पण हे काय मला असे का मिठी मारली आहेस तू?” ती मला म्हणाली. मी लगेच तिला म्हणालो “तुला बघून मला अजिबात रहावत नाही बघ. तुला बघून माझा सोटा लगेच मोठा होतो.हे बघ.” असे म्हणून मी माझी पॅन्ट काढली आणि तिला माझा सोटा मी दाखवला देखील. माझा तो भलामोठा सोटा बघून क्षणभर ती पण वेडी झाली आणि त्याला बघत मला म्हणाली “अरे तुझा सोटा तर खूपच मोठा आहे कि रे.आपण यावर नंतर बोलूया. तुझे बाबा येतील कोणत्याही क्षणी.”

ती असे म्हणताच मी तिला ठीक आहे ते म्हणालो. पण जाताना मी तिचे एक चुंबन घेतलतेच. त्या दिवशी मला असे वाटत होते कि ती माझे नाव माझ्या बापाला सांगेल. पण तिने तसे काही केले नाही आणि त्यामुळे मी थोडासा सुखावलो. दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी झोपेत असताना मला माझ्या सोट्याला कसला तरी स्पर्श झाल्याचे जाणवले. मी हळूच माझ्या सोट्याकडे बघू लागलो तर तिथे प्रिया होती.

Read More.  दीदी आणि काकूची जवाजवी - Marathi Sex Katha

मी किती वाजलेत ते बघितले आधी. माझा बाप ऑफिस ला केव्हाच गेला होता ते मला समजले आणि त्यामुळे तर प्रिया माझ्या बेडरूम मध्ये आली होती. तिने माझा सोटा हळू हळू करत चोळायला सुरवात केली होती. तिचा हात लागताच माझा सोटा बघता बघता खूपच मोठा झाला होता. ती माझा सोटा चोळत चोळत मला म्हणाली “काल जसा होता तसाच मला हा आज पाहिजे आहे बघ हा”

“अग ती तर फक्त सुरवात होती. त्या पेक्षा किती तरी मोठा तो होतो. तू आता बघशीलच.” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि ती माझ्या जवळ आली. माझ्या जवळ येताच तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले. तिच्यावर मी चुंबनांचा वर्षाव लगेच सुरु केला. तिचे ते कमालीचे नाजूक ओठ मी माझ्या ओठानी चोकून चोकून लाल केले होते.

ते करत असतानाच मी तिच्या एकेक कपड्यांना तिच्या पासून अलग करत होतो आणि ती पण माझे एकेक कपडे काढून टाकत होती. बघता बघता आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो आणि तिची ती कामलीची सेक्सी फीगर बघून मी खूपच वेडा झालो. मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मी खाली झोपवले. तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो आणि दाबून दाबून मी ते उरोज खूपच मोठे केले.

तिच्या छातीचे ते पूर्ण पिकलेल्या मनुक्या सारखे असलेले टपोरे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याना चोकू लागलो. ते असे काही सेक्सी होते कि ते चोकत असताना मला खूपच भावना निर्माण झाल्याचे जाणवत होते. तिची छाती मी दाबून आणि चोकून मग मी खाली सरकलो. तिच्या बेंबीवरून मी माझी जीभ मी हळू हळू करत फिरवत होतो आणि त्या बेंबीत पण मी माझी जीभ घालून तिला खात होतो.

Read More.  नव्या दमाचा गडी !

तिने मला थांबवून तिने मला खाली झोपवले आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेत त्याला हलवायला चालू केला. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच त्याच आकार बघता बघता खूपच जास्त मोठा झाला आणि तो मोठा झालेला सोटा तिने मग तिच्या तोंडात पटकन घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिने तो पूर्ण सोटा अगदी आरामात तिच्या तोंडात घेतला होता आणि ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत माझा सोटा चोकून काढत होती.

चोकून चोकून तिने त्याला खूपच कडाका केले होते आणि मग मी तिला माझ्या खाली घेतले .तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझे तोंड घातले. तिच्या त्या कमालीच्या सेक्सी योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत एकसारखी खाली वर करत फिरवत होतो आणी तिच्या योनीला मी चाटून काढत होतो.

चाटून चाटून तिची योनी मी पूर्ण ओलीचिंब केली आणि मग मी बाजूला झालो. तिच्या योनीवर मी माझा सोटा ठेवला आणि हळू हळू करत मी तिच्यावरून रगडु लागलो. तिला मी तसे अधीक गरम करण्यासाठी करत होतो. मग थोड्याच वेळात मी माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबू लागलो आणि बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला.

एकच मी जोराचा हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत पूर्णपणे गेला. मी मग तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांदयावर घेतले आणि माझी कम्बर मी जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकून काढू लागलो. प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे होत होती आणि त्यामुळे तिच्या योनीला मी खूप ताकदीने ठोकून काढत होतो.

एकसारखे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी शेवटी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला घरच्या घरही ठोक टोक ठोकून काढू लागलो होतो. आई ला पण घरच्या घरी माझ्या सारखा तरुण मुलगा उपभोगायला मिळत असल्याने ती पण माझ्यावर खूप खुश होती आणि तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तशी ती तिची खाज माझ्याकडून भागवून घेत होती.

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!