गावझवाडी – भाग अठरा (सामुहीक संभोग)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले की, आदर्श गावची पाहणी करायला शहरातुन आलेला एक अधिकारी चंदाच्या गांडीचा भोग घेतो.
इथुन पुढे –

अनिलनं दुसऱ्या दिवशीही चंदाची जोरदार ठुकाई केली. उद्या सकाळी शहरातुन गावाची पाहणी करायला सात आठ लोक येणार होती. त्यांच्या जेवणाची अन राहण्याची सोय गावात हॉटेल नसल्यानं
चंदाच्या ढाब्यावरच करण्यात आली. गावाला आदर्श गाव म्हणुन पुरस्कार मिळावा म्हणुन सरपंचानं चंदाला अनिलकडुन ठोकुन घ्यायला सांगितलं होतं चंदानं त्यांच ऐकुन चुत अन गांड दोन्ही अनिलच्या हवाली केलं होतं पण पुढे येणाऱ्या वादळाची चंदाला कल्पना नव्हती. ती अनिलनं किंचित दिली होती पण तिच्या ध्यानीमनी नव्हती. त्याची जी टीम येणार होती ती चंदाला आधी हेपणार होती अन मगच पुरस्कार जाहीर करणार होती. चंदाला वाटलं अनिलला करु दिलं म्हणजे झालं. पण अनिलनं सगळं गुपीत ठेवलं होतं. चंदाः सायब आता द्याल नव्ह पुरस्कार गावाला. तुमची इच्छा म्या पुरी केली.


अनिलः हो देऊ की पुरस्कार पण त्याला अजुन वेळ आहे. आमची एक टीम येणार आहे उद्या सकाळी मग जाहीर करणार सगळं.
चंदाः म्हंजी तुमाला फुकाटचं चढवुन घेतलं म्या.
अनिलः असं का म्हणतेस.
चंदाः नायतर काय, तुमी असताना दुसरं कुणी येणार अन पुरस्कार देणार व्हय.
अनिल फक्त हसला त्याला माहीत होतं पुढे काय होणार आहे ते.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी शहरातुन माणसं आली. चंदानं त्यांची उत्तम सोय केली होती. चंदा हसुन सगळ्यांशी बोलत होती काय हवं नको ते बघत होती. फ्रेश होऊन सगळे गावाची पाहणी करायला निघुन गेले. ते थेट संध्याकाळी परत आले. चंदानं त्यांच्यासाठी मटनाचा बेत केला होता.चंदानं खोलीतच सात आठ टेबल मांडले तिथेच ते पोटभर दारू प्यायले अन चुलीवरचं मटन आणि भाकरीवर ताव मारला.
चंदाचं कौतुक केलं.
शहरीः अनिलराव अहो हिच्या हाताला एवढी चव आहे तर अंगाला किती चव असेल.
अनिलः खुप चविष्ठ आहे साहेब ही. मी चाखलीय तिला.
शहरीः तुम्ही एकट्याने चाखलत होय आम्हाला पण चाखायचय हिला.
दु.शहरीः लय गावठी माल आहे हा. एकदा ताव मारुयाच हिच्या जवानीवर
सगळ्यांवर दारुचा अंमल होता.
सरपंचः तुमास्नी चाखायची नव्ह चव तिची मग बिंधास चाखा आवं आमच्या गावाची रांडच हाय ती, अनिलराव बोलवा तिला बाहीर..
अनिल चंदाला बाहेर बोलवतो. चंदा बाहेर येते,
चंदाः काय व सायब आणखी काय पायजेल काय ?
अनिलः अग सगळं दिलस पण स्वीडडीश राहीली की.
चंदाः हा तिच्या एवढचं नव्हं आता घिवुन येती.
एक शहरी माणुस उठतो. तिचा हात धरुन तिला मागे खेचतो.
शहरीः तुला कुठंपण जायाची गरज नाही आम्हाला आमची स्वीटडीश मिळाली.
चंदाः ओ सायब काय करतायसा हात सोडा माझा.
शहरीः गप ये रंडे, एकदा चव चाखु दे तुझ्या जवानीची बस एकदाचं
चंदाः अनिलराव हे काय चाललयं
अनिलः तुझ्या लक्षात कसं येत नाहीये चंदा अगं यांना तुला झवायचं.
चंदाः आवं पर… माझा वायदा फकस्त तुमास्नी द्यायचं ठरला व्हता.
दु,शहरीः सरपंच साहेब जर ही बाई आमच्या खाली झोपली नाही तर आम्ही गावाला पुरस्कार देणार नाही. आम्ही चाललो इथुन.
प.शहरीः अन तुमच्या गावाची बदनामी करु ती वेगळीच.
सरपंचः थांबा साहेब असं करु नगासा म्या बघतो काय ते, ये चंदे ईकडं ये.
सरपंच चंदाला घेऊन खोलीबाहेर जातो.
सरपंचः ये चंदा माझी बाय अगं करु दे की त्यास्नी काय करायचं ते.
चंदाः आव पर सरपंच ते एवढे समदे अन म्या एकली कसं काय जमलं.
सरपंचः जमतयं समद. गावासाठी एवढं करायलाच पायजेल बघ.
चंदाः गावासाठी त्या अनिलसंग झोपायाचा वायदा व्हता त्यो पुरा केला म्या. अन आता या समद्यासंग झोपु म्हणतासा व्हय.
संरपंचः मग गावात बोंब ठोंकीन तु रांड हायस म्हणुन.
लय सभ्य बनुन फिरतीस नव्ह गावातनं उजेडाची. तुझ्या अंधारातल्या करामती सांगीन समद्यास्नी.
चंदाः वा रं वा सरपंच तुमच्या फायद्यापुरती वापरलीसा व्हय चंदाला.
सरपंचः अग फायद्यापुरती नाय पर तु ऐकना झाल्यासं त्यामुळं असं बोल्लो म्या.
चंदाः आवं पर तुमच काय ऐकु म्या. तुम्ही त्या अनोळखी माणसांसंगट झोपाय सांगताय एक नाय दोन नाय आठ जण हायत ती. म्या मरुन जाईन की त्यांच्याखाली. ते पेलवलं व्हय मला.
सरपंचःमाझ्यासारखा पेलवला तुला ही चार म्हातारी पैलवनात व्हय.
चंदाः तुम्ही एकटे व्हता सरपंच ते आठ हायत. म्या काय विदेशी बाय नव्हं
सरपंचः अग मग ते तरी कुठं इदेशी हायत तवा दोन मिनिटात उरकलं त्यांचा खेळ. गावाचं नाव हुईल अन तुला बी वाढाव पैका मिळलं की.
चंदाः आता तुमी म्हणतायसा तर ईचार कराय हरकत नाय पैसा मिळतोया म्हणल्यावं पर आठ म्हंजी.
सरपंचः अग अख्या गावानं हेपली तुला गावझवाडी हायस तु तुला हे आठ जण म्हंजी किस झाड की पत्ती…
चंदाः आ… शहरातनं आल्यात बाबा यांच काय खरं नसतं.
सरपंचः तु तैयार हायस ना मग सांगतु तसं आत. गावाच्या इभ्रातीचा सवाल हाय बाय काय झालं तर अम्ही हाऊतच की.
चंदाः आता तुमचा मान राखायचा म्हुन हाय तैयार.
सरपंचः वा गं माझी राणी. तुला तर गावच्या सरपंच केलं पदालाच उभं केलं पायजेल.
चंदाः राहुद्या राहुद्या सरपंच भलती आश्वासनं दिवु नगा घेतीया नव्ह चढवुन आता शहरी माकडं. या झाडावं आज आठ माकडं चढणार हायत.
सरपंचः आठच का ? मला बी धर त्यात म्या बी झवणार तुला.
चंदाः पहिलं अतिथी देवो भवः मग तुमी.
सरपंच आणि चंदा खोलीत शिरतात.

Read More.  मी मस्त माधवी - 7

चावट पप्या…

आता पडणार चिकाचा पाऊस चंदाची फिटणार पुरती हौस.. तुम्हाला येणार वाचताना मज्जा… चंदाला हेपणार आठ आंड… पुच्चीबरोबर मारणार गांड…
पोरांच्या छड्डीत वळवळ होणार…पोरींच्या पँटी भिजणार … सामुहीक संभोगाने कथेची सांगता होणार…

लाईक नको कमेट करा त्यापण कशा एकदम झणझणीत…

1/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!