एकमेव साक्षीदार – भाग 04

त्याने ओळखपत्रा वरील नाव वाचले तुषार उदयसिंग राजवाडे. हे एका खूप मोठ्या उद्योगपतीच्या मुलाचे नाव होते. ते नाव वाचूनच त्याने डोळे मिटले. तुषार साकेतला अशा अवस्थेत बघून घाबरला. ज्या मुलाने आपली बॅग वाचवण्याचा प्रयत्न केला त्याचे हे असे हाल झालेले पाहून तो बिथरला. त्याने कसबसं खेचून साकेतला बागेच्या एका कोपर्‍यात आणलं. त्याला काही सुचेना त्याचे श्वास थांबले आहेत की चालू आहेत हे देखील कळेना म्हणून त्याने आपल्या तोंडाने त्याच्या तोंडात हवा भरायला सुरू केली.

खरंतर पाण्यातून बाहेर आलेल्या व्यक्तीला अशी मदत करतात पण तुषार प्रचंड गडबडून गेला होता. छातीवर दाब देऊन देखील साकेत काही शुद्धीवर येत नव्हता त्याने स्वतःच्या ओठाने हवा द्यायला सुरुवात केली. साकेतला तुषारच्या ओठांचा स्पर्श जाणवला. त्यामध्ये भरणाऱ्या गरम हवेचा झोत देखील त्याला जाणवला. पण तो तसाच निपचित पडून राहिला. ज्या मुलाला आपण गेले दोन दिवस खिडकीतून बघतोय त्यानेच स्वतः येऊन त्याचे ओठ आपल्या उठला लावाले. साकेतला हे खरच वाटत नव्हतं.

साकेतने आपले हात घट्ट तुषारच्या कमरेभोवती केले आणि त्याला किस करू लागला आपली जीभ पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घालू लागला. तुषार गडबडला हे नक्की काय चाललंय ते त्याला कळेना. तुषार तोंड बाजूला केल पण साकेतच्या मिठीत असल्यामुळे तो काही जास्त दूर नाही जाऊ शकला. त्यांनी एकमेकांच्या डोळ्यात पहिले. ते चमकत होते.

साकेतच्या चेहऱ्याला थोडाफार जखमा झाल्या होत्या. तुषार पेक्षा काही वर्षांनी तो मोठा होता. दोन-तीन वर्षे तरी. तुषारला साकेतच्या डोळ्यात भीती आणि पश्चाताप दिसला. सकाळची वेळ होती आजूबाजूला कोणी नाही हे बघून तुषारने परत आपले ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवले. दोघे एकमेकांना एकदम जीभ आत मध्ये घालून किस करू लागले. कमरेवरील मिठी साकेत ने हळूहळू त्याच्या बोच्यावर नेली.

तुषार अधिकच जवळ येत होता व हळूहळू त्याचा हात साकेतच्या केसात फिरत होता व तो वेगळ्या नजरेने साकेतला बघत होता. साकेतच लिंग हळूहळू कडक होत होते. तुषार अधिक जवळ आला होता व साकेतला मिठीत घेऊन त्याचा हात पाठीवरून फिरवत होता. त्यामुळे साकेत त्याला प्रतिसाद देत होता व मीठीत घेऊन कुरवाळत होता.

साकेतने स्वतःचे ओठ त्याच्या ओठांवर ठेवत किस करत होता. मध्यम बांधा असणारा तुषार खरोखर आता चेकाळला होता. त्यांची अशी चोळा चोळी चालू होती. साकेतच लिंग आता कडक झाले होते. तेवढ्यात तुषारने स्वतच्या अंगात असलेला शर्ट काढला आणि साकेतचा शर्ट देखील तो काढू लागला. त्या दोघांना खालचं हिरवं गवत टोचू लागलं.

तुषार आता पुर्ण चेकाळला होता व जोरात गरम सुस्कारे टाकत होता. साकेत त्याच्या ओठांवर किस करत होतो व तुषारही त्याला मनसोक्त किस करत होता. साकेत त्याची पॅंट काढत होता. आता तुषार फक्त अंडरवेयर आणि बनियान वर होता. त्याच ते आकर्षक रूप पाहून साकेत पुर्ण कामुक झाला होता.

त्याचा हात तुषारच्या छातीवर फिरत होता. तुषार साकेतला घट्ट मिठी मारून बाहुपाशात घेऊन कुरवाळत होता. साकेतला अधिक प्रोत्साहन देत होता. हळूच साकेत ने तुषारचा बनियन काढून टाकला व त्याची छाती उघडी केली. त्याचे मध्यम आकाराचे बॉल पाहून साकेत अधिक कामुक झाला होता.

साकेतचा हात तुषारच्या बॉलवर फिरवत होता. तुषारचे निप्पल कडक झाले होते. साकेत हळूच त्याचा एक बॉल तोंडात ओढत होता व तो चोखत होता व तुषारही साकेतला जोरजोरात किस करत होता. साकेत त्याची छाती रगडून काढत होता. तुषार अधिक बेभान झाला होता व अधिकच तडफडत होता त्याने आक्रमक होऊन साकेतची पॅन्ट खोलायला सुरुवात केली.

तुषार आपल्या दोन्ही हातांनी त्याच्या अंडरवेअरच्या हातातील लवड्यावर हात फिरवू लागला न राहुन त्याने आपल्या दोन्ही हाताने त्याची अंडरवेअर खाली घेतली. साकेत आता फक्त बनियान वर होता. ती देखील साकेतने ओढून काढली. ते दोघे पूर्ण नागडे झाले होते. साकेतचे आकर्षक छाती मांड्या दंड आणि लंड पाहतच राहिला व त्याला मिठीत घेऊन अक्षरशः चिकटला. त्यामुळे साकेतचा सोटा तुषारच्या लवड्याला घासत होता व तो चेकाळत होता.

तुषार बेभान झाला होता तोही आता जोरजोरात मादक सुस्कारे टाकत होता. तेवढ्यात साकेतने त्याला उचलून त्याला उभे केले आणि स्वतः देखील उभा राहिला आपले हात त्याच्या पाठीवरून फिरवत त्याला जवळ घेतले. छातीला छाती भिडली आणि दोघ तो स्पर्श अनुभवू लागले. डोळे बंद करून ते एकमेकांचे शरीर चोळत होते. साकेत डोळे बंद करून तुषारचा डान्स आठवत होता.त्याचा डान्स आठवत साकेत बेभानपणे तुषारच्या मानेवर किस करत सुटला होता.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 07

आपली जीभ फिरवून तो तुषारची मान चाटत होता. तुषार देखील जमेल त्याप्रमाणे साकेतला साथ देत होता.दोघांचे हात आणि जीभ एकत्रितपणे काम करत होते. त्याची मान चाटत चाटत साकेत हळू-हळू खाली जात होता. त्याने तुषार चे बॉल तर पहिलेच चोखले होते. हळूहळू आपली जीभ फिरवू लागला. तसा तुषार ताठला.

आपल्या दोन्ही हातांनी साकेतने तुषारची कंबर पकडली आणि त्याच्या ओटीपोटाच्या भागावर आपले हलकेच ओठ टेकवून किस करू लागला. त्याने साकेतने आपलं नाक तुषारच्या झाटामधून फिरवलं. त्याच्या वासामुळे साकेत आणखी उत्तेजित झाला. आपल्या एका हातात तुषारचा लवडा घेऊन तो कुरवाळत होता आणि नाकाने त्याच्या झाटाना कुरवाळत होता. तुषार देखील साकेतच्या मखमली स्पर्शाने बहरून आला होता.

आपले दोन्ही हात त्याच्या डोक्यावर फिरवत तो किती आनंदी आहे याची ग्वाही देत होता. साकेतला जाणवलं की तुषारच लिंग आता ताठ झालं आहे. त्याने त्या लिंगा कडे पाहिलं तर तळहाता एवढ मोठ सहा इंचाचा तो एक लवडा होता. पण तो काळा मात्र अजिबात नव्हता. सफेद तांबूस रंगाचा होता. त्याच्या शिरा टरटरुन फुगल्या होत्या. त्याला बघताच साकेतने तो सोटा आपल्या तोंडात घेतला आणि ते चोखू लागला. तुषार देखील हे सर्व आनंदाने उपभोगत होता.

गुडघ्यावर बसलेल्या साकेतच्या डोक्यावरून आपले हात फिरवत होता. कालांतराने तुषारने आपल्या स्वतःच्या हातांनी साकेतच डोक मागे सारलं आणि त्याला उभं केलं व स्वतः गुडघ्यावर बसला आणि त्याचा ताठलेला चोट तोंडात घेऊन त्याचा आस्वाद घेउ लागला. साकेत खूप उत्साही झाला होता. साकेत तुषारच्या खांद्यावर हात ठेवून आपली कंबर मागे मागे पुढे करत तुषार तोंड होता झवत होता.

तुषार देखील त्याला योग्य अशी साथ देत होता साकेतच्या लवड्यामधून निघणारा चिक मध्येच तो तोंडात साठवून बाहेर थुकत आणि परत त्याचा लंड चोखायला सुरुवात करत होता. साकेत ने तुषारला उभं केलं आणि परत आपली जीभ त्याच्या तोंडात घुसवून त्याला खोलवर किस करु लागला. किस करता करता साकेत तुषार पोटावरून हात फिरवत होता. तुषार आपले हात मात्र साकेतच्या पाठीवरून फिरवत होता.

दोघांनी एकमेकांना कडकडून मिठी मारली होती. तशाच अवस्थेत साकेतने तुषारला गोल फिरवलं आणि त्याची पाठ आपल्या छातीला टेकवली. साकेतच्या लंडाचा स्पर्श तुषारच्या गांडीला होताच तुषारने सुस्कारा सोडला “आ…….आ……ससससससससस……”

साकेतने आपल्या बोटावर थुंकी घेतली आणि तुषारच्या भोकावर तो चोळू लागला. एका हाताने तो थुंकी चोळत होता तर दुसऱ्या हाताने तुषारची मान त्याने आपल्या कोपऱ्यात पकडली होती. तुषारच्या भोकावर आपली बोट चोळत साकेत त्याच्या कानाचा चावा घेत होता. आणि तुषार त्याला “आहाहा” अशा आवाजात प्रतिसाद देत होता. हळूच त्याने आपलं एक बोट तुषारच्या भोकात घुसवलं तसं तुषारची पावले थिरकली.

आपल्या दुसर्‍या हाताने त्याने तुषारला पकडून ठेवलं होतं हळूहळू तो ते बोट आत बाहेर करू लागला त्याने आपल्या दुसऱ्या हाताने तुषारच्या मानेवर हात ठेवून त्याला वाकवलं. आपल्या दोन्ही हातांनी तुषारची गांड पसरवत साकेत त्याच्या भोकावर पचापचा थुंकला. परत आपल्या हाताने ती थुंकी पसरवली आणि त्याने आपला लवडा ताठ केला.

लिंगाच्या टोकाला देखील थोडीफार थुंकी लावली आणि तुषारच्या भोकात टाकण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण त्याला जाणवलं तुषारची गांड टाईट आहे. त्या कोटधारी व्यक्ति ने जस सहजपणे टाकले तसं आपलं लिंग जात नाहीये. त्याला आनंद झाला की आपला लंड मिलिंदला झवणाऱ्या मुलापेक्षा आणि त्या कोटधारी व्यक्ती पेक्षा आपला लंड मोठा आणि जाड आहे म्हणून परत तो दोन बोटे घालून तुषारची गांड झऊ लागला.

तेव्हा तुषारच बीळ एकदम बिळबिळीत झालं तेव्हा त्याने हळूहळू आपले लिंग आत सारायला सुरुवात केली. त्याने आपले दोन्ही हात त्तुषारच्या पाठीवर ठेवले. होते तुषार तसाच वाकून उभा होता तो देखील गावाने दुसरी दिले होते लिंग आत जाताच सारखे तिने तुषारच्या कमरेला हिसका देऊन त्याला आपल्याकडे खेचले. तुषारची गांड साकेतच्या ओटीपोटीला चिकटली.

Read More.  मुलाने माझ्या पुच्चीचे ओपनिंग केले

हळू हळू धक्के देत साकेतने तुषारची गांड मारायला सुरुवात केली कित्येक दिवसानंतर तो सेक्स करत होता. अधूनमधून तो आपले दोन्ही हात तुषारच्या पाठीवर गोंजारत होता तर कधी हात केसात फिरवत होता. आता तो अक्षरशः बेभान झाला होता. तुषार अधिक तडफडत होता “आ…….आ……ससससससससस…..”.असे मादक किंकाळत होता.

साकेतने आपला लवडा तुषारच्या गांडीतून काढला. त्याला उभं केलं आणि परत तसंच मागून त्याला घट्ट मीठी मारली व परत एकदा जोरदार धक्का दिला व लिंग गांडीत घुसवले. आता तुषार वेदना होत असल्याने “आईग……आ……आ…..आईग….”असे किंचाळत होता.

साकेत आता तुषारला उभ्या उभ्या झवत होता.

तशातच साकेतने त्याचा पाय फाकवुन जोरदार धक्का दिला तसे लिंग अजूनच आत गांडीत घुसवले व त्याला घट्ट मीठी मारली व त्याचा ओठ तोंडात घेऊन त्याचा आवाज गप्प केला. साकेतने त्याला मीठीत घट्ट पकडून ठेवले होते थोडा वेळ तसेच थांबल्यावर तुषार हळूहळू गांड हलवू लागला.

आता त्याच्या वेदना कमी झालेल्या होत्या त्यामुळे त्याला आता मजा येत होता व हळूहळू तुषार आपले हात मागे घेत साकेतच्या पाठीवर फिरत होता व साकेत आता हळूहळू लिंग आतबाहेर करत होता. तुषारही साकेतला प्रेमाने प्रतिसाद देत होता. आपल्यामुळे तुषार अजून उत्साहित होते हे पाहून साकेतला वेगळाच माज चढला होता.

तुषार “अजून आत घाल.” बोलुन पाय फाकवुन फडफडत होता आणि साकेत परत एकदा जोरजोरात धक्के देत होता. तुषार खरोखर रंगात आला होता व चेकाळला होता व जोरात मादक सुस्कारे टाकून गांड हलवून आनंद घेत होता. आता मजा येत होती. आता तो अधिकच चेकाळला होता व जोरात मादक सुस्कारे टाकून आनंद घेत होता “आ….आ…..आ….ऊ…..आऊच” मादक किंचाळत होता.

मधेच तुषार म्हणाला “थांब ना थोडा वेळ.”

मग साकेतने आपले लिंग आपला लवडा तुषारच्या भोकातून बाहेर काढला पण आपली मिठी सैल केली नाही. तो तसाच तुषारला किस करू लागला. आपला लंड तो तुषारच्या मऊ बोच्याच्या चिरेत रगडत होता. आपले हात त्याच्या पोटावर कमरेवर छातीवर फिरवत होता. दोघही काही वेळ थांबले आणि शांत झाले. थोड्या वेळाने साकेतने परत आपला लंड हातात घेतला आणि तुषारच्या गांडीत टाकू लागला.

तुषार “नको नको” म्हणत असताना देखील त्याने “फक्त काहीच वेळ! फक्त काहीच वेळ!” असं म्हणत आपला लिंग तुषारच्या गांडीत टाकले आणि परत धक्के द्यायला सुरुवात केली. साकेतने आपले दोन्ही हात तुषारच्या पोटावर ठेवले होते त्याने ते खाली घेत तुषारचा लंड आपल्या हातात पकडला. त्यातून थोडाफार पारदर्शक पाणी बाहेर आले होतो. तेच आपल्या हातात घेऊन साकेत तुषारचा लवड्यावर रगडत होता.

साकेतने परत आपली थुंकी आपल्या बोटांवर घेतली आणि तुषार च्या लिंगाला लावत तो तुषारचा लंड हलवून लागला. तो तुषारची गांड मारत मारत त्याचा लंड हलवत होता. अशा आकर्षक झवझवीमुळे तुषार पाणी निघालं. तुषारच्या लिंगातुन चिक निघू लागला. मात्र साकेतने त्याची गांड मारणे चालूच ठेवलं होतं. साकेत तुषारच लिंग चोळत होता पण आता तुषार मात्र फार थकला होता. साकेत देखील आता सुटणार होता. साकेत ने स्वतचा लंड तुषारच्या गांडीमधून बाहेर काढला आणि आपल्या चिकाचा फवारा त्तुषारच्या गांडीवर सोडला.

शांत झाल्यानंतर दोघे देखील भानावर आले आपले कपडे ठीक केले आणि त्याच बागेतील प्रसाधनगृहात स्वतःला स्वच्छ देखील केले. ते थोडावेळ त्याच बागेत थांबले त्यांच्यात एक प्रकारचा अस्वस्थपणा होता. काय बोलावं ते सुचत नव्हतं. साकेत ने सुरुवात केली, “तुम्ही तुमचं सामान पाहिलं का सामान पाहिलं का? त्या चोराने तुमचं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा पैसे चोरले असतील.”

त्यावर तुषारने आपली बॅग चेक केली “हो पैसे आणि कार्ड गायब आहेत.”

परत काही वेळ शांतता.

“मी तुम्हाला हवं तर तुला घरी सोडतो.”

त्यावर तुषार “नाही” म्हणाला.”मला एका वेगळ्याच कामासाठी बाहेर जायचं आहे. विचारल्याबद्दल धन्यवाद”

एवढंच बोलून तुषार साकेतचा निरोप घेतला. साकेतला या गोष्टीचे फार आश्चर्य वाटले. आपल्यात जणू काही झालंच नाही अश्या आविर्भावात होता तो. त्याच्या बोलण्यात एक प्रकारची अस्वस्थता त्याला जाणवली. जणू तो एका दडपणाखाली वावरत आहे अशा प्रकारे त्याचा आवाज होता. साकेतला त्याच्याशी मैत्री करण्याची इच्छा होती, पण तुषार निघून गेला होता. साकेत देखील आपल्या घराकडे वळाला.

Read More.  मी मस्त माधवी - 2

साकेत घरी आल्यावर सुद्धा अजून देखील त्याचा विचार करत होता. आपण निदान त्याचा फोन नंबर दे तरी घ्यायला हवा होता असा त्याच्या मनात विचार आला. त्याच विचारात त्याने गरम पाण्याने अंघोळ केली. आपल्या शरीरावरील जखमा धुवून काढल्या. त्याचा एक गुडघा ठणकत होता. तो अंघोळ करून बाहेर आला आणि तो असाच बेडवर पडला.

दुपारी त्याने एक छान पैकी झोप काढली. रात्रीचे नऊ वाजत आले होते. तो गॅलरीत गेला आणि टेलिस्कोप जवळ घेऊन तुषारच्या घरात पाहू लागला. मागच्या दोन रात्री सारखा त्याचा नग्न देहातील नाच बघायला मिळाला तर मज्जा येईल अशा विचाराने तो नजर खिळवून तिथे बसला.

त्याने पाहिलं तुषारच्या खोलीची चालू होती. पण अचानक तुषारची गाडी बंगल्यामध्ये आली आणि तो गाडीतून उतरला त्याच बरोबर एक माणूस देखील गाडीतून उतरला. त्या माणसाने तुषारला घराचा दरवाजा उघडून दिला आणि ते दोघे आत मध्ये गेले. ते दोघे घरात गेल्याबरोबर घरातील पहिला मजल्याची लाईट चालू झाली. तुषारने त्या माणसाला पाणी दिलं थोडा वेळ थांबून तो माणूस निघून गेला. तुषार बरोबर त्याच्या दुसर्‍या मजल्या वरील रुमच्या खाली उभा होता.

साकेतने नीट पाहिलं तर तुषारच्या खोलीत तोच जळालेल्या चेहर्याचा व्यक्ती होता त्याच्या हातात काही तरी होतं त्याच्या हातात नायलॉनची दोरी होती. साकेत ने टेलिस्कोप खाली घेतला आणि तो पाहू लागला तर तुषार दुसऱ्या मजल्याच्या दिशेने निघाला होता इकडे त्या व्यक्तीने घरातील त्या खोलीतील कपाट उघडून त्या त्यामधील सर्व सामान आपल्या बॅगेत भरायला सुरुवात केली होती.

तुषारच्या खोलीचा दरवाजा उघडला आणि तुषार आत आला. तुषारला पाहून तो जळालेल्या चेहर्याचा व्यक्ती दचकला तुषारने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. हातवारे करत तो त्या व्यक्तीवर ओरडत होता हे साकेतला कळलं पण साकेतला त्या कोटधारी व्यक्तीची देहबोली काही बरोबर वाटत नव्हती.

जसा तुषार त्याच्या अगदी जवळ आला तसं त्या जळालेल्या चेहर्याचा व्यक्तीने आपल्या खिशातून नायलॉनची एक वायर काढली आणि ती तुषारच्या गळ्याभोवती अडकवली. तो तुषारला फास लावत होता. तुषारचे पाय लटपटत होते आपल्या ताकतीने नायलॉनच्या दोरीला तुषारच्या गळ्याभोवती बांधून त्या माणसाने वर उचलले. हे दृश्य पाहून साकेतच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याने आपल्या हातातून टेलिस्कोप सोडून टाकला. या वेळी मात्र आपल्याला जायलाच हवं म्हणून साकेत आपल्या घरातून पळत सुटला.

तिकडे त्या जळालेल्या चेहर्‍याच्या व्यक्तीने आपल्या हातात असलेल्या नायलॉनच्या दोरीने तुषारच्या गळ्याभोवती गळ्याभोवती फास आणखीनच घट्ट केला तुषार तसाच पाय हलवत राहिला. पण यात देखील संधी साधत तुषारने आपला गुडघ वर उचलत त्या कोटधारी व्यक्तीच्या मांडीवर जोरदार वार केला. तसा तो खाली पडला. त्याने सरळ आपल्या खोलीच्या दरवाज्याकडे धाव घेतली. जीव वाचवण्यासाठी. पण त्या व्यक्तीने त्याचे पाय पकडून त्याला आपल्या जवळ खेचले.

तुषारने आपले पाय हलवत त्याच्या डोळ्यावर जोरदार लाथ मारली पण तरीदेखील त्या जळालेल्या चेहर्‍याच्या व्यक्तीने त्याचे पाय आपल्या हातातून सोडले नाही तो तसाच तुषारचे पाय पकडून राहिला त्याच वेळी तुषारने आपल्या खिशातून फोन काढला आणि पोलिसांना फोन लावू लागला फोन वाजत होता पोलीस कंट्रोल रूम मधून कोणीतरी फोन उचलला आणि तुषारला आवाज ऐकू आला “मी तुमची काही मदत करू शकतो का?”

तुषार बडबडू लागला “माझ्या घरात एक माणूस शिरला आहे तो माझ्यावर हल्ला करत आहे. मला वाचवा.”

फोनच्या पलिकडील व्यक्ती तुषारला अधिक माहिती साठी विचारू लागला पण तोपर्यंत त्या जळालेल्या चेहर्‍याच्या व्यक्तीने तुषार वर झडप घातली त्याचा फोन बाजूला सारला. त्याने तुषारला उचललं आणि जोरात बेडवर आपटलं तुषारची प्रतिकार करण्याची शक्ती संपली होती. त्या व्यक्तीने तुषार वर लाथा बुक्क्यांचा मारा करण्यास सुरुवात केली.

क्रमशः

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!