एकमेव साक्षीदार – भाग 03

साकेत टेलिस्कोपला डोळे लावून पाहू लागला.तो तरुण तसाच ओनवा पडला होता. त्या कोटधारी व्यक्तीने आपली पॅन्ट घोट्यापर्यंत खाली केली उजव्या हाताची चार बोटे तोंडाजवळ आणून तो त्याच्यावर थुंकला. ती चार बोट तो त्या तरुणाच्या गांडीवर फिरवू लागला. हळूहळू करत त्याने त्याच एक बोट त्या तरुणाच्या गांडीत सारल.

एक-दोनदा त्याने ते आत बाहेर केल नंतर त्याने एकसाथ दोन बोट टाकून आत बाहेर करायला सुरवात केली. स्वतःच्या छातीवर पडलेला तो तरुण देखील तसाच पडला होता जणू त्याची प्रतिकार करायची इच्छा नव्हती की एक प्रकारे त्याने देखील या संबंधाला मूकपणे संमती दिली होती. डोक्यातील विचार बाजूला सारून साकेत समोरच्या दृश्याकडे पाहू लागला.

दुसऱ्या हाताने तो कोटधारी व्यक्ती आपला लंड गोंजारत होता. जसा तो लंड हळूहळू वाढत गेला तस तो लंड हलवत जोरजोरात त्या तरुणांच्या गांडीत आपली बोट आतबाहेर करत होता.

कोटधारी व्यक्तीने आपला लवडा त्याच्या गांडीवर एकदोनदा आपटला आणि त्याच्या भोकावर टेकवला. त्याने जोर न लवताच त्याचा लवडा त्या तरुणाच्या गांडीत घुसला. अगदी सहजपणे. जणू ही त्यांची पहिली वेळ नव्हती. कोटधारी व्यक्तीने आपले हात त्या तरुणाच्या कमरेवर रोवले आणि त्याला धक्के देत सुटला. त्या तरुणाने आपले हात बेडच्या गाडीला घट्ट पकडून ठेवले होते आणि आपले ओठ देखील दाताखाली धरले होते.

त्या तरुणाला जोरात शॉट लावत असताना. तो कोटधारी व्यक्ती त्याच्या पाठीवर आपल्या हाताने फटके मारत होता. मध्येच आपली बोटे त्याच्या मऊ बोच्यावर रुतवत होता. तो तरुण सुद्धा आपले ओठ ओठांवर घट्ट मिटून सगळं सहन करत होता.

कोटधारी व्यक्तीने आपला लंड त्याच्या गांडीतून बाहेर काढला आणि तो तरुण देखील लगेच उठला गुडघ्यावर बसून त्या कोटधारी व्यक्तीचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागला. साकेतला कळलं की त्यांच्यात पहिल्यांदा सेक्स होत नव्हता म्हणजे ते दोघे अगोदरपासूनच संबंधात होते. साकेत गप्पपणे त्यांचा चाललेला सेक्स पाहू लागला होता. त्याला त्या कोटधारी व्यक्तीचा सोट तोंडात घेताना पाहून साकेतला मिलिंदची आठवण झाली. त्याला आठवलं की त्यावेळी मिलिंदचा चेहरा चमकत होता.

पण त्या समोरील व्यक्तीचा चेहरा चमकत नव्हता. तो एकसंधपणे एका लयीत त्या कोटधारी व्यक्तीचा लंड चोखत होता. मधेच तो तरुणाने उठून त्या कोटधारी व्यक्तीच्या तोंडाजवळ गेला आणि त्याच्या ओठांना चुंबन घेण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण त्या कोटधारी व्यक्तीने त्याच्या गालावर एक झापड लावली आणि डोक्यावर हात ठेवून त्याच डोक दाबत आपला लवडा परत त्या तरुणाच्या तोंडात कोंबला.

आपल्या दोन्ही हातांनी त्या कोटधारी व्यक्तीने त्या तरुणाचे गाल घट्ट पकडले आणि आपला लंड त्याच्या तोंडात घुपसला. लवड्याचे टोक त्या तरुणांच्या टाळू ला चिटकला. तो कोटधारी व्यक्ती तसाच अवस्थेत त्या तरुणाचे तोंड चोदत होता. त्या तरुणाच्या तोंडातुन थुंकी आणि चिकाचे पारदर्शक मिश्रण हनुवटी वर ओघळत होते.

काही वेळासाठी कोटधारी व्यक्तीने आपला चोट त्याच्या तोंडातून बाहेर काढला. नंतर तो तरुण आपले पंजे त्या कोटधारी व्यक्तीच्या मांडीवर टेकवून परत त्याचा लंड चोखू लागला. त्या कोटधारी व्यक्तीने त्या तरुणाला पाठीवर झोपवले आणि त्याचे पाय आपल्या खांद्यावर घेऊन आपल्या दोन्ही हातांच्या बोटांनी त्याचा बोचा फाकवला. त्या तरुणाच्या भोकावर वरूनच निशाणा लावत त्या कोटधारी व्यक्तीने थुंकी सोडली.

ती थुंकी त्या तरुणाच्या गोट्यांखालून ओघळत बरोबर भोकावर जाऊन जमा झाली. तो कोटधारी व्यक्ती अजून दोन तीन वेळा तसाच थुंकला. आपला लंड हातात घट्ट पकडत त्या तरुणाच्या बिळाला लावून वर खाली करत होता. त्या स्पर्शाने तो तरुण सुखावला. साकेतला त्या तरुणाच्या चेहऱ्याकडे पाहून ते कळलं पण तो मनातल्या मनात म्हणाला भोकावर लवडा फिरवून घेण्यापेक्षा जास्त आनंद लवड्याचा सुपडा गांडीच्या भोकावरून वर खाली करणाऱ्याला येतो!

Read More.  माझी फोरसम जवाजवी

त्याचे पाय आपल्या खांद्यावर घेऊन त्या तरुणची तो गंड मारू लागला. तो कोटधारी व्यक्ती त्या तरुणाला जोर जोरात शॉट मारत होता पण त्याने आपली टोपी आणि बाकीचे कपडे मात्र उतरवले नव्हते. तो तसाच सेक्स करत होता.

एकीकडे साकेत जोरजोरात आपला लंड हालवत होता कारण त्याला त्या तरुणाच्यात मिलिंद दिसत होता. त्याच्या लंड हालवण्याचा वेग एवढा होता की त्याने दुसर्‍या हाताने पकडलेला टेलिस्कोप पण हालत होता. समोच्या घरात देखील कोटधारी व्यक्ती आपली बोटे बेडवर पडलेल्या तरुणाच्या पोटरीत रुतवून आपला लंड जोरदार पणे आत बाहेर करत होता.

त्या कोटधारी व्यक्तीने आपला लंड बाहेर काढला आणि त्या तरुणाच्या लवड्यावर धरून हलवू लागला. आपल्या चिकाने त्या तरुणाच्या लवड्याला अंघोळ घातली. त्या कोटधारी व्यक्तीच्या चिकाने माखलेला आपला लवडा त्या तरुणाने स्वतःच्या हातात घेतला आणि हलवू लागला. त्याचा सुद्धा लंड गळाला. कोटधारी व्यक्ती आणि तो तरुण दोघांचे वीर्य एकत्र झाले होते. त्याच मिश्रित वीर्याने तरुणाचे पोट माखले होते.

साकेतची शेवटी चिकाची पिचकारी उडाली पण ती एका झाडाच्या कुंडीत. झाडांच्या पानावर सकेतचा चीक पडला आणि टिपकु लागला. त्याने हाताला लागलेला चिक तसाच झटकला आणि गॅलरी मधून आत हॉल मध्ये निघाला. त्याने मागे वळून पहिलं तर आता त्या समोरच्या घरात. तो तरुण तसाच बेड वर पडून होता आणि तो कोटधारी व्यक्ती तिथे दिसत नव्हता. आपलं सामान घेऊन कदाचित तो निघून गेला असावा.

साकेतची ती रात्र त्या तरुणांबद्दल विचार करण्यात गेली. आज रात्री त्याने जे काही पाहिलं होतं ते अविस्मरणीय होतं. त्या तरुण मुलाचा चेहरा आठवून लागला. सफेद पांढऱ्या पडद्याच्या आड पिवळसर प्रकाशात त्या मुलाचा अस्पष्ट चेहरा उठून दिसत होता. त्याचा चेहरा गौरवर्णीय होता आणि ज्या प्रकारे आपल्या कंबरेला हेलकावे देत होता ते साकेतच्या मनातुन ती काही जात नव्हत.

साकेत विचार करत होता की उद्या अशीच मेजवानी मिळायला हवी आणि दुसऱ्या रात्री देखील तसच व्हायला हव. हाच विचार करत तो आपला लंड पकडून झोपी गेला. आता त्याला काही काम नव्हतं म्हणून दुसर्‍या दिवशी तो मस्तपैकी उशिरा उठला. मोठ्या बाथरूमच्या मोठ्या टब मध्ये बुडून त्याने आंघोळ केली आणि बाकीचा दिवस असाच टीव्ही पाहण्यात आणि अधून मधून टेलिस्कोप मधून त्या खिडकीकडे लक्ष देण्यात घालवला.

संध्याकाळ झाली त्याची उत्सुकता वाढत होती केव्हा रात्र होते, दहा वाजतील आणि त्याला कालचा नजारा बघायला मिळतोय का? आणि परत केव्हा त्या मादक तरूणाचे दर्शन होतय. त्याने मात्र आठ वाजल्यापासूनच गॅलरीत आपला जम बसवला आणि अधून मधून टेलिस्कोपद्वारे समोरच्या घराकडे नजर ठेवू लागला.

बरोबर दहाच्या ठोक्याला तो तरुण आपल्या खोलीत आला यावेळी साकेतची इच्छा होती की तो तरुण एकटाच असावा आणि त्याच्या सोबत तो कोटधारी व्यक्ती नसावा. कारण साकेतला त्याच्यासोबत असताना त्याने काय काय केलं असतं ही कल्पना करायची होती.

कालच्या सारखं तो तरुण हळूहळू आपले कपडे काढत नाच करत होता. साकेत त्या तरुणाकडे बघत होता. आपला फडफडलेला लंड चोळत होता. तो बघत असताना एक-दोनदा वीज चमकल्या सारखं झालं पण आवाज मात्र झाला नाही. त्रासून आपली नजर हटवून त्याने आजूबाजूला बघितल तर आकाश तर निरभ्र होतं.

तो आजूबाजूला पाहू लागला त्याने पहिलं त्या तरुणाच्या घराच्या समोरच एक भला मोठा जाहिरातीचा बोर्ड होता आणि त्यावर कामगार वेल्डिंगचे काम करत होते त्या कामाच्या ठिणग्या उडून तो प्रकाश त्या तरुणाच्या घरावर विजेसारखा पडत होता. साकेतने परत दुर्बिनीची दिशा समोरच्या खोलीकडे फिरवली. पण तरी लक्षात आल्यासारखं त्याने दुर्बिणीची दिशा परत होल्डिंग बोर्डवर काम करणाऱ्या त्या दोन तरुणांकडे वळवली.

Read More.  माझी बायको नवीन लंडाची तहानलेली

सेफ्टी हेल्मेट घातलेले ते दोन तरुण काम करत होते. पण त्यांच्या बाजूला एक विचित्रच चेहऱ्याचा माणूस उभा होता त्याच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसत होत्या. त्या माणसाची नजर देखील साकेत पाहत असलेल्या तरुणाकडे होती.

नीट पाहिल्यास साकेतला कळलं की त्याचा चेहरा जळालेला होता आणि त्यात सुरकुत्या नसून ते त्या जखमांचे राहिलेले डाग होते. त्याचा चेहरा बघून साकेतच्या अंगावर काटा आला. पण आपल्या पॅन्टीत झालेल्या लवड्याचा उभार कमी होत आहे हे लक्षात येताच त्याने टेलिस्कोप परत त्या घराकडे वळवला आणि काल रात्री सारखाच आनंद घेऊ लागल.

साकेत दोन दिवस घरात बसून बसून कंटाळला होतत. त्याला ह्या घरात येऊन तीन दिवस झाले होते. आज सकाळीच तो आपली गाडी घेऊन बाहेर पडला. आपली गाडी घेऊन तो शहरातल्या मॉलमध्ये गेला. तिथे तो असाच वेळ घालवत होता. एवढ मोठ घर आहे आणि तो पण स्वतः एकटा आहे, म्हणून कोणी आज हुकअप साठी मिळतो का हे पाहत होता. त्याची नजर अशीच भिरभिरत होती.

अचानक त्याची नजर एका तरुणावर थांबली हा त्याच्या समोरच्या घरातील कालचाच तरुण होता. आज त्याने स्पष्टपने त्याचा चेहरा पहिला. त्याच्या शरीराप्रमाणे त्याच्या चेहरा गोरा होता. गोल डोळे आणि त्यावर दाट आणि काळ्याभोर भुवया आणि पापण्या. लाल ओठ.

पहिल्या नजरेत साकेतला कळलं की हा एक श्रीमंत घरातील मुलगा आहे. त्याचे कपडे,शूज, बॅग नामांकित ब्रॅण्डचे होते. एक सफेद रंगाचा शर्ट आणि निळ्या रंगाची जीन्स घालून होता. त्याच्या खांद्यावर वन साईड कॉलेज बॅग तिरपी अडकवली होती. साकेतच्या लक्षात आले तो जरा घाईत दिसतोय. त्याची चाल खूपच वेगाची होती.

त्याने नीट पाहिलं तर साकेतला दिसल की एक व्यक्ती देखील त्याच्या मागे होता. यात नक्कीच काहीतरी काळंबेरं असाव असं साकेतला वाटत होतं. म्हणून साकेतने त्या तरुणाचा आणि तरुणाच्या पाठलाग करणाऱ्या त्या व्यक्तीचा पाठलाग करायचं ठरवलं.

साकेत तसाच त्या तरुणाच्या मागे फिरत होता. अचानक तो तरुण लिफ्ट मध्ये शिरला. साकेतला बंद आणि कमी जागेत जाण्यास त्रास होणार होता तरीदेखील धाडस करून तो लिफ्टमध्ये शिरला. लिफ्ट मध्ये शिरताच अजून सात-आठ जणांचा घोळका त्यांच्या बरोबर आत शिरला. साकेत आणि तो तरुण बाजूबाजूला उभे होते. पण साकेत मात्र घाबरला होता आपला चेहरा सरळ लिफ्टचा दरवाज्याकडे होता.

इच्छा असून देखील तो वळुन त्या तरुणाकडे पाहू शकत नव्हता. परत त्याचा क्लॉस्ट्रोफोबिया उफाळून आला होता. त्यात एवढ्याशा लिफ्टमध्ये खूप सारी लोकं होती. तो पूर्ण हाताचे पंजे आणि पाठ,डोकं लिफ्टला चिटकवून होता. नकळत त्याचा एक हात त्या तरुणाच्या हाताला लागला. त्या तरुणाने साकेतकडे नजर टाकली तेवढ्यात लिफ्ट एका मजल्यावर थांबली आणि दरवाजा उघडला गेला.

त्यावर साकेत अजून घाबरला. त्याच बरोबर बाजूला असलेला तरुण देखील दचकला. कारण समोर तोच पाठलाग करणारा व्यक्ती होता. त्याचा चेहरा जळलेला होता. साकेतला कळलं की काल जाहिरातीच्या बोर्ड वरून पाहणारा व्यक्ती हाच आहे. त्या जळालेल्या चेहऱ्याच्या माणसावर बाकीचे पाच सहा जण मात्र त्यावर हसू लागले. लिफ्टमध्ये आपल्याला जागा नाही नाही हे पाहून तो जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस गुढपणे हसून पुढे निघाला. साकेत आणि त्या तरुणाने निश्वास सोडला.

लिफ्ट आता शेवटच्या खालच्या मजल्यावर येऊन थांबली होती. सगळे उतरले. तो तरुण देखील उतरला. त्याला त्या तरुण मुलाची काळजी वाटू लागली होती. जर घरी जाईतोपर्यंत त्या जळालेल्या चेहऱ्याच्या माणसाने यावर हल्ला केला तर? त्याची काळजी वाटत होती त्याला. म्हणून साकेत पाठलाग सुरू ठेवणार होता.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 5

साकेत त्या तरुणाच्या पाठीपाठी बागेमध्ये आला. एक निवांत अशी जागा शोधून तो तरुण त्या बागेत फेरफटका मारत होता. साधारणपणे तिथे जास्त कोणीच नव्हतं. नुकतीच बाग उघडलेली दिसत होती. त्या बागेत आता फक्त तिघेच होते. साकेत, तो तरुण आणि सकाळचा माळी.

तो माळी देखील थोड्या वेळानंतर निघून गेला. साकेतच्या मनात विचार आला की आपण समोरून जाऊन त्याला सांगावं की कोणी तरी त्याचा पाठलाग करतोय. हिम्मत करून साकेत त्या तरुणाच्या जवळ गेला. तो तरुण बघतच होता त्याने लगेच ओळखले हा तर तोच लिफ्ट मधला मुलगा आहे. साकेत आपले हात एकमेकांवर चोळत त्या तरुणा जवळ आला. प्रथम साकेत त्याला “हॅलो” बोलला त्या तरुणाने देखील “हॅलो” बोलून त्याला अभिवादन केलं.

तो स्पष्टपणे बोलला की, “माफ करा तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती. कोणीतरी तुमचा पाठलाग करत आहे.” त्यावर तो तरुण हसला आणि म्हणाला, “हो माहित आहे मला! तुम्हीच माझा पाठलाग करत आहात न!”

साकेत हाताद्वारे नाही करत त्याला “नाही नाही तुझा काहीतरी गैरसमज होतोय. तो मी नव्हे.”

साकेत काही पुढचं बोलणार तेवढ्यात बाजूच्या झाडातून सळसळ झाली आणि तोच जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस त्या दोघांच्या जवळ आला अचानक त्याचा चेहरा बघून दोघे घाबरले. त्या जळालेल्या चेहऱ्याच्या व्यक्तीने त्या तरुणाची बॅग खेचली आणि पळू लागला. क्षणाचाही विलंब न करता साकेत त्याच्या मागे पळाला अशा अनपेक्षित धक्क्यामुळे तो तरुण मात्र जागेवरच बसला.

साकेत त्या व्यक्तीचा पाठलाग करत झाडाझुडपातून पळत सुटला होता. साकेत देखील त्याच्या मागे होता. अचानक तो जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस एका बोगद्यात शिरला. तो दोन मोठ्या रस्त्यांच्या खालून जाणारा भुयारी मार्ग होता जो बागेच्या एका शेवटापासून सुरू होत होता आणि रस्त्यापालीकडील बागेत जाऊन संपत होता.

त्याच्या पाठी पाठी नकळत साकेत पण शिरला. त्याच्या लक्षात आलं की आपण एका बंद जागी आलो आहोत. मध्यापर्यंत पोहचताच साकेत थांबला आणि तो जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस देखील साकेतपासून काही पावले पुढे जाताच थांबला. आपल्या हातातील बॅग हात वर करून हलवत त्याला चिडवु लागला. त्याला अजून डिवचण्यासाठी तो जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस साकेतच्या जवळ आला. स्वताच तोंड त्याच्या जवळ घेऊन हसू लागला.

तो जवळ येताच साकेतने त्याचा पाय पकडला आणि त्याला जोरात खेचलं तसं जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस जमिनीवर आपल्या बोच्यावर आपटला. साकेतने त्याच्याकडून त्या तरुणाची बॅग खेचून घेतली. ती बॅग आपल्या छातीला कवटाळून धरली. त्याच्या या कृत्याने जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस फार चिढला. रागाच्या भरात तो साकेतला लाथा मारू लागला.

जळालेल्या चेहऱ्याचा माणूस साकेतला लाथा मारत ती बॅग आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत होता. पण तोपर्यंत तो तरुण बोगद्याच्या सुरुवातीच्या टोकापर्यंत आला होता त्याने जोरात आवाज दिला तसा तो जळालेल्या चेहऱ्याचा कोटधारी माणूस घाबरला तरी देखील त्याने झटपट करत ती बॅग ओढण्याचा प्रयत्न केला.

यात त्या बॅगची चैन तुटली आणि त्यातले सगळे सामान खाली पडले. पडलेल्या पैशांच्या नोटा आणि एक कार्ड त्या माणसाने पटापट उचलले आणि पळून गेला. इथे मात्र साकेतची अवस्था अर्धमेल्या व्यक्ती सारखी झाली होती. त्याच्या हातात एक कार्ड होत ते त्या समोरच्या घरातील तरुणाच ओळखपत्र होत. साकेतचे डोळे मिटत आले होते. त्याने डोळे मिटण्या आधी त्यावरील नाव वाचलं.

क्रमशः

Rate this post
error: Content is protected !!