वेगळा छंद… भाग 1

(कथा प्रकार:-इन्सेस्ट(नात्यामध्ये सेक्स) ज्यांना हा प्रकार आवडत नाही त्यांनी पुढे वाचू नये.)

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले.

मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले तेव्हा माझे लक्ष त्यांनी घातलेल्या अंतर्वस्त्रांवरच जास्त खिळे. एखाद्या लेडीज गारमेंटच्या दुकानाजवळून जाता येताना माझी पावले रेंगाळत असे. माझी चोरटी नजर डिस्प्ले मधील अनेक प्रकारच्या ब्रेसीयर-पॅन्टीजवर भिरभिरीत असे. वेगवेगळे रंग, डिझाइन आणि पॅटर्न असलेल्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीज मला वेड लावत असत.

येता जाता दिसणार्या मुली आणि स्त्रियांच्या कपड्यांवरून त्यांनी आत घातलेल्या अंतर्वस्त्रांची कल्पना करणे तर माझा आवडता खेळ होता. त्यांनी वर घातलेल्या टॉप, टी-शर्ट, कुर्ती किंवा ब्लाउजच्या आतल्या ब्रेसीयरच्या आकाराचा, डिझाइनचा, रंगाचा मागून पुढून किंवा ज्या बाजूने दिसतेय त्या बाजूने मी अंदाज घेत असे.

त्यांच्या कपड्याचे मटेरियल जर पातळ असले तर ब्रेसीयरचा आकार व्यवस्थित कळायचा. ब्रेसीयर पुढच्या हूकची की मागच्या हूकची, कपवाली की बीना कपवाली तसेच प्लेन कपड्याची की डिझाइनवाली आणि फुल कपची की हाफ कपची हे मी बरोबर ओळखत असे.

आणि जर त्यांच्या खांद्यावर ब्रेसीयरचा पट्टीचा तसेच ब्लाउजच्या किंवा टॉपच्या दोन बटणामधील गॅप मधून आतल्या ब्रेसीयरचा किंवा पाठीवर ब्लाउजच्या खालच्या कडेने ब्रेसीयरचा जरासा भाग जरी माझ्या नजरेस पडला की मला स्वर्गसुख दिसल्याचा आनंद व्हायचा.

मुलींच्या व स्त्रियांच्या नितंबावर आत घातलेल्या पॅन्टीजचा अंदाज मी बरोबर घ्यायचो. जाड्या भरड्या कॉटनच्या साड्यांवरून नितंबावर पॅन्टीजचा आकार दिसत नसे पण शिफॉनच्या तलम साड्यांवरून नितंबावर पॅन्टीजचा आकार स्पष्ट दिसे.

पॅन्टीच्या शेपवरून ती मुलगी किंवा बाई स्वभावाने कशी असेल याचीपण माझी एक थिअरी झाली होती. जर पॅन्टीच्या लेगची लाईन नितंबाच्या खाली असली म्हणजे पूर्ण नितंब झाकणारी पॅन्टी असेल तर ती साधी भोळी असणार.

अर्ध्या नितंबावर पॅन्टीची लाईन दिसली की ती थोडी बहूत मॉडर्न असणार. जर पूर्ण नितंब उघडे पडतील अश्या तऱ्हेची पॅन्टी असेल तर ती भलतीच मॉडर्न असणार याचा अंदाज यायचा.

आणि पॅन्टीचा आकार दिसलाच नाही की समजायचे की कदाचित तिने जी-स्ट्रींग घातली असावी किंवा पॅन्टी घातलीच नसावी. मग ती पक्की झवाडी असावी याची मला खात्री वाटायची. असे त्यांनी वर घातलेल्या साध्या किंवा मॉडर्न कपड्यावरूनही त्या मुलीचे किंवा बाईचे नेचर कळायचे.

कोणी सलवार कमीज, साडी किंवा स्कर्ट घातलेली असेल तर पॅन्टीच्या कुठल्या भागाचे प्रत्यक्ष दर्शन होत नसे पण जर जीन्स किंवा पॅन्ट घातलेली असेल तर कमरेवर पॅन्टीचा वेस्ट बँड दिसण्याची शक्यता असते आणि पॅन्टीच्या तेवढ्या दर्शनासाठी मी खूप झटत असे. अशी जीन्स किंवा पॅन्ट घातलेली मुलगी किंवा बाई कुठे बसलेली असेल तर तिच्या नकळत मी तिच्या पार्श्व भागाचे निरीक्षण करत असे.

Read More.  गावझवाडी - भाग सतरा (गुदासंभोग)

ती उठताना किंवा बसताना तिच्या पॅन्टीचा जरासा जरी भाग मला दिसला तरी मला माझ्या प्रयत्नाचे चीज झाल्यासारखे वाटायचे. अशा तऱ्हेने माझे ब्रेसीयर आणि पॅन्टीचे आकर्षण वाढतच होते. माझ्या या आकर्षणात बाहेर ताक झाक करता करता मी घरात ताक झाक कधी करू लागलो हे मला कळलेच नाही.

हो! आता मी माझ्या बहिणीबद्दल बोलतोय. सुरुवातीला माझ्या मनात तिच्याबद्दल किंवा तिच्या ब्रेसीयर, पॅन्टीजबद्दल आकर्षण नव्हते. धुण्याच्या कपड्यात किंवा दोरीवर वाळत घातलेल्या कपड्यात तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी असायची ज्यावर कधी कधी माझी नजर पडायची. पण मला त्यांचे आकर्षण कधी वाटले नाही.

कदाचित ती अंतर्वस्त्रे माझ्या बहिणीची होती म्हणून किंवा एक भाऊ या नात्याने मी माझ्या बहिणीच्या अंतर्वस्त्राकडे वासनेच्या नजरेने बघू नये असे मला वाटले असावे. पण जेव्हा मी कॉम्प्युटर व इंटरनेट कनेक्शन घेतले आणि त्यावर माझे रात्रीचे गुपचूप नेट सर्फींग आणि चाटींग चालू झाले त्यानंतर माझे विचार बदलत गेले.

नेट्वरील सेक्स साईट पाहून, सेक्स कथा वाचून आणि बऱ्याच जणांशी चाटींग करून माझ्या विचारात फरक पडला आणि मी माझ्या बहिणीबद्दल वेगळ्याच दृष्टीने विचार करू लागलो. माझ्या लक्षात आले की माझ्या बहिणीबद्दल वासनेने विचार केल्यावर माझी लैंगिक उत्तेजना पराकोटीला पोहचत असे.

तिच्याबद्दल विचार केल्यावर माझा लंड इतका कडक होत असे की तसा कडकपणा इतर वेळी मला जाणवत नसे. हळूहळू मी माझ्या प्रत्येक लैंगिक कल्पनेत आणि स्वप्नात तिचा विचार करू लागलो आणि मला वेगळ्याच लैंगिक सुखाचा अनुभव यायला लागला.

माझी बहीण, पूजाताई, बत्तीस वर्षाची होती व माझ्यापेक्षा सहा वर्षाने मोठी होती. गोरी गोरी, उंच, ठसठशीत बांधा, आकर्षक चेहरा आणि सेक्सी फिगर. माझ्या सारख्या वासनेने हपापलेल्या मुलासाठी माझी बहीण म्हणजे स्वप्नसुंदरी होती.

पण माझ्या या स्वप्नसुंदरीचे दर्शन मला रोज घेता येत नव्हते कारण आठ वर्षापूर्वी तिचे लग्न होऊन ती पुण्याला आपल्या नवऱ्याच्या घरी गेली होती. तिला एक मुलगा आणि एक मुलगी होती पण दोन मुले झाल्यानंतरही तिची फिगर छान राहिली होती. उलट नंतर तर ती जास्तच सेक्सी दिसायला लागली होती.

लग्ना आधी पूजाताई साधीच ब्रेसीयर व पॅन्टीज वापरायची. पांढरी किंवा बॉडी कलरची तिची ती अंतर्वस्त्रे सेक्सी नसायची त्यामुळेच कदाचित मला त्यांचे आधी कधी आकर्षण वाटले नसावे. लग्नाआधी पूजाताईचे कोणा मुलाबरोबर मैत्री नव्हती की कधी कोणाबरोबर प्रेमप्रकरण वगैरे नव्हते.

त्यामुळे कदाचित अंतर्वस्त्रे ही शृंगारीक वस्त्र नसून आपला प्रायव्हेट पार्ट झाकणारी वस्त्र आहेत अशी तिची समजूत असावी. पण लग्नाच्या तीन चार वर्षानंतर तिची ब्रेसीयर व पॅन्टीजची चॉईस बदलली. अर्थात! त्यावेळी तिला दोन मुले झालेली होती आणि त्यानंतर तिची फिगर थोडी बदलली होती. म्हणजे अजून सेक्सी झाली होती.

Read More.  गावझवाडी (भाग सातवा)

माझा असा अंदाज आहे की दोन मुल झाल्यानंतर पूजाताईच्या नवऱ्याचा तिला झवण्याचा इंटरेस्ट कमी झाला असावा म्हणून तिच्यातील आकर्षण वाढावे म्हणून त्याने तिला थोडी सेक्सी अंतर्वस्त्रे घालायला सांगितली असावी किंवा तिने त्याला आकर्षित करण्यासाठी कदाचित थोडी सेक्सी ब्रेसीयर, पॅन्टीज घालायला सुरुवात केली असावी. कारण काहीही असो पण मला मात्र तिच्या बदललेल्या अंतर्वस्त्रांनी जरूर आकर्षित केले.

नंतर ती थोड्या चांगल्या प्रतीची ब्रेसीयर पॅन्टीज घालू लागली. पण तरीही तिने अजून फॅन्सी ब्रा-पॅन्टीज घालायला सुरुवात केलेली नव्हती. अजूनही तिची ब्रा प्लेन आणि पूर्ण कपाचीच असायची फक्त तिने थोडा चांगला शेप आणि कॉटन व्यतिरिक्त इतर मटेरियलची ब्रा वापरायला सुरुवात केली होती. पॅन्टीजमध्ये तिने डार्क रंग निवडायला सुरुवात केले होते व शेपही थोडा जास्त कटचा वापरायला लागली होती.

मला पूजाताईची ती अंतर्वस्त्रे भलतीच आकर्षित करत असत. एक तर आधी आधी मी नुसता चित्रातील किंवा दुकानाच्या डिस्प्ले मधील ब्रा-पॅन्टीज पाहून लांबूनच संतुष्ट होत असे पण जेव्हापासून मला पूजाताईची ब्रा-पॅन्टीज प्रत्यक्ष हाताळायला मिळू लागली तेव्हापासून माझी कामवासना एका वेगळ्याच थरावर तृप्त होऊ लागली.

आणि तिने जेव्हा काळ्या रंगाची ब्रेसीयर-पॅन्टीज वापरायला सुरुवात केली तेव्हा तर मी तिच्या अंतर्वस्त्रांचा दिवानाच झालो. नव्वद टक्के पुरूषांप्रमाणे मलाही काळी ब्रेसीयर आणि पॅन्टीज फार फार आवडते.

जरी पूजाताई पुण्याला राहत असली तरी तिची महिन्यातून एखादी तरी फेरी आमच्या घरी व्हायची. कधी ती एकटी यायची तर कधी मुलांना बरोबर आणायची. आली की कमीत कमी २/३ दिवस तरी तिचे आमच्याकडे राहणे असायचे.

पूजाताई आली की मला दसरा, दिवाळी सण आल्याचा आनंद व्हायचा. तिच्या सेक्सी फिगरचे, भरीव छातीचे आणि मांसल नितंबाचे कामुक नजरेने मला निरीक्षण करायला मिळायचे आणि घरात वावरताना त्यांचे स्पर्शसुखही मिळायचे. पण सगळ्यात जास्त सुख मला तिच्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीजकडून मिळायचे.

पूजाताई आलेली असली की सकाळी मी तिची अंघोळ झाल्यानंतरच अंघोळीला जात असे. बाथरूममध्ये पूर्ण नागडा होऊन मी धुवायला टाकलेल्या कपड्यातून पूजाताईची वापरलेली ब्रेसीयर, पॅन्टी काढायचो. प्रथम मी मनसोक्तपणे त्यांचा वास घेत असे.

तिच्या ब्रेसीयरला तिच्या घामाचा जो वास येत असे त्याने मी धुंद होत असे. तिच्या पॅन्टीला तिच्या पुच्चीरसाचा जो वास असे तो मला झिंग आणत असे. मग मी तिची पॅन्टी माझ्या लंडावर घासत असे व तिची ब्रेसीयर माझ्या तोंडावर ठेवून त्याचे कप चोखत असे. जेव्हा मी तिची पॅन्टी माझ्या तोंडात घेऊन चोखत असे तेव्हा मी अक्षरश: कामपिपासू होत असे.

त्या पॅन्टीचा तिच्या पुच्चीला झाकत असलेल्या भागावर तिच्या पुच्चीचा रस गळालेला असे ज्याची चव वेगळीच होती. माझ्या कडक लंडावर तिची पॅन्टी घासून मी कल्पना करे की मी तिला झवत आहे व तिच्या पॅन्टीवर मी माझे वीर्य स्खलन करून तिची पॅन्टी ओली करत असे. कधी कधी ताईची छाती मी झवत आहे अशी कल्पना करत करत मी तिच्या ब्राच्या कपमध्ये वीर्य स्खलन करत असे.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 6

स्खलन होऊन माझी कामवासना थंड झाल्यावर मी तिच्या ब्रा किंवा पॅन्टीवरील माझे वीर्य पुसून घेत असे आणि मग त्यांना पुन्हा धुण्याच्या कपड्यात पहिल्यासारखे ठेवत असे. अतिरिक्त खबरदारी म्हणून मी त्यावर पाणी टाकत असे जेणे करून माझ्या वीर्याचा ओलसरपणा व चिकटपणा कपडे धुताना कोणाच्या लक्षात न यावा.

आमचे घर म्हणजे दोन रूम होत्या. बाहेरची रूम म्हणजे उठण्या-बसण्याची रूम. आम्ही शेवटच्या मजल्यावर राहत असल्यामुळे वर कौलारू छप्पर होते व वरच्या अतिरिक्त उंचीचा फायदा घेत आम्ही बाहेरच्या रूममध्ये एक पोटमाळा बनविला होता.

आधी हा पोटमाळा अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी वापरला जायचा पण मी कॉलेजमध्ये जायला लागल्यानंतर मी त्याला माझी स्टडी कम बेडरूम बनवले होते आणि आतली रूम म्हणजे स्वयंपाकघर. आतल्या रूमच्या एका भिंतीला किचन प्लॅटफॉर्म होता आणि दुसर्या कोपऱ्यात संडास बाथरूम होते.

संडास बाथरूमच्या एरीयात वरती दोऱ्या बांधलेल्या होत्या ज्यावर कपडे वाळत घातले जायचे. दुपारच्या वेळी जर मी घरात असेल तर त्याचा चांगलाच फायदा उठवायचो. सगळे डुलकी घेत आहेत याची खात्री करून घेऊन मी संडास-बाथरूमच्या कोपऱ्यात जायचो.

मग पटकन उडी मारून दोरीवर वाळत घातलेली पूजाताईची ब्रेसीयर किंवा पॅन्टी गुपचूप काढून घ्यायचो आणि तडक संडासात घुसायचो. मग तिची ती पॅन्टी किंवा ब्रेसीयर घेऊन मी त्यांना कुरवळायचो, त्यांचा वास घ्यायचो, त्यांना चोखायचो. मग लंडाभोवती गुंडाळून लंड हलवायचो. त्याच्यावर माझे वीर्य न उडण्याची काळजे घेत मी मूठ मारून वीर्य स्खलन करायचो.

मग माझे झाले की पुन्हा बाहेर येऊन पटकन उडी मारत ती ब्रा किंवा पॅन्टी दोरीवर टाकायचो. त्या दोरीवर ताईची अंतर्वस्त्रे नेहमी कोपऱ्यातल्या भागात असायची तेव्हा यदा कदाचित कोणी आतल्या रूममध्ये असले तरी त्यांना मी उडी मारलेली सहसा दिसू शकत नव्हते आणि कोणी जर समोरच असेल तर मग मी ती अंतर्वस्त्रे माझ्या शॉर्टच्या खिशातच ठेवत असे व नंतर जसा चान्स मिळेल तसे पुन्हा दोरीवर टाकत असे.

बाहेरच्या रूममधील पोटमाळा म्हणजे माझा बेडरूम होता. माझा कॉम्प्युटर तेथेच होता तेव्हा रात्री उशिरापर्यंत मी इंटरनेटवर चाटींग करत असायचो व अडल्ट साईट सर्फींग करत राहायचो. कंटाळा आला की मी तेथेच टाकलेल्या बेडवर झोपायचो. माळ्याच्या ओपनिंगला दरवाजा होता जो मी बंद केला की मला चांगली प्रायवसी मिळायची. एकदा खाली सगळ्यांना झोप लागली की कोणाला कळायचे नाही की मी वर जागा आहे की काय करतोय ते.

क्रमशः

2.5/5 - (4 votes)
error: Content is protected !!