दोन लंड ने गांड ठुकाई

हेल्लो मित्रांनो हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी १८ वर्षे चा होतो, आमच्या घरी मी सर्वात लहान आहे आणि मुळे मला इकडे तिकडे फिरायची सूट होती, एक दिवस मी बस मध्ये प्रवास करत होतो तेव्हा तिथे खूप गर्दी होती, तिथे काही मुली पण उभ्या होत्या, माझी नजर एक मुली वर अडकली होती, तिने लांब गळया चे सूट घातले होते आणि त्या मध्ये तिचे बुब्स दिसत होते.

मी तिला सतत पाहत होतो आणि आता माझा लंड पण हळू हळू उभा होऊ लागला होता, आता मी तिचे बुब्स पाहण्या मध्ये असे हरवलो होतो कि आता आजू बाजूला काय चालु आहे ते मला समजत नव्हते, आता एक माणूस मला खूप वेळ पासून पाहत होता, तो माझ्या जवळ आला होता आणि म्हणला कि छोटू काय पाहोत आहेस? तर मी घाबरलो होतो आणि म्हणलो कि काही नाही असेच माझी नजर गेली होती.

मग त्याने म्हणले कि नजर गेली होती तर बाजूला का झाली नाही? मी तुला खूप वेळ पासून पाहतो आहे तू माझ्या समोर खोटे बोलतो आहेस, आता माझी टाईट झाली होती आणि मी म्हणले कि सोरी अंकल, आता नाही पाहणार, प्लीज या वेळी सोडून द्या.

मग तो म्हणला कि नाही मी तर तुला मारणार आणि तुझे काम या मुलीना सांगून तुला मार मारणार. मग मी त्याला विनंती करू लागलो होतो तर तो थोडा नर्म झाला होता आणि म्हणला कि ठीक आहे चल तुला सोडून देतो पण तुला पण माझी एक अट ऐकावी लागेल.

मग मी म्हणले कि मला तुमची सर्व अट मंजूर आहे, पण इथे कोणाला काही सांगू नका, मग त्याने म्हणले कि ठीक आहे, तू पुढच्या बस स्टोप वर माझ्या बरोबर उतरून जा.

मग मला तर काही समजत नव्हते कि काय करावे, मग मी त्याला हो म्हणले होते आणि मग मी त्याच्या बरोबर उतरलो होतो, मग त्याने म्हणले कि चल माझ्या रूम वर तुझ्या बरोबर काही बोलायचे आहे, मग मी त्याच्या रूम वर पोचलो होतो. त्याच्या रूम मध्ये जास्त सामान नव्हते पण एक बेड होता आणि काही भांडी होती, त्याने मला बसायला सांगितले होते आणि मी म्हणले कि काय बोलायचे आहे लवकर बोला मला जायचे आहे.

Read More.  पुणेरी कुकोल्ड नवरा – २

मग तो म्हणला कि इतकी काय घाई आहे जाशील कि घरी, जर तुला बस मध्ये मार बसला असता तर समजले असते. मग मी गप्प बसलो होतो, मग तो म्हणला कि तू काय करतोस? तर मी म्हणले कि काही करत नाही, मग म्हणला कि त्या मुलीला का पाहत होतास? तर मी म्हणले कि असेच मला मन करत होते त्याला पहायचे. तेव्हा त्याने म्हणले कि तू कधी मुलीला पटवले आहेस काय?

असे म्हणत तो माझ्या जवळ आला होता आणि बसला होता आणि माझ्या मांडी वर हात ठेवला होता, मग मी म्हणले कि अजून तर नाही कोणाला पटवले आणि मी त्याचा हात बाजूला करून टाकला होता, मग तो म्हणला कि गपचूप बसून राहा नाही तर इतके मारेन कि कधी विसरनर नाहीस.

मग मी म्हणले कि रागावता कशाला? मग तो म्हणला कि तू माझी अट ऐकणार होतास, आता माझे ऐक कि मला काय पाहिजे आहे, मग तो म्हणला कि मला तुझी गांड मारायची आहे, माझा लंड तुझ्या तोंड मध्ये द्यायचा आहे.

आता हे ऐकून माझी हालत एकदम खराब झाली होती आणि मला तिथून पळून जायचे होते, तर त्याने मला पकडले होते आणि माझा लंड घासू लागला होता, आणि मग म्हणला कि गपचूप ऐकून घे नाही तर मला जबरदस्ती करावी लागेल, मी तर तुला सोडणार नाही आहे, तेव्हा मी एकदम जोर लावून धक्का दिला होता आणि तो मागे पडला होता, मग मी उठून दरवजा कडे गेलो होतो तर तो बंद होता, मग त्याने मला मगून येऊन पकडले होते आणि आता त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये लागत होता, मग त्याने म्हणले कि आता तर तुझी फाडून राहणर आहे, आणि मग त्याने काही तरी वस्तू माझ्या डोक्या वर मारली होती आणि तर मी एकदम बेशुध्द झालो होतो.

मग मी जेव्हा होश मध्ये आलो होतो तेव्हा त्याने मला बांधले होते आणि आता मी एकदम नागडा होतो, त्याने माझे पाय पसरून बांधले होते, आता त्याच्या बरोबर एक माणूस अजून पण होता आणि ते दोघे पण एकदम नागडे होते आणि त्यांचे लंड खूप मोठे होते.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 06

मग त्यानें म्हणले कि गपचूप ऐकले असते तर काय बिघडले असते, पण आता आम्ही तुझी एकदम वाट लावणार आहे आणि असे म्हणून त्याने माझ्या गांडी मध्ये एक बोट टाकले होते आणि म्हणला कि यार थोडी मेहनत करावी लागणार आहे, मग दुसरा माणूस ने त्त्याचा लंड माझ्या तोंड वर ठेवून दिला होता.

तेव्हा मी माझे तोंड बंद केले होते आणि मग मागून दुसर्याने त्याच्चा लंड माझ्या गांडी वर टेकवला होता आणि म्हणला कि गपचूप लंड आत मध्ये घे नाही तर तुझी हालत एकदम खराब होऊन जाईल, मग तरी पण मी माझे तोंड उघडले नाही.

मग त्याने म्हणले कि असे वाटत आहे कि हा असे ऐकणार नाही आहे त्याची तर गांड फाडावी लागेल, मग असे म्हणून त्याने एक झटका मारला होता, आता त्याच्या लंड चा सुपाडा माझ्या गांडी मध्ये अडकला होता तर माझ्या तोंडून एकदम हाहा उऊ निघाले होते आणि मी म्हणले कि आई ग मेलो, मग जो माणूस माझ्या पुढे होता त्याने म्हणले कि अजून कोठे मेला आहेस? आता मरशील आणि असे म्हणून त्याने पण त्याची कमर हलवली होती.

आता त्याचा मोठा लंड माझ्या तोंड मध्ये आला होता, तेव्हा मागचा म्हणला कि आता मी तुझी गांड फाडणार आहे आणि असे म्हणून त्याने एक अजून झटका मारला होता, आता त्याचा अर्धा लंड माझ्या गांडी मध्ये गेला होता, आता मी ओरडू पण शकत नव्हतो कारण कि माझ्या तोंड मध्ये पण एक लंड होता आणि गांडी मधे पण लंड होता. आता पुढच्या ने धक्के मारणे चालू करून टाकले होते आणि आता मला खूप त्रास होत होता आणि मग मागच्या ने पण एक झटका मारला होता आणि त्याचा पूर्ण लंड माझ्या गांडी मध्ये गेला होता.

आता माझ्या डोळ्या मधून अश्रू निघाले होते आता तर मला असे वाटत होते कि माझी गांड फाटली आहे, मग काही वेळ नंतर पुढच्या माणसाने त्याचा लंड बाहेर काढून टाकला होता, आता मला थोडा आराम झाला होता, पण मागचा आता माझ्या गांडी मध्ये एकदम जोर जोराने लंड आत बाहेर करत होता, आता मला त्रास तर होत नव्हता पण बैचेनी होत होती, तेव्हा पुढचा म्हणला कि वाह तू तर पूर्ण लंड आत घेऊन ठेवला आहेस, मग मी म्हणले कि प्लीज आता मला जाऊं द्या, मला खूप त्रास होतो आहे, तेव्हा तो म्हणला कि बेटा अजून तर सुरुवात झाली आहे आता पुढे बघ काय काय होते आहे?

Read More.  गावझवाडी - भाग चौदावा (थ्रीसम प्रकार)

आता त्याचा लंड एकदम आराम मध्ये माझ्या गांडी मध्ये जात होता आणि आता मला पण थोडी मजा येऊ लागली होती, आता माझे मन करत होते कि त्याने असेच मला ठोके मारत राहावे, आता माझ्या तोंड मधून अह्झ औऊ उऊ आऊअ ऐई ओह्ह इऐइ असे आवाज निघत होते, आता मला पण पूर्ण मजा येत होती, आता त्याने त्याची स्पीड एकदम वाढवली होती आणि मग काही वेळ नंतर त्यांने माझ्या गांडी मध्ये त्याचे गरम गरम पाणी काढून टाकले होते, आता मला पण मजा आली होती, आता मी माझे डोळे बंद करून घेतले होते आणि आता मला काही वेळ मध्ये परत एक लंड माझ्या गांडी मध्ये जातो आहे असे वाटले होते.

आता मी पहिले कि दुसर्याने लंड आत मध्ये टाकला होता, त्याने मग एक झटका देऊन त्याचा पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मी आह उऊ ईई इं मेलो मी असे करत होतो आणि म्हणले कि जरा आरामात करा.

आता मी त्रास होत असल्याने माझे डोळे बंद करून घेतले होते आणि तो तर पहिल्याचा बाप निघाला होता, त्याने असे जोर जोराने झटके मारले होते कि माझे पूर्ण शरीर हादरून जात होते, आता माझ्या गांडी चे लहान भोक एकदम पसरून मोठे झाले होते, त्याच्या एक एक झटक्या मध्ये मला स्वर्ग चे सुख मिळत होते, वाह काय म्म्जा येत होती, आता मला माझी गांड मारून घेण्या मध्ये काही पण त्रास होत नव्हता आणि मला गांड मारून घेताना जी मजा आली होती ते मी तुम्हाला शब्द मध्ये पण सांगू शकत नाही.

Rate this post
error: Content is protected !!