मावशीच्या मुलीबरोबर केले लेस्बियन

हॅलो फ्रेंड्स,

माझे नाव कोमल आहे. मी १९ वर्षाची आहे. हि कथा काही दिवस आधीची आहे जेव्हा मी माझ्या मावशीच्या मुलाच्या लग्नाला गेली होती. मावशीला एक मुलगा आहे ज्याचे लग्न होते आणि एक मुलगी जी माझ्याच वयाची आहे. तिचे नाव आशा आहे.

आम्ही दोघे खूप चांगल्या मैत्रिणी आहोत. बहुतेक वेळा फोन वर बोलत असतो. गप्पा मारत असतो. मी मावशीच्या मुलाच्या लग्नाला तिच्या घरी गेली होती. एक दिवस आधी हळदी होती आणि दुसऱ्या दिवशी लग्न होते. मी हळदीला संध्याकाळी पोहचली.

पूर्ण वेळ आशा आणि मी एकत्र होतो. आम्ही खूप मस्ती करत होतो. सर्व कार्यात सहभाग करत होतो. हळदीच्याच दिवशी आशा माझ्या शरीराशी सारखी खेळत होती. कधी माझ्या कमरेला हात लावत होती तर कधी मला मागून मिठी मारत होती.

हळदी लावून होताच सर्वे रूम मधून खाली मंडपात गेले. आता रूम मध्ये फक्त मी आणि आशा होतो. आम्ही सर्व सामान उचलून स्वयंपाक घरात ठेवत होतो. अचानक आशा ला खूप मस्ती चढली आणि तिने मला हळदी लावायला सुरवात केली. तिने पूर्ण हळदी तोंडावर आणि मानेवर लावली. तेवढ्या पर्यंत तर ठीक होते. पण जशी मी खाली ठेवलेली परात उचलायला गेली. ती मागून आली आणि तिने वरून हात माझ्या ड्रेस मध्ये टाकला आणि माझ्या बॉल वर हळदी लावली.

मी घाबरली आणि तिचा हात काढायला गेली पण तिने मला घट्ट मागून पकडले होते. आशा चा हात पूर्ण माझ्या ब्रा च्या आत गेला होता आणि तिने माझ्या बॉल वरून हळदीचा हात फिरवला. दोन्ही कडे निप्पल वर हळदी लावली.

मला पण राग आला तर मी पण तिच्या ड्रेस च्या खालून हात टाकला आणि तिच्या बॉल वर हळदी लावली. आम्ही दोघे रूम मध्ये खूप मस्ती करत होतो. तिने मग माझ्या पाठीवर पण हळदी लावली. हळदी लावायच्या बहाण्याने आम्ही दोघांनी एका मेकांचे बॉल दाबले होते.

नशिबाने मी दुसरे कपडे आणले होते. तर मी जाऊन अंघोळ केली. अंघोळीला गेली तेव्हा पण तिची मस्ती सुरु होती. आशा बाथरूम च्या बाहेरून उभी राहून म्हणत होती.

“मी पण येऊ का अंघोळ करायला? दोघे पण एकत्र अंघोळ करू. तुझा हात पाठीवर जाणार नाही ना. मी येऊन पाठीवर साबण लावते.”

मी आशाला आत येऊ दिले नाही.

मी अंघोळ करून बाहेर आले आणि दुसरे कपडे घातले. मग आशा अंघोळ करायला गेली. आशा अंघोळ करत होती तो पर्यंत मी तिच्या रूम मध्ये बेड वर बसले होते. काही वेळाने आशा बाहेर आली.

पण ती नालायक, फक्त पॅंटी घालून बाहेर आली. दुसरे तिने काही घातले नव्हते. माझी नजर तिच्या कडक बॉल कडे गेली. तिचे बॉल एक्दम मोठे जवळ ३४ च्या आकाराचे होते आणि निप्पल पण कडक दिसत होते.

ती माझ्या समोर अशीच नागडी उभी राहून केस पुसत होती. मग तिने कपडे घालायला सुरवात केले.

आम्ही दोघे तयार होऊन बाहेर गेलो आणि हळदी मध्ये खूप नाचलो. मग हळदी सम्पल्यावर जेवून मी घरी निघून गेले.

दुसऱ्या दिवशी लग्न होते. म्हणून मी सकाळी लवकरच आले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 13

आम्ही घरून सर्व मंडळी हॉल वर निघालो. आशा ला पाहूनच वाटत होते कि ती वेगळ्याच मूड मध्ये आहे. गाडीमधून हॉल मध्ये पोचताना ती माझ्या बाजूलाच बसली होती. आम्ही दोघे मागे बसलो होतो आणि पुढे ड्राइवर च्या बाजूला काकी त्याच्या लहान मुलाबरोबर बसल्या होत्या.

मागे बसले असताना आशा सारखी मला चिकटत होती. कधी बोलता बोलता माझ्या मांडीवर हात ठेवत होती. कधी हात पकडत होती. काही अंतरावर गेल्यावर मला म्हणाली मला झोप येतेय आणि असे म्हणून ती माझ्या खांदयावर डोके ठेवून झोपली. माझा हात घट्ट पकडून झोपली. परंत थोड्यावेळाने म्हणाली मी तुज्या मांडीवर डोके ठेवून झोपते. आशा चे नक्की काय चालले होते कळत नव्हते.

आशा माझ्या मांडीवर डोके ठेवून झोपली. तिने तिचे तोंड एक्दम माझ्या पुचीच्या जवळ ठेवले होते. मला लाज वाटू लागली म्हणून मी माझी ओढणी तिच्या डोक्यावर ठेवून तिला झाकले. पण आशा काही तेवढ्यात थांबली नाही. तिची बोटे माझ्या मांडीवर होती ते ती हळू हळू मांडीवर फिरवू लागली. हात तिचा पुची पासून जवळ असल्याने मी गरम होऊ लागली.

मी पण माझा हात आशाच्या पाठीवर ठेवला आणि हळू हळू हात तिच्या पाठीवर फिरवू लागले. आता आशा माझ्या मांडीवर हात फिरवत होती आणि मी तिच्या पाठीवर. काही वेळाने मी गरम झाली. माझा हात आपोआप खाली सरकला आणि आशा च्या ड्रेस वरून बॉल चा बाजूच्या भागावर मी बोट फिरवू लागली.

मी माझी ओढणी आशाच्या बॉल वर पण ओढून घेतली आणि ओढणी खालून आशाचा डावा बॉल हातात घेतला आणि तिचा बॉल दाबू लागली. खाली आशा हळू हळू बोट माझ्या पुचीच्या जवळ सरकवत होती. काही वेळाने आशाचा बोट माझ्या पुचीवर लागला. ती ड्रेस वरूनच पुचीवर बोट फिरवत होते. खूप चांगले वाटत होते.

हॉल वर पोहचेपर्यंत असेच आमचे दोघांचे सुरु होते. काही वेळाने हॉल ला पोहचलो आणि कामाला लागलो. काम करताना पण दोघे नजरेत नजर टाकून एकामेकांकढे पाहत होतो. आशाच्या नरजेत एक वेगळेच प्रेम दिसत होते.

लग्न शेवटी पार पडले. आणि हॉल मधून निघायचा वेळ झाला. आशाच्या भावाने नवीन घर घेतले होते. तर ते तिथे जाणार होते. आम्ही सर्व गाडीने तिथे पोहचलो आणि सर्व कार्यक्रम पूर्ण केले. तिथून मग परत आशाच्या घरी आलो. आता ९ वाजले होते. म्हणून मावशीने आई ला फोन करून कळवले कि मी आज इतेच राहणार आहे. मी मावशीला नाही म्हणत होती. पण मावशी काही ऐकली नाही.

शेवटी मावशीने मला थांबून घेतले. मावशी म्हणाली तू आशा बरोबर तिच्या खोलीत झोप. जशे मावशीने मला आशाच्या रूम मध्ये झोपायला सांगितले. आशा नि माझ्याकडे पाहिले आणि तिच्या चेहऱयावर आनंद झळकला.

आम्ही जेवून झोपायची तयारी करू लागलो. मावशी तिच्या खोलीत जाऊन झोपले आणि मी अशाबरोबर तिच्या खोलीत गेले. आशा नि मला तिची एक शॉर्ट पॅन्ट आणि टीशर्ट दिले घालायला. तिने पण शॉर्ट पॅन्ट आणि टीशर्ट घातले होते. मला आशाचा बदलेल स्वभाव जाणवत होता. मनात थोडी भीत पण होती.

Read More.  गावझवाडी - भाग सोळा

मी झोपले बेडवर चादर अंगावर घेऊन. बेडवर एकच मोठी चादर होती. आशा लाईट बंद करून आले आणि माझ्या बाजूला झोपले. रूम मध्ये पूर्ण काळोख होता. काही वेळ तर असेच झोपलो होतो. अचानक आशा ने तिचा हात माझ्याकडे आणला आणि तिने माझा हात पकडला. ती हात पकडून तिची बोटे माझ्या हातावर फिरवू लागली. मी पण तिला प्रतिसात दिला आणि आम्ही दोघे बोटानी खेळू लागलो.

आता दोघांना पण भीती वाटत होती आणि तापलो होतो. पूर्ण दिवस आम्ही एकमेकांच्या शरीराला शरीर घासत होतो. काही वेळाने आशाला राहवले आणि ती लगेच माझ्यावर येऊन झोपले. तिने तिचे होठ माझ्या होठांवर टेकवले. त्यानंतर आमच्या दोघांचा बांध तुटला.

आम्ही दोघे मदहोश होऊन एकमेकांना किस करू लागलो. आशा नि तिचे दोन्ही बॉल माझ्या बॉल वर जोरात दाबून ठेवले होते. ती मला वेड्या सारखी होठांवर किस करत होती. किस करत असताना मी आशाच्या पाठीवर हात फिरवायला सुरवात केले. तिचे टीशर्ट वर करून तिच्या मोकळ्या पाठीवर हात फिरवू लागली. तेव्हा मला जाणवले कि आशा चे शरीर आगी सारखे तापले आहे.

मग मी आशाला फिरवून माझ्या बाजूला झोपवले. आशा माझे बॉल दाबत होती. मी तिच्या टीशर्ट च्या आत हात टाकून तिचे बॉल दाबू लागले. आशा ने ब्रा घातला नव्हता. लगेच तिचे बॉल माझ्या हातात आले.

अहाहा हाहाहा आह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा

आशा चे बॉल किती मऊ होते. एकदा दाबल्यावर सारखे दाबत राहायचे मन करत होते. मी तिचे निप्पल चोळत बॉल जोर जोरात दाबत होती. काही वेळाने आम्ही उठून बेड वर बसलो. आशा नि बेड च्या बाजूची पिवळी लाईट चालू केली. मी आशाच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले. तिच्या डोळ्यात हवंस दिसत होती. ती जोर जोरात स्वास घेत होती.

तिने जराही वेळ न घालवता माझे टीशर्ट वर करून काढून टाकले. आणि ब्रा पण काढला. मी पण तिचे टीशर्ट काढून घेतले. माझे बॉल मोकळे होताच. आशा माझ्या बॉल वर तुटून पडली. तिने माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखायला लागली. मी पण तिला घट्ट तिच्या मानेवर मिठी मारली आणि आशाचे तोंड माझ्या बॉल वर दाबले. आशा ने दोन्ही निप्पल एक एक करून बॉल दाबत चोखून घेतले. मी पण तिचे बॉल दोन्ही हाताने दाबत निप्पल चोळत होती.

त्यानंतर आशा ने मला मागे सरकून बेड वर झोपवले. तिने माझी शॉर्ट पॅन्ट आणि पॅंटी कमरेवरून पकडली आणि खाली खेचून मला पूर्ण नागडे केले. मग स्वतः पण बेड वर उभी झाली आणि माज्या समोर तिने तिची शॉर्ट पॅन्ट आणि पॅंटी खाली करून काढून बेड च्या खाली फेकली. आशा आता माझ्या समोर पूर्ण नागडी उभी होती.

नागडी होताच ती खाली बसली आणि तिने माझे पाय फाकवले. पाय फाकवुन तिने तोंड माझ्या पुचीवर आणले आणि जिभेने पुची चाटू लागली.

हाहाहा हाहाहा अहहह अह्ह्ह
अहाहा हाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

आशा झवाड्या मुलींसारखी माझी पुची चाटत होती. तिला पाहून वाटत होते जणू खूप अनुभव आहे तिला झवण्याचा. मस्त बोट पुचीवर फिरवत, जीभ पुचीच्या फटीत टाकून, वर खाली घासत चाटत होती. पुचीच्या दाण्यावर जीभ आणून जेव्हा तिने गोल गोल दाना चोळायला सुरवात केले. मी तर जणू वेडीच झाले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 10

अहाहा अहाहाहाहा अहहह.अहाहाहाहा या

पुचीचा दाना तडफडू लागला. मी आशाचे डोक पकडून तिला पुचीवर दाबून धरले. मन तर करत होते जोर जोरात आवाज करून.. ह्ह्हह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा.. पण आशा ची आई बाजूच्या खोलीत होती. म्हणून स्वतःला कसे तरी सांभाळून घेतले.

काही वेळाने आशा ६९ च्या पोसिशन मध्ये आली आणि तिने माझ्या तोंडावर तिची पुची ठेवली. आता आशा माझी पुची चाटत होती आणि मी तिची पुची चाटू लागली. पुची चाटण्यात एक वेगळाच आनंद आहे.

अहाहा अह्ह्ह उमुमुं मुमूमुमु
उमुमु मुमूमुं मुमूमुमूमुमु

दोघे पण आता पूर्ण रंगात आलो होतो. एकामेकांची पुची चाटायला खूप मजा येत होती. आशा ची पुची खूप पाणी सोडत होती. मी जीभ आशाच्या पुचित टाकूनच ठेवले आणि पाणी चाटू लागली.

काही वेळ पुची चाटून झाल्यावर आशा उठली आणि तिने पायाभोवती कैची केली आणि स्वतःची पुचित माझ्या पुचीवर टेकवली आणि माझ्या पुचीवर तिची पुची घासू लागली.

अहाहा अहाहा आह्हह्ह

दोघांच्या पण पुची खूप गरम झाल्या होत्या. दोघांचे पण पाणी मिसळून एका मेकांना घासत होते. पहिल्यांदा मी असे कोणाची तरी पुची माझ्यावर घासत होती. एक वेगळाच आनंद मिळत होता.

आता दोघांच्या पण पुचीचे पाणी निघायला तयार झाले होते. आशा उठली आणि माझ्या बाजूला येऊन झोपली. तिने माझ्या पुचीवर हात आणला आणि चोळू लागली. तसेच मी तिच्या पुचीवर हात ठेवला आणि तिची पुची चोळू लागली.

एकमेकांना होठांवर चुंबन घेयला सुरवात केली आणि दोघे पण मदहोश होऊन एका मेकांची पुची जोर जोरात चोळू लागलो.

अहा हाहाहाहाहा अह्ह्ह हहा
अहहह हाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

पुचीची आग आता चरण सीमेवर होती. दोघे पण वेडे झालो होतो. होठांवर किस करत अशाने तिचे बॉल माझ्या बॉल वर दाबले होते. खाली दोघांचे पण हात जोर जोरात पुचीवर घासत होते. आशाच्या नागड्या शरीराला पकडून पुची चोळायला खूप भारी वाटत होते.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहाःहाः
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

काही वेळाने आशा आणि मी दोघांनी जोराचा स्वास घेत पुचीतून पाणी सोडले. मी तिचा हात माझ्या पुचित अडकवून घेतला आणि तिने माझा हात तिच्या पायाच्या मध्ये अडकवला. दोघांच्या पण शरिरात वीज गेली. आणि दोघांचे पण शरीर शहारले.

काही वेळ असेच हात पुचीवर लावून ठेवला. मग हळूच आम्ही मागे सरकलो. दोघे पण जोर जोरात स्वास घेत होतो. मनात एक शांतता निर्माण झाली. मग काही वेळाने दोघे एका मेकांकडे तोंड करून पाहू लागलो. आता दोघांना पण एका मेकांशी प्रेम झाले होते. आशा माझ्या जवळ आली आणि तिने प्रेमाने माझ्या होठांवर किस केले. दोघांनी एका मेकांना मिठी मारली आणि प्रेम व्यक्त केले.

मग उठलो आणि कपडे घालून एका मेकांना मिठी मारून झोपून गेलो. त्या दिवशी खूप शांत झोपलं लागली.

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!