गँगबँग भाग २- Marathi Group Sex Story

आमच्या लग्नाला आज १२ वर्षे झाली. परंतु १२ वर्षापूर्वी एक घटना घडली जिचा उल्लेख आजपर्यंत आम्ही दोघांनी कुठेही केलेला नव्हता. श्रेया तेव्हा २२ वर्षाची होती आणि मी २८ वर्षाचा होतो. तेव्हापेक्षा आता तिशीनंतर तिच्या सौंदर्याला अजूनच बहर आला आहे.
असो.
मी आनंद, पहिल्यापासूनच इन्शुरन्स कंपनीत चांगल्या हुद्द्यावर काम करतो. या कामामुळे अल्पावधीतच मी स्वतःचं घर केलं. शिवाय पॅकेजही वाढत चाललेलं. पण हे चांगले दिवस येतानाच एकाएकी आई-वडिलांचं छत्र हरवलं. मी कमावता असल्याने नातेवाईकांनी माझ्या लगेचच माझ्या लग्नाची जुळवणी केली. पहिलंच स्थळ श्रेयाचं पाहिलं आणि दोघेही मनोमन एकमेकांना आवडलो. marathi sex story


लग्न रजिस्टरच करुन दिल्यावर नातेवाईक आणि सगेसोयरे आम्हाला सुखद एकांत देऊन आपापल्या घरी निघून गेले. श्रेयाचा बांधा फारच सुरेख आणि कमनीय होता. अशी नाजूक आणि सुंदर बायको माझ्या नशिबात होती, ह्या गोष्टीचा मलाही हेवा वाटत होता. म्हणूनच कामावरून घरी येण्याची मला रोजच घाई व्हायची आणि रोज रात्री मी तिच्या सोबत रंगवत होतो.
महिनाभरानंतर श्रेया आणि माझीही बाहेर फिरायला जाण्याची इच्छा झाली. दहा दिवसाची रजा टाकलेली पण फिरायला जाण्याचं ठिकाण अजून ठरलेलं नव्हतं. शेवटी श्रेयाची कल्पना मला आवडली.
शिमला-उटी-मनाली हे तर सगळेच जातात, पण आपण एखाद्या निसर्गाने नटलेल्या ठिकाणी फिरायला जायचं, असं तिचं म्हणणं होतं. तसाही महिनाभरापासून घरी सुध्दा आमचा यथेच्छ हनीमून सुरूच होता. शेवटी काय? कुठेही गेलो तरी मला श्रेयाचे पाय खांद्यावरच घ्यायचे होते.

श्रेयाने माहिती काढली आणि आम्ही एक छानसं खेडं निवडलं. तिथे गर्द झाडीत सुंदरसं हाॅटेल होतं. सकाळीच आम्ही घर सोडलं आणि आमच्या चारचाकीने त्या गावाची वाट धरली. गावात पोहोचताच आजूबाजूचा परिसर बघून श्रेयाला खूप आनंद होत होता. तिथली लोकं अजूनही अंगावर फक्त आवरून खोचलेलं धोतर घालत होती, तर बायका वर खोचलेली साडी नेसत होत्या. एकंदरीतच तो आदिवसी भाग होता. घनदाट अरण्यातून वाट काढत आमची गाडी हाॅटेलजवळ पोचली. एवढ्या आत असूनही ते हाॅटेल चांगलं सुरु होतं. राहण्यासाठी तिथे बऱ्यापैकी जोडपी आलेली होती. आम्ही दोघेही त्यात सामील झालो.
दुपारचं जेवण थोडं उशिराच झालं, त्यानंतर आम्ही थोडा आराम केला. संध्याकाळच्या वेळेला वातावरण छान थंड होत चाललेलं. सूर्य मावळतीकडे झुकताना बघून श्रेयाला सनसेट पाहण्याची इच्छा झाली. तिच्या इच्छेसाठी मी मॅनेजर कडे गेलो आणि चौकशी केली आणि परत रूमवर जाताना त्याच्याच टूव्हिलरची चावी घेऊन आलो. सनसेट बघायला मिळणार म्हणून श्रेया खूप खूष झाली. तिने लाल रंगाचा मस्त शाॅर्ट टाॅप आणि काळ्या रंगाचा शाॅर्ट स्कर्ट घातला. टाॅपमध्ये तिच्या बाॅलचा गच्च आकार स्पष्ट दिसत होता, तर शाॅर्ट मधून तिच्या भरदार गोऱ्यापान मांड्या आणि बाहेर निघालेले टच्च नितंब फारच मोहक वाटत होते. तिच्या सोबत बाहेर जाताना, आज बऱ्याच पुरूषांना माझा हेवा वाटणार होता. इतका चांगला आयटम मी रोज वाजवतो, याबद्दल बघणारांच्या मनात ईर्ष्या निर्माण होणार हे नक्की होतं.

Read More.  सूड (भाग ४) - Marathi Sex Story

तिने हलका मेक-अप केला आणि रुम लाॅक करून आम्ही निघालो. मॅनेजरची नजर तिच्या गोऱ्या मांड्यांवर आणि बाॅलवरच होती. त्याच्या पुढे निघून आल्यावर मला खात्री होतीच की, तिथे असणारे बरेच जण श्रेयाची गांड वखवखलेल्या नजरेने बघत असतील. म्हणून मुद्दामच मी मॅनेजरकडे वळालो आणि म्हटलो, आम्हाला यायला थोडा उशीर होईल हा…
झटकन तिच्या गांडीवर असणारं लक्ष वळवून तो माझ्याकडे हसत म्हटला… काही हरकत नाही निवांत या साहेब..

बऱ्यापैकी पुरूष आपल्या बायकांच्या नजरा चुकवून श्रेयाला खालून-वरुन न्याहाळत होते. गाडी काढून आम्ही सनसेटच्या दिशेने निघत गेलो. जवळजवळ १०कि.मी नंतर एक कच्चा रस्ता डोंगराच्या दिशेने वर गेलेला, अंदाज बांधून मी त्या रस्त्यानेच गाडी घेतली. वर एक छानसं पठार होतं. निसर्गाची कलाकारी अक्षरशः डोळे मुग्ध करणारी होती. बराच वेळ तो सनसेट बघत आम्ही गाडीवर गप्पा मारत बसलेलो. गप्पा मारता मारता माझा मूड रोमँटिक झालेला. एकही चकार शब्द न काढता, मी श्रेयाला जवळ घेऊन तिचे बाॅल चोळायला सुरुवात केली. माझी उत्तेजना अजूनच वाढत होती. तिला बराच वेळ स्मूच करत तिच्या ओठांना मी मध्ये-मध्ये चावत होतो. मिठीत घेऊन तिचे दोन्ही नितंब मी स्कर्टमध्ये हात घालून कुस्करून काढत होतो. स्कर्ट वर करुन तिच्या नितंबांवर हलक्या चापट्या टाकून मी त्यांना कुरवाळत होतो.


तिच्या स्कर्टमधून मी समोरुन तिच्या चड्डीला हात लावला, तर ती चांगलीच ओली झालेली. मला श्रेयाला तिथेच झवण्याची इच्छा झालेली, पण श्रेया रूमवर जाऊनच करु असं म्हणत होती.


तिला दाबण्यात बराच वेळ गेलेला, सूर्य बुडून आता अंधार पडण्याचे वेध लागलेले. पटकन गाडी काढून आम्ही हाॅटेलच्या दिशेने निघालो, पण बराच वेळ झाला, मेन रस्ताच मिळत नव्हता. चकवा लागल्यासारखे आम्ही पुन्हा पुन्हा तिथेच येत होतो. समोर येणारे दोन-तीन रस्ते ट्राय केले पण काही उपयोग झाला नाही. आम्ही अजूनच जंगलात फसत चाललेलो याची मला खात्री झाली. आता गाडी फिरवून आम्ही परत पठारावर आलो. दोघेही चांगलेच चिंतेत पडलेलो. कारण तिथे रस्ता विचारायला ही कुणीच नव्हतं. तो पर्यंत संधीचा फायदा घेऊन श्रेयाला मी पुन्हा दाबून आणि चोळून काढली…
जवळपास आर्ध्या तासानंतर कुणाच्यातरी बोलण्याचा आवाज आला आणि आम्ही सावध झालो. श्रेयाला तिथेच गाडीजवळ थांबवून मी चालत पुढे झालो आणि आवाज दिला… माझा आवाज ऐकून ते लोकं माझ्या दिशेने आले.

Read More.  नंदा काकी 2

तीन निग्रो लोकांसारखे दिसणारे काळे कुट्ट आदिवासी तरुण होते. जेमतेम विशी-पंचविशीतले असावेत. उंच आणि धिप्पाड देहयष्टी, कमरेला गुंडाळलेलं धोतरवजा कापड, अंगावर टाकलेल्या काळ्या घोंगड्या आणि कमरेला धारदार हत्यारं, जणू ते शिकारीला चाललेले असावेत.
मी त्यांना रस्ता चुकल्याचं सांगितलं, आणि हाॅटेलचं नाव सांगून माहिती देऊ लागलो. माझी अडचण लक्षात घेऊन, ते मला रस्ता सांगतच होते. पण
इतक्यात, श्रेया मला हाक मारत पठारावरून उतरत खाली आली. श्रेयाकडं बघून ते तिघेही आवक झाले. खाली उतरताना तिच्या स्तनांची होणारी हालचाल अगदी कुणालाही उत्तेजना देईल अशीच होती. गोऱ्यापान आणि नितळ मांड्या जणू केळीच्या झाडाच्या गाभ्यासारख्या टच्च भरलेल्या. ती खाली येत असतानाच ते तिघेही त्यांच्या भाषेत एकमेकांशी बोलू लागले…
पुढच्या क्षणाला आम्हा दोघांना काही कळायच्या आतच, एकाने श्रेया पकडले तर दोघांनी मला पकडून धारदार हत्यार माझ्या गळ्याला लावले. त्यानी आम्हाला दोघांनाही वर पठाराकडे ढकलत न्यायला सुरूवात केली.

वर जाऊन तिथल्याच एका मोठ्या झाडाला मला रश्शीने आवळून बांधले.
आणि दोघांनीही धारदार हत्यार काढून माझ्या गळ्याला लावलं.
मी शांत झालो.
श्रेया मात्र आरडाओरडा करत त्याच्या छातीवर मारत होती, पण त्याने त्याच्यावर काहीच फरक पडत नव्हता. श्रेया उंचीने त्या तिघांच्याही खांद्याच्या खालीच लागत होती. आणि तसंही हातपाय मारून काहीच उपयोग नव्हता. कारण आम्ही मनुष्यवस्तीपासून खूपच लांब आलेलो.

त्यातूनही श्रेयाचं माझ्याकडे लक्ष गेलं आणि माझ्या गळ्याला लावलेला सुरा पाहून ती देखील हतबल झाली. त्याने श्रेयाच्या केसांना पकडून थोडं मैदानात नेलं आणि तिच्या बाॅलवर हात टाकला. तिने क्षणात हात झिडकारला पण तो काही ऐकायला तयार नव्हता. त्याने तिच्याशी अजूनच झटापट करायला सुरूवात केली. कितीही काही झालं तरी ताकदीने तो श्रेयापेक्षा खूपच जास्त होता.

त्यांना पैसे नको होते, काय हवंय ते माझ्या आणि श्रेयाच्याही लक्षात आलं होतं.
मी श्रेयाला आवाज दिला.
श्रेया स्वतःला त्रास करून घेऊ नको, त्याला जे पाहिजे ते करुदे.
मी हे सांगताच ती शांत झाली. त्यानंतर दोघांनी माझ्या गळ्याला लावलेला सुरा काढला आणि ते पण तिच्याकडे सरसावले.

Read More.  पुणेरी कुकोल्ड नवरा – २

एकाने अंगावरील घोंगड्या एकावर एक अशा करत सपाट जागेवर अंथरल्या. अंधार होत चालल्यामुळे त्याने लाकडे गोळा करून एक शेकोटी पेटवली. तोपर्यंत दोघे श्रेयाला पुढून अन मागून बिलगलेले. तिच्या सर्वांगाला राकट हातांनी चोळून काढताना ती लाल पडत होती. तिचा टाॅप आणि स्कर्ट काढल्यानंतर शेकोटीच्या उजेडात ते तिला न्याहाळत होते. शाॅर्ट ब्रा आणि शाॅर्ट पँटी अजूनच तिच्या मादकतेत भर घालत होती. उत्तान आणि उसळलेले ते भरीव गोळे पाहून समोरच्याच्या तोंडाला जणू पाणीच सुटलं होतं. त्याने गपकन तोंड तिच्या दोन्ही बाॅलच्या भेगेत घातलं. पण श्रेया अजूनही अंग चोरत असल्याने, त्याची चिडचिड होत होती…

(क्रमशः)

Rate this post
error: Content is protected !!